Skip to content

Bílá vina

05/03/2010

Stalo se pravidlem, že když někde projevíte hrdost na svou rasu, jste okamžitě označeni za extrémistu, nacistu, ale hlavně šílence, protože kdo může být, krom černých, žlutých a Židů, vůbec hrdý na svou rasu? Naše šílené teorie o bílé hrdosti jsou naprosto zcestné, protože být hrdý na rasu, která přinesla na svět tolik utrpení je přece špatné!

Však si vemte, co jsme my bílí všechno napáchali; od pradávna jsme vymýšleli nejroztodivnější způsoby jak uškodit, zotročit a vyhladit rasy jiné, protože my jsme přece „ti nejlepší a vše ostatní musí pryč“. Jak vůbec můžeme být hrdi na náš bílý původ, když naši předkové zotročovali nejen rasy cizí, ale i vlastní příbuzné národy. Naše rasa takové chování projevovala vždy a zdárně pokračovala přes antické Řecko, prý pýcha civilizace…. na světě přece existovali o tolik vyspělejší civilizace a národy, které byli lepší a morálně na výši jak můžeme pořád vidět v televizi, například bělochy založené říše Mezopotámie, bělochy založená Indie a Egypt. To jen a pouze bílý člověk pokračoval v otrokářství, po Řecku přišel Řím, který by se nebýt svých otroků nestal nikdy tím čím byl a následně by díky promísení nezanikl. Ve starověku existovaly „vyspělejší“ kultury a civilizace než naše bílé státy, kupříkladu předárijská Indie nebo núbijská Afrika, které si tak považujeme, ale přec dokázaly kulový a otrokářství měly taky….

Pak přišel středověk a co se nestalo? Opět jsme hrdi na to jak jsme vraždili ve jménu církve a omezovali vzdělání, tvrdíc, že Země je placatá i přes to, že toto tvrzení se poprvé objevilo v 18. století. Vemte si takové Araby, ti byli hodně daleko před námi a pak přišel bílý závistivý člověk pod tzv. křížovými výpravami, nakradl a pozabíjel co mohl a odtáhl zpět do Evropy, což přece chudáci Arabové čtyřista let před tím vůbec nikomu nedělali. Potom, když jsme se konečně nějak srovnali a vyrazili na cesty kolem světa na svých velkolepých korábech pod vlajkami pyšných mořských národů, nezkultivovali jsme se…. Začali jsme pro změnu páchat zločiny na obyvatelých Afriky, Ameriky, Asie… každý přece zná otrokářství, ve kterém zahynuli miliony lidí, to my jsme přerušili výsosnou cestu jiných ras za civilizací, po které právě kráčeli, a přinutili je přijmout naši úžasnou křesťanskou kulturu, která je poslala stovky let zpět ve vývoji a z tohoto otřesu, naší krutosti a bezohlednosti se doposud nezpamatovali.

Jak vůbec můžeme proboha být hrdi na bílou rasu, která zotročila a vyhladila koho mohla; jak můžeme být hrdi na někoho, kdo přišel jen málokdy s něčím novým, a když už tak pouze se zbraněmi, protože to bílému člověku jde nejlépe… ničit a jen a pouze ničit dílo ostatních. Nedokážeme přece skrz vlastní xenofílii a etnomasochismus snést jinou kulturu a jinou civilizaci, a proto jsme krom všeho co kolem sebe dnes vidíme vynalézali pouze zbraně za účelem podrobit si ostatní, jako by to jiná rasa taky nedělala.

Na co jsme tedy hrdí?

Bílý člověk je nepochopitelně hrdý na věci, které nikdo jiný nevymyslel, je hrdý na činy, které nikdo jiný nedokázal.

Bílé národy nezávisle na sobě vymysleli rozličné druhy písma a stali se tak prvními gramotnými národy světa.

Je nepochopitelné, jak může být někdo hrdý na bílou rasu, která se ze své pradomoviny rozešla do celého světa, aby zde dobývala území černých a žlutých. Aby jim předávali své znalosti a stavěli monumenty své velikosti. Je až strašné, že jsme hrdi na bílé muže z Egypta, kteří nám dali tolik poznatků, které dodnes nejsou zcela prozkoumány nebo se o nich obecně nevím jako o staroegyptském parním stroji. Staří egypťané nám dali stavby, jenž vydrželi tisíce let i po jejich smrti v přílivě černé levné pracovní síly (nikoliv otrocké!). Stejně tak je bílý člověk nepochopitelně hrdý na mezopotámské národy, jenž světu dali krom písma, astronomických objevů i kolo a nádherná města jako Babylon.

Dodnes se spousta bílých nacionalistů hrdě usměje při slově Árijec. Jak někdo proboha může být hrdý na národ, který vstoupil do Indie a položil zde jednu z nejuchvátnějších a nejpokročilejších civilizací plnou krásy, poezie, vědy, na národ árijských indů kteří sepsali zřejmě nejstarší ucelý text na světě? Jak někdo může být hrdý na národ jenž sprostě vpadne na území dnešní Číny a dá impulz žluté rase, která dokázala svou civilizaci pozvednout a udržet po stovky let až dokud znovu nepřišli bílí evropané a nedali asijským národům impulz nový, který je vyhnal na dnešní úroveň?

Jak někdo může být hrdý na národy jenž se nebáli cestovat daleko do neznámých krajů kam přinášeli svou kulturu a své vědění, které pak využili k vybudování civilizací na Kanárských ostrovech, Střední a Jižní Americe a nakonec svou pouť zakončili na ostrovech Velikonočních, kde byli vyhubeni místními barevnými? Jak někdo může být hrdý na rasu, jenž položila dávné základy civilizace v Severní Americe dokud nebyla vyhubena početnější, zde žijící mongoloidní rasou? Jak někdo může být hrdý na svou rasu, která ve starověku na primitivních lodích přeplula oceán a stala se živoucími bohy tamnějších primitivních národů, kterým dala architekturu, umění a vědu?

Jak někdo může být hrdý na křesťanskou bílou Evropu, která znala jen náboženské války proti nebohým mírumilovným muslimům, která nám i přes svou dogmatičnost a zpátečnictvost nepřinesla nic krom spousty vědeckých a filozofických poznatků a vyšlo z ní nepřeberné množství krásných uměleckých děl?

Je přece úplně jedno, že bílá civilizace přišla s veškerými objevy, které svět kdy poznal. My jsme vini za otroctví!!! Bílí nacionalisté, prosím pochopte to už konečně! Ať jsme světu dali cokoliv, vše jsme mu dali jen díky práci černých otroků, kteří přišli svobodně a dobře placeni pracovat do Egypta; jen a pouze my jsme vini za zločiny otroctví, ne muslimové, kteří ho provozovali a provozují dodnes, ne černoši, kteří ho také zdárně provozují dodnes, ne černoši jenž nám prodávali své černé příbuzné a už vůbec né Židé, kteří si na obchodě s otroky založili výdělečnou živnost. Je přece úplně jedno, že se bílá rasa jako první a jediná vůbec obtěžovala se zákazem a zrušením otroctví a dávali všem svobodu a práva. To jen a jen my jsme pořádali výpravy do černých zemích za účelem zotročení místních obyvatel a je úplně jedno, že nám vraždili děti a ženy, když jsme jim dávali naše zákony, řád a snažili se jejich kulturu povýšit na civilizaci.

Je jedno jakých pokroků jsme kde a kdy dosáhli! My jsme přišli do Afriky a našli lidi v době kamené. Je přece úplně jedno, že jsme je chtěli pozvednout na vyšší úroveň a naučit je vlastním znalostem. My a jedině my jsme ti špatní!

Je úplně v pořádku být hrdý na to, že jsem černý, žlutý, cikán nebo Žid, ale proboha jak můžete být hrdi na rasu, která vytvořila vše co kolem sebe dnes máte??? Jak můžete být hrdi na rasu, která nám dala Aristotela, Platóna, Newtona, Pascala, Shakespearea, Nerudu, Teslu, Nobela, Galilea, Koperníka, Forda, Baťu, Da Vinciho, Michelangela a nespočty a nespočty dalších a dalších bílých velkých mužů, kteří nemají v černé rase obdoby?

Jak můžete být hrdi na rasu, která světu dala všechny vymoženosti, které dnes zná? Jak můžete být hrdi na rasu, která zkrotila Přírodu a naučila se ji do jisté míry i poroučet? Je přece úplně nelogické být hrdý na rasu, která vynalezla parní stroj, letadlo, vrtulník, vesmírné lodě, ponorky, internet, zkrotila elektrický, vodní, ohnivý a větrný živel, vymyslela kolo, auto; jak můžete být hrdi na rasu která umí úspěšně vyrvat člověka ze spárů smrti nebo mu prodloužit život o desítky let?

Vzpamatujme se už!!! Bílá rasa udělala pro svět v porovnání s ostatními úplně vše, ale znelíbili jsme se Židovi, tak nemůžeme být hrdi na vlastní rasu! Pochopte, my jsme stejně jako jiní provozovali otroctví a je úplně jedno, že jsme jako jediní dali otrokům svobodu, my jediní jsme vini! My jsme už od počátku času plánovali vyhlazení všech ostatních, protože rasa, která se jako první začala zabývat historií a minulostí Přírody, ostatních ras a národů a jejich uchováním příštím generacím je přece od základu špatná!  Naše rasa je špatná, protože jako první začala zakládat rezervace pro ohrožená zvířata, vydala první zákony na ochranu zvířat a i přes desetiletí devastování Přírody máme tendenci se k Přírodě vracet!

Bílá rasa je vina! Jsme vini tím, že naše evoluce šla přes oběti a smrt jiných, stejně jako evoluce všech ostatních zvířecích druhů. Zapomeňte slavná jména hrdinů a vůdců, básníků a spisovatelů, vědců a badatelů; zapomeňte na činy svých předků, na jejich jména a ideály; zapomeňte hymny hrdinů a bohů; zapomeňte svou hrdost a s ní i své dědictví; zapomeňte kým jste a kým jste byli, protože jen a jen díky tomu se budete moci stát beztvarou šedou masou pochodující do náruče iracionálního svatého multikulturalismu nového světového řádu.

Bílá vina v nás a kolem nás je a bude dokud se nesmíříme s tím, že bílý člověk je špatný, protože z lidských druhů dostal od Přírody  nejvíc daru tvoření a porozumnění.

Pochopte, že jen my se musíme omlouvat a sipat si popel na hlavu za zločiny minulosti, otroctví a genocid; jen a pouze my jsme vini za činy, které jiní také páchali a páchají je dodnes!

Tímto bych se tedy jménem všech mužů a žen, jenž jsou hrdi na to, že jsou bílí, omluvil všem ostatním rasám, kterým jsme kdy ublížili, i přesto, že nám ostatní rasy ubližovaly úplně stejně a uližují nám i teď.

Rád bych se omluvil za to, že jsme chtěli projevit trochu humanity a solidarity a povýšit černou rasu na vyšší stupeň evoluce; velice se černé rase omlouvám, že jsme od vašich černých příbuzných, muslimů a Židů kupovali černé otroky na práci a tvoření nového krásného světa; omlouvám se černým mužům a ženám, že jsme projevili svou humanitu a solidaritu a dali jim svobodu a začlenili je do společnosti, dali jim práci, postavili jejich kulturu a civilizaci nad naší a stále je zásobujeme jídlem, léky a zbraněmi, aby mohli žít a umírat podle svých primitivních kulturních zvyklostí.

Velice se omlouvám americkým indiánům, že jsme přišli zrovna v době, kdy se zbytky jejich kultury, vytvořené před stovkami let bílými, rozpadaly na kusy, že jsme místní národy za přispění jejich vlastních místních příbuzných porazili, že jsme omylem a bez vědeckých studií přitáhli do Ameriky naše nemoce a ještě víc se omlouvám, že jsme od nich chytli ty jejich.

Dále bych se rád omluvil muslimům za křížové výpravy, které jsme proti nim vedli po třích staletích islámské agrese proti křesťanskému světu; velice bych se také chtěl omluvit za vraždění a vyhánění muslimů z našich nazpět dobytých měst, ve kterých před tím tekla krev křesťanů a Židů. Chtěl bych se jim omluvit za výdobytek našeho pokroku jménem svoboda slova, která je tolik bolí. Dále mi prosím dovolte se omluvit za to, že úplně nepochopitelně odmítáme zbabělce, vraha a pedofila Mohameda přijmout za svatého proroka a krutý žert jménem Alláh za našeho boha.

A na závěr bych se chtěl omluvit všem Židům, za to, že díky jejich nenávisti a snaze vše ničit a ovládat, jsme je rozehnali po celém světě; dále bych se jim chtěl omluvit za zničení jejich druhého státu, státu Chazarů, který zotročoval a zabíjel tisíce bílých lidí na Rusy, Kavkaze a u Černého moře; dále bych se rád jménem bílé rasy Židům omluvil za všechny vypovězení a pogromy, které se na ně konali za jejich rostoucí peněžní vliv, netoleranci a provádění krvavých rituálů, ale ze všeho nejvíc bych se jim opravdu upřímě rád omluvil za holokaust, vrchol bílé špatnosti, protože spáchat něco tak strašného, že se nám o tom nedochoval jediný fyzický důkaz,  jen dokazuje, jak je bílá rasa špatná a být na ni hrdý je něco nepředstavitelného.

Ještě jednou bych se rád omluvil všem rasám, že bílý člověk došel od kola na Měsíc, přeplul oceány, položil základ každé vyspělé civilizace na světě, přelstil smrt, nemoce, hlad, Přírodu a stal se nejliberálnějším, nejsolidárnějším a nejhumánějším lidským a zvířecím druhem, který na Zemi kdy žil.

komentáře 2 leave one →
  1. sas permalink
    05/03/2010 21:32

    Článku dávám za jedna i tak jsem na nás hrdý 😉

  2. 06/03/2010 23:41

    ještě aby někdo na nás hrdý nebyl pro to co naši předci dokázali 🙂

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit / Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit / Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit / Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit / Změnit )

Připojování k %s

%d bloggers like this: