Přejít k obsahu webu

David Cole – 46 důležitých a nezodpovězených otázek o plynových komorách

25/02/2011

Od jednoho z nejznámějších revizionistů židovského původu, Davida Colea, zde na stránkách v Knihovně mám  jedno moc hezké video o Osvětimi a místní plynové komoře. Nyní Vám přináším další jeho důležitou práci, kterou stihl sepsat než byl židovskými extrémisty nucen odvolat svá tvrzení a stáhnout se do ústraní.

Úvod

Profesorka Deborah Lipstadt, autorka knihy Denying the Holocaust: The Growing Assault on Truth and Memory, je vůdčím hlasem v mediálním boji proti intelektuální svobodě slova, která se týká i holokaustu. Vší silou se brání výměně argumentů s revizionisty:

„[T]oho času,“ píše, „jsem se cítila přímo nucená dokazovat něco o čem jsem věděla, že je pravdou. Neustále jsem se musela vyhýbat nechtěnému zatažení do debaty, která není debatou, s argumenty, které nejsou argumenty.“ Dále dodává, že revisionismus je „zcela iracionální . . . neodpovídající logice,“ a že v revizionistickém výzkumu „důkazy nehrají žádnou roli.“

Hodlám být nekorektní. Vím, že Deborah Lipstadt a stovky dalších vyškolených badatelů s přístupem do příslušných archivů po celé Evropě a bývalém Sovětském svazu studovali nacistické plynové komory půl století a vědí vše, co vědět potřebují. Navzdory tomuto všeobecně přijímanému faktu, zde předkládám několik otázek právě o těchto dobře známých plynových komorách, které vyvstaly v mysli mladého badatele Davida Colea.

David Cole byl v Evropě dvakrát, aby sám provedl inspekci těchto stále existujících „plynových komor.“ Dáma, která tyto cesty financovala chtěla, abych jel s ním a celý projekt řídil. Já si samozřejmě myslel, že je to dobrý nápad. Nikdy jsem v Evropě nebyl a měl jsem tedy dobrou příležitost, ale Cole trval na tom, že vše zvládne sám. Po chvíli jsem od něj dostal zprávu. Nechtěl, abych s ním jel a tak jel vždy sám, respektive se svou kameramankou. Asi měl pravdu. Nechtěl, abych vše bylo v mé režii. Své povinnosti zvládl velmi dobře sám.

Když čtete Coleových 46 nezodpovězených otázek o nacistických plynových komorách, můžete pociťovat stísněnost—navzdory tomu co by Deborah Lipstadt chtěla, abyste si mysleli—když zjistíte, že naprostá iracionalita neodpovídající logice nebo důkazy nehrají žádnou roli v navržení těchto komor. Samozřejmě asi nejste takoví badatelé jako Deborah Lipstadt, takže pokud shledáte následujících 46 otázek více či méně znepokojujícími v jejich logice a racionalitě, protože jsou postaveny na základě fyzických důkazů, běžně používaných k identifikování „plynové komory,“ proč nezavoláte profesorce Lipstadtové na univerzitu v Emory a nezeptáte se na odpovědi k této zajímavé hádance sami?

Pak mi její odpovědi pošlete, abych je mohl zaslat Davidu Coleovi a schválně co na ně řekne. Možná, že je můžeme taktéž zveřejnit spolu s Davidovými odpověďmi na ně. V akademické mluvě se tento postup nazývá „peer review.“ Paní Lipstadová to však nazývá zbytečným.

Bradley R. Smith
9. října 1995

Problém s Cyklonem-B

V bývalém koncentračním táboře Osvětim a Osvětim-Birkenau jsme shlédli následující scenérii: Budovy sloužící jako táborové odvšivovací zařízení obsahovaly extrémně vysoké stopy po plynu Cyklon B, který byl v těchto budovách používán k odvšivování oblečení, matrací a dalších věcí. Na zdech, jak UVNITŘ tak ZVENČÍ tohoto zařízení, můžeme také vidět velké modré skvrny.

Nicméně uvnitř prostoru plynové komory v Krema 1 (osvětimský hlavní tábor) a plynových komor u Krema 2 a 3 (Osvětim-Birkenau), kde byly zplynovány stovky tisíc, ne-li milion lidí, lze nalézt Cyklonu B pouze nepatrné stopy a žádné modré skvrny.

Stejně tak osvětimské táborové baráky a kanceláře vykazují podobný stupeň výskytu Cyklonu B a samozřejmě žádné modré skvrny.

(1) Jaké je vysvětlení pro nízkou úroveň Cyklonu B a absenci modrých skvrn ve vyhlazovacích plynových komorách?

(2) Jestliže někdo naznačuje, že stopy Cyklonu v plynových komorách byly „odvětrány,“ jak lze vysvětlit stopy a zbarvení VNĚ odvšivovacích zařízení…které NEBYLY odvětrány ani po padesáti letech?

(3) Je předpokládáno, že množství Cyklonu B potřebného k zabití člověka, nebo i milionu lidí, by nezanechalo tak silné stopy jako množství potřebné k zabití vší v odvšivovacích komorách. Zmínili jsme, že stopy Cyklonu B se stále nacházejí v táborových kancelářích a barácích, tedy je zřejmé, že řídké používání tohoto plynu NĚJAKÉ stopy zanechá. Zůstaly nám tedy stopy v barácích a kancelářích, které jasně ukazují úroveň stop v místech, kde se Cyklon používal pouze zřídka.

Pak zde máme odvšivovací komory, z nichž vyplývá, jakou úroveň stop zde po padesáti letech zanechalo plynování neustálé. Nelze očekávat, že stopy ve vyhlazovací plynové komoře budou stejně vysoké jako v odvšivovací, ale PŘINEJMENŠÍM by mohly být podstatně vyšší než stopy v budovách, kde se plyn používal pouze zřídka. Přesto stopy v Krema 1, 2 a 3 nejsou nijak výrazně vyšší než v kancelářích a barácích. Naznačuje tedy tato skutečnost, že stopy NACHÁZEJÍCÍ se v Krema 1, 2 a 3 pocházejí ze stejně častého používání jako v jiných budovách?

(4) Pokud někdo přijde s vysvětlením o stopovém množství a neexistujících modrých skvrnách v Krema 1, 2 a 3 v Osvětimi, jak POTÉ vysvětlí VYSOKÝ výskyt stop Cyklonu B a modří prolezlou zeď ve třech ze čtyř plynových komor tábora Majdanek? Tvrdí se, že v Majdanku bylo zabito mnohem méně lidí než v Osvětimi. Čtyři plynové komory Majdanku by nikdy nezvládly takovou zátěž jako Krema 1, 2 a 3. Přesto Krema 1, 2 i 3 mají pouze nepatrné stopy a žádnou modř; tři ze čtyř plynových komor v Majdanku mají mnoho stop a stopy modře. Jak může zplynování VĚTŠÍHO množství lidí (v Osvětimi) zanechat menší stopy a žádnou modř, než mnohem MENŠÍ množství plynování (v Majdanku), které zanechá více stop a do zdi zažranou modř?

(5) Plynové komory v Majdanku nejenže mají silné stopy po Cyklonu B UVNITŘ, ale také na VNĚJŠÍCH zdech. Co to mohlo způsobit? Odvšivovací zařízení v Birkenau také nese silné modré stopy na svých zdech, které měly pocházet z matrací, jež se o zdi opíraly poté, co byly z odvšivovací komory vyneseny (aby se tak zbavily zbytků Cyklonu B). Naznačují tedy silné stopy ve zdech plynových komor v Majdanku, že tyto místnosti byly taktéž používány jako odvšivovací zařízení? Není budova obsahující plynové komory označena nápisem „Koupelna a dezinfekce“? Pokud, jak se tvrdí v případě Osvětimi, nemohli zplynovaní lidé zanechat modré skvrny UVNITŘ plynové komory, jak je možné, že v Majdanku zplynovaní lidé zanechali velké modré skvrny právě UVNITŘ, ale taktéž VNĚ plynové komory?

(6) Na závěr problémů s Cyklonem B si můžeme udělat přehled nacistických plynových komor a jejich stavu a stop po Cyklonu B:

Krema 1 (Osvětim, hlavní tábor): Nepatrné množství, žádné modré skvrny.

Krema 2 (Osvětim-Birkenau): Nepatrné množství, žádné modré skvrny.

Krema 3 (Osvětim-Birkenau): Nepatrné množství, žádné modré skvrny.

Plynové komory 1, 3 a 4 v Majdanku: Silné stopy, velké modré skvrny (uvnitř i vně komor).

Plynová komora v Dachau: Žádné stopy, žádné skvrny.

Plynová komora v Mauthausenu: Žádné stopy, žádné skvrny.

Revizionistické vysvětlení je:

Krema 1, 2 a 3 nebyly používány jako plynové komory; Cyklon B se dá nalézt pouze v zařízeních na odvšivování

Plynové komory 1, 3 a 4 v Majdanku byly odvšivovací komory, stejně jako jim podobná zařízení v Osvětimi-Birkenau

Plynová komora v Dachau byla sprcha.

Plynová komora v Mauthausenu byla sprcha.

Jaká teorie, vysvětlující značné rozdíly pozůstatku Cyklonu B v plynových komorách, nám může být nabídnuta, když se stále podporuje tvrzení o hromadném plynování v těchto táborech?

Nezodpovězené otázky o fyzických důkazech v táboře Osvětimi-Berikenau (Polsko)

(7) Proč byla oblast mezi Krema 2 a 3, tedy oblast, kde tisíce lidí denně šli vstříc své smrti, ponechána zcela neoplocena? Příkop, který tábor obíhá, by spolehlivě skryl uprchlíka před palbou a to dokonce i z věží. Proč by tohle nacisté riskovali, zvláště když si uvědomíme, že většina vězňů byla zplynována hned po příjezdu a tak věděli co je čeká, když do budov před sebou vstoupí? Netvrdí snad Osvětimské státní muzeum, že vězni často vyvolávali „vzpoury,“ když šli směrem ke Krema 2 a 3?

(8) Proč nebyla Krema 2 a 3 skryta před pohledy vězňů? Netvrdí snad Osvětimské státní muzeum, že plynování muselo být zastaveno v Krema 1 (Osvětimský hlavní tábor) a přestěhováno do Birkenau, protože vězni si začali uvědomovat probíhající vyhlazovací proces v Krema 1? Proč tedy byla Krema 2 a 3 umístěna na místě, na které bylo vidět ze všech míst v Birkenau? Nemělo by to na svědomí vytvoření tisíců „očitých svědků,“ kteří by o plynování věděli (přičemž mnoho z těchto vězňů bylo následně přesunuto do dalších táborů po celé Evropě, aby tak „zvěsti o plynování šířily dál“)? Jaký z toho měli nacisté prospěch?

(9) Tvrdí se, že ve střechách Krema 2 a3 byly čtyři otvory, které sloužily k vhazování Cyklonu B dovnitř. Nejlepším důkazem k ověření existence těchto otvorů se nachází v leteckých snímcích pořízených letadly Spojených států přímo nad Osvětimí během války. Je zde nějaký rozdíl mezi velikostí těchto otvorů na leteckých snímcích a velikostí děr znázorněných na modelu plynové komory Krema 2 (k vidění v Osvětimském státním muzeu a v U.S. Holocaust Memorial Museum), velikostí, o které Jean-Claude Pressac polemizoval ve své knize „Auschwitz; Technique and Operation of the Gas Chambers,“ velikosti viděnou ve filmu „Triumph of the Spirit“ (které zobrazuje plynování v Krema 2) a velikostí, popsanou v průběhu desetiletí očitými svědky? Je tedy pravda, že otvory zachycené na leteckých snímcích jsou směšně veliké…větší než by byly  zapotřebí k použití Cyklonu B?

(10) Proč nejsou otvory přítomny na dnešní střeše Krema 2? Střecha, i když se zhroutila, je netknutá a obě její strany jsou stále dobře rozpoznatelné. Existují v nich dva hrubě vytesané otvory na opačných koncích (jeden je pak spíše obrovskou prasklinou než otvorem), ale žádné další otvory zde nelze nalézt a spodek střechy ani dnes nevykazuje žádné viditelné stopy, že by se v ní kdy nějaké otvory nacházely, to samé platí o vrchní straně střechy. Jak může být vysvětlena absence těchto dvou otvorů?

(11) Jaké okolnosti uvedly střechu Krema 2 do stavu v jaké je dnes, s dvěma viditelnými otvory a dvěma neexistujícími? Pokud se nacisté pokusili otvory nějakým způsobem vymazat, proč dva nechaly? Proč by si dávali takovou práci vymazat stopy po dvou otvorech, když pak dva celou demolici přežily?

(12) Mohly být dnes existující otvory přidány Sověti nebo Poláky až po osvobození tábora? Nepřiznává snad Pressac, že pozice těchto dvou otvorů se neshoduje s pozicí otvorů na leteckém snímku (Pressac píše, že tomu tak může být kvůli „posunu“ střechy během demolice, ale i kdyby se střecha „posunula,“ proč by otvory změnily na střeše svou pozici)? Tyto otvory jsou v neuvěřitelně špatném stavu; jejich okraje se rozpadají a už nejsou ani kruhové. Vypadají jako by někdo vzal kladivo a vtloukl je do střechy. Osvětimské státní muzeum to vysvětluje tak, že za špatný stav otvorů může demolice střechy (proto prý před demolicí BÝVALY kruhové a hladké).

Pokud se ale podíváme na trosky střechy „svlékárny,“ která byla zničena podobným způsobem a je dnes dokonce v horším stavu než střecha plynové komory, můžeme vidět zbytky ventilačního otvoru, který je stále kruhový a hladký i po demolici a padesáti letech ležící zde jako zřícenina. Proč celá střecha svlékárny přežila netknutá, zatímco střecha plynové komory ne? Můžeme uvažovat o tom, že dvě stále existující díry ve střeše plynových komor MOHLY být vytesány po osvobozené? Osvětimské státní muzeum nyní připouští, že Sověti po osvobození vyvrtali čtyři „díry pro vhazování Cyklonu B“ do střechy Krema 1 (osvětimský hlavná tábor). Nemusíme předpokládat špatný úmysl na straně Sovětů (skutečně mohli být přesvědčeni, že „uvádějí“ střechu do původního stavu), ale tato skutečnost jasně dokazuje, že Sověti po osvobození VYVRTALI „díry pro vhazování Cyklonu B,“ kde před tím žádné nebyly. Je tedy možné, že podobný osud potkal i střechu Krema 2?

(13) Tvrdí se, že nacisté zničili Krema 2 a 3 ve snaze skrýt důkazy o plynových komorách. Avšak jaký „důkaz“ o plynování by Krema 2 poskytovalo, nebylo by-li vyhozeno do vzduchu? Nejsou v něm žádné stopy po Cyklonu B ani modré skvrny na zdech a s velkou pečlivostí byly odstraněny i dva otvory na vhazování Cyklonu. Plynová komora v Krema 2 se podobá spíše obyčejné márnici. Bylo zničení Krema 2 skutečně snahou skrýt důkazy o plynové komoře, nebo jednoduše zničení kremačního zařízení kvůli přibližujícím se Sovětům? Byly kremační zařízení v dalších táborech, které nejsou považovány za vyhlazovací, také zničeny?

(14) Pokud věříme, že Cyklon B byl vhazován skrze otvory ve střeše Krema 2, je třeba předpokládat, že nacisté vynaložili veliké úsilí na zametení všech stop až tedy na dvě díry, které zůstaly. Tvrdí se, že Sověti po osvobození „znovuvytvořili“ otvory na vhazování Cyklonu v plynové komoře Krema 1 (v době osvobození byla využívána jako protiletecký kryt) a věděli přesně kde je „znovuvytvořit,“ protože stopy po původních otvorech byly STÁLE VIDITELNÉ. Tuto teorii podporuje i Osvětimské státní muzeum i Jean-Claude Pressac. Proč se nacisté neobtěžovali „zakrýt“ TYTO díry, zvláště pak, když bylo od plynování v této komoře upuštěno NEJMÉNĚ rok před osvobozením, což tedy poskytlo nacistům mnoho času.

Nacisté byli očividně schopni odvést neuvěřitelně dobrou práci s odstraněním otvorů ve střeše Krema 2, přestože na to měli málo času (nacisté věděli, že Sověti postupují a tak byli zaneprázdněni opuštěním tábora), přestože se nám tvrdí, že se NEOBTŽOVALI zahladit stopy na střeše Krema 1,  i když na to měli více než rok. Proč  by tedy nacisté odváděli tak úžasnou práci na střeše, kterou stejně vyhodili dynamitem do vzduchu, přestože se s tím samým neobtěžovali u střechy, u které měli čas tak učinit? Není to náhodou celé naopak?

Nezodpovězené otázky o fyzických důkazech v táboře Mauthausen (Rakousko)

(15) Plynová komora v koncentračním táboře Mauthausen (Rakousko) nemá žádné zámky na dveřích ani otvory či stopy, kde takové zámky být mohly. Dveře se dají otevřít jak zevnitř tak zvenčí. Jak mohl být v takové místnosti vůbec někdo zplynován?

(16) Kukátka ve dvou dveřích k plynovým komorám nemají žádnou mřížku přes sklo, aby bránila obětem v jejich rozbití a úniku plynu. Nejsou zde ani stopy po tom, že by tam kdy něco takového bylo. Nenapsal snad Pressac jak je taková věc zapotřebí? Neodkazoval snad Pressac na svědectví přeživších o těchto mřížích? Co by bez této mřížky vězňům bránilo v rozbití skla holýma rukama, či sprchovým potrubím v komoře?

(17) Proč v plynové komoře nejsou žádné stopy po Cyklonu B a ani žádné modré skvrny?

(18) Otvor ve stropu komory, kterým byly krystaly Cyklonu B údajně vhazovány, je dostatečně malý, aby ho mohli vězni zakrýt holýma rukama, zvlášť, když je strop tak nízko. Jak mohl být Cyklon B do této komory účinně vhozen?

(19) V podlaze komory je poměrně velký odtok. Nejsou patrné žádné stopy, že by byl nějak speciálně utěsněn. Co bránilo obětem ve vhození krystalů Cyklonu B do tohoto odtoku?

(20) Na rozdíl od tábora Dachau a její „falešné sprchy“, která vskutku měla falešné sprchové hlavy (které vedly přímo do betonové zdi) v Mauthausenu sprcha normálně přiváděla vodu. Není tedy tato komora skutečná sprcha? Jak víme, že nebyla?

(21) Co by mělo za smysl stavět falešné sprchy s takovým labyrintem trubek skrze stěny a strop? Nestrhli by je oběti? Nepíše Pressac o tom jak oběti osvětimské plynové komory zničili elektroinstalaci a vše ostatní uvnitř komory? Neposloužila by taková trubka jako perfektní zbraň pro proražení kukátka ve dveřích (a nemá snad cenu ani připomínat, že tyto dveře neměly žádný zámek)? A pokud se vězni nesnažili zabránit vhazování Cyklonu B svýma rukama, sprchové hlavy by ho spolehlivě zachytily. Proč nebyly falešné sprchové hlavice přimontovány přímo ke stropu (jako v Dachau)?

(22) S přihlédnutím k absenci stop Cyklonu B, zámku na dveřích, krytu na kukátko a životaschopného zařízení na dopravení Cyklonu B do komory, vyskytujícímu se odtoku a vodním potrubím se skutečnými sprchovými hlavicemi, proč nemůžeme opravdu uvažovat nad tím, že se jedná o skutečnou sprchu?

Nezodpovězené otázky o fyzických důkazech v táboře Dachau (Německo)

(23) Způsob vhazování Cyklonu B do plynové komory v Dachau se údajně uskutečňoval přes dvě skluzavky vestavěné do zdi. Co zabránilo obětem v zatarasení tohoto otvoru svými těly?

(24) Pokud krystaly BYLY schopny vpadnout do místnosti, pak se tyto skluzavky nacházely hned nad dvěma velkými kanalizacemi v podlaze. Opět zde nejsou známky po jejich krytu. Co by zabránilo krystalům v pádu do kanalizace?

(25) S plynovou komorou pak sousedí další záhadná místnost (nepřístupná veřejnosti, ale je do ní vidět skrze několik oken). Zdá se, že tato místnost obsahuje vodní a parní potrubí vedoucí přímo do plynové komory. Byla tedy plynová komora ve skutečnosti sprcha? Jaký byl účel této „záhadné místnosti“? Co získáme ignorováním této místnosti, protože zřejmě NĚJAKÝ důvod své existence mít musela?

(26) Často se tvrdí, že nacisté zkoušeli skrýt důkazy o vyhlazovacím programu šiframi a málokdy o něm veřejně mluvili. Pokud bylo více a jasněji vidět, že nacisté válku prohrají, snažili se zničit důkazy svých zločinech (tvrdí se, že zničení krematorií v Birkenau je část této „zastírací“ operace). Jak lze tedy vysvětlit plynovou komoru v Dachau? Očividné falešné sprchové hlavy  jsou nevyvratitelným důkazem o vyhlazovacím účelu této místnosti. Falešné hlavy nelze nijak vysvětlit. Přesto se tvrdí, že tato plynová komora nebyla NIKDY POUŽITA. Taktéž máme věřit tomu, že tato místnost je zachována přesně v tom stavu, ve kterém ji armáda Spojených států našla, když tábor osvobozovala. Detaily, které o osvobození víme: Dachau nebylo převzato žádným překvapivým útokem. Strážní věděli, že se Američané přibližují. Máme tedy věřit, že přestože nacisté VĚDĚLI, že tábor bude brzo obsazen, ponechaly plynové komory (které tímto způsobem nebyly ani POUŽITY) netknuté. Proč tedy neodstranily falešné sprchové hlavy? *

Proč byly pokusy o „zahlazení stop“ v Osvětimi? Na rozdíl od plynových komor v Osvětimi, TATO nebyla ani použita! K čemu byla taková nevyužitá místnost dobrá, když posloužila pouze k rozkřiknutí „nacisté plynovali Židy“ po světě? Proč by nacisté, kteří tuto „plynovou komoru“ NEPOUŽÍVALI k vraždění lidí, nechávali komoru v nezměněném stavu v době, kdy se Američané blížili? Je nám řečeno, že nacisté měli velkou, NEVYUŽÍVANOU místnost v jedné z nejdůležitějších budov v táboře Dachau („plynová komora“ se nachází v budově s odvšivovacími komorami) a že tato místnost zůstala po léta NEPOUŽÍVANÁ, bez toho, aby někdo strhl falešné sprchové hlavy, které jasně poukazují na vražedné úmysly nacistů.

Jistě, pochopením nacistické námahy držet plynování/vyhlazování v tajnosti a stejně tak „zahlazování stop“ před postupujícími Spojenci (tedy zničením Krema 2 až 5 v Osvětimi), můžeme předpokládat, že odstranit falešné sprchové hlavy byla hračka (a snad i nahozením omítky přes místa, kde byly umístěny). Proč to nacisté neudělali?

*Na tuto otázku může být i snadná odpověď. Výška stropu v plynové komoře je přesně 232 cm (7,6 stop) vysoká. Nicméně v Dokumentu L-159, No. 47 of the 79th Congress, 1st Session (Exhibit NO. USA-222; IMT, XXXVII, p. 621), který je detailní zprávou o americkém vyšetřování tábora Dachau po osvobození, je strop ve výšce 300 cm (10 stop). Dnes existující falešné sprchové hlavy se nacházejí právě ve výšce 232 cm a jsou vyrobeny z plechu. Dokument č. 47 popisuje 300 cm vysokou místnost s „mosaznými úchyty,“ které mohly skutečně být opravdovými sprchovými hlavicemi a potrubím, které se už u stropu místnosti nenachází. Zjednodušeně řečeno, někdy mezi osvobozením Dachau a mediálním útokem na „plynové komory“ se 300 cm vysoký strop s mosaznými úchyty změnil na 232 cm vysoký s kužely ve tvaru plechu tvarovaným do falešné sprchové hlavy. Jak? Zkusme hádat!

Pamatujme, že tento záznam U.S. Army (a vlády Spojených států) není příliš dobrý, přijde-li řeč na upřímnost. Předpokládáme-li, že armáda vytvořila falešnou „plynovou komoru,“ pomůže nám to pochopit, že zde máme důkaz o armádní nečestnosti a představení tábora Dachau světu. Nejpozoruhodnějším v tomto ohledu je pak fotografie jakoby vytažená z rukávu, která se i dnes používá jako důkaz (zvláště pak ve Weisenthalově centru „Museum of Tolerance“ v L.A.). Jsou na ní zachyceny dveře k jedné z ODVŠIVOVACÍCH KOMOR s varováním o plynu a lebkou s překříženýma hnátama a plánem plynování, spolu (často s vojákem přede dveřmi) s popisem „VYHLAZOVACÍ“ plynová komora (odtud používání Cyklonu B k vyhlazování). Jedná se o naprostý podvod a zcela jistě ne takový, který by armáda mohla učinit „náhodou.“ Dveře na obrázku vypuštěném armádou, vedoucí do malé místnůstky, jsou vykresleny jako dveře od vyhlazovací plynové komory…a to je něco, co se prostě náhodou stát nemůže. Pro lidi jako je má matka nebo její rodina, Židé žijící v USA během čtyřicátých let, je plynová komora v Dachau propaganda, kterou si hned vybaví dojde-li na řeč o plynových komorách.

Nezodpovězené otázky o fyzických důkazech v táboře Majdanek (Polsko)

(27) Plynová komora č.1  má dvoje dveře, které se otevírají DOVNITŘ komory. Jak je to vůbec možné? Nebyly snad podle mnohých výpovědí očitých svědků zavaleny mrtvými těly?

(28) Hlavní dveře plynové komory č. 1 nemají zámek, ani stopy po něm, a mohou být otevřeny z obou stran. Co bránilo vězňům dveře prostě otevřít?

(29) Plynová komora č.1 má také desku se skleněným oknem, ale nic nenaznačuje tomu, že by před oknem byly umístěny mříže nebo jiná ochrana bránící jejich rozbití. Vzhledem k tomu, že omítka kolem okna je zmodralá, víme poměrně jistě, že zde byla i v době, kdy byl v komoře používán Cyklon B. Proč tedy nejsou k nalezení známky po mřížích? Co by zabránilo vězňům v pokusu okno rozbít a utéct?

(30) UVNITŘ plynové komory č.1 je další místnost. Proč by UVNITŘ plynové komory měla být další oddělená místnost? Naznačuje tato skutečnost, že komora mohla být užívána k JINÉMU účelu než vraždění lidí?

(31) Plynové komory č. 2 a 3 jsou navrženy každá opačně. Komora č. 2 má patrné díry na vhazování Cyklonu ve stropě, ale žádné známky stop Cyklonu ve zdech nebo modř. Komora č. 3 zase nese známky Cyklonu B a na stěnách lze pozorovat modř, ale nemá žádné známky po otvoru na vhazování Cyklonu. A stejně jako Krema 2 v Osvětimi, ani strop této komory nevykazuje, že by kdy takové otvory měl. Proč tedy má komora č. 2 otvor pro vhazování Cyklonu, ale žádné stopy po něm a komora č. 3 zase spoustu stop a žádné díry?

(32) Stropy v komorách č. 2 a 4 jsou dostatečně nízko, aby mohl být vhozený Cyklon B blokován rukama obětí. Co bránilo vězňům, aby tak nečinili?

(33) Dveře do komor č. 2, 3 a 4 se dají otvírat v obou směrech. Naznačuje to snad, že tyto místnosti byly používány pro něco jiného než vraždění lidí?

(34) Vraťme se zpět k problému kukátek a mřížky, která je pokrývala; tvrdí se, že tyto mřížky sloužily k ochraně kukátek, aby je vězni nemohli rozbít. Přesto se tyto mřížky nacházejí VNĚ komor, čímž by určitě nikomu UVNITŘ v rozbití kukátka nezabránili…ale zabránili by rozbití ZVENČÍ. Proč jsou mřížky vně komor? Je to v rozporu s Pressacovým tvrzením stejně tak jako s výpověďmi očitých svědků?

(35) Tábor Majdanek je postaven na kopci. Na vrcholu kopce je pak umístěno táborové krematorium. Na druhé straně tábora, tedy dole u úpatí kopce, se nachází „Koupelna a dezinfekce,“ budovy obsahující plynové komory. Kdybychom se na to podívali z pohledu nacistů, jaký je smysl v umístění plynové komory na druhou stranu tábora než je krematorium (po každém plynování se musela těla vynášet na kopec přes celý tábor, jen aby byla spálena)?

(36) Vzhledem k tomu, že se nacisté připravovali Majdanek opustit, zničili krematorium. Proč nezničili i plynové komory? Proč by nacisté nechali své zbraně masových vražd netknuté, aby je svět mohl spatřit? Jak obtížné by bylo je jednoduše vyhodit do povětří, stejně jako krematorium? Proč aspoň nějak nezatěsnili otvory pro vhazování Cyklonu, které posloužily jako hlavní důkaz plynování? Ať tak či onak, zničení krematoria je jasný důkaz toho, že nacisté měli čas i možnost zničit v táboře vše co chtěli. Proč nezničili tedy i plynové komory?

(37) Ve své knize „Auschwitz: Technique and Operation of the Gas Chambers“ Jean-Claude Pressac publikuje fotografie plynových komor tábora Majdanek s popiskem „Fotografie pořízené v koncentračním táboře Majdanek v červnu 1970, zachycující jednu odvšivovací komoru považovanou za vyhlazovací plynovou komoru.“ Na straně 555 píše o plynových komorách v Majdanku následující: „Je mi líto, že musím říct, že nejsem sám kdo na Západě čeká až budou vyhlazovací /či odvšivovací plynové komory v Majdanku řádně prozkoumány, což je mírně zneklidňující kvůli skutečnosti, že tábor padl v roce 1944 do rukou Rusům.“ Naznačuje snad, že plynové komory v Majdanku mohou být ve skutečnosti komorami odvšivovacími? Nenaznačuje aspoň, že doposud nebylo v těchto místnostech učiněno žádné řádně zkoumání? **

(38) Na závěr k problému plynových komor v Majdanku: Pokud vezmeme v potaz Pressacův komentář a skutečnost, že dveře nemají zámek, otevírají se DOVNITŘ komory, mohou být z obou stran otevřeny, okno v plynové komoře č. 1, další místnost v plynové komoře č. 1, žádné stopy po otvoru pro vhazování Cyklonu v plynové komoře č. 3, žádné stopy po Cyklonu B v plynové komoře č. 2 (která MÁ „otvor pro vhazování Cyklonu“), znatelné modré skvrny modře VNĚ budovy a umístění budovy u úpatí kopce, tedy na druhé straně tábora než je krematorium, je rozumné se domnívat, že tyto místnosti byly odvšivovacími komorami?

** V tom, co může být považováno pouze za nešťastný příklad toho jak velké jsou rozpory mezi holokaustovými historiky a jaký štít vytvářejí proti veřejnosti si lze představit z následujícího: ta samá místnost jakou Pressac ve své knize popisuje jako „odvšivovací plynovou komoru“ se vyskytuje v knize „The World Must Know,“ oficiální knize U.S. Holocaust Memorial Museum ve Washington D.C., napsanou ředitelem musea Dr. Michaelem Barenbaumem. V této knize popisuje Barenbaum tuto místnost jako VYHLAZOVACÍ plynovou komoru, jejíž MODEL byl speciálně pro muzeum vyroben jako DŮKAZ vyhlazovacích plynových komor! Jak v knize TAK v muzeu samotném je jako JEDINÝ důkaz pro toto tvrzení použita MÍSTNOST SAMOTNÁ, místnost, o níž si Pressac myslí, že se jednalo o odvšivovací komoru (ve skutečnosti se ve své knize o Osvětimi Pressac VYSMÍVÁ těm, kteří tyto místnosti v Majdanku považují za plynové komory a kritizuje všechny, počínaje mužem, který ve Francii podal žalobu na Faurissna, a konče Státním muzeem Majdanek pro udržování podvodu naživu).

Stará se však vůbec někdo o širokou veřejnost, o všechny ty miliony, které mohou dostávat falešné informace? Někdo by mohl předpokládat, že navzdory těmto pochybám by se měli podobné informace držet v tajnosti, aby se neotřásala veřejná důvěra v historii holokaustu nebo v samotné historiky holokaustu. Nemyslíte si však, že máme ODPOVĚDNOST být si vědomi krmení veřejnosti falešnými a neprokázanými tvrzeními maskovanými jako nezpochybnitelná fakta? Nemyslíte si, že máme odpovědnost být upřímní ve svém výzkumu? Pokud ne, co nás činí jinými od „historiků“ Sovětského svazu nebo hitlerovského Německa, kteří ze svého výzkumu produkovali vhodné politické závěry? Kde je konec ospravedlňování prostředků, zatímco vše ostatní vyhazujeme z okna.

Tak špatné jako jsou dezinformace o Majdanku předkládány veřejnosti, je i stalinistické očišťování Pressacovy knihy „Auschwitz: Technique and Operation of the Gas Chambers“ úředníky jen horší. Tato mistrná historická práce byla jednou hlasitě ohlašována v tisku a NYNÍ na ni nikdo ani neodkazuje. Nedávný článek otištěný v „Publishers Weekly,“ popisuje nadcházející připravovanou knihu U.S. Holocaust Museum obsahující 29 původních esejí od odborníků na holokaust včetně Berenbauma a Pressaca, nejenže nezmiňuje Pressacovu knihu o plynových komorách, ale také naznačuje, že Pressacova nedávná konverze z revizionisty na historika věřícího v plynové komory se udála, když zkoumal údaje o osvětimském krematoriu, o němž nedávno vydal „tenký svazek.“ Celá Pressacova éra osmdesátých let, kterou strávil výzkumem plynových komor, a o kterých napsal po své „konverzi,“ je zcela vynechána.

Přesto badatelé z celého světa používají Pressacovu knihu o plynových komorách (když mají štěstí a seženou si kopii) hlavně proto, že i přes možný nesouhlas s Pressacovými závěry, je jeho kniha STÁLE nejlepším (a jediným) zdrojem plánů, stavebních návrhů, přestavbových plánů a vnitřního rozpoložení osvětimských „plynových komor“. Ani jedna ze stran v této debatě s Pressacem zcela souhlasí…ale pro zastánce plynových komor je jeho kniha ostudnou, protože JE tak důkladná. Je to snad nejdůkladnější dílo, které o plynových komorách doposud vyšlo, přesto Pressac nemůže nalézt žádné objektivní důkazy o plynování. Takže zřejmě se historici rozhodly, že tato kniha neexistuje. Vždy o Pressacově knize mluvím jako o nejpopulárnější knize, která nikdy neexistovala!

Čtyři nezodpovězené otázky o Stutthofu

Když jsem připravoval původních 38 otázek, neobtěžoval jsem se s malými „plynovými komorami“ ve Stutthofu, protože je dnes seriózně bere pouze málo lidí. Stutthof byl tábor, kde nacisté údajně vyráběly „lidské mýdlo.“ Když tento mýtus padl tak s ním padla i svědectví o „plynových komorách“ Stutthoftu. Nicméně nedávno se na NBC v hlavním vysílacím čase v pořadu „The Crusaders“ rozhodli oživit „plynové komory“ záběry ze Stutthoftu. Tyto záběry byly vzaty jako pravda mnohými osnovami kalifornských škol.  Proto jsem si myslel, že několik otázek i o Stutthofských „plynových komorách“ je namístě.

Stručné shrnutí: Koncentrační tábor Stutthof, nacházející se 35 km východně od města Gdaňsk (Danzig), byl postaven pro polské civilisty a byl tedy označen jako „civilní internační tábor.“ „Plynová komora“ v táboře byla relativně malá (8 metrů dlouhá, 3 metry široká a 2,30 metru vysoká) a nacházela se těsně vedle vstupu do táborového krematoria (které bylo nacisty při opuštění tábora zničena a posléze obnoveno Poláky). Stěny komory byly z obou stran doslova nasáklé modří, pocházející z častého používání Cyklonu B. Zvenku jsou umístěna kamna s komínem k vyhřívání vnitřku. Uvnitř pak po celé délce stěny vede potrubí. Tato budova byla zcela očividně odvšivovací komorou. Granulky Cyklonu byly umístěny na potrubí, vytápěné z kamen venku. Jak potrubí zvyšovalo svou teplotu, granulky uvolňovaly plyn. Následně se otevřely dvoje dveře pro odvětrání. Tato odvšivovací komora je postavena ve „starém stylu,“ tedy před moderními komorami, které lze vidět například v Dachau (nové, účinější komory měly i odparku pro Cyklon, která rozehřívala granulky na ohřívané desce a poté foukla plyn na oblečení, matrace a další věci. Tento způsob byl efektivnější, protože v předešlém se muselo vypotřebovat palivo k zatopení CELÉ MÍSTNOSTI. Tyto vypařovačky jsou stále k vidění v Dachau v odvšivovací komoře „Baráku X.“).

„Důkazem“ o vyhlazovacím použití plynových komor v Stutthofu jsou „otvory pro vhazování Cyklonu B“ ve střeše. Tvrdí se, že cyklon byl házen na hlavy nic netušících obětí. Na střechu se dá dostat pouze za pomoci žebříku.

Udělejme si malou odbočku a podívejme se, co nám o Stutthofu říká Pressac:

„Není známo, kdy byly tyto ODVŠIVOVACÍ plynové komory (jeho vlastní důraz) instalovány. Mají rozměry stejné jako komory od společností BOOS nebo DEGESCH…Od 22. června do počátku listopadu 1944 se používaly jako VYHLAZOVACÍ plynové komory pro skupinky až 100 lidí. Cyklon B byl vhazován malým otvorem o průměru 15 cm ve střeše. Tento systém byl zřejmě zaveden na radu SS plukovníka Rudolfa Hoesse, bývalého velitele Osvětim-Birkenau a svého času i ředitele oddělení D1 pro WVHA-SS (Ředitelství správy ekonomiky SS). Zatímco historie této plynové komory je známa ze SVĚDECTVÍCH kněze Krzysztofa Dunnin-Wasowiczova, nebylo od roku 1945 provedeno žádné vědecké vyšetřování o těchto „vražedných zbraních,“ což znamená, že nevíme jak komora fungovala jako odvšivovací komora a nejsme schopni předložit žádné materiální důkazy o spáchaném zločinu.

(Pressac pokračuje) Počet obětí je odhadován na jeden až dva tisíce. Návštěva (Stutthofu) na nás nijak výrazně nezapůsobila.“ (Pressac; „Auschwitz: Technique and Operation of the Gas Chambers“ strany 539-540)

Stutthofské muzeum naprosto souhlasí s Pressacovým tvrzením, že tato komora byla V PRVNÍ ŘADĚ komora odvšivovací, a až POZDĚJI se „změnila“ na vyhlazovací.

Nyní si opět položme pár otázek.

(39) „Plynová komora“ v Stutthofu má velký odtok zhruba uprostřed podlahy, PŘESNĚ POD „otvory pro vhazování Cyklonu B.“ Všechny granulky vhozené těmito otvory by automaticky spadly přímo do tohoto odtoku. A co víc, podlaha kolem odtoku KLESÁ směrem k němu, tak aby všechna voda, tedy v tomto případě granulky Cyklonu B, automaticky stekla do tohoto odtoku. Co by zabránilo granulkám v zapadnutí do odtoku, když byly do místnosti vhazovány přímo nad ním? A, pokud granulky odtok minuly, neskutálely by se, či je tam vězni neskopli?

(40) Strop místnosti je dostatečně nízko, aby na něj vysoký člověk dosáhl a zablokoval „otvor pro vhazování Cyklonu.“ Nicméně chytří nacisté nainstalovali topné potrubí podél celé délky stěny, takže učinili možným pro KOHOKOLIV tyto otvory zablokovat. Co by zabránilo vězňům v blokování otvorů, zvláště, když mohli OČEKÁVAT nějaký podraz (tato místnost byla všem vězňům oficiálně známá jako odvšivovací komora. Žádný z místních vězňů nemohl očekávat, že se mu zde dostane „sprchy,“ a přesto se o tom Stutthofské muzeum nijak nezmiňuje (ani očití svědci).)?

(41) Proč tato budova – naprosto zřejmý „důkaz“ nacistických zločinů se zachovalými otvory ve stropě – nebyla ZNIČENA, když nacisté tábor evakuovali? Kupodivu, krematorium HNED VEDLE vyhodili do povětří a ve skutečnosti byla jedna stěna plynové komory ZASAŽENA šrapnelem z této exploze. Přesto byla plynová komora zanechána netknutá, přesto podle rozhovoru přeživšího ze Stutthofu v pořadu „Crusaders,“ bylo nacistům na konci války rozkázáno ZAVRAŽDIT VŠECHNY VĚZNĚ, aby se tak zakryly stopy po plynování. Z neznámého důvodu nebyl tento rozkaz splněn a Stutthofští vězni byli všichni evakuováni směrem na západ s nacisty.

Proč nacisté VYHODILI DO VZDUCHU krematorium, ale „vyhlazovací“ plynovou komoru nechali stát? Proč by se nacisté rozhodli ZAVRAŽDIT VŠECHNY VĚZNĚ ve snaze „zakrýt“ své zločiny a pak zde nechat FYZICKÝ DŮKAZ svých zločinů klidně netknutě stát? Proč by nacisté ASPOŇ nezakryli „otvory pro vhazování Cyklonu B,“ který posloužil jako JASNÝ A NEZPOCHYBNITELNÝ DŮKAZ vyhlazování (ledaže bychom se rozhodli tvrdit, že tyto otvory byly vybudovány Sověty/Poláky. Vzhledem k práci, kterou si nacisté se „zakrýváním“ svého zločinu dali jinde, jak obtížné by bylo vzít dynamit a vyhodit do vzduchu také TUTO budova spolu s krematoriem stojící o pár metrů dál)?

(42) Vzhledem k tomu, že svědectví jsou vším co o této komoře máme, a protože většina těchto svědectví taktéž zmiňuje „lidské mýdlo“ – které bylo už dávno odhaleno jako lež – jaký důkaz máme, že tyto svědectví o vyhlazovacích plynových komorách jsou důvěryhodnější než ty zmiňující lidské mýdlo?

Mohl bych zde přidat další otázku (což neudělám) týkající se skutečnosti, že stutthofská plynová komora je umístěna na místě, kde ji vězni, kteří NEBYLi zplynováni a nebyli Židé, mohli dobře vidět. Jak podivně se jeví nacistická posedlost po skrývání, když je vyhlazovací komora vystavována takto veřejně…zvláště pak v táboře, který nebyl „vyhlazovacím“ (stejně jako další nevyhlazovací tábor Mauthausen, který měl „plynovou komoru“ umístěnou hned mezi vězeňskými baráky). Předpokládám, že nacisté nechtěli vytvořit stovky tisíc „očitých svědků“ o něčem, o čem si i v soukromí povídali v šifrách. Schválně jestli na tu otázku přijdete.

Následující čtyři otázky jsou založeny na mém osobním setkání, které jsem učinil při mé poslední cestě do Evropy v říjnu 1994. V Lublinu, v Polsku, jsem se setkal s Tomaszem Kranzem, kurátorem Státního muzea Majdanek a vedl jsem s ním poměrně dlouhý rozhovor. Kranz byl deset let kurátorem muzea. O dva týdny později jsem na předměstí Paříže potkal Jean-Claudea Pressaca, oslavovaného holokaustového badatele, zřejmě nejznámějšího obhájce plynových komor. Sešel jsem se s Pressacem v jeho kanceláři a strávil následujících zhruba šest hodin diskuzí o plynových komorách, historii holokaustu, požadavky na publikování v mainstreamu a o mnoha dalších věcech.

Pro účely tohoto seznamu jsem vybral čtyři prosté otázky založené na těchto setkáních.

(43) Kurátor muzea Majdanek, Tomasz Kranz, poté co jsem mu položil některé otázky z tohoto seznamu, přiznal, že největší z „plynových komor“ v Majdanku, komora č. 1, nebyla určena a ani používána jako vyhlazovací. Velký to objev. S dveřmi, oknem a vším dalším co bránilo tomu použít tuto místnost jako vyhlazovací, by na to přišlo i pětileté dítě. Přestože Kranz nemohl tvrzení o používání ostatních komor jako vyhlazovacích doložit žádnými důkazy, byla komora č. 1 jediná, u které připustil, že nebyla vyhlazovací. Pressac šel ještě dál. On sám byl OCHOTEN uvažovat o vyhlazovací komoře pouze o komoře č. 3. Samozřejmě, neměl pro to žádné důkazy. A více než to, přiznal, že Sověti nainstalovali v komoře č.3 „falešné potrubí,“ aby tak komora vypadala jako vyhlazovací. To je zcela v souladu se sovětským chováním, jde-li o manipulaci a falšování historických důkazů. Pressac mi o plynování v této místnosti nemohl nabídnout žádné SKUTEČNÉ důkazy. Má otázka však je: Proč kurátor Tomasz Kranz nadále ukazuje tuto místnost turistům jako vyhlazovací plynovou komoru, když ví, že tomu tak nikdy nebylo? Když kurátor muzea Majdanek a nejznámější evropský badatel o holokaustu vyjádří pochyby o používání těchto místností jako vyhlazovacích komor, proč jsou lidé jako já, pokládající tyto základní otázky, označeni iracionálně za antisemity? Pokud, jak Pressac věří, nebyly místnosti č. 1, 2 a 4 vyhlazovacími plynovými komorami, jaký máme důkaz o tom, že byl vůbec někdo kdy zabit v místnosti č. 3?

(44) V Osvětimi-Birkenau měla být  Krema 4 a 5 používána jako vyhlazovací plynové komory, přičemž měla v podlaze zabudovaný odtokový systém přímo do táborových odpadních vod. I dnes jsou tyto odtoky v místnostech patrné. Pokud byly do této „plynové komory“ granulky Cyklonu volně vhazovány, jak se tvrdí, co by jim zabránilo spadnout do odtoku nebo do něj být kopnuty? Pressac si byl tohoto problému vědom. Snažil se prokázat, že by to žádný problém nepředstavovalo, že by kuličky Cyklonu B nepředstavovaly pro táborovou kanalizaci žádné nebezpečí, protože voda (podle jeho názoru; bodu v diskuzi) „zneutralizovala“ jed, takže by neprošel přes čističku odpadních vod. Pressac ale nepochopil otázku; jestli by Cyklon byl v kanalizaci nebezpečný, je VEDLEJŠÍ, důležité je, že by byl V kanalizaci a NIKOLIV tedy v komoře! Pokud oběti mohli kopnout Cyklon do kanalizace, znamená to, že nemohli být zplynovány. Jak tedy mohly tyto místnosti sloužit jako vyhlazovací plynové komory?

(45) V podlaze „plynové komory“ v Krema 1 v hlavním osvětimském táboře je obrovský průlez. Tento průlez má betonové víko s železnými úchytkami. Normální člověk tento kryt lehce zvedne a průlez je dostatečně prostorný, aby jím člověk téměř jakékoliv velikosti prolezl. Co by obětem zabránilo, aby tak neučinili a neunikli tak zplynování? A nebyl-li únik možný, co bránilo obětem vhodit Cyklon B do průlezu a pak ho zavřít? Je potřeba něco zmínit; několikrát jsem zmiňoval možnost kopnutí granulí do odtoku. Cyklon B může člověka celkem spolehlivě usmrtit, je-li plyn VDECHNUT. Zabíjí přes plíce, nikoliv přes kůži (ledaže by byl v kontaktu s pokožkou velmi dlouhou dobu a ve velkém množství). Může být tedy snadno sebrán oběťmi v komoře, aniž by je nějak ohrozil. Ve skutečnosti byla směs Cyklonu často používána ke kartáčování rukou a nohou během dezinfekčního procesu, taktéž byl používán ve formě roztoku v koupelích. Pokud jde o granulky, ze kterých se plyn vypařuje, je nutno poznamenat, že se tomu tak děje, je-li Cyklon zahříván. Čím více je zahříván, tím rychleji dochází k vypařování.

Přesto Krema 1 (a 2 a 3) nejenže neměly VYTÁPĚNÍ, ale byly de facto celé v PODZEMÍ! Všechny tři místnosti byly postaveny jako márnice; MĚLA v nich být zima. Nikdy ani nebylo vysvětleno jak se Cyklon zahříval, zvláště v zimních měsících. Naši oponenti mohou pouze říct, že tělesná teplota zahřála místnost, ale to by zabralo spoustu času a podle „přiznání“ velitele Osvětimi Hoesse, šlo o velmi rychlý proces – zavřít vězně dovnitř, vhodit granulky, vyvětrat místnost. Žádná zmínka o tom, že by oběti museli místnost zahřívat. Granulky Cyklonu spadly na studenou zem, kde zůstaly ležet, což by nejenže uvolňovalo plyn nesmírně pomalu, ale bylo by zcela bezpečné granulku vzít a hodit do průlezu. Co by vězňům zabránilo, aby tak neučinili? ( Jen pro doplnění, v „plynové komoře“ v Krema 1  je v podlaze jak odtok TAK průlez…ovšem s průlezem takové velikosti je odtok téměř irelevantní!)

V roce 1992 jsem otázku ohledně průlezu položil hlavnímu kurátorovi Osvětimského státního muzea, Dr. Franciszeku Piperovi, a ten neměl žádnou odpověď. Když jsem ji položil Pressacovi, myslel si, že ho chci nějak ošálit či co; nevěřil, že v Krema 1 BYL průlez! Byl jsem zcela šokován, že ho nikdy neviděl. Chvíli jsme se o tom hádali až jsem vzal jeho záznamy, našel si obrázek Krema 1  a UKÁZAL MU ho. Teď byl zase zcela šokován ON. „V posledních deseti letech jsem byl v Krema 1 vícekrát než dokážu spočítat, “ řekl (samozřejmě francouzsky), „a nikdy jsem se toho průlezu nevšiml!“

„Až tam příště půjdete, Jean-Claude,“ odvětil jsem, „měl byste se dívat dolů!“ „Ach, to bude ten problém, Davide, “ řekl. „Vy koukáte dolů, zatímco já koukám nahoru.“ Jen aby bylo jasno, taky se koukám nahoru. Mým záměrem je všímat si věcí, brát tyto plynové komory vážně; vejít do podobných místností a položit tři otázky:

„Jak tahle plynová komora vlastně fungovala?“

„Co by se stalo, kdyby tak fungovala?“

„Jaké jsou důkazy, že tomu tak skutečně bylo?“

Oficiální historici přes tyto důležité otázky přecházejí. Nemají důvod zpochybňovat vlastní přesvědčení. Důsledkem toho je, že nevěnují pozornost klíčovým podrobnostem vlastních příběhům. Nejdříve přijdou se svými závěry a pak se věnují těm důkazům, které tento závěr podporují. Nevšímají si VŠECH důkazů.

Důsledkem oficiálních historiků holokaustu je pak jen vysvětlovat problémy a rozpory ve svých příbězích (například absence stop Cyklonu B), poté co na tyto problémy revizionisté poukáží. Oficiální historici se nikdy nesnažili ochotně vysvětlit problémy plynových komor; vždy jsme je k tomu museli pošťouchnout. (Mimochodem tohle není problém pouze historie holokaustu. Hodnotou společnosti, ve které jsou disidenti, je jak je dovoleno existovat dvěma nebo více opozičním stranám, aby tak pobídli pátrání po pravdě; jedna strana kritizuje druhou a veřejnost má možnost posoudit VŠECHNY strany. Pokud je školství izolováno od kritiky, jako třeba historie holokaustu, což jev mnoha zemích nezákonné, je jasné, že myšlení vzešlé z těchto škol zůstane neotevřené možnosti pochybení).

Pokud jde o průlezy, očividně protistrana nebyla zatím schopna racionálně vysvětlit jejich přítomnost v údajné plynové komoře. Vítám jejich pokusy tak činit. Možná, že zde je něco co MNĚ nedochází. Nezáleží na tom, jestli někdo zastává hypotézu o plynové komoře, nebo hypotézu, že naopak žádné nebyly, pokud upřímně hledáme pravdu. Jediným zločinem je přát si odehnat všechny složité otázky, předstírat, že neexistují a pomlouvat lidi, kteří o nich mluví.

(46) Další věcí, kterou jsem se u Pressaca dočetl, je jeho přesvědčení, že Krema 1 mělo TŘI „otvory pro vhazování Cyklonu B,“ které byly v jedné lajně za sebou. Ale Osvětimské státní muzeum uvádí, že ve střeše této „plynové komory“ byly ČTYŘI otvory ve dvou lajnách. Když Poláci a Sověti po osvobození tábora otvory na střeše instalovali, nainstalovali právě čtyři otvory ve dvou lajnách. I dnes je můžeme na střeše Krema 1 vidět. Pressac ovšem věří, že se mýlí, že ve střeše byly TŘI otvory v jedné lajně. Kdo má tedy pravdu? Byly tam čtyři nebo tři otvory? A jak vůbec víme, že tam kdy nějaké otvory byly? Na leteckých fotografiích nejsou žádné otvory vidět a při osvobozování tábora Sověty ve střeše žádné otvory nebyly.

Důležitou otázkou tedy je; JAK takováto debata (tři nebo čtyři díry?) může vůbec mezi většinou holokaustových odborníků být? Je to pouze proto, že důkazů o plynování v Osvětimi je tak málo, takže se o těchto věcech musí i o padesát let později vést spory. Důkazy o plynování v Krema 1 jsou ve skutečnosti tak slabé, že se odborníci ani nemohou shodnout jak vlastně plynová komora vypadala. Kdybychom aspoň měli nějaké DOPLŇUJÍCÍ důkazy (např. stopy Cyklonu B silnější než v jiných místnostech, důkaz o vstupu celých davů, které nikdy nevyšly ven, speciální ventilační systém a vytápění, či německé tajné a zakódované vysílání nebo dokumenty zmiňující se o plynování atd.); mohli bychom říct „dobře, víme, že se tady plynovalo, jen si nejsme jisti stavbou plynové komory.“ Ale my nemáme ani ty doplňující důkazy. Nemáme žádný popis vražedné zbraně, tedy Krema 1, ale TAKTÉŽ nemáme žádný důkaz o vraždění na tom samém místě. I ten nejlepší žalobce by měl co dělat, aby takový případ vůbec protlačil k americkému soudu.

Vše co máme jsou svědectví. A to pouze pár svědectví. Přesto Pressac stráví většinu času ve své knize ničením těchto svědectví jako svědectvími falešnými. Máme svědectví velitele tábora Hoesse, tedy muže, který BY MĚL BÝT schopen poskytnout nám nejlepší popis plynové komory v Krema 1, ale Pressac, Hilberg, Lipstadt, Chris Browning a většina dalších odborníků na holokaust odmítá jeho svědectví jako zcela smyšlené.  Co tedy zbývá? Pressac v kapitole o Krema 1 marně pátrá po JAKÝCHKOLIV důkazech a stejně k ničemu nedojde. Vyústění této kapitoly je zřejmě tím nejnešikovnějším v celé jeho knize. Pressac kapitolu začíná s potvrzením v přesvědčení, že v Krema 1 skutečně plynová komora byla, ale pak nám nepředkládá žádné důkazy, a co víc, dokonce zpochybňuje hodnověrnost svědectví, které jsou jediným důkazem, který má. Zbývá nám pouze dodat „Jean-Claude Pressac věří ve vyhlazovací plynovou komoru v Krema 1 … já si pouze nejsem jist proč.“

To oč se snažím, je dívat se po důkazech, které sebou přinesou otázky o plynování (průlez, odtok, absence stop Cyklonu B, absence dokumentů, slabé důkazy na leteckých fotografiích, absence ventilace, skutečnost, že v místnosti je velmi chladno atd. atd.) a těmi, které nějakým způsobem plynování podporují (několik svědectví, které sami znalci zpochybňují). Můžeme pozorovat jak jsou debaty o designu „plynové komory“ mezi historiky stále živé; a to právě kvůli nedostatku důkazů.

A je tedy zcela oprávněné se zeptat „Pokud nevíte, jestli tam byly tři nebo čtyři díry, jak vůbec víte, že tam NĚJAKÁ díra vůbec kdy byla?“

komentářů 20 leave one →
 1. jiří permalink
  15/10/2012 21:06

  Tento článek je velice zajímavý. Současně mě napadá otázka pokud historici spočítali, že zmizelo 6 milionů židovských občanů, tak kam se poděli. Důkazy o zmizení těchto lidí existují.

 2. ste ubohy permalink
  17/07/2013 23:12

  Je mi smutno, kdyz ctu takovyhle zvasty. Je mi z vas na bliti. Chudaci co se nudi v zivote tak, ze vymejslej takovyhle picoviny… Pral bych vam jen na zkousku jeden den v tech „vymyslenych“ koncentracich.

 3. 18/07/2013 10:58

  To je do vás pěkné, že byste nás poslal do táborů se sportovním a kulturním vyžitím a bazénem. Navrhuji abyste jel s námi, abychom vám mohli ukázat lži a nesmysly, ze kterých vám skutečně na blití bude.

 4. Hana permalink
  31/07/2013 11:02

  -> ste ubohý – Žalostné na Vašem komentáři je, že zatímco „revizionisté“ chtějí znát skutečnou pravdu a pídí se po skutečných důkazech a jsou ochotni poté přistoupit na vše, ať už je pravda jakákoli, tak Vy je bez sebemenšího uzardění posíláte „do háje“ a svůj názor obhajujete falešným pocitem morálky, spravedlnosti a práva. Byť v rukou nemáte nic než propagandu. To mi něco připomíná… Článek je velmi relevantní, bohužel (jak bylo zmíněno) je to věc na žalobu – třeba jen zpochybňovat tato „fakta o holocaustu“. Já osobně si myslím, že se Nacisti skutečně chtěli Židů a jiných nepohodlných zbavit. Ale cestou mnohem pragmatičtější, že je prostě nechali pracovat do vyčerpání nebo do smrti a pak je spálili (co nejvýhodněji a nejdéle za nejnižších nákladů – dokládají to samotná hlášení z táborů velitelům). I to je samozřejmě zločinné, to ale nikdo nezpochybňuje. Židovská/stalinská propaganda ale potřebovala něco silnějšího, čeho si každý všimne a vymýšlela plynování, mýdla, křesla z kostí atp. Jakoby samotné uvěznění k smrti nestačilo. Vždyť nad každým koncentrákem bylo heslo a zároveň i klíč ke smyslu nacistického zacházení se svými vězni – Arbeit macht frei.

 5. Karamel permalink
  17/02/2014 16:49

  Ste Ubohy,,,
  Ubohy si akurat Ty a este vymyty, toto pisal zid ak si si nevsimol

 6. nemo permalink
  23/08/2014 16:45

  Teda to je sila.Myslim,ze bys tedy ty..lazne.. mel prozit.Asi pro priklad bych ti naordinoval,tkzv.scitak a hned tak v lednu bych te tam na tech smutnych mistech nechal par hodin postat,ale pred ti mesic bez poradne stravy a vice pohybu.Ono by te preslo takoveto zvasty vubec vypustit,jsi amoralni blb…..

 7. Tomáš Prokop permalink
  07/10/2014 13:22

  Toto je opravdu absurdní, rovnež nechápu jak někdo může plýtvat svým ceným časem, aby zaplnil stránku, tak absurdními bláboly. To že je to spisovně na tom nic nemění. Já jsem byl v obou Osvětimských táborech osobně pět krát. To co se píše v tomto članku je jenom snůška absurdních hovadin, touha hledat argumenty kde nejsou. Ano v Osvětimi I. je skutečně požární nádrž, ovšem v sektoru SS, ne v sektoru vězňů a SS ji použivali jako bázen, pro sebe samozřejmě. Tato nádrž tam byla už před tím než němci okupovali Polsko, tento objekt byl původně kasárna Polské armády a němci z něj udělali experimentální koncentrční tábor. Němci museli nejdříve použít objekty, které byly k dispozici. Tzn.tento objekt nebyl původně konstruován jako koncentrační tábor a tedy ani nemůžeme předpokládat, že byl takto postaven. A takthle bych mohl pokračovat donekonečna. Snaha překrucovat to, že v polských kasárnách byla požarní nádrž, kterou SS používali během okupace jako bazén a snažit se to výdávat za dukaz, o neexistenci plynových komor, je totálním zdiskreditováním vubec významu slova „důkaz“ a svědčí to zejména o diletantizmu autorů, techto absurdních blbostí. Opravdu netuším, kterým orgánem toto vymýšlíte.

 8. Jan Drozd permalink
  14/01/2015 11:32

  To fakt není možné jak může někdo napsat takovou zvrhlost a nepravdu ! Mému tchánovi je 88 a bylo tedy 18 let když přežil Osvětim – takže můj tchán a všichni mjsou lháři ? Nic se nestalo je to vymyšlené že ? Bohužel to všichni mocní na západ věděli – plynové komory – krematoria – bomby spadla vždy vedle – nezničili to ? Forografie hjsou také podvod ? Mrtví to také tak nebylo …. idiote

 9. 14/01/2015 21:54

  Nikdo vašeho tchána nezná, Jane, takže těžko můžeme tvrdit, že je pravdomluvný nebo lhář.

  Ano, fotografie jsou často podvod (https://radicalrevival.files.wordpress.com/2011/01/walendy-dokazujc3ad-fotografie-vyvrac5bec48fovc3a1nc3ad-c5beidc5af.pdf) a nebo zobrazují něco jiného, než si zřejmě na nich představujete.

  Mrtví… předpokládám myslíte oněch zázračných 6 milionů? https://radicalrevival.wordpress.com/2012/03/16/cislo-6-milionu-aneb-tak-sel-cas/

 10. Tony permalink
  15/01/2015 10:41

  Tomáš Prokop – nazýváte to hovadinami, ale nedokážete vyvrátit nic. Ze všeho jste si vybral bazén, dobrá. Tábor nebyl žádným experiemtem, prostě tam zřídili další koncentrační tábor. Teď k té Vaší nádrži se skokánky a startovními bloky, schůdky atd. Nachází se kousek za vězeňským barákem číslo 6, je za ulicí která jde za barákem, Váš výmysl o SS sektoru tedy dokazuje, že jste tam nebyl nebo máte velice špatnou paměť.
  https://www.google.cz/maps/@50.0259632,19.2050205,256m/data=!3m1!1e3

  Dále tvrdíte, že už tam byla, jenže cedule muzea nám říká:

  „Fire brigade reservoir built in the form of swimming pool, probably in early 1944“.

  Znovu to dokazuje viz výše. Samozřejmě se můžete snažit jak chcete, ale faktem je, že tvrzení o požární nádrži postavené jako bazén je nesmysl, logika nám říká, že tohle vypadá jako bazén protože to je bazén, a voda z něj mohla být použita pro případ požáru když chcete. Stavět nádrž jako bazén, tomu říkám nesmysl. K bazénu nám bývalý vězeň Marc Klein napsal a řekl toto:

  “The working hours were modified on Sundays and holidays, when most of the kommandos were at leisure. Roll call was at around noon; evenings were devoted to rest and to a choice of cultural and sporting activities. Football, basketball, and water-polo matches (in an open-air pool built within the perimeter by detainees) attracted crowds of onlookers. It should be noted that only the very fit and well-fed, exempt from the harsh jobs, could indulge in these games which drew the liveliest applause from the masses of other detainees (De l’Université aux camps de concentration: Télmorgnages strasbourgeois, Paris, les Belles-lettres, 1947, p. 453).

  In his booklet Observations et réflexions sur les camps de concentration nazis he further wrote:

  „Auschwitz I was made up of 28 blocks built of stone laid out in three parallel rows between which ran paved streets. A third street ran the length of the quadrangle and was planted with birch trees, the Birkenhaller intended as a walkway for the detainees, with benches; there also was an open air swimming pool (booklet of 32 pages printed in Caen, 1948, p. 10; its text is a reproduction of the author’s article published in Etudes germaniques, n° 3, 1948, pp. 244-275).“

  Více zde: Robert Faurisson – The Auschwitz Swimming Pool
  http://www.heretical.com/miscella/swimpool.html

  Vaše tvrzení o výhradním používání bazénu SS je tedy znova chybné. Překrucujete Vy.

  Nevidím, že by tu někdo vydával bazén za důkaz neexistence plynových komor, můžete citovat? Pak se kdyžtak nebojte a tu údajnou komoru mi ukažte, stále na to čekám, stále se to nikomu nepodařilo. Klidně pokračujte donekonečna, a já budu donekonečna vyvracet Vaše chybná tvrzení jež jsou důkazem Vašeho diletantizmu použiju-li Vašeho výrazu. Tak hlavně, že jste tam údajně byl 5x.

  Jan Drozd – neuvádíte žádný příklad údajné zvrhlosti a nepravdy. Vašeho tchána tu nikdo nezná, podělte se o jeho svědectví a zda viděl ony bájné komory a pak se uvidí. Nebombradovali, protože to nepovažovali za pravdivé, jednoduché.

 11. homerweb permalink
  29/01/2015 12:22

  Hezká partička nácků se tu sešla. Většina z Vás by si za dob třetí říše užila tzv. Sonderbehandlung z fleku, protože i pro mentální retardaci měli Němci príma kulturně relaxační program (Aktion T4), do kterého byste bezpochyby bez výjimky zapadli.
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Akce_T4

 12. Simona Dux permalink
  02/01/2016 23:58

  K tomu se nedá napsat nic jiného: “ Jste idiot, radši se jděte léčit a to co nejdříve!!!“

 13. Dave permalink
  24/02/2016 15:39

  No tak tohle je už moc. Jako být přesvědčen o tom, že to byl sportovní tábor chce hodně velkou dávku stupidity. Určitě by pak ony sprchy němci nechali odpálit, když přicházela rudá armáda, protože sprcha je přeci válečný zločin tak to odbouchneme že? Navíc svědectví členů Sonderkommanda je asi vycucáné z prstu.

 14. 25/02/2016 17:42

  Nikdo KT za „sportovní tábory“ nepovažuje, Dave. V komentáři, na který zřejmě odkazujete, jsem pouze sarkasticky zmínil, že v KT bylo sportovní vyžití, kulturní vyžití a bazény, což je pravda.

  Němci neodpálili sprchy, ale krematoria. Například tzv. plynové komory maskované jako sprchy v Dachau, Osvětimi nebo Majdanku stále stojí.

  Prosím citujte vámi zmiňovaná svědectví členů SK a co mají podle vás dosvědčovat. Článek výše se zabývá technickými a logickými záležitostmi, nikoli svědectvími SK.

 15. Andrej V. permalink
  28/09/2018 20:47

  Nikdo nezpochybňuje utrpení židů, ale přijde mi mnohem logičtější a efektivnější, a že si na to nacisté fakt potrpěli, vysílit vězně prací a malými příděly jídla, tedy udřít je k smrti. Pracovní síly bylo nedostatek. Proč vynakládat tolik energie a nákladů na převoz obětí stovky, tisíce kilometrů přes Evropu jen proto, aby byly někde ihned zabity zplynováním? Když je lze využít na práci a pak zemřou sami vysílením? Jednodušší, efektivnější a ušetří se pracovní síly (nebo dozor) na zabíjení. Podívejte, když člověk začne oficiální pravdy studovat do detailů, jako třeba 11. září, tak začne mít pochybnosti, hodně pochybností. Hodně se nám lže, hodně se manipuluje. Pochybovat by nemělo být trestné. Vždyť, když někdo řekne, že nebyly plynové komory resp. nesloužily k zabíjení lidí, tak to přece neznamená, že nacisté lidi nezabíjeli jinak. Absolutně nezpochybňuji utrpení židů a jejich zabíjení, ale o oficiálně prezentovaném způsobu mám značné pochybnosti, rovněž též o počtu obětí. A to není žádná relativizace utrpení. Jestli zemřelo 3 miliony nebo 6 milionů židů, což je oficiální číslo, tak je to pořád tragedie, tragedie by to byla i kdyby to bylo třeba jenom 100 lidí. Nižší číslo nezmírní utrpení židů a nesníží vinu nacistů. Ale proč se musí lhát? Proč být dogmatičtí? Proč nepřipustit diskusi? Proč nedat pořádné argumenty? Proč se musíme řídit vírou pod hrozbou trestního stíhání a ne fakty? A proč nelze legálně polemizovat? Doporučuji též na youtube shlédnout videa pátera Andersona. Podobnými myšlenkami jsem se zabýval sám, aniž bych tohoto člověka znal. Jakmile jsem shlédl jeho videa, potvrdil jsem si, k čemu jsem dospěl sám při pochybování. Mám tedy pochybnosti o účelu plynových komor (a rozhodně netvrdím, jak tu někteří diskutující někomu podsouvají, že koncentrační tábory byly rekreační zařízení, byly to likvidační pracovní tábory), ale na druhou stranu mám otázku, která by naopak podporovala oficiální verzi, že židé byli plynováni. Pokud byli židé zabíjeni nucenou prací v kombinaci s podvýživou, tedy udřením – co bylo s dětmi? Nešly přece jenom děti do plynu? Vždyť malé děti nemohly být využity k pracovnímu nasazení, to až starší děti a mládež.

 16. Andrej V. permalink
  29/09/2018 10:21

  Podíval jsem se na přesné znění – definici skutkové podstaty trestného činu (§ 405 trestního zákoníku v ČR): Trestné je popírání (nepopírám), zpochybňování (toho jsem se fakt asi dopustil, takže odvolávám – sděluji tedy BIS a OČVTŘ, že odvolávám), schvalování (to ani náhodou nečiním) nebo snaha o ospravedlnění nacistického genocidia (no, to už vůbec ne). Tak tohle nemá s demokracií a svobodou slova absolutně nic společného. Ony jsou opravdu trestné i ty pochyby. To je jak svatá inkvizice. Nesmím pochybovat. Pochybnosti jsou ale přece motorem pokroku v poznání, především ve společenských vědách!!! Diskuse, dialektika. S pochybovači, popírači, ospravedlňovači čehokoliv má být vedena diskuse, mají být umláceni podloženými argumenty (důkazy) ve fundované diskusi a ne trestáni. To, sorry jako. Tohle je temný středověk nebo ještě něco horšího. A co kdybychom i další věci podrobili ochraně trestního zákona? Zákaz pochybovat o 11. září, zákaz pochybovat o smyslu Evropské unie a NATO, zákaz pochybovat o tom, že Rusko je nebezpečné. Mohl by mi, safra, kupř. už někdo vysvětlit, čím je nám jako to Rusko, které má samo dost svých problémů, nejsou schopni ani realizovat důchodovou reformu, nebezpečné? To jako převálcuje Ukrajinu, Slovensko, nebo Bělorusko a Polsko a přijde k nám s tanky? A co by z toho jako měli? Ale zpět: Já prostě za rozumnou reakci považuji fundovanou oponenturu k podávaným informacím druhou stranou. A pokud všechny informace sedí, jejda, ale to už se zase tak trochu dopouštím zpochybňováním, tak jediným trestem dle § 405 TZ má být třeba desetihodinový kurs dějepisu o holocaustu a II. světové válce nebo prostě takové údajné pachatele odvézt na exkursi do koncentračních táborů a tam jim vše vysvětlit. Kde to jsme, soudit lidi, za pochybnosti? Pravda se přece dá poznat jen tak, že o ní pochybuji – a výsledkem je mi buď potvrzení toho, že jde o pravdu, anebo potvrzení pochybností, event. je-li jich příliš, tak zjištění, že jde o lež. Ostatně i jistý Halík, kterého mainstream tak prosazuje (ačkoliv často blábolí), tvrdí, protože je konvertita, že se pochybnostmi o atheismu propochyboval až k víře k Boha.

 17. Waki permalink
  31/08/2020 13:44

  Dnes jsem četl vaše stránky. Už od svých 20 let jsem měl určité pochybnosti i zde neuvedené. Jak se odvětrával cyklon B, když byl těžší než vzduch a držel se při podlaze ? Počet obětí za den mi nějak nesouhlasil, když jsem počítal počet osob, prostor, doby. Hlavně doba odvětrání a doba výnosu těl / byla v křeči a těla se musela prý rozplétat a vše bylo na pár vězních, kteří měli masky/ a hlavně ta krematoria, která nestačila oběti spalovat. Prý se dělali hranice ze dřeva – možná, ale ta spotřeba dřeva a hlavně to muselo být vidět už od transportu.Samé otazníky ???

 18. Akar permalink
  13/01/2021 20:53

  Mohu se zeptat, proč jste smazali mnohé z vašich revizionistických článků?

 19. 31/01/2021 13:28

  Některé články byly dočasně staženy kvůli opravám.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: