Skip to content

Jaký to vlastně máme vzor aneb sXe po našem

22/01/2011

Většina nacionalistů v naší zemi byla ve svém životě nějak zasažena dědictvím Velkoněmecké říše. Mnozí to popírají, někteří se za to stydí, ale velká část nacionalistů se k tomu až s podivnou ochotou hlásí. Ostatně, proč ne, díváme-li se na toto období bez bludů vnucených médii, které tak rádi leckdy přijmeme za své a pak si je krásně přizpůsobíme tak, aby odpovídali našim potřebám. Je tedy důležité chápat souvislosti a hledět na všechny aspekty tehdejší doby snažít se ji v celé její souvislosti pochopit. Následující text, i když se to tak může na první pohled zdát, není určen pouze národním socialistům v našich řadách, i když pravda, jim primárně, ale také všem ostatním ochotným naslouchat, protože jak jsem naznačil, ne každý v našem nacionálním hnutím je národním socialistou, avšak mnoho myšlenek máme společných.

Co tedy byla Třetí říše? Stát založený na krvelačnosti a nenávisti? Ani tady určitě nelze obdivovat Waffen SS ani Třetí říši pouze kvůli jejich „skvělému“ boji proti „všem zlům světa“, „nenávisti“ k Židům ani kvůli vyzdvihování „bílé nadřazenosti“. Ještě lépe by člověk učinil, kdyby se zeptal, co vlastně, obnášela myšlenka, která tuto říši zformovala a jenž sama sebe zve myšlenkou věčné Přírody.

Dobře tedy. Národní socialismus, a jeho historické dítko s názvem Třetí říše, se v první řadě snaží zachovat vlastní národ a rasu. Toho může být dosaženo pouze správnou výchovou a upřímným zájmem o zdraví vlastního lidu a jeho dětí. Zdravý lid jako jediný může zajistit pokračování své krve ve vlastních potomcích a vlastní kultury v myšlenkách předaných budoucím generacím. Obojí se nám v dnešním světě nedostává a leckdy bohužel ani v našich řadách, které by o to právě měli usilovat. Dnes se podíváme hlavně na čistotu těla, „jednoho z nositelů života, stvořitele uvědomělosti.“

Jak tedy k takovému ideálu těla dospět? Cíl je snadný: tělo s myslí oproštěné od konzumu, drog, tabáku,  alkoholu, promiskuity; osvobození od všeho co nás svazuje a s upřímnou starostí o svět kolem nás, jehož jsme součástí, protože ten a právě ten má na nás zásadní vliv. Někdo tyto ideály pochopil sám svým vnitřním hlasem Vznešenosti, jiní k němu došli postupně (či už jsou na té správné cestě), ale většina tohle neřeší a považuje to za blbost. Mnozí pak sami pro sebe přijali označení sXe, v našem případě pak NS sXe (někdy jako H8edge), který může klidně pojmout i vegetariánství/veganství a mnoho dalších věcí. U velké části čtenářů teď tuším jejich reakci: zatímco levičákům stékají slzičky, cože jim zase krademe jejich vynálezy, čtenáři z našeho spektra nadávají, proč zde vytahuji tu levičáckou blbost. Obě skupiny se mýlí, přestože mají trochu pravdy. Termín a styl sXe skutečně z levičáckého (či hlavně levičáky převzatého) prostředí pochází. Myšlenka, stojící za těmito třemi písmenky je však mnohem starší, a jak jsem se kdysi snažil jednomu levičákovi vysvětlit, naše ideály k ní mají blíž než si všichni myslíme. Tyto ideály můžeme právě najít v období, které většina z nás vychvaluje a někteří by byli radši, kdyby vůbec neexistovalo (a samozřejmě nejen v něm!). I přesto, že se o to u nás mnozí snažili, většina k tomu zůstává letargická a právě tyto ideály by měli být našim Pancéřovým granátníkům, když už něco, tak nejbližší.

Zmínil jsem sXe, ale jde to i bez něj. Je to jen označení, nálepka, pomáhající nám se zařadit. Samozřejmě můžeme vzít tuto zkratku za svou, ale nám jde v první řadě o myšlenku, ideály, nikoliv o patent či pojmenování. Nahlédněme tedy na tento ideál a připomeňme onu (ne)slavnou dobu (podle přesvědčení škrtněte):

Když člověka vychováváme v co nejvyšších morálních hodnotách a klademe na něj velké nároky, nestačí to. Uvědomělý člověk málokdy klesne tak nízko, aby užil drogu a zahodil své ideály pro malou chvíli umělého štěstí, ale i to se může stát. Proto je potřeba proti těmto neduhům také bojovat. V Říši se proto mimo jiné brojilo proti alkoholu, který je dnes velkým neduhem velké části hnutí a leckdy tvoří i jedinou aktivitu mnohých aktivistů, kteří umějí jen chlastat, nadávat a prát se, o plivání kamarádovi do piva ani nemluvě. Těmto aktivistům, kteří často právě obdivují Třetí říši a Waffen SS, už nedocházejí skutečnosti – boj proti alkoholu, kterého by měli být sami součástí! V roce 1937 německá vláda přijala zákon, který zakazoval prodej alkoholu mladistvým a také řízení pod vlivem alhokolu, kdy se řidiči dokonce museli podrobit krevní zkoušce a v případě pozitivního testu na alkohol následovaly tvrdé tresty. Waffen SS samy podporovaly boj proti alkoholu a vlastnily až 75% výroben minerálních vod. Nejsem vědec a tak nevím jestli je alkohol v malé míře ještě zdravý (jak se tvrdí) nebo je to zlo kompletně, ale když už sám sebe někdo nazývá NS a je vymlasklej z každého vysoko skákajícího psa, co kdyby také pochopil, že NS není o hospodách a zlatavém moku, nýbrž o vyšších cílech a síle ducha? Když někdo nedokáže odhadnout svou míru, jak chce pozvednout svůj druh, svůj národ a sám sebe? Jak chce odpoutat svého ducha od okovů dnešní materialistické společnosti? Možná kdyby mnozí z Vás netrávili velkou část večerů, popř. volného času, v hospodách, našli byste si lepší věci na zabavení. Co třeba čtení? Nějaký kreativní koníček, či skutečná aktivita? Alkohol nejenže má mnohé negativní dopady na nás samé—pokračovatele vlastní krve a kultury—ale bohužel nezřídkakdy i na naše okolí.

Dalším, co hlásá H8edge a stejně tak odkaz Třetí říše je – boj proti tabáku! Tabák je svinstvo, nejen pro samotného uživatele, ale i pro okolí. Jak možná někteří čtenáři vědí, Adolf Hitler byl až fanatický nekuřák. V jeho blízkosti nesměl nikdo kouřit, což spoustě členům generálního štábu vadilo. Sám ze svých zdrojů podporoval výzkumy na škodlivost tabáku a rakoviny. Byl to právě Adolf Hitler, kdo nechal na krabičky cigaret umístit varovné nápisy „Pozor, tabák zabíjí“ nebo „Pozor, rakovina“. Němci proti kouření bojovali velmi dobře – zakázali kouřit všem členům Luftwaffe, lidem na pracovištích, dále také ve vládních budovách, restauracích, nemocnicích, v úřadovnách NSDAP. V červenci 1939 Himmler zakázal kouřit všem policistům a příslušníkům SS. V armádě ti co nekouřili dostávali příděly navíc, např. čokoládu. Většina německých měst zakázala kouření na ulicích a na veřejných prostorech. Také bylo zakázáno prodávat tabák všem těhotným ženám a ženám pod 25 let, v restauracích se pak nesměl prodávat ani těm nad 25 let. V roce 1943 bylo zakázáno kouření osobám mladším 18 let a roku 1944 bylo zakázáno kouřit v prostředcích veřejné dopravy samotným Hitlerem, který se bál o zdraví mladých žen! Hitler pak nabízel všem ze svého okolí zlaté hodinky, přestanou-li s kouřením; několik jich opravdu rozdal. Po válce pak chtěl kouření postupně úplně zakázat, protože to byl jednoduše jed, vysávající zdraví a peníze. A přesto – kdo dnes v řadách NS následuje tento odkaz? Ne, místo toho všichni následují odkaz konzumní společnosti a rvou do sebe jedy. Zlo jménem tabák se v našich řadách šíří jako zhoubná nemoc a požírá nás i všechny okolo.

O drogách snad ani nemá cenu psát, protože každý národovec drogy odsuzuje a ví, že je to svinstvo ničící život.

Dalším bodem programu jsou ekologie, zvířata a z toho plynoucí vegetariánství/veganství. Levicoví vševědové nás mají v tomto za pozéry a možná skutečně někteří z našich řad jednoduše nechápou, o co jde a jen drží řadu. Přesto ochrana přírody je pro nacionalisty velmi důležitá (nebo by aspoň být měla!). Například NS z přírody přímo vychází a je proto pro něj velmi důležité udržet její čistotu a neposkvrněnost pro přežití druhu. Podobně tomu je i u WN, protože každý ví, že nemůžeme být zdraví, když svět kolem nás umírá. Člověk, stejně jako zvíře, může dlouhodobě přežít jen ve zdravém prostředí. Třetí říše byla proto silně ekologicky zaměřený stát, který dbal na výsadbu zeleně a její ochranu a učil svůj lid kladnému vztahu k ní. Z toho samozřejmě vycházela i ochrana zvířat, protože ty—stejně jako člověka samotného—kapitalismus bere jen jako zboží. Říše vydala tak přísný zákon na ochranu zvířat, že je dodnes silně zakořeněn mýtus o naprostém zakázání pokusu na zvířatech. Celý zákon byl tak přísný, že byl v 70. letech zmírněn! Jako třešničku pak dodávám, že tento zákon také zakázal barbarskou židovskou rituální porážku, kterou dnes zakazují pouze čtyři státy na celém světě! Zde se více než pozérství některých z nás projevuje hloupost těch, co o naši myšlenku nejeví nejmenší zájem, bohužel včetně těch rádoby uberpřísnýchneonacistů mezi námi. Jak může myšlenka, přímo z přírody vycházející, pouze předstírat zájem o ni? Právě naopak! V přírodě přežijí jen zdraví a silní jedinci, stejně jako tomu musí být i v našem případě a proto je namístě vzdát se všech „potěšení“ konzumního světa – drog, tabáku a dalších svinstev a s láskou se obrátit k Přírodě a Životu; a vší silou je ochraňovat.

Není toto vše snad snaha i sXe? Není snad toto vše jedním z našich cílů? To, že někdo je NS sXe, neznamená, že si něco „ukradl“ nebo „vypůjčil“ (maximálně ono označení), ale že objevil tu správnou cestu svého života. Zlatou stezku, na kterou se jeho tělo a duše vydaly v touze konečně se oprostit od toho, co je drželo v temných hlubinách.

Nechci tady lpět ódy na něco, co je 70 let mrtvé, ale když už máme Velkoněmeckou říši nějakým způsobem za vzor, měli bychom znát co nejvíce kladů, abychom mohli následovat to nejlepší z ní, přičemž bychom si měli být vědomi i negativ, v opačném případě se pak totiž z člověka stane slepý dogmatik, podobný dnešní konzumní společnosti, také s nasazenými růžovými brýlemi. A když už ctíme vzor Třetí říše, neobracejme se jen na ty znaky, které tak rád zobrazuje Hollywood či naši oponenti.

NS nezačíná ani nekončí v období Třetí říše, ale prostupuje celým časem, stejně tak jako celá jeho základní myšlenka a její naplnění – zachování a pozvednutí vlastního druhu. Cesta k silnému a zdravému druhu, či-li k tomu s největší šancí na přežití, vede přes sílu a zdraví jedince, který musí konečně prohlédnout vše, co ho táhne zpět do propasti a oprostit se od nástrojů dnešní společnosti. Pokud tuto cestu někdo zve sXe, H8E, nebo třebas svou Zlatou stezkou, tak prosím, ale myšlenka je vždy stejná—přinést svému tělu a mysli pouze zdraví a nezasírat si je jedy, tolik propagovanými všemi nepřáteli života.

Reklamy
komentářů 5 leave one →
 1. Myslič permalink
  30/01/2011 11:26

  Ten článeček je celkem zajímavý, ale Třetí říše a boj proti alkoholu, to se mi nějak nezdá. Vůdce totiž rád přimhouřil oko nad neřestma svích věrných. Těžcí alkoholici byli např. dr Robert Ley, Sepp Diettrich, šéf SA Lutze a Borman. Na morfiu ujížděl Goering a pervitin brali jako doping letci a frontoví vojáci.

 2. 31/01/2011 16:53

  Ano, německá armáda zkoušela u svých vojáků i drogy, aby tak zvýšila jejich bojeschopnost, ostatně jako každá armáda. Bohužel. Tohle přimhouřené oko bych viděl v tom, že Hitler sám pil a tak na to nebyl takový pes jako na kouření, které nenáviděl. Taky bylo mnohem lehčí brojit proti tabáku než alkoholu, stačí se podívat jak takové brojení vypadá mezi národovci dnes. Jo, Goering ten se stal závyslim a pak se toho už nezbavil, na jednu stranu docela chudák muset brát takový svinstvo.

 3. Myslič permalink
  01/02/2011 16:24

  Kdyby mne při Pivním puči trefili do vercajku jako Hermanna, tak to možna začnu brát taky. ÷) A Ley kalil kvůli tomu, že ho za 1. války sundali s letadlem.

 4. 27/03/2013 03:45

  Hail comrades! We at wnthinktank support your efforts! Greetings from the usa! White pride world wide!

 5. Valhöll permalink
  03/04/2014 22:31

  Nemůži si pomoct, ale pořád nevidím, co dělá z NS abstinentů SxE? SxE je scéna, do jisté míry i hnutí, ale každopádně kontrakultura se svou vlastní identitou a integritou, neslučující se s obecnými názory NS. NS do ní prostě nijak nezapadají, nejsou ani její křídlo, odnož, nic z toho. Není to zdaleka ani tak hra se slovy, jako spíš překrucování pojmů. Je to jako kdyby se negr označoval za bílýho, kterej je prostě jen trochu tmavší, jinak úplně stejnej. Už vidím ten zástup NS bojovníků, kteří by přijali podobnej argument 😀
  Samozřejmě, že to spoustu „levičáků“ (ten pojem bych nepoužil, protože SxE je i spousta lidí, kteří do politiky nijak nevidí, případně zastávají i některý konzervativnější názory) irituje. To je zcela zřejmý. O tom přece alespoň z části tyhle nový trendy v NS hnutí jsou, ne? Ruku na srdce 😉

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: