Skip to content

Kolik lidí vlastně zemřelo v Osvětimi?

12/02/2010

Vždy, když přijde na pořad dne téma holokaust a židovské pronásledování, vždy se zmíní nejhorší peklo ze všech – Osvětim, synonimum lidského utrpení, strádání, největší lidský hřbitov na světě. A dá se říct, že zcela oprávněně, vždyť zde přece zahynulo 1,1 milionů lidí. Co z toho, že před dvaceti lety to číslo bylo asi o 3 miliony větší a před tím  se dokonce blížilo 10 milionům. Teď tam je jeden milion a to nelze zpochybnit. Ovšem stejně jako tento milion, předchozí čtyři a další údajné počty obětí Osvětimi jsou pouze odhady:

Neznámo milionů uvedl profesor politických věd, Rudolph Rummel, ve své knize z roku 1991, Democide: Nazi Genocide and Mass Murder. Na stejném místě spekuluje, že jich mohlo být 4 až 4,5 milionu, viz. níže.

9 000 000 je uvedeno ve francouzském dokumentu Nuit et brouillard z roku 1955, který vidělo miliony lidí (převážně studentů) na celém světě.

8 000 000 zase uvádí Francouzská kancelář pro válečné zločiny při Norimberku, dokument z 31.12. 1945. Tato cifra je taktéž zmíněna v knize Eugenea Aroneanua Inside the Concentration Camps: Eyewitness Accounts of Life in Hitler’s Death Camps z roku 1946.

7 000 000 uvádí Richard Breitman ve své knize US inteligence and the Nazis (2005), taktéž toto číslo cituje Time Magazine z 16. července 1965 z úst vícepremiéra Spojeného království, George Browna a židovský přeživší Raphael Feigelsohn v Camps de concentration, Office français d’édition.

6 000 000 je uvedeno v knize Auschwitz Doctor od Miklose Nyiszlie. Později bylo (jak jinak) prokázáno, že tento „doktor“ nikdy v Osvětimi nebyl a celá kniha je smyšlená. Přesto je kniha často citována historiky (jak jinak).

5 000 0005 500 000 je uvedeno roku 1945 při Osvětimském procesu s Rudolfem Hössem (velitel tábora Osvětim) v jeho „přiznání,“ které sám napsal a podepsal, ovšem v angličtině, jazyku, který neuměl. Později se britští Židé, členové British Field Police Force, v knize Legions of Death přiznali, že z Hösse jeho přiznání dostali mučením.

5 000 000 bylo uvedeno 20. dubna 1978 ve francouzském deníku Le Monde a také 23. ledna 1995 v německém deníku Die Welt. Dne 1. září 1989 se Le Monde „opravý“ na 1 433 000. Toto číslo figurovalo také v televizním seriálu The Search Of… v dílu Angel od Death, poprvé vysílaného v únoru 1979. Tuto cifru také uvedl při soudu v Gmundenu doktor SS Friedrich Entress (podle knihy People in Auschwitz od Hermanna Langeibena, str. 59). Také bylo uvedeno ve floridský novinách The Evening Independent z 11. dubna 1945, rovněž i ve zprávě Slave Labor in Russia vypracované OSN v roce 1949.

4 500 0007 000 000 je uvedeno v knize polskoamerického Žida, Dr. Filipa Friedmana, This Was Oswiecim: The Story of a Murder Camp z roku 1946.

4 000 0006 000 000 zmínil americký prezident Ford na summitu v Helsinkách (Boston Globe, 30. července 1975)

4 000 0004 500 000, převážně Židů, uvedl profesor politických věd, Rudolph Rummel ve své knize z roku 1991, Democide: Nazi Genocide and Mass Murder.

4 000 000 bylo uvedeno v sovětském dokumentu (008-USSSR) z 6. května 1945 a při několika dalších příležitostech (Blue Series Volume VII, str. 589 a Blue Series Volume IX, str. 611) a oficiálně potvrzeno Norimberským soudem dne 1. října 1946 (Nuremberg Show Trial. IMT XXXIX, str. 241-261). Číslo bylo také zmíněno v reportáži amerických novin The New York Times 18. dubna 1945. O padesát let později 26. ledna 1995 zveřejnily The New York Times a The Washington Post číslo 1 500 000 podle nového zjištění Osvětimského muzea. Ve skutečnosti s tímto „objevem“ přišlo muzeum už v roce 1990 (viz níže), ale polský prezident Lech Walesa ho uznal až po pěti letech. Dále toto číslo bylo 24. listopadu 1989 uvedeno v dokumentu žalobce Majorowského 12 js 1037/89. Dne 26 července 1990 ho zmiňuje největší německý židovský týdeník Allgemeine Jüdische Wochenzeitung a 8. prosince 1993 ho zmiňuje druhá největší německá televize ZDF a 25. ledna 1995 německé noviny Wetzlaer Neue Zeitung, tedy v době, kdy už bylo číslo revidováno. Čtyři miliony se rovněž nacházejí v knize The Black Book z roku 1946 a v knize Jakóba Joczka The Jewish People and Jesus Christ After Auschwitz z roku 1981. Čtyř milionová varianta rovněž figuruje v židovském časopise Jewish Frontier (Jewish Frontier Vol. 52-54 z roku 1985), z těchto čtyř milionů mělo být podle časopisu tři miliony Židů. Od roku 1945 do roku 1990 oficální počet mrtvých v Osvětimi (Official Auschwitz State Museum Guidebook, str. 19.).

3 500 000 se nachází roku 1991 v Dictionnaire de la langue francaise z roku 1991 a roku 1979 je uvedeno v úvodu knihy Eyewitness Auschwitz – Three Years in the Gas Chambers československého Žida Filipa Mullera.

3 000 000 je ve vynuceném svědectví Rudolfa Hösse, což mělo být číslo mrtvých jenž zemřeli do 1. prosince 1943. Později zmíněno 7. června 1993 v novinách Heritage, největších židovských novinách v Kalifornii, i přesto, že Osvětimské muzeum už tři roky před tím stanovilo počet mrtvých mezi 1 100 000 – 1 500 000 (viz níže). Dne 1. října 1946 je toto číslo také zmíněno v dokumentu Norimberského soudu 3868-PS. V prvním měsíci roku 1995 je toto číslo taktéž zmíněno v německém historickém časopise Damals, opět v době, kdy byl počet obětí revidován.

2 500 000 uvedl slavný „svědek“ holokaustu Rudolf Vrba 16. července 1981 v Izraeli při procesu s důstojníkem SS, Adolfem Eichmannem. Ten samý svědek musel následně při Zündelových procesech přiznat, že žádné vraždění nikdy neviděl a svědectví podané v jeho knize je pouze „leterárním vyjádřením“. Toto číslo rovněž uvádí Encyclopaedia Britannica z roku 1963 na straně 288.

2 000 000 uvedli tři slavní historici holokaustu Leon Poliakov (1956) v Harvest of Hate; George Wellers roku 1973 v The Yellow Star at the Time of Vichy a Lucy Dawidowicz roku 1975 v The War Against the Jews. Taktéž americkými novinami The Peninsula Times Tribune, San Fransisco (18. července 1990) a německým Hamburger Adendblatt (25. července 1990) a Die Welt opět už po zrevidování 17. ledna 1995.

2 000 0004 000 000 uvedl izraelský historik Yehuda Bauer roku 1982 ve své knize A History of the Holocaust, v roce 1989 se už, ale opravil na 1 600 000.

2 000 0003 000 000 podle přiznání SS-mana Pery Broada v KL Auschwitz in den Augen der SS, Verlag des Staatl. Museums Auschwitz z roku 1973.

1 500 000 v roce 1995 se stává „oficiálním“ číslem mrtvých v Osvětimi. Toto číslo je potvrzeno polským prezidentem Lechem Walesou na žádost Osvětimského muzea. Už v roce 1990 ovšem byla v Osvětimi vyměněna tabule, která hlásala počet 4 000 000 obětí. Toto číslo uvádí již 18. července 1990 noviny The Toronto Sun a The Washington Post. 11. června 1992 se číslo objevuje na stránkách největšího německého židovského týdeníku Allgemeine Jüdische Wochenzeitung, 8 října 1993 ve vysílání německé televize ZDF a 27. ledna 1995 v deníku Die Welt.

1 471 595 uvedl ve svém článku pro francouzský Le Monde roku 1983 historik Georges Wellers, který ještě roku 1973 byl přesvědčen o 2 milionech. Z tohoto už opraveného počtu mělo být 1 352 980 Židů.

1 433 000 1. září 1989 uvedl francouzský deník Le Monde.

1 400 000 2. února 1995 v největším německém týdeníku Bunte.

1 250 000 uvedl roku 1985 historik Raul Hilberg v knize The Destruction of the European Jews, z tohoto počtu mělo být podle Hilberga 1 milion Židů. Taktéž toto číslo uvádí Rudolph Rummel ve své knize z roku 1997, Death by Government. Většina lidí z tohoto počtu byli většinou Židé. Za zmínku rovněž stojí, že pouhých šest let před tím, bylo Rummlovo číslo přibližně o tři miliony větší.

1 200 000 napsaly německé noviny Welt am Sonntag dne 22. ledna 1995.

1 100 000 uvedly 27. ledna 1995 německé noviny Die Welt.

1 100 0001 500 000 uvedli historikové Yisrael Gutman a Michael Berenbaum roku 1984 v knize Anatomy of the Auschwitz Death Camp, do které napsal kapitolu i Dr. Franciszek Piper, ředitel Osvětimského muzea. Toto číslo bylo později uvedeno Walterem Reichem, ředitelem amerického památníku holokaustu, 8. září 1998 v novinách The Washington Post. Zde tedy figurovala horní hranice 1 500 000 jako „oficiální číslo“ i přesto, že před tím bylo číslo usazeno na 4 000 000.

1 000 000 Podle Institut für Zeitgeschichte 21. prosince 1994.

928 000 uvedl Jean-Claude Pressac roku 1989 ve své knize Auschwitz: Technique and operation of the gas chambers, kterou napsal jako reakci na „holokaustové popírače“, kteří měli pochybnosti o počtu mrtvých v Osvětimi.

900 000 je uvedeno v reportáži ze 3. srpna 1990 v New Yorkských židovských novinách Aufbau.

800 000 uvádí opět německý Die Welt, tentokrát 27. října 1993.

800 000900 000 je zmíněno roku 1953 Geraldem Reitlingerem v jeho knize The Final Solution. Toto číslo je zajímavé tím, že snižuje počet obětí v roce 1953, kdy bylo všeobecně uznáváno číslo 4 000 000.

775 000800 000 uvedl Jean-Claude Pressac roku 1993 ve své knize Die Krematorien von Auschwitz: die Technik des Massenmordes. Pressac snížil své milionové číslo z roku 1989. Podle Pressaca pak z toho počtu bylo 630 000 Židů.

750 000 uvedly dne 22. ledna 1995 německé noviny Welt am Sonntag a 23. ledna 1995 opět Die Welt.

630 000710 000 je uvedeno v německém překladu Pressacovy knihy z roku 1993, německý překlad vyšel o rok později.

510 000 v knize Fritjof Meyer, Number of Auschwitz Victims: New Insights from Recent Archival Discoveries z roku 2002

300 000 ve Spojenci cenzurovaných německých novinách Wochenschau Nr. 137, 8. ledna 1948.

74 000 podle Frankfurter Rundschau ze dne 6. ledna 1990 a bývalého ředitele Militärgeschichte des Zweiten Weltkrieges, Joachima Hoffmanna, v jeho knize Stalin’s War of Destruction.

73 137 uvedly noviny The New York Times 3. března 1991 a je založeno výhradně na německých záznamech koncentračního tábora Osvětim, které Sověti získali při jeho osvobození. Z tohoto počtu bylo 38 031 Židů. V dokumentu také stojí, že ve VŠECH německých táborech zemřelo v letech 1935 až 1945 pouhých 403 713 lidí! Radši znovu: 403 713 mrtvých všech možných ras a vyznání bylo oficiálně zaznamenáno na všechny druhy úmrtí – stáří, nehody, tyfus, spalničky, popravy… Z těchto 403 713 zemřelo jen 73 137 v Osvětimi z toho 38 031 Židů.

Kde je pravda? Nejprve se věřilo v milionové cifry, pro které však dnes neexistuje sebemenší důkaz, protože tyto byly pouze předmětem odhadů a spekulací. Dnes se už mnozí autoři skutečně přiklánění k číslům v rozmezí tisíců obětí. Dnešní revizionisté kalkulují s 300 000 až 800 000 celkem ve všech koncentračních táborech podle všech dokumentů, které měli k dispozici. Neexistuje jediný fyzický důkaz, že by někde zemřelo milion lidí v rámci nějakého vyhlazování (hroby, mrtvoly apod.). Na toto přehánění s čísly a jejich neopodstatněnou výši revizionisté neustále upozorňují a uznání snížení počtu obětí v koncentračním táboře Osvětim je tak revizionistickým vítězstvím.

A určitě stojí za zamyšlení, že když se v roce 1990 snížilo osvětimské číslo ze 4 milionů na 1,1 milionů nějak se zapomělo snížit číslo 6 milionů.

Reklamy
komentářů 22 leave one →
 1. 123 permalink
  13/02/2010 11:02

  Zdravím
  Zajímavé 😀 ……. jinak skvělý článek.

 2. izak permalink
  01/11/2011 20:35

  No ja si taky myslim, ze Nemecke zaznamy budou velmi presne, samozrejme je mozne, ze nekdo neco ztopil, kazdopadne po spaleni snad zbyly kosti ne ? Urcite je pohrbili(zahrabali) a taktez by sla vypocitat maximalni kapacita vlaku, zaznamy vlaku urcite budou a ty snad nikdo nespalil, kapacita taboru a podle svedku by snad melo byt odhadnutelne, jak dlouho tam v prumeru clovek prezil.
  Tohle machani ciframi ja totiz nemuzu pochopit, co tim kdo chce dosahnout, preci je zrejme, ze zide byly perzekvovani, vzdyt to bylo i v zakonech, vi se, ze umirali v ghetech hlady a nikdo nemuze poprit, ze je odvazeli i do koncentracnich taboru, ktere slouzili k vyhlazeni a je celkem jedno jak, podvyziva, tvrda prace, pochody smrti.
  Taktez se ale zapomina na fakt, ze v cele Evrope se pachaly tez pogromy a kolik zidu vyvrazdili treba Polaci a nikdo jim to nema zazle, proc ? … v cem je jine kdyz zabije cloveka Nemec a v cem kdyz to udela Polak, ony pogromy se konaly i u nas ale zdaleka ne v takove mire. Mimochodem Polsko melo taky zakony ktere to jasne naznacovaly. Pokud vim, tak snad 500.000 zidu uteklo z polska do Nemecka davno pred 2. svetovou, asi protestante nemeli takovou zast, jako katolici.

  No a zpet k cislum, uctite existuji statisticke metody, jak urict teoreticke maximum obeti a pak zkusit z vice verohodnych a OVERITELNYCH metod a pramenu zkusit spocitat obeti (treba podle mnozstvi lebek)
  Jinak Stalin pokud vim mel taky koncentracni tabory a zide taktez z Ruska utikali pryc, asi je tam taktez zabijeli.

  Ja si totiz myslim, ze revizi historie si proste dluzime a musime byt k sobe uprimni a ne si lhat, je to nutne pro budouci vyvoj … ale nekdo by asi mohl pochopit, ze media jsou jen lzivou propagandou, ktera napisi jakoukoliv blbost, jen aby neco podporili, nejaky obecny zajem vlady/vrchnosti

 3. 01/11/2011 23:09

  U záznamů je problém, že ne všichni vězni byli v tom daném táboře registrováni. Podle exterminacionistů byli tito neregistrovaní lidé zavražděni, podle revizionistů přesunuti dále na východ.

  Kosti nezbyly, respektive se jich moc nenašlo (natož masové hroby). Poté, co byly oběti spáleny všemi možnými a hlavně nemožnými způsoby, měly být kosti rozdrceny různými způsoby (v Osvětimi kladívkem, v Treblince dřevěnými prkny a tuším, že v Belzecu měli údajně nějaký speciální stroj na drcení kostí) tak, že kosti se prakticky proměnily v prach, který se rozptýlil = žádná těla, žádné důkazy.

  V celé historii se všude ve světě na Židy pořádali pogromy (včetně Čech), to nemůže být náhoda 🙂 Ano, také jsem o emigraci Židů z Polska do Německa kdysi četl.

  Určitě nějaké metody existují, ale já zatím žádnou v ortodoxní literatuře neviděl, což je škoda a pak mít spekulace od 70 000 do 9 milionů není zrovna pěkné.

  Stalin začal Židy pronásledovat ke konci války a hlavně po válce. Vyšla o tom u nás tuším i kniha.

 4. zadne jmeno nebude permalink
  26/01/2013 09:55

  Zprávy o koncentrácích se dostaly do Británie a USA, ale Červený kříž nebyl do táborů vpuštěn a politici zvěrstva ‘nezjistili’.
  Během následujících tří let pak v táborech zahynulo něco mezi šedesáti až osmdesáti tisíci Němců. Bylo to mnohem méně, než kolik Židů zahynulo v Osvětimi, ale víc, než kolik to bylo v Belsenu či Buchenwaldu a stovce dalších míst, při jejichž návštěvě Židé prohlašují: „Nikdy nezapomeneme“.

  http://www.svedomi.cz/pribehy/rof_ceskoslovensko_pribeh_revoluce.htm

 5. Radulo permalink
  29/10/2013 10:13

  Midilird, pocul som nieco o geologickom prieskume, ktory mala robit v Osvietime firma Hydrocop. Nemas prosim o tomto nejake informacie ? Skusal som googlit ale moc toho na nete nie je

 6. Tony permalink
  30/10/2013 22:10

  Několik korekcí.

  73 137 je nesprávné i z pohledu dostupných dokumentů a nebere ohled na dokumenty které se zatím neobjevily ale my víme že existovaly, tzn. úmrtní knihy kterých se dochovalo nějakých 46 svazků (ještě záznamy z hlavního tábora, které jsou zároveň i v úmrtních knihách a Kniha mrtvých která registrovala sovětské zajatce, ti nejsou uvedeni v oněch 46 svazcích) a zahrnují období od konce července 1941 (první certifikát 29.7.) do 31.12. 1943 a i v tomto období chybí svazky. Tábor fungoval od června 1940 do ledna 1945. Každý svazek mohl obsahovat max. 1500 položek a dochované svazky mají většinou mezi 1450 až 1500 položkami, jsou známá poslední nejvyšší čísla certifikátů v daném roce nebo lze na základě předchozí úmrtnosti vypočítat průměr v chybějícím období. Následujicí čísla jsou i v dobré shodě s jinými nepřímými zdroji. Počet úmrtí v letech 1940-41 cca 19 500, během nejhoršího roku 1942 zhruba 48 500, kolem 37 000 v roce 1943, cca 30 000 v roce 1944 a nějakých 500 v 1945, celkové skutečné číslo se tedy pohybuje kolem 135 500. Pro zajímavost, katolíků zemřelo o tisíce více než židů, zde strana z anglického vydání dat z úmrtních knih, které vydalo osvětimské muzeum, avšak chybí v nich všechny svazky a úmrtí jak vysvětleno nahoře:

  Pro detaily doporučuji relevantní literaturu např. osvětimského muzea a shrnutí a korekci v této knize, strana 529 a následující:

  http://holocausthandbooks.com/index.php?page_id=22

  Radulo – vrty měly proběhnout v roce 1965 nebo 1966, podle dostupných zdrojů, např. Franciszek Piper, kniha zmíněna Midilirdem „Anatomy of the Auschwitz Death Camp“, str. 179, poznámka 39. Midilird tam má nepřesnosti, Gutman a Berenbaum jsou jen editoři a kniha je z roku 1994, jednotlivé kapitoly jsou psány různými historiky. Spolu s tebou o tom vlastně nikdo prakticky neví jelikož výsledky nebyly publikovány a jsou prý uloženy kdesi v osvětimských archivech jak nás informuje Piper aniž by poskytl konkrétní název fondu a strany. Bylo provedeno 303 vrtů a 42 z nich pozitivních na lidské ostatky a popel. To, že ani po 50 letech nebyly výsledky zveřejněny je všeříkající, nenašlo se to co se mělo najít. Revizionista Udo Walendy dostal nevím od koho ofocených několik stran, publikoval je a komentoval to v následujícím pramenu:

  Udo Walendy, Historische Tatsachen, no. 60, Verlag für Volkstum und Zeitgeschichtsforschung, Vlotho 1993, pp. 7-10.

  Prý však ze stran nelze vyčíst nic podstatného jako místo nálezu atd. Krátký komentář např. od Germara Rudolfa v jeho zprávě:

  http://www.vho.org/GB/Books/trr/4.html#ftnref85

  Avšak neni důvod pochybovat o pravosti nálezů, jejich výskyt je logický a musí tam být. V době kdy v roce 1942 existovalo jen malé krematorium se třemi pecemi (každá měla dvě kremační komory) v hlavním táboře cca 3 km od Birkenau, lidé denně umírali po stovkách během nejhorší tyfové epidemie v létě 1942, nejvyšší hodnoty jsou až 400-500 mrtvých v jeden den, průměr pak sahá ke třem stovkám. V létě bylo navíc krematorium poškozené a mimo provoz, popraskaný komín musel být stržen a postaven znovu a pak znovu popraskal protože nebyl dostatečně vysušený, očividně spěchali na zprovoznění v důsledku tragické situace. Na konci roku 1941 mělo krematorium jen dvě pece a bylo poškozené také i když dokument nespecifikuje o co šlo, hygienická situace se začala vymykat z rukou, zejména úmrtnost sovětských zajatců byla enormní, opět nebylo možné všechna těla spálit. Máme zdokumentované i dodávky koksu které stačily na kremaci jen zlomku celkového počtu mrtvých. Přes tři desítky tisíc mrtvých tak byly pohřbeny v dlouhých masových hrobech (stále viditelné např. na fotce z 31. května 1944) a zhruba v září 1942 začalo pálení těchto těl spolu s novými zemřelými očividně kvůli obavám z kontaminace spodní vody jelikož Birkenau, jak je známo, leží v místě s vysokou hladinou spodní vody. Proto jsou hroby až 130 metrů dlouhé a 10 široké jelikož jejich hloubka mohla být tak zhruba kolem metru. V roce 1944 pak krematoria opět mají zdokumentované výpadky nebo nedostatek koksu a na několika fotkách je vidět kouřící místo na dvoře krematoria č. V. Vzhledem k tomu že se nezpochybňuje existence masových hrobů nebo venkovní kremace, je výsledek vrtů asi tak překvapivý jako nález kolejí po kterých jezdily vlaky.

  Co je však překvapivé je nepublikování výsledků, očividně se nálezy neshodují s tezí o vyhlazování a s lokacemi a rozsahem uváděnými svědky kterých měli dostatek a kteří překrucují tento skutečný obraz v to co známe teď s přídavkem výmyslů, asi každý viděl v televizi nebo četl. Jiný důvod proč to tajit mě nenapadá.

  Neregistrovaní vězni, V Birkenau byl tranzitní tábor s desítkami tisíc lidí, kteří nebyli registrováni a rozesíláni do různých táborů. Exterminacionisté byli nuceni uznat že desítky tisíc neregistrovaných (až sto tisíc podle nich) prošlo táborem, protože lidé z Osvětimi dříve údajně zplynovaní v legendárních komorách (stále čekám kdy mi někdo nějakou ukáže a vysvětlí jak fungovala) se objevují v jiných táborech. O tom píše i ortodoxní literatura s použitím dokumentů, takže to nešlo ignorovat. Místo pochybností o celé historce, která má původ u hnutích odporu která v táboře čile fungovala a zásobovala okolí nejbizarnějšími příběhy, se dál pokračuje jako by se nic nestalo. Příslušná literatura od ortodoxních historiků Danuty Czech (Kalendarium, 1989 aka Auschwitz Chronicle, 1990), Andrzej Strzelecki a další.

 7. věrný čtenář permalink
  01/11/2013 10:43

  Tony:
  Kvalitní a hlavně erudovaný příspěvek! Nechtěl byste jej trochu předělat do podoby článku (upravit formu) a nechat zdejší správce, aby jej vystavili? Jsem si jistý, že by tak učinili velice rádi… Určitě je škoda nechat vaše poznatky zapadnout někde v diskusi, kvalitních autorských textů je jako šafránu.

 8. Tony permalink
  01/11/2013 15:12

  Šlo by prakticky jen o překlad a drobné úpravy, vlastních poznatků je minimum, většinou jsou poznatky získané z literatury, která je zdarma dostupná ve formě PDF v anglickém jazyce a kde najdete ozdrojované informace a nejen shrnutí výše. Dozvíte se vše potřebné včetně takových témat jako skutečný důvod proč byla krematoria plánována a postavena:

  http://holocausthandbooks.com/

  Nebo zde v angličtině, němčině etc.

  http://www.vho.org/
  http://www.codoh.com

  Něco bylo i přeloženo do češtiny i když originály jsou už většinou rozšířené o nové informace:

  http://web.archive.org/web/20130124032542/http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=revizionizmus

  Nebo také z literatury předních exterminacionistických historiků jako Jean Claude Pressac, to se hodí kvůli různým datům nebo když si někdo vymýšlí něco co je chybné i z oficiálně přijímaného pohledu:

  http://www.holocaust-history.org/auschwitz/pressac/technique-and-operation/pressac0011.shtml

  Většinu exterminacionistických knih je samozřejmě potřeba si půjčit nebo koupit, na webu je dostupný jen zlomek. Technická témata (těmi se exterminacionisté moc nezabývají) mouhou být hůře čitelná, zejména studie ohledně kremací a pecí, ale pokud se někdo vážně zabývát tímto tématem, je nutnost vědět jak co vypadalo a bylo konstruované, jak co fungovalo a co bylo a nebylo možné. Přírodní zákony, zákony fyziky, termodynamiky atd. platily i ve Třetí říši.

 9. miroslav fox permalink
  03/11/2013 21:45

  nikdy nezapomenu…

 10. Pepan permalink
  30/11/2014 17:34

  K číslům usmrcených v Auschwitz Birkenau – pokud se našly údaje a evidence o počtu přijatých párů obuvi, a ty se našly a pokud je číslo 16 mil.párů skutečné, tak ať si čtenář, či návštěvník koncentračního a vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau udělá vlastní názor. Každý člověk, „odjíždějící“ k osídlení nových obsazených území, si mohl s sebou vzít zavazadlo s nejnutnějšími potřebnými i osobními věcmi o váze pouze 25 kg. Vzniká otázka: „kolik párů obuvi“ si člověk vezme s sebou, když ví, že se do svého původního domova již nevrátí…protože konečně bude mít svou půdu, svůj domek někde na dobytém a nově osídlovaném území? Pokud by si každý vzal 2 (3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13..) tak každému vyjde nějaké číslo. Ale bude pravdivé? Vzhledem k váze obuvi…v průměru se dá říci, že by si každý mohl vzít s sebou 4-5párů obuvi, či ještě méně. Vozily se šicí stroje, hrnce, talíře, příbory, oblečení jak letní tak zimní, peřiny, povlečení, atd…..to vše do max. 25 kg. Evidence vězňů byla z velké části zničena. Z toho, co se našlo, tak vyplynuly nové čísla usmrcených, ale také ukázal na fakt, že evidenční karty byly přepisovány (původní jméno vymazáno, přepsáno dalším…a dalšími jmény). Také ti vězni, kteří byly „poslaní“ do sprch …po dlouhé cestě, žádnou evidencí neprocházeli a šli přímo do plynu a pak pecí……Také, když kremační pece nestačily spalovat mrtvé, tak se spalovali ve spalovacích příkopech nebo na hromadách. V současné době je snahou jakoby zlehčovat zločiny páchané za 2.světové války, k tomu také patří i úpravy čísel – odhadů mrtvých, směrem dolů.

 11. Martin permalink
  03/01/2015 21:37

  Těžko říci kolik lidí reálně zemřelo. Například http://www.osvetim.info uvádí 1,5 milionu.

 12. Tony permalink
  03/01/2015 23:29

  Pepan – nevymýšlejte si. A k tomu plynu, jedná se o propagandu kterou vymysleli a šířili členové hnutí odporu.

  Martin – těžko říci? Viz můj příspěvek z 30/10/2013 22:10. Bylo to cca kolem 135 500.

 13. Jana permalink
  16/04/2015 00:10

  Vy odporní popírači, kdybyste prožili v Auschwitzu jen týden, nezbyly by z vás ani ty kosti!

 14. F. Werchtbauer permalink
  24/09/2015 05:39

  Tony: Jediný, kdo si tu vymýšlí jste vy. Že vás hanba nefackuje.

 15. Tony permalink
  16/10/2015 15:47

  Až budete chtít předložit nějaký argument, dejte vědět, budu Vašim tvrzením věnovat stejnou péči jako všem vašim kolegům co to zkusili v minulosti a selhali.

 16. Marie permalink
  01/11/2015 01:23

  Jana napsala: Vy odporní popírači, kdybyste prožili v Auschwitzu jen týden, nezbyly by z vás ani ty kosti!

  to zni jako to, co odpadne od zadku te co dava mleko a zrovna kraci po ceste….

  Podivej Janinko: Spocitala jsem jednoduchym delenim, ze kdyby kazdym dnem valky bez vyjimky spalili priblizne 1300 ( jenom zidu!), tak by to cislo 6 milionu teprve jakz takz odpovidalo. Jenze Janinko: neni to technicky mozne, protoze musis zapocitat jejich svoz, jejich ulozeni nekam, neustaly prisun chemikalii a jinych latek s tim spojenych a uklid. 24 hodin denne nonstop by je museli spalovat a nikoho krome jich. Absolutni pohadka, nic vic. Takze nejde o popirani, ale o zakon logiky. Jde u Zidu o obycejne vydirani a schizofrenii.

 17. Marie permalink
  01/11/2015 01:34

  Studiem genetiky zidu jsem zjistila, ze maji nulovy populacni narust a jejich narod ma 6x vyssi psychosexualni zatez nez ostatni narody. ( takze nejvice homosexualu na svete. Od toho se odviji I fakt, ze kde vladnou zide, tam se homosexualita propaguje a dokonce uzakonnuji moznost snatku… Je to zvrhlost a tim si zide vylozene opet skodi. )

  Take jsem zjistila v N.Y. Times, ze v roce 1942 jich bylo 14 milionu. Takze, kdybychom pripustili tech 6 milionu, muselo by jich zbyt zhruba 8, a pri nuloven narustu, tedy dnes bychom meli totez cislo. A co vidis? Kolik je jich v Izraeli? Zhruba 6 milionu, coz je podstatne mene nez jich zije v USA a dalsich zemich. Oni se rozptylili do sveta, ne ze jich 6 milionu zahynulo. Lezou mi na nervy takto prehnane lzi, na urovni malych decek. Zidy je pomerne snadne spocitat, protoze oni se prihlasuji do evidence komunit pro pripad nouze a pomoci, je to jejich zvyk.

 18. Ferro permalink
  08/01/2016 16:07

  Revizionismus je vážení to nejhorší ze všech zel, které si vládcové dovedou představit. Vždyť jednou vládcové lidu poddanému něco nabulíkovali do učebnic, sdělovadel a tím pádem do makovic a najednou se objeví pár šupáků, co by jimi vylhané pravdy chtěli zkorigovat z naprostých blbostí do reálného formátu. Takové odporné podrážení nohou a mazání schodů mýdlem bylo a je pro mocipány vždycky tou nejpodlejší zradou a nejhorší rezavou kudlou do zad. I ten otco a rodin vrahoun je pro ně přijatelnější, než nějaký obrejlovaný revizionistický šmejd. S vrahounem totiž většinová populace nepolemizuje a o to méně souhlasí. Jó revizionisti, ti kujóni vyčuraný, nešermují nožíkem, ale jazykem a jak známo – slovo stvořilo vesmír. A když dáš revizionistovi prostor, tak kupodivu nikoho neosočuje, nikomu nenadává, ani nikoho nenálepkuje, natož aby jej fyzicky napadl, neřknu-li zavraždil. Zákeřný revizionista úskočně používá nedovolené zbraně z arsenálu přírodních věd, logiky, statistiky a co je horšího vždycky se ohání nějakými zlořečnými archiváliemi a obtížně zpochybnitelnými čísly.

  Proto je třeba revizionisty za každého režimu vytřídit, viditelně označit, sdělovacími prostředky onálepkovat a uvést jak jsou zlí, jejich názory nepřející a především pro mladou generaci škodlivé. A když to nepomáhá, tak je třeba vymyslet správně zakroucený paragraf, z reviziponistů udělat popírače a většinovou společnost před jejich degenerovanými a zvrácenými názory chránit separací – až zčernaj!!!!

  Co kdyby náhodou se to býlí (plevel) prozření a kritického myšlení rozlezlo mezi normálním lidem? Co pak? Jak jinak než dosud (lží, manipulací, překrucováním, polopravdou a dalčími prostředky z arsenálu politiků a PR agentůr) udržet lid poddaný na uzdě nevědomosti a ovladatel nosti? Jedině silou!!

  Z toho vyplývá, že bychom se měli nad sebou zamyslet, protože tak nějak bráníme našim mocipánům v realizaci jejich zcela jistě bohulibých cílů. Dnes uvedeme na pravou míru to co se dělo před 70ti lety. Označíme ty, kteří z toho měli a stále mají prospěch a nedej Bože se může stát, že někteří ideově méně pevní jedinci udělají myšlenkový přemet se saltem a budou aplikovat poznatky z dějů minulých na žhavou současanost. No to by byla přeci neskonalá troufalost a nejen protistátní, ani proti Evropská, ale minimálně světově protiglobalizační akce. Tak BACHA!!

 19. Petr permalink
  07/03/2016 09:22

  Dle mého názoru a z vyprávění mých kolegů revizionistů soudím,že žádné KT nikdy ne
  existovaly.Všechno je to jenom židobolševické spiknutí a snaha o ovládnutí světa.Vše se událo takto:
  I když se židé pokusili zničit Německo,tak tatíček Hitler jakožto dobrý křestan,dle přísloví kdo do tebe kamenem,ty do něho chlebem,rozkázal toto:Každý náš milý žid bude ozdoben žlutou hvězdou,aby ho všichni příslušníci německých bezpečnostních složek mohli pozdravit smeknutím čepice.I zdálo se mu to málo a proto poručil vystavět jim zvláštní ozdravné tábory.Přijíždějící židé byli uchváceni:komfortní pokoje,bazény,sauny,dětské hřiště,spousta zeleně,skvělé pokrmy a troška relaxační práce dle hesla v zdravém těle,zdravý duch.Ale začal se rozmáhat nešvar-zdejší tupá lůza,snaže se přiživit na komfortu zdejší ozdravovny,začala rušit rekreanty v jejich rozjímání.I byl proto zřízen elektrický plot a rozmístěny stráže,aby již nikdo nemohl znepříjemňovat židům jejich pobyt.Našlo se sice pár individuí,kteří prchli-o vy nevděčníci, masa se vám zachtělo každodenně,nechte je běžet,vždyt za branou čekají tisíce nadšených zájemců o zdejší rekreaci.Bylo tu i několik málo úmrtí způsobených nemocemi-ty však byly způsobeny barbarskými nálety těch nafoukaných Anglánů na naše civilní továrny vyrábějící dez.prostředek proti veškám.Protože se však počet zájemců neustále zvyšoval,vypravil milý vůdce mnoho výletních lodí na cestu kolem světa.Pluli mnoho dní a náhle spatřili na obzoru krásný ostrov.I zaradovali se židé:Toto je země zaslíbená,zde zůstaneme.I stalo se jak pravili.Nevděk však svetem vládne a ani tatíčkovi nepoděkovali za tu skvělou péči,ba už o nich nikdy nikdo neslyšel,zřejmě z obavy,aby je nikdo nerušil v jejich nadpozemském ráji.A jestli neumřeli,tak tam žijí štastně dodnes.

 20. r.m. permalink
  07/02/2017 20:59

  revize je nemožná, vyvolení by museli vracet odškodné a důchody

 21. Milda permalink
  13/01/2018 18:50

  Také je třeba uvést číslo – kolik žadatelů se přihlásilo po válce až do dnešních dnů o odškodnění na německém státu. Možná by byl leckdo překvapen. 4.3 milionů žádostí. Jen podotýkám, že pod přímou kontrolou dle německých statistik před válkou, bylo 4.6 milionů židů. Tedy těch, které by mohli být potenciálně posláni do KT anebo jinak jim učiněna újma.

 22. Forever Slav permalink
  21/02/2018 13:48

  Zdravím.
  Mohli byste se vyjádřit ke svědectví židovského „očitého svědka“, malíře a grafika, Jehudy Bacona, který mj. svědčil v procesu s Eichmannem a také v procesu s revizionistou D. Irvingem? Holocaustovou propagandou je tento „očitý svědek“ popisován jako jeden z klíčkových svědků holocaustu, včetně samotných plynových komor (PS: jeden takový „očitý svědek plynových komor“ jménem Rudolf Vrba už byl a ukázal se jako lhář a podvodník. Skepticismus je tedy na místě i u Bacona) a spalování tisíců židovských mrtvol v krematoriích každý den.

  Můžete k tomu napsat nějaké vyjádření a třeba nějaký článek?
  Předem děkuji za vaši odpověď.
  Hezký zbytek dne.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: