Skip to content

Arthur R. Butz – Stručný úvod do studia revizionismu holokaustu

21/06/2010

Překlad „A Short Introduction to the Study of Holocaust Revisionism“ od Arthura R. Butze

Vidím tři hlavní důvody pro rozšířenou, ovšem mylnou, víru v legendu šesti milionů zavražděných Židů Němci během druhé světové války: Američtí a britští vojáci našli při obsazování táborů v západním Německu (napříkald Dachau a Belsen) strašlivé hromady mrtvol, v Polsku již nejsou velké komunity Židů a historici šesti milionovou legendu podporují.

Během obou světových válek museli Němci bojovat s tyfem, který přenášely vši. Proto všechny svědectví popisují při vstupu do koncentračních táborů stříhání vlasů, koupání a další odvšivovací postupy, jako je čištění baráků pesticidem cyklon-B. Vši a tyfus jsou hlavním důvodem tak veliké úmrtnosti v táborech a také důvodem, proč byly zřizována v táborech ktematoria.

Když se Německo zhroutilo do chaosu, tak samozřejmě všechny tyto obranné prostředky zkolabovaly a tyfus s ostatními nemocemi se začal nekontrolovatelně šířit v táborech, ve kterých byly soustředěni hlavně političtí vězni, zločinci, homosexuálové, pacifisté a Židé, všichni kvůli pracovnímu nasazení. Proto se daly v táborech vidět ony strašlivé scenérie, které ovšem neměly nic spolešného s „vyhlazováním“ nebo podobnou politikou. Kromě toho se tvrdí, že tábory v západním Německu nebyly „vyhlazovací“. Vyhlazovací tábory měly být soustředěny v Polsku (například Osvětim, Treblinka) a byly evakuovány nebo zrušeny před příchodem Sovětů, kteří žádné scény podobné těm na západě neviděli.

„Konečné řešení“, o kterém se mluví v německých dokumentech, byl program na evakuaci, přesídlení a deportaci Židů s konečným cílem dostat je z Evropy. Během války byli Židé různých národností přesouváni na východ v rámci jedné z etap Konečného řešení. Legenda holokaustu tvrdí, že tyto přesuny sloužily hlavně k vyhlazovacím účelům.

Velká většina milionů údajně vyhlazených Židů byla z východní Evropy, ne z Německa nebo Evropy západní. Z toho důvodu, bylo studium pomocí statistik téměř nemožné, ale je pravdou, že v Polsku již nejsou žádné velké židovské komunity. Nicméně Němci byli pouze jedni z těch, co Židy přesouvali. Sověti deportovali prakticky všechny Židy z východního Polska hlouběji do Sovětského svazu v roce 1940. Po válce byli Židé z Polska, a dalších Němci okupovaných území, přemístěni sionisty do Palestiny, Spojených států a dalších zemí, což má za následek téměř nemožné dopočítání se těchto Židů. Navíc hranice Polska byly na konci války tak drasticky změněny, že se celá země doslova posunula na západ.

Historikové obecně tuto legendu podporují, ale z jejich strany se jedná o téměř nepochopitelnou slepotu. Například po celý středověk dokonce i papežtí političtí nepřátelé připouštěli papežské lživé tvrzení, že ve 4. století císař Konstantin postoupil vládu nad západem papeži, i když všichni dobře věděli, že Konstantin by byl jako císař lepší. Jednohlasná shoda mezi akademiky je o to více podezřelá, když existují jisté politické tlaky; v některých zemích je revizionismus holokaustu trestný.

Je snadné dokázat, že legenda o vyhlazování si skepsi zaslouží. Dokonce i příležitostný čtenář holokaustové literatury ví, že během války nikdo nejednal tak, jako by se vyhlazování skutečně dělo. Běžně se spílá Vatikánu, Červenému kříži a Spojencům (zvláště zpravodajským službám) za jejich ignoraci a nečinnost; také se tím vysvětluje, proč se Židé nebránili – protože údajně neměli vědět, co se s nimi stane. Když nad tím vším zauvažujete, uvědomíte si, že po tři roky Němci pomocí vlaků přepravovali po celém kontinentu hustě obydlené Evropy miliony Židů k jejich vyhlazení a nikdo, krom pár židovských vůdců, kteří veřejně mluvili o „vyhlazování“, o tom nevěděl.

Při bližším prozkoumání těchto židovských vůdců zjistíme, že ti také nejednali tak, jako by se vyhlazování skutečně dělo. Běžná komunikace mezi okupovanými a neutrálními státy byla otevřená, běžně probíhal kontakt s Židy, které Němci deportovali, a kteří tak nemohli být v nevědomosti o „vyhlazování“, pokud tedy na něm bylo něco pravdy.

Tato neuvěřitelná nevědomost musí být připsána oddělení Hanse Ostera z německé vojenské rozvědky, správně označované jako „opravdový štáb opozicce proti Hitlerovi“, jak jsem zmínil v nedávném článku.

Důkazy, které nabízíme, byly získány po válce během soudů. Důkazy se většinou skládají z ústních svědectví a „přiznání“. Bez důkazů těchto soudů by nebyl žádný významný důkaz o „vyhlazování“. Člověk se nad tím musí pozastavit a pečlivě se zamyslet. Byly potřeba soudy, aby se dokázalo, že se bitva u Waterloo skutečně stala? Co bombardování Hamburku, Drážďan, Hirošimi a Nagasaki? Vraždění v Kambodži? Přesto tento tří letý program kontinentálních rozměrů, s miliony obětí, potřeboval soudy, aby se stal skutečností. Nepolemizuji nad tím, že tyto soudy byly nezákonné nebo nespravedlivé; polemizuji nad tím, že takováto historická logika tvořící legendu holokaustu, nesmí být schvalována.  K těmto událostem nemohlo dojít, aniž by nedošlo ke stvoření odpovídajících důkazů, které ony události podloží, stejně jako se lesní požár neobejde bez kouře.

Podrobným posouzením konkrétních důkazů předložených na podporu legendy se zabývá celá řada revizionistické literatury a já ji zde celou nemohu prezentovat, ale zmíním jeden její bod. Legenda tvrdí, že neexistovaly žádné speciální technické prostředky na uskutečnění vyhlazení, což znamená, že se muselo vynaložit dvojnásobné úsilí a improvizace. Tak byli Židé zplynováni pesticidem cyklon-B a jejich těla spálena v krematoriích spolu s mrtvými z „běžných“ příčin (popel nebo jiné ostatky milionů obětí se nikdy nenašly).

Každý přemýšlivý člověk musí být skeptický.

Reklamy
komentáře 3 leave one →
 1. Olly permalink
  22/06/2010 17:22

  Malá oprava,Cyklon B nebyl pesticid,ale insekticid.Asi došlo k chybičce v překladu,tak jen pro upřesnění.

 2. 22/06/2010 18:50

  Ve skutečnosti je správně obojí. Pokud jsem správně informován, tak pesticid je obecně nějakým prostředkem, sloužící k hubení škůdců (jak rostliných, tak živočišných). Pesticidy se dále dělí na spousty dalších podle svého konkrétního zaměření, a sem právě patří insekticid, jakožto jeden z druhů pesticidů.
  V samotném originále tohoto článku pak skutečně stojí „pesticide Zyklon“, dokonce na dvou místech. Anglická, stejně jako slovenská a německá wikipedie také uvádí pesticid (narozdíl od české, která má insekticid). Správné jsou, podle mě, obě možnosti, i když pravda, insekticid je vhodnější, kvůli své konkrétnosti.

 3. Olly permalink
  22/06/2010 19:23

  Velmi přesně vzato,pesticid je původně prostředek pro hubení rostlinných škůdců,postupem času se význam rozšířil na označení pro prostředek na hubení škůdců všeobecně.Dá se říci,že v současné terminologii máš pravdu,správně je obojí.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: