Skip to content

Slavná fotografie přeživších z Buchenwaldu

29/08/2010

Opět další překlad z Elie Wiesel Cons the World.

Tato slavná fotografie přeživších z Buchenwaldu byla poprvé publikována v New York Times dne 6. května 1945 s titulkem „Přeplněná lůžka v zajateckém táboře Buchenwald„.

Fotografie byla pořízena v Bloku #56 vojínem H. Millerem z pobočky civilních záležitostí americké armády dne 16. dubna 1945, pět dní po osvobození tábora Buchenwald (1) divizí třetí americké armády dne 11. dubna 1945. Žádný z mužů nebyl identifikován.

Zde můžete vidět putovní výstavu s fotografiemi nacistických koncentračních táborů v nadživotní velikosti, včetně fotografií z Buchenwaldu, na výstavě v St. Louis, v létě 1945; výstava se poté přesunula do Washingtonu DC. Jména osvobozených vězňů na fotografii byly stále neznámá.

Někdy později (nevíme přesně kdy), Elie Wiesel, kterému bylo 16. dubna 1945 16 let, řekl, že tvář uvnitř červeného kruhu patří jemu. (2) V říjnu 1983 byl tento obrázek ve vysokém rozlišení publikován v nedělním vydání New York Times Magazine v článku „Svědectví: Život a práce Elieho Wiesela,“ s titulkem:

Dne 11. dubna 1945 američtí vojáci osvobodili přeživší koncentračního tábora, včetně Elieho, který později poznal sám sebe jako muže v červeném kruhu na fotce.“ (3)

Jakmile Elie Wiesel identifikoval na slavné fotce sám sebe, ostatní se rozhodli, že tak učiní také. Mel Mermelstein ve své knize By Bread Alone, biografické knize o boji s Institute for Historical Review, popsal jak byla fotografie pořízena. (4) Tvrdí, že mu patří tvář, které jsou v horním pravém rohu vidět pouze oči.

Miklos Grüner sám sebe identifikoval jako 16ti letého vězně v levém dolním rohu. Jako jediný ze všech čtyř skutečně na svůj věk vypadá a podobá se i sám sobě v dnešních dnech; například na fotografii z roku 2009, kdy drží švédské noviny.

V říjnu 2008 byl v Sun Times news Group website publikován článek (už byl naneštěstí odstraněn), kde Paul Argiewicz sám sebe identifikoval jako muže v kruhu na snímku níže. Nebylo mu ani 15 let, když byla fotografie pořízena; v nacistických koncentračních táborech byl držen po dobu 5 let.

Argiewicz dále řekl, že během selekce do plynové komory v Birkenau o svém věku úmyslně lhal, tvrdiv, že mu je 18 let a má zkušenosti jako elektrikář, byl přiřazen na práci, i když mu ve skutečnosti bylo pouhých 11 let. Argiewicz uměl plyně německy, protože jeho matka byla z Bavorska.

Fotografie níže ukazuje Pawela Argiewicze na německé řidičské licenci z roku 1946. Jak vidno, nejedná se o stejného muže ze slavné fotografie.

Na fotografii níže je zachycen Paul Argiewicz v březnu 2009. Můžeme vidět jasnou podobu mezi touto fotkou a tváří na řidičské licenci výše. Každopádně, muž na těchto dvou fotkách vůbec nevypadá jako muž z fotky z Bloku #56 v Buchenwaldu.

Sirotci z Buchenwaldu

Na ostatní se podíváme později. Nyní se zaměříme na tuto fotografii, pořízenou 27. dubna 1945 – jedenáct dní po pořízení slavné fotky výše. Můžeme na ní vidět pochod buchenwaldských sirotků s jejich správci, připravovavše se na transport do Francie. Jak Elie Wiesel tak Paul Argiewicz měli být mezi 904 sirotky v baráku #66 v Buchenwaldu (Elieho otec Schlomo údajně zemřel krátce po příjezdu do Buchenwaldu).

Jak Blok 56 (pro dospělé), tak Blok 66 (pro sirotky) byly situovány v „Malém táboře“ v Buchenwaldu. Malý tábor byla speciální karanténí sekce pro vězně, povětšinou Židy, kteří nedávno dorazili z jiných táborů, jako například Osvětim-Birkenau.

Na fotografii výše, čtvrtý chlapec (třetí není pořádně vidět) ze předu nalevo, těsně před vysokým chlapcem s čepicí, byl profesorem Kennethem Waltzerem z Michigan State Universtity identifikován jako Elie Wiesel. Waltzer vyučuje německé dějiny a řídí program židovských studií na MSU. V současnosti píše o buchenwaldských sirotcích knihu. Vypadají ony dvě tváře s rozdílem 11 dnů stejně? Mohlo by navíc být muži z baráku vůbec 16 let?

Zde je Elieho fotografie, na které mu je 15 let, pořízena těsně před deportací.

Kromě všech těchto nesrovnalostí napsal Elie ve své knize Night (Noc), že tři dny po osvobození, dne 11. dubna 1945, byl nemocný a byl v táborové nemocnici po dva týdny. To znamená, že nemůže být na fotce se sirotky výše, ale protože byl v nemocnici, nemůže být ani na slavné fotce z Bloku 56.

V knize The Children of Buchenwald (Děti Buchenwaldu) od Judith Hemmendingerové a Roberta Krella, jsou zachyceny i příběhy 31 sirotků z celkového počtu 904, včetně příběhu Elieho Wiesela v kapitole 11. na straně 113, je zmíňka o Bloku 66, který sloužil jako sirotčinec pro chlapce.

Židovšký profesor Ken Walzer s odkazem na tyto sirotky napsal: „Mezi staršími chlapci byl i Eliezer Wiesel ze Sighet v Rumunsku, který byl chráněn v bloku 66 se stovkami dalších.“ Walzer také napsal v Harper´s Magazine dne 31. prosince 2008, že „Margaret Bourke White fotografoval (904 sirotků) stejně jako stovky amerických vojáků.“ Proč tedy nemáme více fotografií těchto chlapců, zvláště pak s Elie Wieselem mezi nimi? Nebo s někým, kdo se Eliemu podobá?

Miklos Grüner a Elie Wiesel byli oba sirotci (ačkoliv neexsituje žádný záznam o tom, že by byl Elieho otec v Osvětimi nebo Buchenwaldu), kteří obývali Blok 66, barák pro sirotky, takže jak se mohli dostat na fotku pořízenou v Bloku 56, v baráku pro dospělé? (5)

Grüner, i když jeho otec zemřel v Osvětimi, zanechajev ho sirotkem (6), nebyl poslán do Francie s ostatními, ale na kliniku ve Švýcarsku, protože u něj objevili tuberkulózu. Mnoho vězňů na fotce se zdá být nemocných, zatímco jiní vypadají zdravě a v dobré kondici.

To silně nasvěčuje tomu, že fotka byla sehrána. Jak bylo již zmíněno, tato fotografie nebyla pořízena v den osvobození, ale 5 dní po něm. Fotografové připravili obrázky, které byly součástí propagandy, jenž byla připravena k vypuštění do světa. Zřejmě byli do baráku 56 přivedeni nemocní vězni, aby to vypadalo, že většina populace tábora hladoví.

Níže je další fotografie osvobozeného Buchenwaldu ze dne 14. dubna 1945, dva dny po pořízení slavné fotky výše.

Můžeme vidět plný barák buchenwaldských přeživších, kteří jsou v dobrém stavu a dobře oblečeni. Zatímco tito muži jsou oblečeni, nemocní muži na slavné fotografii oblečení nemají a ukazují tak svá vyhublá těla. Fotograf do baráku natlačil co nejvíce lidí, aby baráky vypadaly přeplněné, nebo se snažil zachytit co největší množství přeživších na jednom snímku? V každém případě je to zajímavé srovnání s barákem 56.

Identifikace ostatních vězňů

Další vězně, kteří byli identifikováni, můžeme najít zde. Simon Toncman (stojící), Helman Leefsma a Max Hamburger jsou všichni z Nizozemska a do Buchenwaldu byli posláni po svém chycení, coby partizáni ve francouzském odboji. Simon Toncman je ten stojící vyhublý muž. Kupodivu nikdy nemluvil o své účasti na této fotce.

Všimněte si, že Toncman a několik dalších mužů mají dobře střižené vousy, zatímco ostatní jsou úplně oholení. Nyní se podívejte na fotografii níže, na muže stojícího uprostřed. Jedná o Simona Toncmana, pózujícího se skupinkou komunistických vězňů?

Tato fotografie komunistických vězňů byla pořízena 15. dubna 1945 Margaret Bourke-Whitem. Jedná se o skupinku privilegovaných vězňů, kteří ve skutečnosti z Buchenwaldu podle „Buchenwaldské zprávy“ utekli. (Vypadá to jako scéna z filmu, ale není).

Shrnutí

Z naší analýzi jasně vyplývá, že

– je nepravděpodobné, že se Elie Wiesel na slavné fotografii správně identifikoval.

– je nepravděpodobné, že Elie Wiesel je chlapcem pochodujícím se sirotky.

– je nepravděpodobné, že Elie Wiesel se svým otcem dorazili do Buchenwaldu ve stejném transportu jako Miklos Güner, jak tvrdí.

– je sporné, že Elie Wiesel nebo jeho otec byli kdy internováni v Osvětimi-Birkenau-Monowitz nebo Buchenwaldu.

– Elie Wiesel potřebuje svá prohlášení podložit důkazy, stejně jako jiní lidé, když jsou k tomu vyzváni.

Poznámky pod čarou:

1. Ve skutečnosti, už byl připraven a čekal na příjezd orgánů armády Spojených států.

2. Vysoce oceňovaný britský ‘historik’ Martin Gilbert nezmiňuje v souvislosti s fotografií ani Wiesela ani Mermelsteina ve svém The Macmillan Atlas of the Holocaust, vydaném v roce 1982. K fotce v této publiakci napsal: „Fotografie pořízená v den osvobození Dachau, ukazující některé přeživší pochodů smrti a evakuačních vlaků…

3. Samuel G. Freedman, „Bearing Witness: The Life and Work of Elie Wiesel,“ NYT, 23. října 1983.

4. Dne 26. července 1985 uveřejnila Billings Gazette fotografii ukazující Mermelsteina držící slavné foto s titulkem: „Mermelstein s fotografií, na které je zachycen na kavalci v Osvětimském koncentračním táboře.

5. V jeho knize Stolen Identity nám Grüner na straně 28 podává vysvětlení. Píše, že jeho spoluvězni z Bloku 66 pochodovali směrem k bráně (před osvobozením), on předstíral, že si musí ulevit a odběhl do prvního baráku, který uviděl, což byl náhodou Blok 56. Lehl si na lůžko a zůstal tam. Samozřejmě se toto vysvětlení nedá nijak ověřit, na druhou stranu Elie Wiesel nám nepodává už vůbec žádné vysvětlení, proč v Bloku 56 vůbec byl. Samozřejmě, protože sám tvrdí, že v době pořízení snímku byl vážně nemocný a ležel v nemocnici, nemohl být na dvou místech zároveň.

6. Měl staršího bratra a sestru, kteří také přežili. Opět se shledali po osvobození. Oba se odstěhovali do Malmö ve Švédsku (Stolen Identity, strana 29).

Reklamy
komentáře 4 leave one →
 1. martin crema permalink
  23/03/2013 11:21

  Paul Argiewicz to není – na 95% je to můj děda Zdeněk Šoupal z Německého(Havlíčkova)Brodu.

 2. Gibraltar permalink
  23/03/2013 11:35

  martin crema: Nemáte nějaké jeho fotky? A nechtěl byste je zde zveřejnit? Mohl byste přispět k odhalení podvodníku.

 3. martin crema permalink
  23/03/2013 14:17

  pokusím se nějaké fotky oskenovat příští týden.

 4. Gibraltar permalink
  23/03/2013 15:39

  Když tak napište na mail opravar@hushmail.com Zkusíme spolu s majitelem tohoto blogu něco vymyslet

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit / Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit / Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit / Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit / Změnit )

Připojování k %s

%d bloggers like this: