Skip to content

Za genocidu Arménů mohou Židé?

30/04/2010

Upřímě se mi zdá dost přehnané tahat Židy do všeho, je sice jasné, že Židé jednají podle Protokolů, že skrz svobodné zednáře ovládají svět, že mohou za globální oteplování, je mi úplně jasné, že člověk co mi před půl rokem rozbil zadní okno u auta byl Žid a už vůbec nebudu zmiňovat, že se Židé jisto jistě spojili s mimozemšťany z Orionu na jejich galaktickém tažení proti árijským andělům, ale dávat Židy do souvislosti s arménskou genocidou?

Nedávno si celý svět připomínal tzv. Arménský holokaust. Většinou se řešilo jak jsou Turci špatní, jak si neumí přiznat pravdu a jak je Západ strašně opatrný, aby náhodou neutrousil špatné slůvko, když už chceme Turky do EU a máme je i v NATO, strážci světového míru.

Opět jsem se rozhodl zprostředkovat pohled úplně z jiné strany a proto jsem si pro Vás, věrné čtenáře i náhodné kolemjdoucí, připravil překlad velmi zajímavého článku, se kterým sice nesouhlasím, ale který nabízí velmi zajímavý pohled na celou událost a zvláště pak svou poslední částí na židovstvo jako takové:

Židé zosnovali arménský holokaust!

od bratra Nathanaela Kapnera

Byznys je jak známo silným motivačním nástrojem, zvláště pro židovskou rodinu Rothschildů, jejichž největší silou je bankovnictví, ve kterém tvoří peníze ropa.

Hnutí známé jako Mladí Turci, nebo také jako Výbor jednoty a pokroku, vzniklo právě z Rothschildovského zájmu o ropu v oblasti Černého moře v Osmánské říši v pozdním 19. století. Pro Rothschildy bylo nutné vytvořit v oblasti stabilitu, aby sem mohli exportovat svou společnost Baku Oil. Nestabilitou, která se nehodila k podnikání, pro ně  v oblasti předstaovalo arménské křesťanské finančnictví a intelektuální význačnost.

Tak byli naverbováni Židé v Soluni (ve které Židé tvořili většinu populace) a zahraniční agitátoři, jako ruský sionista Vladimir Jabotinsky, redaktor novin Mladých Turků. Rothschildové tak měli potřebnou páku na zbavení se zdroje nestability, který křesťanští Arméni představovali.

Sionističtí Mladí Turci se snažili o rozbití Osmanské říše s cílem získání Palestiny a kontroly Turecka, kterou Rothschildové potřebovali, aby dosáhli židovské hegemonie na Blízkém východě. To samozřejmě znamenalo pomoc ve formě financí pro židovské Mladé Turky a revoluční rozvraceče.

Historické pozadí židovské organizace Mladí Turci

1680: Turecký Žid Sabbatai Zvi v Soluni sám sebe prohlašuje za židovského spasitele. Po shromáždění tisíců následovníků se vydal na sionistický exodus do Palestiny. Cestou se ovšem stal muslimem, což mnoho jeho následovníků chápalo jako boží znamení a stalo se také muslimy.

1716: V Soluni se utváří skupina nesoucí název „Donmeh“. Zakládají ji Zvihovi následovníci v čele s Baruchyau Russoem. Na počátku 20. stol. čítá Donmeh stovky tisíc členů a stávají se známými jako přívrženci Židů ( v originále doslova kryptožidé, pozn. Midilird), protože i když se na venek jeví jako muslimové, pořád jsou Židy, kteří následují své zvyky a okulustismus Kabaly, kterému je Zvi učil. I nadále budou pokračovat ve své (zatím tajné) sionistické vizi.

1860: Židovský maďarský sionista jménem Arminius Vambery se stává poradcem sultáná Abdüla Mecita, přitom pracuje jako skrytý agent pro lorda Palmerstona z britské ministerstva zahraničí. Vambery se pokouší zprostředkovat dohodu mezi sionistickým vůdcem Theodorem Herzlem a sultánem Abdülem Mecitou kvůli vzniku Izraele, ale selhává.

1891: Z Donmehu vyrůstá sionistická politická organizace Výbor jednoty a pokroku, později známá jako Mladí Turci. Skupinu vedl svobodný zednář a Žid Emmanuel Carraso, který Výbor jednoty a pokroku organizoval za pomoci Rothschildů v Ženevě.

1895-1896: Sefaradší Židé ze Soluni spolu s Turky masakrují arménské křesťany v Istanbulu.

1902 & 1907: Dvě zasedání Mladých Turků v Paříži, kde naplánují přípravu a proniknutí do sultánovi armády, která v roce 1908 vede puč.

1908: Židovští Mladí Turci vedou vzpouru a podrobují si síly sultána Abdüla Hamidy II.

1909: Židovští Mladí Turci znásilňují, mučí a vraždí kolem 100’000 Arménů ve městě Adana (známé také jako Cilicia).

1914: Židovští Mladí Turci vytvářejí neklid, zmatek a platí srbského vraha Gavrila Principa, což vede k první světové válce.

1915: Holokaust Arménů, řízený Židy z Mladých Turků, za sebou nechává 1,5 milionu vyhladovělých, umučených a zavražděných.

1918: Žid Mustafa Kemal ‘Attaturk’ se ujímá vedení Turecka.

1920: Ruští židovští bolševici podporují Attaturka 10ti miliony zlatými rubly, 45’000 puškami a 300 kulomety.

1921: Attaturk okupuje přístav Batu ve spolupráci s ruskými bolševiky, kterým celý přístav předává o pět dní později. Rothschildové jsou potěšeni.

1922: Židovští Khemalisté ze Smyrny rozhodují o „etnickém čištění“, které za sebou nechává 100’000 umučených, vyhladovělých, znásilněných a mrtvých Arménů a řeckých křesťanů.

Dopis britského velvyslance v Osmánské říši, sira Geralda Lowthera, siru Charlesu Hardingovi, 29. května 1910

Krátce po revoluci v červenci 1908, bylo brzy známé, že mnoho z Mladých Turků jsou vedoucí členové svobodných zednářů. Všiml jsem si, jak Židé všech barev, domácí i zahraniční, nadšeně podporovali osvobození; jak se mnozí Turci vyjádřili, každý Hebrejec se stal potenciálním špionem Mladých Turků. Turci zjistili, že toto hnutí není turecké, ale spíše je celé židovské.

Židovští vrazi, známí jako Mladí Turci

1. Emmanuel Carroso: člen B’nai B’rith italského původu. Velmistr z obnovené makedonské lóže v Soluni; založené tajným Výborem jednoty a pokroku v Soluni roku 1890.

2. Tallaat Pasha (1874-1921): Navenek se projevoval jako Turk, ale ve skutečnosti šlo o donemhského Žida. Turecký ministr vnitra během první světové války; člen Carrossovi lóže a Velmistr skotských zednářů v Turecku; vedoucí architekt arménského holokaustu a velitel deportací. Napsal „Pokračující deportací Arménů na místo určení během velké zimy jsme zajistili jejich poslední odpočinek.“

3. Djavid Bey: Donmehský Žid. Ministr financí; původce finanční revoluce v Turecku spolu s Rothschildy; později zavražděn Attaturkem jako potenciální soupeř.

4. Messim Russo: Asistent Djavida Beye.

5. Refik Bey, známý též jako Refik Saydam Bey; redaktor novin Mladých Turků, Revoluční tisk; roku 1939 premiér Turecka.

6. Emanuel Qrasow: Židovský propagandista v Mladých Turcích. Stál v čele delegace, která informovala sultána Abdüla Hamida II. o tom, že „národ vás zbavil vašeho úřadu.“

7. Vladimir Jabotinsky: Ruský sionista, který se do Turecka přestěhoval roku 1908. Podporován londýsnkým B’nai B’rith a nizozemským sionistickým milionářem Jacobem Kannem; redaktor novin Mladých Turků. Později založil teroristickou politickou stranu Irgun v Izraeli.

8. Alexander Helphand, známý též jako Parvus; přes něj proudili finance od Rothschildů k Mladým Turkům; redaktor Turecké domoviny.

9. Mustafa Kemal ‘Attaturk’ (1881-1938): Sefaradský Žid se španělským původem. Attaturk navštěvoval židovskou školu známou jako Semsi Effendi, provozovanou Židem Simonem Zviem. Přes 12’000 Židů Attaturk přivítal v Turecku v roce 1933, kdy se Hitler dostal k moci.

Žid Abe Foxman z ADL popírá arménský holokaust

Po mnoho let odmítala Liga proti pomluvám (Anti Defamation League, ADL), nyní vedená Abrahamem Foxmanem, uznat masakr 1,5 milionu Arménů v letech 1915 až 1923 jako genocidu. Židé jednoduše nemůžou sdílet svůj status tzv. „mučednického národa“ s někým jiným. Židé navíc nemají rádi, když se jim připomínají jejich zločiny, pokud tak někdo učiní, je okamžitě označen za antisemitu.

Foxman byl vždy proti tomu, aby Spojené státy uznaly arménský holokaust a návrhy Kongresu nazval „kontraproduktivním zneužíváním.“ Tento postoj je v rozporu se samotným posláním ADL „zajištění spravedlnosti a spravedlivého zacházení pro všechny občany.“

Ale Žid Abe Foxman a jeho rasistická organizace ADL se nestará o jiné etnické skupiny než o svou vlastní. Budou lhát a zamlčovat historická fakta (a všechny historické skutečnosti usvědčující Židy) arménského holokaustu a židovské role v něm. Foxman a všichni Židé si tak udržují svůj obraz coby „nevinné oběti“.

NEMŮŽEME ŽIDŮM DOVOLIT potlačování historických faktů, které nějakým způsobem Židy usvědčují. Abe Foxman se svými rasistickými židovskými přáteli rádi vidí revizionistické historiky ve vězení za pokládání otázek ohledně židovského holokaustu v Německu. Ale je to Foxman se zbytkem židovských cenzorů, kdo by měl být uvržen do vězení pro popírání holokaustu Arménů! Proč Židé neustále mají svůj dvojí metr? Nemáme toho všichni už po krk?

Já, bratr Nathanael Kapner, bývalý Žid a nyní ortodoxní křesťan, vložím veškerou svou sílu do odhalení Židů. Pro Židy *nejsou* nevinné oběti z řad jejich nepřátel, ale *výzva* pro „blouznění národů“ jejich historií. Židé jsou ve skutečnosti pachatelé těch nejhorších rasistických činů, které svět kdy poznal. A holokaust Arménů, za který jsou Židé zodpovědní, je toho jasným příkladem.

Zdroje:

Jacob M Landau, The Zionist Jews who founded the idea of Turkish Nationalism; National Geographic
Magazine, September 1916 issue, Saloniki; Yair Auron, The Banality Of Indifference: Zionism & the Armenian
Genocide

Richard Davey, The Sultan and his Subjects; Arnold S. Leese, The Real Jew-A Lesson From Turkey; Grant
Richards, The Cause of The World’s Unrest; Dr. H. Stuermer, Two War Years in Constantinople; Andrew
Mango, Attaturk; Clifford Shack, The Armenian & Jewish Genocide Project that Eliminated the Ethnic Conflict;
Joseph Hantman,The Turkish-Israeli Connection and Its Jewish Roots; Hillel Halkin, Attaturk’s Turkey
Overturned; Carroll Quigley, Tragedy & Hope

Christopher Jon Bjerknes, Jewish Racism

Joseph Brewda, Young Turks To Control Middle East

Times of London, The Armenian Massacres

Jack Manuelian, The Founding Fathers of Modern Turkey

Za sebe ještě přidávám jedno zajímavé video o  Mustafu Kemalu Attaturkovi:

A další videa o vině Židů nejen na arménském holokaustu přímo od samotných Arménů:

Reklamy
komentářů 9 leave one →
 1. Miloš permalink
  02/05/2010 17:06

  Pěkný článek. To že Mladoturci byli Židé vyšlo v knize Kdo skutečně ovládá islám, knihu lze stáhnout na stránkách spiknutí proti církvi a lidstvu. Ale to že Gavrilo Princip, který zastřelil arcivévodu Ferdinanda byl placen Židy je ničím nepodložená spekulace.

  Proč nepokračuješ s překladem Pochodu Titánů?

 2. aBsUrD permalink
  02/05/2010 19:12

  Židé jisto jistě spojili s mimozemšťany z Orionu na jejich galaktickém tažení proti árijským andělům 😀 😀

 3. 03/05/2010 14:17

  Nejdřív bych se ti rád omluvil, zbytek najdeš v emailu.

 4. Miloš permalink
  04/05/2010 09:48

  Midilrid: mě nic nepřišlo, na jakej email si to poslal? Jedinej můj funkční email je ten který jsem zadal v tomto příspěvku

 5. 04/05/2010 21:26

  Tak teď by to mohlo snad dojít, ještě jednou se omlouvám, vím co jsi do toho dal práce.

 6. Miloš permalink
  04/05/2010 21:31

  Midilrid: většinu z toho co jsem ti poslal přeložil Rolf z bratrstva a poslal mi to. Teď bohužel nemám čas, možná tak za dva měsíce

 7. izak permalink
  05/11/2011 16:49

  Tak tenhle clanek je cely blabol, jasne, je tezko definovat kdo je to ZID, ale asi tezko muze nekdo uznavat Islam a zaroven Judaizmus … za to Islam definuje trest smrti.

  Takze to byly TURCI a Islamisti kdo zmasakrovali nebohe Armeny jasno … co je moc, to je moc … to ze byl nekdo v minulosti zid, nebo spise polozid jeste neznamena, ze s tim mela neco spolecneho jejich vlada, nebo v te dobe jejich cirkev ci nejake sirsi spiknuti … to uz je vysmech a demence autora.

  To je jako tvrdit, ze kdyz u nas strilel zidovsky mafian, ze u nas Izrael pacha zverstva … ale ono to tak neni, on toho mafiana Izrael odsoudi na smrt ;-))

 8. 05/11/2011 23:29

  Žid může islám klidně vyznávat, stejně jako kdysi vyznával křesťanství (tzv. maranos).

  Ale jinak souhlas, taky mi to přijde silně nepravděpodobné, ne že bych se zrovna o tento případ nějak hlouběji zajímal.

 9. Myslič permalink
  06/11/2011 14:01

  Možná bude někoho zajímat, že ve firmě Baku Oil, pracoval i mladý Stalin.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: