Přejít k obsahu webu

Jak Židé vyhlásili Německu svatou válku

23/01/2010

Většina lidí dnes ví, proč se zavírali Židé do koncentračních táborů – kvůli vyhlazení. Pokud se jen trochu otevřeme revizionistickým názorům, tedy že toto údajné vyhlazení nenastalo, jak je nám dnes popisováno, zůstane nám samozřejmě ovšem otázka, proč tedy Němci zavírali Židy do koncentračních táborů?

V první řadě si musíme uvědomit, že do koncentračních táborů byl zavřen pouze malý zlomek celkového počtu všech Židů, kteří žili na území spravované Velkoněmeckou říší. Mnoho Židů žilo i na konci války na všech místech Němci spravované Evropy a to dokonce i v Berlíně. Podle revisionistického mínění, a dokumentů po představitelích nacionálněsocialistického režimu, měli být Židé po válce přesunuti do rezervací na východě (původně se uvažovalo i o Madagaskaru a Palestině), kde by jim byl zřízen vlastní stát. Nacionální socialisté je vinili za stvoření komunismu a za jeho šíření a to i v meziválečném Německu (povstání spartakovců, Bavorská republika rad, komunistická strana atd.).

Musíme rovněž brát na vědomí, že právě Židé, a to se samozřejmě nelze divit, byli hlavními členy odboje a co do počtu na okupovaných územích, tvořili v partyzánských jednotkách většinu. Dalším neméně významným faktem, na který se nyní podíváme, je Židy vyhlášená svatá válka Německu. Židé, kteří měli velký vliv na politiku Spojených států a následně i Velké Británie, a to především ve věcech ekonomických, zajistili Německu obchodní embargo a bojkot německého zboží. Některé světové noviny měly v roce 1933 na předních stranách „Židé vyhlašují válku Německu,“ následně slovní i jiné útoky přibývaly:

Judea vyhlašuje Německu válku! Židé celého světa, spojte se! Bojkotujte německé zboží! Demonstrujte!“ – všechny hlavní titulky Daily Express, 24. března 1933.

Izraelský lid celého světa vyhlašuje Německu obchodní a finanční válku. Čtrnáct milionů Židů stojí pospolu jako jeden muž ve vyhlášení války Německu. Židovský velkoobchodník opustí svou firmu, bankéř burzu, obchodník svůj obchod a  nemajetný člověk svůj prostý dům, v rozkazu připojit se společně do svaté války proti Hitlerově lidu.“ – Daily Express, 24. března 1933.

Každý z Vás, z Židů a Nežidů, který dosud nevstoupil do této svaté války, nechť tak učiní hned a tady. Nestačí nekupovat zboží z Německa. Musíte přerušit veškeré styky s obchodníky, kteří prodávají německé zboží nebo podporují německé lodě… musíme zničit Hitlerův režim a přivést německý lid k rozumu tím, že zničíme jejich zahraniční obchod, na němž závisí jeho přežití.“ – Samuel Undermeyer, v rádiovém vysílání na WABC, New York, 7. srpna 1933. Samuel Untermeyer byl židovský vůdce a blízký přítel prezidenta Wilsona a Roosevelta.

Bernard Baruch se připojil k Samuelu Untermeyerovi a volal po válce proti Německu: „Zdůrazňuji, že porážka Německa a Japonska a jejich eliminace ze světového obchodu by dala Británii obrovskou příležitost ke zvětšení zahraničního obchodu v objemu i zisku.“ – Barnard M. Baruch, „The Public Years„, strana 347 (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1960). Bernard Baruch, syn německého Žida, byl poradce prezidentů Wilsona, Roosevelta a Trumana.

Toto vyhlášení války proti Německu, jsme nyní povýšili na „svatou válku„. Tato válka skončí zničením Německa.“ Dr. Franz J. Scheidl, Geschichte der Verfemung Deutschlands.

Válka v Evropě je v roce 1934 nevyhnutelná.“ – H. Morgenthau, ministr financí Spojených států, Hearst Press, září 1933 (také citováno v „The Palestine Plot„, B. Jenson, strana 11 (vydáno Johnem McKinleyem, 11-15 King Street, Perth, Skotsko).

V boji proti Německu je už několik měsíců zapojena každá židovská komunita, každá konference, ve všech syndikátech a každým jediným Židem na celém světě. Je důvod věřit, že naší úlohou v tomto boji je zvláštní význam. Vyvoláme duchovní a materiální válku celého světa proti německému úsilí stát se jednou velkým národem a aby získalo zpět svá ztracená území a kolonie. Ale židovským zájmem v první řadě je úplné zničení Německa.  Pospolu i jednotlivě, německý národ je hrozbou pro nás Židy.“ – Vladimir Jabotinsky, zakladatel židovské teroristické skupiny Irgun Zvai Leumi, v „Mascha Rjetsch“, leden 1934 (také citováno v „Histoire de l’Armée Allemande“ Jacques Benoist-Mechina, část IV, strana 303).

Hitler nechce válku, ale my mu ji vnutíme, ne letos, ale brzy.“ – Emil Ludwig Cohn v Les Annales, červen 1934 (také citováno v jeho knize „The New Holy Alliance„).

My Židé přineseme Německu válku.“ – David A. Brown, národní předseda Židovské sjednocené kampaně, 1934 (citováno v „I Testify Againts The Jews„, Robert Edward Emondson, strana 188 a v „The Jewish War of Survival„, Arnold Lees, strana 52).

Chceme vyvolat hlubokou nenávist k Němcům, k německým vojákům, námořníkům a letcům. Musíme je nenávidět dokud nezvítězíme.“ – Lord Beaverbrook (citováno v „Niemals!„, Heinrich Goitsch).

Je zde pouze jediná síla, která se opravdu počítá. Je to síla politického nátlaku. My Židé jsme nejmocnější lidé na světě, protože tuto moc máme a víme jak ji použít.“ – Vladimir Jabotinsky, Jewish Daily Bulletin, 27. července 1935.

Před koncem roku, bude složen ekonomický blok z Anglie, Ruska, Francie a Spojených států, který srazí ekonomický systém Německa a Itálie na kolena.“ – Paul Dreyfus, „La Vie de Tanger„, 15. května 1938.

3. května 1938, se noviny American Hebrew chlubily, že mají Židy v předních vlivných pozicích v Británii, Rusku a Francii, a že tito „tři synové Izraele, pošlou nacistického diktátora do pekel.“ – Joseph Trimble, The American Hebrew.

Německo je náš úhlavní nepřítel číslo jedna. Je naší povinností vyhlásit mu znovu bez milosti válku. Každý si může být jist jednou věcí: My tuto válku povedeme!“ – Bernard Lecache, prezident Mezinárodní ligy proti rasismu a antisemitismu, v novinách Droit de Vivre, 9. listopadu 1938.

Válka je nyní navrhována za účelem židovské hegemonie nad světem.“ – brigádní generál George Van Horn Mosely, The New York Tribune, 29. března 1939.

Chtěl bych potvrdit co nejzřetelněji, že prohlášení, které jsem já a mí kolegové učinili v několika posledních měsících, a hlavně minulý týden: Židé stojí při Velké Británii a budou s ní bojovat na straně demokracie. Přejeme si, aby tomu tak bylo v naprosté shodě s britským jednáním a proto musíme najít své místo, v oblastech velkých i malých, pod řízením Jeho Veličenstva. Židovská kancelář je připravena zahájit okamžitá opatření pro využití židovské pracovní síly, technických schopností, zdrojů a dalších potřebných věcí.“ – Chaim Weizmann, prezident Světového židovského kongresu, ředitel Židovské kanceláře a později prezident Izraele, London Times, 5. září 1939, a také London Jewish Chronicle, 8. září 1939.

Milion Židů, kteří žijí v Americe, Anglii a Francii, severní a jižní Africe, a nesmíme zapomenout na ty co žijí v Palestině, všichni jsou odhodláni Německu přinést vyhlazovací válku do úplného konce.“ – „Central Blad Voor Israeliten“ v Nizozemí, 13. září 1939.

Přestaňte mluvit o mírových podmínkách! Rozbijte Německo na kousky!“ – The Daily Herald, číslo 7426, 9. prosince 1939.

Židé berou tuto válku jako válku svatou.“ – The Daily Herald, číslo 7450, 1939 (citováno v „Reichstagsbrand, Aufklärung einer historischen Legende,“ od U.Backese, K.H.Janßen, E. Jesse, H. Köhler, H. Mommsen, E Tobias).

I když Židé nejsou s vámi v zákopech, jsme s vámi morálně. Tato válka je naší válkou a vy bojujete s námi.“ – Schalom Asch, Les Nouvelles Litterairres, 10. února 1940.

Se ztrátou Německa ztratilo Židovstvo území, z něhož působí síla. Proto bylo rozhodnuto o jeho znovudobytí.“ – Louis Marschalko, „The World Conquerors: The Real War Criminals.“

Světový židovský kongres byl ve válce s Německem po sedm let.“ – Rabbi M. Perlzweig (představitel britské sekce Světového židovského kongresu), Toronto Evening Telegram, 26. února 1940.

Druhá světová válka je bojována na obranu základů judaismu.“ – Rabbi Felix Mendlesohn, Chicago Sentinel, 8. říjen 1942.

Nepopíráme a nebojíme se přiznat, že tato válka je naší válkou, že ji vedeme pro osvobození Židovstva… Nejsilnějších ze všech front je ta naše, fronta Židovstva. Nedáváme této válce jen finanční podporu, která zaručuje vojenskou výrobu, neposkytujeme vám jen plnou sílu naší propagandy, kterou je morální síla udržet tuto válku v chodu. Záruka vítězství je založena na oslabení nepřátelských sil, na zničení jejich měst, jejich odporu. My jsme trojským koněm v protivníkově pevnosti. Tisíce Židů žijících v Evropě představují hlavní faktor při zničení našeho protivníka. To je naše fronta, která je ve skutečnosti nejcennější pro vítězství.“ – Chaim Weizmann, prezident Světového židovského kongresu, ředitel Židovské kanceláře a později prezident Izraele, v New Yorkském projevu, 3. prosince 1942

Hrál jsem golf s Joe Kennedym (Americký velvyslanec v Británii). Chamberlain mu řekl, že Amerika a světové Židovstvo ho donutilo zavléct Anglii do 2. světové války.“ – James Forrestal, ministr námořnictva (později ministr obrany), Deník, 27. prosince 1945.

A co o válce řekl sám Adolf Hitler?

Je lež, že bych já, nebo kdokoliv v Německu, chtěl v roce 1939 válku. Byla vynucena a vyprovokována dvěma státníky židovského původu, nebo pracujícími pro Židy. Nikdy jsem už nechtěl, po strašlivé 1. světové válce, druhou válku proti Anglii nebo Americe.“ – Adolf Hitler, duben 1945.

Kdo tedy chtěl válku? Německo a Adolf Hitler, který Společnosti národů navrhoval odzbrojení celého Evropského prostoru a neustále po celý svůj úřad, včetně období války, navrhoval Anglii mír a spolupráci a Rudolf Hess, jenž byl odhodlán obětovat život, aby s Anglií vyjednal mír, a který byl za tento svůj statečný čin odsouzen k doživotnímu vězení, nebo nenávistná rétorika světového Židovstva, která po válce volala od počátku změny režimu v Německu?

komentářů 19 leave one →
 1. Nobel permalink
  19/04/2012 08:55

  Tak teď už také víme, odkud nasával Günter Grass své názory. Izrael volá po zničení Persie, ne naopak. Těch pár Židů, co zemřelo v plynových komorách za to můžou sami, že?

 2. 19/04/2012 15:04

  Odkud pan Grass bere své názory nechám čistě na něm a na všech humanistických, prosionistických a lidstvomilujících odbornících na slovo vzatých.
  Izrael skutečně volá po zničení Persie, viz. -> http://radicalboys.com/component/content/article/29-the-cms/1012-na-cest-k-iranske-valce.html ostatně stejně jako kdysi volalo po zničení Německa.
  A, že by někdo někdy zemřel v plynové komoře? To se nedá popřít, na druhou stranu, místnost, jenž má všechny možné účely, nemá pořádné vzduchotěsné uzavření, má okna a během let mění svou vnitřní stavbu, takovou místnost nemuhu považovat za plynovou komoru.
  A ano, pokud si Židé vymýšlí, jak plynovali své krajany a pak zázrakem přežili, můžou si za to sami. Nevěříte? Věřte…

 3. juk permalink
  27/05/2012 11:50

  Vzdy je pravda nekde uprosred,priklanim se k verzi vaseho zajimaveho clanku,posilam vam jeste i jiny clanek,ktery vlastne podporuje vasi teorii….nase svetove spolecenstvi rizeno bohatou hrstkou zidu,kteri ovladaji media,svetove banky.vytvareji umele svetove krize,ovladaji nase mysleni diky vlastnictvi nejvetsich globalnich spolecnosti…jako obyvatel londyna citim jejich vliv vsude.bohati zide,vlastnici svetoveho obchodu sedi a uzivaji zivota.mi pro ne jsme jen najemna sila.citite to pohrdani,jsme pro ne podradna rasa…. http://pravda.blatna.cz/vliv-sionistu.html

 4. 23/08/2012 13:07

  Chcete vedieť z čoho pramení židovská neznášanlivosť a pohŕdanie ostatnými, čiže gojm??
  Z ich svätého písma Tóra. Je to naozaj pozoruhodné písmo, ktoré im káže ovládnuť celý svet, pretože majú na to právo. Podľa Tóry sa môžu nezívať ľuďmi iba Židia, pretože gojm sú prasatá. Iba žid má právo rozhodnúť kto bude a nebude žiť…Tóra naozaj prekypuje svojou svätosťou! A čo tak vyslobodenie Židov z Egyptského zajatia? Prečo k tomu zajatiu vôbec prišlo? Žid najprv získal priazeň faraóna, potom zobral Egypťanom obilie, následne peniaza a nakoniec ich obydlia a z Egypťanov spravil otrokov. Faraón bol spokojný z bohatstva a preto súhlasil z príchodom ďalších Židov. Ale po jeho smrti, jeho nový nástupca Židom nedôveroval a začal ich prenasledovať. Čo pokračovalo ďalej už viete. Týmto som chcel iba načrtnúť spôsob židovského uvažovania. Zoberme si napríklad ich sviatky. Každý národ oslavuje dni pokoja a radosti okrem židov. Oni neoslavujú pokoj a mier, ale vraždy a masakre v ktorých zvíťazili.
  A čo tak príchod Ježiša Krista na ktorého kráľ buzerant Herodes poslal svojich zabijakov.
  Ježiš bol ich mesiášom, ktorého nemohli prijať, pretože čakali veľkého a krvilačného vodcu, ktorý z mečom v ruke rozseká všetkých Gojm a odovzdá celý svet židom!! A čo sa stalo miesto vodcu dostali nové náboženské učenie zložené z lásky a harmónie. Tak to bolo až príliš, museli sa ho zbaviť, no a ako inak než z poburovania proti Rýmu.Tak to by asi stačilo z histórie Izraelitov a teraz súčasnosť. Celý svet je ovládaný korporáciami, ktoré rozhodujú kto bude vládnuť a ako! Všetky organizácie a inštitúcie sú v rukách Židov prostredníctvom financií. Boj proti terorizmu a teroristické útoky sú dobré iba na vyvolávanie nepokojov a vytváranie chaosu potrebného ku globalizácii a vytvorení NWO.
  Najprv to bol komunizmus potom demokracia a nakoniec Nový svetový poriadok, ktorý splní ich slovo dané satanovi, ktorý sa usadí na vrchole pyramídy a ovládne túto Zem.

 5. Pavel permalink
  09/01/2014 00:05

  jediné co k tomu mohu dodat „jen vítězové píšou historii“

 6. Volodya permalink
  17/03/2014 23:46

  zid bude stale zida obhajovat … cital som talmud a bol som zhrozeny … kto tu teraz napadne moj des z talmudu je zid …a odporucam oponentom si precitat opakovane vsetko co tu autor uverejnil ,aj kliknutim na linky …

 7. oldos permalink
  27/03/2014 16:32

  To že židia sú najhoršia odporná pliaga na svete je fakt. Proti nim bol Hitler len baránok.

 8. Benzin Petrolejovič Naftěnko permalink
  21/04/2014 12:01

  Ten článek je starý čtyři roky….Dnes jsme svědky podobné,k válce spějící situaci,kdy židovská lobby ovládající USA a EU,volá po hospodářské blokádě,ale tentokrát Ruska.V podstatě jediného aktivního oponenta agresivní vojenské a hospodářské snahy USA o světovládu prostřednictvím ničím nepodloženého dollaru,vnucovaného silou,spějícímu krok po kroku ke NWO.
  Ti kritici článku,jako je Petr,si už za ty dva roky mohli všechna fakta ověřit a podívat se,co za ne-lidi vládnou v USA.Kdo jsou ti,co nesou osobní zodpovědnost za stav tohoto světa,kdo jsou ti,co si hubu můžou roztrhnout válečnými výhrůžkami,dnes to jsou zločinci jako oligarchové Chodorkovští atd….společným jmenovatelem je právě bohužel jejich židovství.Stačí se podívat kdo jsou všichni ti
  Kerryové,Nudelmani,Runsfeldi,Schwarzkopfové,Kissingerové,Brzezinki,Wulffowitzové Albrightové,Sorosové, atd, z maffiánských spolků,jako je JWC,MMF,NED,AIPAC,atd…
  Falešným dollarem,podpořeným umdlévající sílou NATO a US ARMY to už zjevně nepůjde a proto chtějí využít poslední možnost,provést „Endlósungu naruby“ a uchopení absolutní moci nad světem dosáhnout rozpoutáním světového konfiktu s využitím opět houpých a zmanipuovaných nácků,tentokrát ale nikoli německých,ale ukrajinských,s podporou zblbých obyvatel Evropy a bývalých socialisticých států východní Evropy……

 9. František Prokeš permalink
  15/09/2014 07:19

  Co na to říct? Nelze jinak, než souhladit c W. Churchillem : I hate Indians. They are a beastly people with a beastly religion – Nenávidím Indy. Jsou to bestiální lidé s bestiálním náboženstvím.

 10. Jarka Š. permalink
  08/05/2016 13:16

  Že by Židé opět chtěli zřejmě zničit Německo. Pokud jste viděli čtyřdílnou výpověď na Youtube tajemného „Krále Judase“, vegetujícího kdesi ve Vatikánu , Němci jsou podle něho špatný národ a jsou to prý diskoví bojovníci (?) a musí se zničit. Video pochází už z roku 2003. a doporučuji si ho vyhledat. Ale rozhodně bych rozlišovala etnické Židy od Sionistických Židů, kteří jsou rozlezlí všude po Zemi a tvoří dnes tu pomyslnou špičku pyramidy. Podle mého názoru ve válce právě rozhodovali Sionisté, kteří kdysi v historii přijali judaismus z čistě zištných důvodů. No a u těch Indů bych toto rozhodně netvrdila, že mají bestiální náboženství. Rozhodně nemluví o vraždění nevěřících a pálení čarodějnic. To je podle mne jedno z nejpřijatelnějších a neškodných náboženství oslavujících život, které na Zemi přetrvává už desítky tisíc let. Churchill byl možná bravurní politik, ale občan USA a navíc americký pohlavár a to mi naprosto stačí k pochopení.

 11. Dagda permalink
  19/05/2016 17:25

  Super článek akorát bohužel tahle pravda nikdy pořádně nevyjde na povrch

 12. Milan permalink
  23/10/2016 21:55

  Jaktože všichni čeští židi přežili? Všichni herci, novináři, televizáci? Všichni, co mají veřejné mínění v rukách? Musel je někdo odrodit.

 13. Milan permalink
  23/10/2016 21:57

  Asi to s tím holokaustem nebylo tak horké, když všechny jejich rodiny jsou tu stále.

 14. Brouček permalink
  13/02/2018 12:08

  David Cole Osvětim napiš na YouTube , rozhovory s průvodci a s ředitelem !jinak kniha opravdu zemřelo 6 milionů je taky zajímavá byla inu soudu a všechno ok takže nikdo nemůže říct že cokoliv v té knize není pravda což je zajímavé vzhledem k zákonu 6 milionů 😁 proto byla u soudu že ten zákon popírá a soud rozhodl že v knize není žádná lež což je rozpor ale nic nového pod sluncem

 15. Jozef Novak permalink
  26/09/2018 06:12

  Už sa tu podráždene ozvalo zopár ludí ktorým tento článok z opačného ideovéh o brehu berie ich vieru v Holocaust. Ktosi dosť ironicky vyslovil nanajvýš kacírsku myšlienku, že Kresťanstvo je viera v jedného zabitého Žida a Holokaust je viera v milióny zabitých Židov. Okrem toho dotyčný „vtipálek“ uvádza, že k najväčšiemu úmrtiu ludí nahnaných do koncentrákov, dochádzalo pri spojeneckom bombardovaní, keď zlyhávala doprava potravín a liekov do lágrov. Obe dogmy sú voči revizionistom prísne chránené. Tento článok je nahrubo ozdrojovaný. Ak by nebol, budú sa zas pýtať na základe čoho opierate svoje tvrdenia. Ja sám nemám tú chuť hovoriť za či proti ktorejkolvek názorovej skupine, nežil som v tej dobe. V tejto dobe však vidím, ako vementne sa viedli boje za zavedenie demokratizmu do Juhoslávie, Lýbie, Iraku Afgánistánu…, ako silno sa brojí proti Lukašenkovi a len blízká prítomnosť Rusských hraníc im bráni k vývozu demokratizmu bombardérmi NATO do Bielorusska. Títo diktátori nenapadli žiaden členský štát NATO, ani nevykonávali praktiky označované za Židovský Holocaust, žeby bolo bývalo nevyhnutné aktivovať paragraf základnej listiny tohto vojenského paktu. Naopak, od čias vzniku štátu Izrael, jeho dejiny sú plné neustálych bojov s jeho Arabskou časťou obyvatelstva a bojov s Arabskými susednými štátmi. Že vedenie Izraela si želá iba mier? Tým skôr a väčší dôvod zapnúť kritické myslenie, analyzovať informáciek, a dobre sa zamyslieť nad článkom na ktorý tu reagujeme.

 16. Ja On permalink
  16/08/2021 18:31

  mňa blokli keď som zdieľal pravdu-tento článok na FB

Trackbacks

 1. Léon Degrelle « Radikální obrození
 2. Anonymous Slovensko UK &raquo Svobodné rádio 26.05.2016 Kontroverzní články
 3. Svobodné rádio 26.05.2016 Kontroverzní články - Oral.sk - Porno Politika

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: