Skip to content

Jak Židé vyhlásili Německu svatou válku

23/01/2010

Většina lidí dnes ví proč se zavírali Židé do koncentračních táborů – kvůli vyhlazení. No, každý kdo se jen trochu otevřel revizionistickým názorům musel uznat, že s tím vyhlazením to nebude tak snadné. Pro tyto lidi zůstává ovšem otázka, proč tedy Němci zavírali Židy do koncentráků? V první řadě si musíme uvědomit, že do koncentračních táborů byl zavřen pouze malý zlomek celkového počtu všech Židů, kteří žili na území spravované Velkoněmeckou říší. Mnoho Židů žilo i na konci války na všech místech Němci spravované Evropy a to dokonce i v Berlíně. Za druhé si musíme uvědomit, že Židé měli být po válce přesunuti do rezervací na východě (původně se uvažovalo i o Madagaskaru a Palestině), kde by jim byl zřízen vlastní stát. Za třetí byli (respektive jsou) viní za stvoření komunismu a za jeho šíření a to i v mezi válečném Německu, kde když se mluví o tzv. „teroru“ na voličích ze strany NSDAP, vždy se zapomene na násilí páchané komunisty, kteří byli řízeni právě Židy a bylo nesrovnatelně větší. Musíme rovněž brát na vědomí, že právě Židé, a to se jim ani nelze divit, byli hlavními členy odboje a co do počtu na okupovaných územích, tvořili v partyzánských jednotkách většinu. Dalším neméně významným faktem, na který se nyní podíváme, je Židy vyhlášená svatá válka Německu. Židé, kteří měli velký vliv na politiku Spojených států a následně i Velké Británie, a to především ve věcech ekonomických, zajistili Německu obchodní embargo a bojkot německého zboží. Některé světové noviny měly v roce 1933 na předních stranách „Židé vyhlašují válku Německu,“ následně slovní i jiné útoky přibývaly:

Judea vyhlašuje Německu válku! Židé celého světa, spojte se! Bojkotujte německé zboží! Demonstrujte!“ – všechny hlavní titulky Daily Express, 24. března 1933.

Izraelský lid celého světa vyhlašuje Německu obchodní a finanční válku. Čtrnáct milionů Židů stojí pospolu jako jeden muž ve vyhlášení války Německu. Židovský velkoobchodník opustí svou firmu, bankéř burzu, obchodník svůj obchod a  nemajetný člověk svůj prostý dům, v rozkazu připojit se společně do svaté války proti Hitlerově lidu.“ – Daily Express, 24. března 1933.

Každý z Vás, z Židů a Nežidů, který dosud nevstoupil do této svaté války, nechť tak učiní hned a tady. Nestačí nekupovat zboží z Německa. Musíte přerušit veškeré styky s obchodníky, kteří prodávají německé zboží nebo podporují německé lodě… musíme zničit Hitlerův režim a přivést německý lid k rozumu tím, že zničíme jejich zahraniční obchod, na němž závisí jeho přežití.“ – Samuel Undermeyer, v rádiovém vysílání na WABC, New York, 7. srpna 1933. Samuel Untermeyer byl židovský vůdce a blízký přítel prezidenta Wilsona a Roosevelta.

Bernard Baruch se připojil k Samuelu Untermeyerovi a volal po válce proti Německu: „Zdůrazňuji, že porážka Německa a Japonska a jejich eliminace ze světového obchodu by dala Británii obrovskou příležitost ke zvětšení zahraničního obchodu v objemu i zisku.“ – Baruch, „The Public Years“ od Bernarda M. Barucha, strana 347 (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1960). Bernard Baruch, syn německého Žida, byl poradce prezidentů Wilsona, Roosevelta a Trumana.

Toto vyhlášení války proti Německu, jsme nyní povýšili na „svatou válku.Tato válka skončí zničením Německa.“ Dr. Franz J. Scheidl, Geschichte der Verfemung Deutschlands.

Válka v Evropě je v roce 1934 nevyhnutelná.“ – H. Morgenthau, ministr financí Spojených států, Hearst Press, září 1933 (také citováno v „The Palestine Plot“ od B.Jensona, strana 11 (vydáno Johnem McKinleyem, 11-15 King Street, Perth, Skotsko).

V boji proti Německu je už několik měsíců zapojena každá židovská komunita, každá konference, ve všech syndikátech a každým jediným Židem na celém světě. Je důvod věřit, že naší úlohou v tomto boji je zvláštní význam. Vyvoláme duchovní a materiální válku celého světa proti německému úsilí stát se jednou velkým národem a aby získalo zpět svá ztracená území a kolonie. Ale židovským zájmem v první řadě je úplné zničení Německa.  Pospolu i jednotlivě, německý národ je hrozbou pro nás Židy.“ – Vladimir Jabotinsky (zakladatel židovské teroristické skupiny Irgun Zvai Leumi) v „Mascha Rjetsch“, leden 1934 (také citováno v „Histoire de l’Armée Allemande“ od Jacques Benoist-Mechina, část IV, strana 303).

Hitler nechce válku, ale my mu ji vnutíme, ne letos, ale brzy.“ – Emil Ludwig Cohn v Les Annales, červen 1934 (také citováno v jeho knize „The New Holy Alliance“).

My Židé přineseme Německu válku.“ – David A. Brown, národní předseda Židovské sjednocené kampaně, 1934 (citováno v „I Testify Againts The Jews“ od Roberta Edwarda Emondsona, strana 188 a v „The Jewish War of Survival“ od Arnolda Leese, strana 52).

Chceme vyvolat hlubokou nenávist k Němcům, k německým vojákům, námořníkům a letcům. Musíme je nenávidět dokud nezvítězíme.“ – Lord Beaverbrook (citováno v „Niemals!“ od Heinricha Goitsche).

Je zde pouze jediná síla, která se opravdu počítá. Je to síla politického nátlaku. My Židé jsme nejmocnější lidé na světě, protože tuto moc máme a víme jak ji použít.“ – Vladimir Jabotinsky, Jewish Daily Bulletin, 27. července 1935.

Před koncem roku, bude složen ekonomický blok z Anglie, Ruska, Francie a Spojených států, který srazí ekonomický systém Německa a Itálie na kolena.“ – Paul Dreyfus, „La Vie de Tanger“, 15. května 1938.

3. května 1938, se American Hebrew (noviny) chlubily, že mají Židy v předních vlivných pozicích v Británii, Rusku a Francii, a že tito „tři synové Izraele, pošlou nacistického diktátora do pekel.“ – Joseph Trimble, The American Hebrew.

Německo je náš úhlavní nepřítel číslo jedna. Je naší povinností vyhlásit mu znovu bez milosti válku. Každý si může být jist jednou věcí: My tuto válku povedeme!“ – Bernard Lecache, prezident Mezinárodní ligy proti rasismu a antisemitismu, v novinách Droit de Vivre, 9. listopadu 1938.

Válka je nyní navrhována za účelem židovské hegemonie nad světem.“ – brigádní generál George Van Horn Mosely, The New York Tribune, 29. března 1939.

Chtěl bych potvrdit co nejzřetelněji, že prohlášení, které jsem já a mí kolegové učinili v několika posledních měsících, a hlavně minulý týden: Židé stojí při Velké Británii a budou s ní bojovat na straně demokracie. Přejeme si, aby tomu tak bylo v naprosté shodě s britským jednáním a proto musíme najít své místo, v oblastech velkých i malých, pod řízením Jeho Veličenstva. Židovská kancelář je připravena zahájit okamžitá opatření pro využití židovské pracovní síly, technických schopností, zdrojů a dalších potřebných věcí.“ – Chaim Weizmann, prezident Světového židovského kongresu, ředitel Židovské kanceláře a později prezident Izraele, London Times, 5. září 1939, a také London Jewish Chronicle, 8. září 1939.

Milion Židů, kteří žijí v Americe, Anglii a Francii, severní a jižní Africe, a nesmíme zapomenout na ty co žijí v Palestině, všichni jsou odhodláni Německu přinést vyhlazovací válku do úplného konce.“ – „Central Blad Voor Israeliten“ v Nizozemí, 13. září 1939.

Přestaňte mluvit o mírových podmínkách! Rozbijte Německo na kousky!“ – The Daily Herald, číslo 7426, 9. prosince 1939.

Židé berou tuto válku jako válku svatou.“ – The Daily Herald, číslo 7450, 1939 (citováno v „Reichstagsbrand, Aufklärung einer historischen Legende,“ od U.Backese, K.H.Janßen, E. Jesse, H. Köhler, H. Mommsen, E Tobias).

I když Židé nejsou s vámi v zákopech, jsme s vámi morálně. Tato válka je naší válkou a vy bojujete s námi.“ – Schalom Asch, Les Nouvelles Litterairres, 10. února 1940.

Se ztrátou Německa ztratilo Židovstvo území, z něhož působí síla. Proto bylo rozhodnuto o jeho znovudobytí.“ – Louis Marschalko, „The World Conquerors: The Real War Criminals.“

Světový židovský kongres byl ve válce s Německem po sedm let.“ – Rabbi M. Perlzweig (představitel britské sekce Světového židovského kongresu), Toronto Evening Telegram, 26. února 1940.

Druhá světová válka je bojována na obranu základů judaismu.“ – Rabbi Felix Mendlesohn, Chicago Sentinel, 8. říjen 1942.

Nepopíráme a nebojíme se přiznat, že tato válka je naší válkou, že ji vedeme pro osvobození Židovstva… Nejsilnějších ze všech front je ta naše, fronta Židovstva. Nedáváme této válce jen finanční podporu, která zaručuje vojenskou výrobu, neposkytujeme vám jen plnou sílu naší propagandy, kterou je morální síla udržet tuto válku v chodu. Záruka vítězství je založena na oslabení nepřátelských sil, na zničení jejich měst, jejich odporu. My jsme trojským koněm v protivníkově pevnosti. Tisíce Židů žijících v Evropě představují hlavní faktor při zničení našeho protivníka. To je naše fronta, která je ve skutečnosti nejcennější pro vítězství.“ – Chaim Weizmann, prezident Světového židovského kongresu, ředitel Židovské kanceláře a později prezident Izraele, v New Yorkském projevu, 3. prosince 1942

Hrál jsem golf s Joe Kennedym (Americký velvyslanec v Británii). Chamberlain mu řekl, že Amerika a světové Židovstvo ho donutilo zavléct Anglii do 2. světové války.“ – James Forrestal, ministr námořnictva (později ministr obrany), Deník, 27. prosince 1945.

A co o válce řekl sám Adolf Hitler?

Je lež, že bych já, nebo kdokoliv v Německu, chtěl v roce 1939 válku. Byla vynucena a vyprovokována dvěma státníky židovského původu, nebo pracujícími pro Židy. Nikdy jsem už nechtěl, po strašlivé 1. světové válce, druhou válku proti Anglii nebo Americe.“ – Adolf Hitler, duben 1945.

Kdo tedy chtěl válku? Německo a Adolf Hitler, který Společnosti národů navrhoval odzbrojení celého Evropského prostoru a neustále po celý svůj úřad, včetně období války, navrhoval Anglii mír a spolupráci a Rudolf Hess, jenž byl odhodlán obětovat život, aby s Anglií vyjednal mír, a který byl za tento svůj statečný čin odsouzen k doživotnímu vězení, nebo nenávistná rétorika světového Židovstva, která po válce volala od počátku změny režimu v Německu?

Reklamy
komentářů 33 leave one →
 1. 03/02/2012 20:41

  Co předcházelo a vyvolalo boycot německého zboží a obchodních vztahů…?

 2. František permalink
  01/03/2012 22:20

  6 milionů Židů zabito během 2. sv. války v koncentračních a vyhlazovacích táborech je malý zlomek celkového počtu obyvatel??

 3. František permalink
  01/03/2012 22:56

  už začínám chápat, že se vyskytují zprávy o popírání samotného holocaustu, když někdo může napsat takovýto článek..

 4. 02/03/2012 20:01

  V článku se píše „[…]do koncentračních táborů byl zavřen pouze malý zlomek celkového počtu všech Židů, kteří žili na území spravované Velkoněmeckou říší“ Což je dá se říct pravda. Pokud vám záleží na slově „zabito“, které jste si zřejmě přinesl od někud od jinud, pak to už je větší část, počítáme-li s 16 miliony celosvětově. Ve vztahu k ostatním obětem holokaustu (5 milionů) a celkovým válečným ztrátám na civilním obyvatelstvu, jde skutečně o zlomek.

  Četl jste vůbec článek, který komentujete? V něm jde o ukázání, že Židé se do války hnali rovněž s nenávistí a cílem „vyhlazovat,“ o čemž veřejně mluvili a vychloubali se s tím. Tím samozřejmě poskytli dr. Goebbelsovi vodu na mlýn, ja se říká.

 5. František permalink
  05/03/2012 13:03

  Samozřejmě že četl, jinak bych na něj nereagoval. Nechci slovíčkařit s oběťmi, které zahynuly během druhé světové války, jde mi spíše o to, že se mi nelíbí hájení Hitlerova jednání, které tuto války zapříčinilo. Především poslední odstavec..
  „Německo a Adolf Hitler, který Společnosti národů navrhoval odzbrojení celého Evropského prostoru“, všeobecně se ví, že Hitler od 30. let, kdy se dostal k moci, tak právě zbrojením dokázal pokrýt obrovskou nezaměstnanost v Německu, tudíž tato věta sama o sobě odporuje skutečnosti. Mimochodem Rudolf Hess opravdu letěl do Británie vyjednat mír, ale musíme brát v potaz, že to bylo v době, kdy už Německo na východě začalo prohrávat válku s Ruskem, a tudíž spojenectví s Britanií byla pravděpodobně jediná cesta k možnému vítězství Německa ve válce. Jinak co se týče toho, že se Židé hnali do války sami, tak o tom slyším poprvé. Nevím z jakého zdroje jste čerpal, ale i kdyby to byla pravda (o čemž pochybuji), tak zůstalo jenom u slov a zasloužili by si snad Židé kvůli vyvolání této „slovní války“, tak kruté zacházení, které se jim dostalo během 2. sv v.?

 6. 09/03/2012 21:32

  V Posledním odstavci šlo pouze o porovnání dvou málo známých skutečností – Adolf Hitler nabízel SN odzbrojení, Anglii po celou válku i před válkou mír (Churchill se jedno vyjádřil v tom smyslu, že Německu mír za žádnou cenu nenabídne, protože by ho hned přijalo) od svého nástupu až do září 39 nabízel Polsku mír a kdyb Pilsudski nezemřel tak by i byl (mimochodem, Polsko se snažilo v 33 přesvědčit Francii ke společnému útoku na Německo) po dobytí Polska chtěl polský stát obnovit v menších a etnických hranicích, což nedovolil Stalin, po dobytí Franci chtěl přejít na mírový „provoz“, totální válku začal až na konci války a to ještě kvůli naléhání dr. Goebbelse, do války šel v mnoha věcech nepřipraven ap.

  Ve střeodvěku se všeobecně vědělo, že se celý vesmír točí kolem Slunce 🙂

  Obrovská nezaměstnanost v Německu se pokryla trochu jinak, např. stavbou dálnic, budování Západního valu proti Francii (na agresivní válku jako stvořený…), odvody do armády apod. Hess odletěl 10. května 41 a to prosím pěkně Rommel byl u Egypta, Řecko a Jugoslávie kapitulovaly a válka s Ruskem ještě ani nezačala 🙂

  Jediná válka, kterou Hitler plánoval a o které věděl, že bude nevyhnutelná byla válka s SSSR, kterou nakonec tak krutě projel.

  Zdroje jsou uvedeny přímo pod citáty, Židé neustále Němce hanili a požadovali válku (asi jako dnes Izrael požaduje zničení Íránu). V srpnu 39 britský vyslanec v Německu Henderson Hitlerovi řekl, že nikoli Britové, ale Židé podněcují nenávist k Německu a nacistům (Memorandum by an Official of the Foreign Minister’s Secretariat, August 42, 1939.)

  Židé (respektive jejich elity) volali po vyhlazení Německa a pokudmožno i zabití všech Němců a tak byli pro mnoho Němců nepřátelé všeho německého, proto se s nimi zacházelo někdy tak krutě. To jsem se právě snažil témto článkem říct.

 7. Tomas Thomas permalink
  07/04/2012 17:16

  Pokud jde o vúdčí osobnosti jednotlivých státu v onom valečném období , tak se domnívám , že tyto osobnosti nemohli jednat v zájmu míru pro své země , ale že jednali podle předem připraveného scénaře .Kdo tento scénař napsal , se už mužeme s úspěchem domnívat .Zamlžovani dat a snaha o překrouceni historie neni ničim novým .Pokud se bavime o židech a jejich holokaustu, tak ano , hodně nevinných židu bylo zabito o tom není pochyb. Pro mne je nepřijatelné, když je zabit jen jeden človek bez objasněni či bez potrestani činu. Rád bych ale položil našim přátelum pokoleni Abraháma otázku , co je vede k takove nenávisti ke křestanum a proč v této nenávisti stále setrvávaji.Je přece dávno prokázáno , ze se bojí zveřejnění pravdy o jejich podstatě , která zabila a zabiji mnohem vice lidi na světe , nez je počet mrtvych židú za dobu světove valky. Nechci timto zlehčovat utrpeni nevinnych prostych lidi bez rozdilu jakého jsou vyznáni. Vražda je a bude pro mne stale vraždou. Pokud si vzpominam tak Mojžis dostal kamenné desky s desaterem , kde je jak všichni vime jedno z přikázání je , nezabiješ.Pak opravdu nevím podle jakého Zákona se tito milovnici pravdy a odpurci nasilí řidi ?
  Zkuste dnes napsat o Židech jenom polemiku na sporné téma , nebo dožádání vysvětlení na ten či onen palčivý problém dnešní , nebo historický , kde by museli říct pravdu , pro kterou tolik bojuji ,a uvidíte sami co se s bude dít.
  Např. vražda švédského diplomata hraběte Bernadotte je pro mne odtrašujícím případem ,
  a stále je bez jakéhokoliv vysvětlení a potrestání vrahú je už nemožné.
  Až se Židé postaví čelem k světové historii a přiznají své vlivy a pletichy ( uznávám že je to poněkud naivní ( potom se budou dějiny zajímavě přepisovat a počty všech mrtvých budou jiné , stejně tak jako dnešní komentáře .

  Děkuji Tomas

 8. japan permalink
  07/04/2012 19:19

  No comment

 9. Nobel permalink
  19/04/2012 08:55

  Tak teď už také víme, odkud nasával Günter Grass své názory. Izrael volá po zničení Persie, ne naopak. Těch pár Židů, co zemřelo v plynových komorách za to můžou sami, že?

 10. 19/04/2012 15:04

  Odkud pan Grass bere své názory nechám čistě na něm a na všech humanistických, prosionistických a lidstvomilujících odbornících na slovo vzatých.
  Izrael skutečně volá po zničení Persie, viz. -> http://radicalboys.com/component/content/article/29-the-cms/1012-na-cest-k-iranske-valce.html ostatně stejně jako kdysi volalo po zničení Německa.
  A, že by někdo někdy zemřel v plynové komoře? To se nedá popřít, na druhou stranu, místnost, jenž má všechny možné účely, nemá pořádné vzduchotěsné uzavření, má okna a během let mění svou vnitřní stavbu, takovou místnost nemuhu považovat za plynovou komoru.
  A ano, pokud si Židé vymýšlí, jak plynovali své krajany a pak zázrakem přežili, můžou si za to sami. Nevěříte? Věřte…

 11. juk permalink
  27/05/2012 11:50

  Vzdy je pravda nekde uprosred,priklanim se k verzi vaseho zajimaveho clanku,posilam vam jeste i jiny clanek,ktery vlastne podporuje vasi teorii….nase svetove spolecenstvi rizeno bohatou hrstkou zidu,kteri ovladaji media,svetove banky.vytvareji umele svetove krize,ovladaji nase mysleni diky vlastnictvi nejvetsich globalnich spolecnosti…jako obyvatel londyna citim jejich vliv vsude.bohati zide,vlastnici svetoveho obchodu sedi a uzivaji zivota.mi pro ne jsme jen najemna sila.citite to pohrdani,jsme pro ne podradna rasa…. http://pravda.blatna.cz/vliv-sionistu.html

 12. 23/08/2012 13:07

  Chcete vedieť z čoho pramení židovská neznášanlivosť a pohŕdanie ostatnými, čiže gojm??
  Z ich svätého písma Tóra. Je to naozaj pozoruhodné písmo, ktoré im káže ovládnuť celý svet, pretože majú na to právo. Podľa Tóry sa môžu nezívať ľuďmi iba Židia, pretože gojm sú prasatá. Iba žid má právo rozhodnúť kto bude a nebude žiť…Tóra naozaj prekypuje svojou svätosťou! A čo tak vyslobodenie Židov z Egyptského zajatia? Prečo k tomu zajatiu vôbec prišlo? Žid najprv získal priazeň faraóna, potom zobral Egypťanom obilie, následne peniaza a nakoniec ich obydlia a z Egypťanov spravil otrokov. Faraón bol spokojný z bohatstva a preto súhlasil z príchodom ďalších Židov. Ale po jeho smrti, jeho nový nástupca Židom nedôveroval a začal ich prenasledovať. Čo pokračovalo ďalej už viete. Týmto som chcel iba načrtnúť spôsob židovského uvažovania. Zoberme si napríklad ich sviatky. Každý národ oslavuje dni pokoja a radosti okrem židov. Oni neoslavujú pokoj a mier, ale vraždy a masakre v ktorých zvíťazili.
  A čo tak príchod Ježiša Krista na ktorého kráľ buzerant Herodes poslal svojich zabijakov.
  Ježiš bol ich mesiášom, ktorého nemohli prijať, pretože čakali veľkého a krvilačného vodcu, ktorý z mečom v ruke rozseká všetkých Gojm a odovzdá celý svet židom!! A čo sa stalo miesto vodcu dostali nové náboženské učenie zložené z lásky a harmónie. Tak to bolo až príliš, museli sa ho zbaviť, no a ako inak než z poburovania proti Rýmu.Tak to by asi stačilo z histórie Izraelitov a teraz súčasnosť. Celý svet je ovládaný korporáciami, ktoré rozhodujú kto bude vládnuť a ako! Všetky organizácie a inštitúcie sú v rukách Židov prostredníctvom financií. Boj proti terorizmu a teroristické útoky sú dobré iba na vyvolávanie nepokojov a vytváranie chaosu potrebného ku globalizácii a vytvorení NWO.
  Najprv to bol komunizmus potom demokracia a nakoniec Nový svetový poriadok, ktorý splní ich slovo dané satanovi, ktorý sa usadí na vrchole pyramídy a ovládne túto Zem.

 13. Petr permalink
  23/11/2012 03:57

  Je krize. Kdo ji způsobil ? Je třeba najít viníka. Opět se z kanálů vynořují znalci tory a talmudu a odborníci přes „židovskou otázku“.
  Kteří v životě toru ani talmud neviděli. Do synagogy nikdy nevstoupili a Žida znají osobně jen ze sousedova vyprávění. Jenže o všem četli a slyšeli a jsou tedy odborníci a osvícenci. Povstávají vždy. Když se nedaří a je marasmus.
  Viník je Žid. Ideální terč po tisíciletí.
  Má nesrozumitelné písmo, nerozumím jeho náboženství a navíc.
  Konečně se začínám orientovat ve složité situaci a najednou ji vidím jednoduše a jasně.
  Oči mi otevřel svobodný internet.
  Člověku se uleví když zná diagnozu svého neduhu a je třeba začít a léčbou.
  „Doktora“ jež diagnozu stanovil sice neznám, ale o nemoci jsem již slyšel.
  Spadl mi kámen ze srdce.
  Že já, ani národ a země na své situaci neneseme pražádnou vinu ale je to Žid.
  V podstatě je nám lhostejné zda je to opravdu tak.
  Říkala to i stará Vopršálková, Blažková to potvrdila a tak tu senzační staronovinu budeme šířit dál. To jsou ale kurvy – tak to všechno oni, že mě to nenapadlo dřív.
  Každá drbna si něco přidá a začne se to časem demonizovat do obludných rozměrů.
  Už se neříká jen Žid.
  Ale „Pozor Žid“.
  Pseudovědec se musí nějak realizovat a vykompenzovat svoje nedokončené vzdělání.
  Sebere a sepíše všechny drby světa, přidá hodně nenávisti a realizuje se v osvědčené kampani. Nazve je odbornou studií a přidá něco fantazie.
  Nenávist k Židům je osvědčená kompenzace po staletí.
  Dokonce i v případech kdy žádní nejsou k dispozici, si nějaké si vymyslíme.
  Některé dostala schizofrenie a ve své paranoie se vidí být pronásledován Židem za každým rohem.
  Oni jsou magicky spojeni a touží po světovládě. Měli satelity a mobily již od starověku a každý večer se všecni ti Židi spojí dohromady a kují celosvětová spiknutí.
  Jak to dělají však zůstává i pro „doktory antižidovských“ věd záhadou.

  Zůstává to záhadou i pro zbytek populace a dokonce i pro samotné Židy.
  Zůstává to faktem jen v knihch invizice, archivech SS a hlavách hlupáků.

  Petr

 14. 24/11/2012 00:19

  Opět bohužel vůbec nevíš o čem je řeč. Tví „židovští hrdinové“ vraždí, zotročují, znásilňují a ještě se tím chlubí. Proč glorifikuješ někoho, kdo vždy a stále stál ve středu rozkladu, kteří se vždy chlubili jak v tom a v tom vynikali, jedno jestli v zotročování, vraždění dětí nebo ovládání cizích vlád?
  Viz. tento článek.
  Prosím, Petře, studuj. Pro začátek něco z místní sekce o sionismu:

  https://radicalrevival.wordpress.com/2012/11/18/vyvoleny-lid-hovori-a-vrazdi/
  https://radicalrevival.wordpress.com/2012/07/18/co-je-podle-eu-antisemitismus/
  https://radicalrevival.wordpress.com/2012/06/20/maly-prazsky-tel-aviv/
  https://radicalrevival.wordpress.com/2012/03/19/sioniste-na-wikipedii/
  https://radicalrevival.wordpress.com/2012/03/14/na-ceste-k-iranske-valce/
  https://radicalrevival.wordpress.com/2011/08/04/zide-o-utocich-v-norsku/
  https://radicalrevival.wordpress.com/2010/11/17/komunismus-zidovsky-vynalez/

 15. ondřej permalink
  15/03/2013 23:40

  Při četbě příspěvků mě napadá: proč se vlastně někteří lidé označují za Židy a některé nazáýváme ne-Židy,Označujeme snad někoho za Němce a neNěmce? Nedokážu říct, čím to je, ale spojení Žid – neŽid rozumím, Němec ne-Němec však nedává smysl. Je to tak hluboce zakořeněné v našem nevědomí?

  Ondřej

 16. Samuel permalink
  28/09/2013 14:47

  To hle co tu je za článek je paskvil .
  Se prober o co ti jde? Znáš vůbec židy? A výš jak vypadají ?

 17. Pavel permalink
  09/01/2014 00:05

  jediné co k tomu mohu dodat „jen vítězové píšou historii“

 18. Gzuio permalink
  16/02/2014 22:22

  Môj ujo je žid a okrem toho že urobil z mojej babky bezdomovkiňu tak chcel zadĺžiť aj našu rodinu ale naštastie zme ho prekukli

 19. Volodya permalink
  17/03/2014 23:46

  zid bude stale zida obhajovat … cital som talmud a bol som zhrozeny … kto tu teraz napadne moj des z talmudu je zid …a odporucam oponentom si precitat opakovane vsetko co tu autor uverejnil ,aj kliknutim na linky …

 20. oldos permalink
  27/03/2014 16:32

  To že židia sú najhoršia odporná pliaga na svete je fakt. Proti nim bol Hitler len baránok.

 21. Benzin Petrolejovič Naftěnko permalink
  21/04/2014 09:56

  Zajímavý článek…..Tomu Františkovi nahoře chci vzkázak aby hodně studoval,aby netvrdil pitomosti.Rudolf Hess odletěl do Anglie ještě před napadením Sovětského svazu Německem,nikoli,jak on tvrdí,že když už Hitler prohrával……

 22. Benzin Petrolejovič Naftěnko permalink
  21/04/2014 12:01

  Ten článek je starý čtyři roky….Dnes jsme svědky podobné,k válce spějící situaci,kdy židovská lobby ovládající USA a EU,volá po hospodářské blokádě,ale tentokrát Ruska.V podstatě jediného aktivního oponenta agresivní vojenské a hospodářské snahy USA o světovládu prostřednictvím ničím nepodloženého dollaru,vnucovaného silou,spějícímu krok po kroku ke NWO.
  Ti kritici článku,jako je Petr,si už za ty dva roky mohli všechna fakta ověřit a podívat se,co za ne-lidi vládnou v USA.Kdo jsou ti,co nesou osobní zodpovědnost za stav tohoto světa,kdo jsou ti,co si hubu můžou roztrhnout válečnými výhrůžkami,dnes to jsou zločinci jako oligarchové Chodorkovští atd….společným jmenovatelem je právě bohužel jejich židovství.Stačí se podívat kdo jsou všichni ti
  Kerryové,Nudelmani,Runsfeldi,Schwarzkopfové,Kissingerové,Brzezinki,Wulffowitzové Albrightové,Sorosové, atd, z maffiánských spolků,jako je JWC,MMF,NED,AIPAC,atd…
  Falešným dollarem,podpořeným umdlévající sílou NATO a US ARMY to už zjevně nepůjde a proto chtějí využít poslední možnost,provést „Endlósungu naruby“ a uchopení absolutní moci nad světem dosáhnout rozpoutáním světového konfiktu s využitím opět houpých a zmanipuovaných nácků,tentokrát ale nikoli německých,ale ukrajinských,s podporou zblbých obyvatel Evropy a bývalých socialisticých států východní Evropy……

 23. František Prokeš permalink
  15/09/2014 07:19

  Co na to říct? Nelze jinak, než souhladit c W. Churchillem : I hate Indians. They are a beastly people with a beastly religion – Nenávidím Indy. Jsou to bestiální lidé s bestiálním náboženstvím.

 24. Jarka Š. permalink
  08/05/2016 13:16

  Že by Židé opět chtěli zřejmě zničit Německo. Pokud jste viděli čtyřdílnou výpověď na Youtube tajemného „Krále Judase“, vegetujícího kdesi ve Vatikánu , Němci jsou podle něho špatný národ a jsou to prý diskoví bojovníci (?) a musí se zničit. Video pochází už z roku 2003. a doporučuji si ho vyhledat. Ale rozhodně bych rozlišovala etnické Židy od Sionistických Židů, kteří jsou rozlezlí všude po Zemi a tvoří dnes tu pomyslnou špičku pyramidy. Podle mého názoru ve válce právě rozhodovali Sionisté, kteří kdysi v historii přijali judaismus z čistě zištných důvodů. No a u těch Indů bych toto rozhodně netvrdila, že mají bestiální náboženství. Rozhodně nemluví o vraždění nevěřících a pálení čarodějnic. To je podle mne jedno z nejpřijatelnějších a neškodných náboženství oslavujících život, které na Zemi přetrvává už desítky tisíc let. Churchill byl možná bravurní politik, ale občan USA a navíc americký pohlavár a to mi naprosto stačí k pochopení.

 25. Dagda permalink
  19/05/2016 17:25

  Super článek akorát bohužel tahle pravda nikdy pořádně nevyjde na povrch

 26. Milan permalink
  23/10/2016 21:55

  Jaktože všichni čeští židi přežili? Všichni herci, novináři, televizáci? Všichni, co mají veřejné mínění v rukách? Musel je někdo odrodit.

 27. Milan permalink
  23/10/2016 21:57

  Asi to s tím holokaustem nebylo tak horké, když všechny jejich rodiny jsou tu stále.

 28. Elis permalink
  15/12/2017 21:04

  A jaképak hovado psalo tento článek prosím??

 29. Brouček permalink
  13/02/2018 12:08

  David Cole Osvětim napiš na YouTube , rozhovory s průvodci a s ředitelem !jinak kniha opravdu zemřelo 6 milionů je taky zajímavá byla inu soudu a všechno ok takže nikdo nemůže říct že cokoliv v té knize není pravda což je zajímavé vzhledem k zákonu 6 milionů 😁 proto byla u soudu že ten zákon popírá a soud rozhodl že v knize není žádná lež což je rozpor ale nic nového pod sluncem

Trackbacks

 1. Léon Degrelle « Radikální obrození
 2. Anonymous Slovensko UK &raquo Svobodné rádio 26.05.2016 Kontroverzní články
 3. Svobodné rádio 26.05.2016 Kontroverzní články - Oral.sk - Porno Politika

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: