Skip to content

Dva „objevy“ o Hitlerovi

24/08/2010

V nedávných dnech se na internetu objevily dva „úžasné objevy“ souvísící s osobou Adofla Hitlera. Ne, nemluvím o dalším objevu kolem Hitlerovy sexuality, kterých se počítá už na desítky, ale o nových „skutečnostech“ o jeho původu a životě.

Prvním objevem je průzkum historika Thomase Webera v bavorských archivech o Hitlerově vojenské službě během první světové války. Vžitá verze je následující: Hitler byl sice zosobnění všeho zla na světě (ano, to se musí všude zmínit, bez toho to prostě nejde), ale v první světové válce bojoval statečně v prvních liniích jako posel. A teď přišel pan Weber s tím, že Hitler hezky v teploučku za frontovými liniemi nosil zprávy ze štábu do štábu, byl vlezdoprdelka bez nejmenších vůdcovských schopností, či-li má své zásluhy nezaslouženě a navíc od Žida.

Opravdu nevím, že je to ještě baví házet více špíny tam, kde ji snad ani více naházet nelze. Ale tomu se milé děti říká propaganda…

Ještě minulý rok britský channel4.com přinesl zprávu i s videem o uveřejnění bavorských spisů, ze kterých (v té době) vyplývalo, že Hitler se coby kurýr pohyboval v blízkosti fronty, byl několikrát raněn a obdržel pět vyznamenání včetně dvou Železných křížů.

Dnes tu ovšem máme pana Webera s jeho pochybami. Podobné pochybování měl Daily Mirror (britské noviny, kde byla zpráva poprvé publikována) už v roce 1936, kdy si Hitler stěžoval britskému velvyslanci siru Nevillu Hendersonovi, že britské noviny vedou špinavou, lživou a nenávistnou kampaň proti národně socialistickému Německu a jeho osobě, což může „otrávit“ anglo-německé vztahy.

Ale popořadě. To, že si jistí Hitlerovi nadřízeni mysleli, že nemá ani nejmenší vůdcovské schopnosti opravdu hodně vypovídá o meziválečné a válečné době první poloviny 20. století. Samozřejmě, každý člověk se vyvíjí a nevidím tedy důvod vidět v těchto prohlášeních něco „velkolepého“, zkrátka (pokud se pan Weber nemýlí), Hitler v té době coby vůdce nevynikal.

Podle Webera se Hitler pohyboval daleko za liniemi. Naštěstí nám zůstala verze s poslem. Či-li Hitler se pohyboval daleko v bezpečí 5km od fronty, ale přesto byl několikrát zraněn? Ke konci války dokonce yperitem, což v něm navždy zanechalo velkou nechuť k bojovým plynům a Německo proto ve druhé světové válce žádné bojové plyny nepoužilo, i když jich mělo plné sklady.

Každopádně, nejen na anglické wikipedii se můžeme dočíst, že se Adolf Hitler účastnil řady významných bitev na západní frontě, včetně Bitvy u Ypres, Bitvy na Sommě, Bitvy o Arras a Bitvy o Passchendaele. V Bitvě u Ypres (která je popisována doslova jako masakr) Hitlerova vlastní jednotka zredukovala svůj počet z 250 mužů na 42.

Ale přečtěme si Hitlerovu vlastní verzi:

Dne 2. prosince  1914 jsem byl vyznamenán Železným křížem první třídy. Zůstal jsem se svým plukem a během bitvy na Sommě dne 7. října 1916 jsem byl poprvé raněn (do levého ramene). Dne 10. října 1916 na výročí mé první bitvy jsem se raněn vrátil do mé domoviny.

Po dvou měsíční léčbě v nemocnici v Beelitzu, blízko Berlína, jsem byl v prosinci téhož roku přiřazen jako rezerva 2. pěchotního mnichovského pluku a okamžitě jsem se přihlásil jako dobrovolník na frontu. Dne 1. března 1917 jsem byl poslán zpět k mému původnímu pluku a 17. září 1917 jsem byl vyznamenán Křížem vojenských zásluh třetí třídy s meči. Dne 9. května 1918 jsem obdržel plukovní diplom; dne 4.8.1918 jsem obdržel Železný kříž první třídy; dne 18.5.1918 černý pruh zraněných a  25. srpna 1918 medaili vojenské služby třetí třídy.

Adolf Hitler, 29.listopadu 1921 v dopise.

A některé citace Hitlerových nadřízených:

Jako běžec se ukázal jako chladnokrevný a odvážný s příkladnou smělostí během bitvy. Vždy se dobrovolně přihlásil, aby nesl zprávu a riskoval svůj život, i v těch nejtěžších situacích. Ve chvílích velkého nebezpečí, kdy byly všechny komunikační linie přerušeny, nebojácný a neúnavný Hitler umožnil přenos důležitých zpráv.

Plukovník Baron von Godin, 31. července 1918

Vždy a v jakékoliv situaci byl připraven pomoci. Vždy se hlásil jako dobrovolník, i do těch nejnebezpečnějších misí a riskoval svůj život za Otčinu. V lidské rovině se cítím být k němu blíž, než ke kterémukoliv jinému muži.

Plukovník Anton Tubeuf

Hitler inspiroval všechny své druhy. Jeho nebojácnost a oddanost, zejména v boji, na ně dělala dojem. Díky své skromnosti a obdivuhodné rozvaze si vysloužil velký respekt u svých druhů i nadřízených.

Plukovník Spatny, velitel 16. pluku.

Hitler byl bystré mysli a rychlého těla s velkou vytrvalostí. Jeho největší přednost byla jeho odvaha, která mu pomáhala čelit bojovím a nebezpečným situacím.

Generál Friedrich Petz nejvyššímu velení, 1922

Werner Maser, bývalý ředitel ústavu pro soudobé dějiny na univerzitě v Mnichově, napsal velkou biografii jménem Hitler, legenda, mýtus a realita (Hitler, Legend, Myth and Reality; Harper and Row 1971). Podle všech možných zdrojů se tato biografie jeví jako velmi neutrální a objektivní. Na jedné straně se pak můžeme dočíst: „Záznamy o Hitlerově válečném období – tažení, vyznamenání, zranění, období v nemovnici a na dovolené, vše řádně zdokumentováno. Kromě toho existují důkazy o tom, že byl kamarádský, vůdcovský a neobyčejně statečný voják, a že jeho velící důstojníci ho speciálně zmiňovali.

Hitler tedy obdržel pět vyznamenání, včetně Železných křížů, což u hodnosti desátníka nebylo obvyklé. Jestli se tyto vyznamenání dávali pouze „vlezdoprdelkům“ jak tvrdí Weber beru spíše jako spekulaci, přece jen, nevím, že by tomu nějaký dokument nasvědčoval. Samozřejmě se sluší zmínit, že byl Hitler dvakrát vyznamenán za statečnost, což trochu bije do očí, když byl daleko za frontou.

Další věc, na kterou by se nemělo zapomínat je, že Adolf Hitler se války účastnil zcela dobrovolně – dne 5.února 1914, ještě před vypuknutím války, byl při vstupu do armády odmítnut jako „nezpůsobilý a slabý“. Přesto 3. září žádá znovu a to rovnou bavorského krále. Úspěšně.

Všichni víme jak pracovala Německá propaganda oněch dní, ale také víme, že tak pracovala a pracuje propaganda demokratických zemí a dnes tomu není jinak – co nejvíce démonizovat osobu Adolfa Hitlera a veškeré jeho zásluhy a úspěchy smést ze stolu jako nepodstatné nebo vylhané. Hitler v první světové byl, účastnil se řady bitev, byl mnohokrát raněn a několikrát vyznamenán. Jen si to srovnejme s osobou W. Churchilla. Vojáci se po válkách nemohli (a i dnes mnozí nemůžou) zapojit do normální společnosti, páchali sebevraždy a vraždy. Adolf Hitler právě naopak. Ne nadarmo napsal francouzský historik Raymond Cartier, že „desátník Hitler byl jedním z mála těch německých vojáků, kteří byli v roce 1918 nejblíže Paříži„. A když už i židovský historik Even Sebastian Haffner, který Hitlerovu osobu zaníceně nesnáší, napíše „Hitler měl velkou odvahu, nesrovnatelnou s nikým jiným ve své době nebo po ní„, tak to nenechá člověka na pochybách.

Poslední, nad čím bych se rád pozastavil je ‚šokující‘ odhalení, že na vyznamenání Železný kříž byl doporučen od židovského důstojníka Huga Gutmenaa. Už bych si šel hodit mašli, kdybych nevěděl, že Hitlerův židovský přítel Emil Maurice pomáhal  zakládat organizaci SS a i přes Himmlerovy návrhy nebyl z organizace vyloučen pro svůj původ jako několik dalších Židů. Samozřejmě tu také máme židovskou spisovatelku Gertude Steinovou, která v roce 1938 navrhla Hitlera na Nobelovu cenu míru. A co teprve Hitlerův rodiný doktor z dětství, vědci, příznivci a tisíce dalších Židů a položidů sloužících věrně Německu během druhé světové války? To by však média nesměla prahnout pouze po senzacích… V původní zprávě se ještě uvádí, že jen díky tomu přežil coby Žid válku. Ve skutečnosti ovšem byli všichni židovští veteráni  z první světové války i s jejich rodinami vynecháni ze všech deportací a ochranných vazeb. Gutmann navíc ke konci války dostal (Hitlerovým přičiněním) penzion.

Najednou je revizionismus dobrá věc 🙂

Ne, nechci zde psát, že pan Weber nestydatě lže, naopak si cením nových historických skutečností, když jsou podány seriózně, nikoliv jako článek do bulváru. Jsem opravdu zvědav, kolik dalších historiků ony bavorské archivy prostuduje a co z nich vyčte.

Druhýmvelkým objevem„, jsou Hitlerovy kořeny zjištěné díky DNA jeho vzdálených příbuzných.

Podle serveru novinky.cz pak Hitler „měl do jím propagovaného árijského typu člověka velmi daleko„. Ne, že by novinky věděli co to árijský člověk vůbec znamená.

Pojďme se na nová zjištění podívat blíže. Nejprve nás samozřejmě velmi udiví prohlášení, že Hitler měl černou a židovskou krev. Já vždy myslel, že mezi tím není rozdíl, že jsme všichni stejní?! Jedna rasa, jedna krev a najednou se to rozlišuje? A Židé nejsou náboženská skupina? Mají vlastní genetickou skupinu, tudíž i rasu? Ale ale, co pak to tu máme…

Ještě před přečtením článku si odmyslíme, že podle rasových měřítek byl Hitler nordicko-alpínský typ s modrýma očima a špinavými blond vlasy bez „židovského nosu“, jak by si někdo mohl myslet.A samzořejmě si odmyslíme i to, že tak vypadají všichni Hitlerovi příbuzní.

Genetický materiál má pocházet od vzdáleného příbuzného z Ameriky, přestože máme k dispozici tělo Hitlerovi sestry, ale dobře.

Nejdříve je zde velký objev – Hitler měl kořeny v Severní Africe. Dnešní společnost si hned představí černocha, lépe vzdělaní pak alespoň Araba. Jak ovšem praví zpráva – Hitler měl berberské kořeny a Berbeři jsou původně bílí lehce promíseni se semity. Dnes jsou samozřejmě velmi silně promíseni s Araby.

Článek také nepřesně uvádí význam E1B pro „Afričany a Židy“, která patří neolitickým farmářům. Dnes tuto haploskupinu mají Řekové a Italové. Hitler tedy zdědil haploskupinu od neolitických farmářů, šířenou Římany. Článek by proto měl spíše znít „Hitler je geneticky spjat s Řeky a Italy 1600 let zpět“, místo toho svět obletěla zpráva, že „Adolf Hitler je židovský negr“. Ach ta propaganada.

Zde samozřejmě nejde v první řadě o genetickou minulost Hitlerových předků, ale o podkopání „základů“ národního socialismu. Většina lidí si dnes myslí, že Adolf Hitler a jemu podobní „šílenci“ chtěli mít na světě jen 100% Árijce – modrooké blonďáky – všechni ostatní by byli vyhubeni. Toto tvrzení je lživé a nikdo nikdy nepřišel s důkazem, který by toto tvrzení podporoval. Když tomu ale věří tupé masy, proč by to tak nepředkládali v médiích – „Hitler chtěl 100% bílý svět a sám byl jen z 99% bílý“. Kolik je dnes 100% bělochů?

Hitler nikdy nechtěl nikoho vyhubit, ani nechtěl 100% bílý svět. Vždyť spoustě lidem s židovskou krví bylo umožněno v Německu žít a dokonce sloužit v armádě. Taktéž se jen člověk směje nad tvrzením, že chtěl Hitler vyhubit černochy. Nikdo dodnes nepřinesl žádný důkaz. Novináři celé zjištění (kdo ví jak pravdivé) nafukují ad absurdum. I kdyby měl Adolf Hitler židovské a černošské geny, bylo by to nejspíše stovky let zpět a kdybychom vzali do úvahy Norimberské zákony, podle nichž se čistota rasy určovala („nemáš za aspoň jednoho prarodiče Žida? Jsi čistý Árijec, víc nás nezajímá“), myslím, že by Hitler obstál tak jako tak.

Polemizace, kterou novinky svůj článek zakončují už byla kdysi rozmetána na blogu Planetyopic.

Ale, co ‚my‘, „tupí náckové“, víme. Třeba skutečně byl židovský černoch, to by třeba vysvětlovalo stínítka na lampy z lidské kůže a tolik sexuálních deviací, co je mu přisozováno. Dále by to vysvětlovalo celý holokaust a „nejstrašnější myšlenku, která kdy byla vymyšlena“. Chápu – kdo má židovskou a černošskou krev je zlý psychopat schopný toho nejhoršího a bílý člověk tudíž nemůže za holokaust. Že by to v dailymail mysleli takhle?

Reklamy
komentářů 17 leave one →
 1. darys permalink
  24/08/2010 22:25

  Jen to s těmi židovskými veterány z 1. světové.Vyslechl jsem jednou jednoho Žida z Terezína a ten říkal že tam bylo spoustu veteránů z první světové a vypadal že nelhal…

 2. 24/08/2010 23:03

  Vím, že z deportací byli vynecháni němečtí židovští veteráni. Jestli byli do Terezína deportováni židovští veteráni z bývalého R-U a dalších zemí, nevím, je to klidně možné. Udělám si o tom nějaký průzkum.

 3. darys permalink
  25/08/2010 08:36

  Říkal že prý byli zváni do Terezína jako do lázní.

 4. 25/08/2010 11:22

  🙂 Nevzpoměl by jsi si na jméno?
  Někde jsem tuším četl, že se Terezín prezentoval jako „město věnované Židům“, nebo nějak tak. Někdy si o tom udělám průzkum.

  Jo jinak k prvnímu komentáři: „vypadal že nelhal…“ – kolik svědků usvědčených ze lži také vypadalo, že nelhalo? 🙂

 5. darys permalink
  26/08/2010 21:07

  😀 jméno nevím,ale vzpomínám si že se nechal přejmenovat na něco českého aby se nedistancoval od českého národa.Myslím si že nelhal proto,že odmítal to že je tam vozili v dobytčích vagonech.Taky popřel že dostávali jen schnilou zeleninu jak jsem někde slyšel a říkal že není pravda že tam byli popravy na děnním pořádku,že prý tam byla poprava jen jednou(někde jsem slyšel že byli zabíjeni pořád).Bylo toho myslím víc…Ale rozhodně nemohu říct že by si to vychvaloval!!!Hodně si na to ztěžoval a podporoval židovskou propagandu že třeba viděl třista polských kluků které odvezli zplynovat do Osvětimy atd.A ani nebyl věřící,ikdyž byl prý z rabínem velmi dobrý kamarád.

 6. 27/08/2010 09:34

  Tak jestli tohle všechno tvrdil, tak mě jeho jméno zajímá ještě víc 🙂

  btw: Elie Wiesel taky Osvětim nevychvaloval, ale zmínil se o tom, že jeho otec měl zánět slepého střeva, šel na operaci a ležel v táborové nemocnici. Vskutku divné, na „vyhlazovací tábor“.

 7. Kassandra permalink
  29/08/2010 15:22

  Jste tu sebranka… všechny vás pověsit!

 8. 29/08/2010 21:48

  Ano, co lepšího udělat s někým, kdo má „odlišný“ názor 😉

 9. psik domaci permalink
  14/11/2010 05:20

  Autore mate tam kraviny, Hitler narukoval dobrovolne a byl prijat.Hitler se uz ve skole projevoval jako velmi fyzicky zdatny. Ten odmitnuty byl Himmler, kteremu jeho tatik zaridil teple mistecko, aby vypadal statecne, ale neprisel k urazu.

  Na forech ostrych hochu se vede spor o to: Kdo je tedy ta „vyvolena“ arijska rasa? Na zaklade mytologie dospeli k tomu,ze vitezi na cele care severane…..

  A radeji nechtejte vedet, co si tam povidaji …:D

 10. 15/11/2010 13:10

  Je možné, že máte jiné zdroje, já jsem někde četl, že Hitlera odmítli v armádě R-U a následně i v Bavorské, kam, jak stojí v článku, ho na jeho žádost stejně vzali. Osobně jsem nikdy neslyšel, že by byl Hitler nějak fyzicky zdatný, to je pro mě novinka, ale proč ne. Bohužel, kolem osoby AH panuje tolik mýtů a polopravd, že to až není hezké.
  Himmler je případ sám o osobě 🙂

  Nevím, na které fórum přispívají ostrý hoši, ale osobně považuji árijskou rasu za ideál pospolitosti. Dnes jsme nepochybně dědicové tohoto „národa“, ale jako takoví máme „árijskou krev“ promíchanou s dalšími (hlavně jinými bílými) atd. Docela by mě zajímala kritéria, podle nichž ostří hoši určovali vyvolené… barvy vlasů a očí, velikost a umístění knírku 😀

 11. psik domaci permalink
  16/11/2010 07:42

  Hitler nebyl nemeckym obcanem, a je proto mozne, ze byl nucen zadat extra. Kuryr fyzicky zdatny byt musel a Ada mel na svem poslednim vysvedceni kladne hodnoceni jen z telocviku, takze je hloupost, ze by nebyl prijat z tohoto duvodu.
  Psik vam dal moznost opravit si ty koniny, aneb kde nacerpat informace, to jste neudelal a ted vas tedy za trest kousne.:D
  Haploidni skupiny jsou vazany na chromozomu Y, ktery definuje muzske pohlavi (XY), takze zkoumat muzete jen v muzske linii a telo sestry je k nicemu, protoze je to zenska (XX).
  Skupina E jak jiz plyne z prilozene mapy „Africke primesi v evropske populaci“ je domovem v Africe. Skupina se deli na dalsi podskupiny a mutace. E1b1b1 (M35) je pokladana za majoritni v zakladech muzskych linii u Askenazi a Sefardskych Zidu. E1b1b1b (M81) se v male mire vyskytuje u Sefardskych.(Velke zastoupeni ma dale skupina J, ale to je ted nepodstatne). Adolf, aniz to tusil nesl neco takoveho, a byl dle svych korenu Zid a to se tehdy merenim hlavy zjistit nedalo.
  Dostavame se k haploskupine I, ktera je podskupinou IJ, vychazejici z haploskupiny IJK, jejiz puvod kladou vedci do Evropy a tzv. Male Asie. Podskupiny haploskupiny I jsou dve I1 a I2. Z hlediska hledacu te spravne nordicke rasy je mimoradne zajimava podskupina I1. Za misto pravdepodobneho vzniku je pokladana Skandinavie, kde ma tato podskupina s mutacemi M253,M307,P30 a P40 nejvyssi procenticke zastoupeni (zapad Finska vice nez 40%, finska provincie Satakunta vice nez 50%, Norsko 35% a Svedsko 35%). Dale je nejvice zastoupena (nikoliv dominantne) v zapadni Evrope a jeji procenticke zastoupeni smerem na jih a vychod klesa. Vedci se domnivaji, ze jde o skupinu, ktera byla charakteristicka pro originalni germanske kmeny,protoze se nejvic vyskytuje ve sfere jejich puvodniho vlivu.
  Takze kriteria jsou vam nyni jasna: statny Viking, plnovous do pasu, blond haro a ocka jako len
  V techto kruzich je Hitler povazovan za drzeho zpachanteleho zmetka, ktery si dovolil zneuzit nordicke mytologie a svym pocinanim nehodnym valecnika jen zneuctil image predstavitele hrde nordicke rasy.
  No, neco na tom bude.:D Pan-germanska unie, sdruzujici vsechny, co se identifikuji s germanskym puvodem, taky Adolfa nepoklada za neco uzasneho.

 12. 16/11/2010 10:14

  HausHund? toť len názor žida s rukopisom len vám vlastným …..ešte sa zamysli nad povodom tesára z Nazaretu a pouč nás ,keď u toho lakýrnika máš teda jasno.

 13. 16/11/2010 11:06

  Hezky sepsáno 🙂

  Hitler je v mnoha kruzích považován za všelicos, ale hodně nacionalistů se shoduje aspoň v tom, že byl jeden z mála co to zkusil a otevřeně šel proti Židům. Jestli zneužíval mytologii a svastiku je věc názoru, podle mě se k těm symblům navrátil. Spousta skupin Hitlera neglorifikuje, ale aspoň ho uznává nebo ‚bere‘, narozdíl od nezúčastněných.

 14. Hermann permalink
  16/11/2010 14:28

  „Midilird : btw: Elie Wiesel taky Osvětim nevychvaloval, ale zmínil se o tom, že jeho otec měl zánět slepého střeva, šel na operaci a ležel v táborové nemocnici. Vskutku divné, na „vyhlazovací tábor“. “

  Zajímavé, nám průvodkyně v Osvětimi říkala že ta nemocnice nebyla pro věžně že tam byla tvz. „na okrasu“ …

 15. psik domaci permalink
  17/11/2010 03:45

  Keca ta pruvodkyne. Nemocnice fungovala a take male osetrovny. Jenze, kdyz tech pacientu bylo moc, Mengele je nechal zredukovat…

 16. 17/11/2010 13:20

  Nemocnice samozřejmě fungovala, zajímavé, že se o tom zmiňují i další svědci. V Osvětimi například pracovali i židovští zubaři apod. Na Mengeleho redukci mám poněkud odlišný názor 🙂

 17. Mipam permalink
  26/12/2017 11:45

  Hele ho, článek od fašounka a nácíčka s tintilili vztahem (nebo vrahem) k vůdečkovi? Bože to musí být kokotí hlava jež vzhlíží k člověku, který zabíjel národy… ať jsou pravidla a fakta jakkoliv dnes přesná, šlo o ubožáka, který vyhlazoval nepohodlné.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: