Skip to content

Přicházející korporativní stát – úvod

21/03/2011

Rozhodl jsem se Vám představit u nás velmi málo známé britské fašistické hnutí British Union of Fascists, se sirem Oswaldem Mosleyim v čele, skrze jejich publikaci „The Coming Corporate State“. Aby jste to vůbec někdo četl, tak celou knížečku budu uveřejňovat po jednotlivých kapitolách, které jsou poměrně krátké.

Úvod: Podstata a smysl korporativního státu

LIDÉ si uvědomují, že fašismus znamená zavedení „korporativního státu“. Mnozí z nich však mají jen velmi mlhavou představu o tom, co korporativní stát je, jak bude zaveden a jakým způsobem bude vlastně fungovat.

K vyjasnění těchto otázek musíme nejprve pochopit, proč fašisté považují za nutné nahradit finanční demokracii novou formou státu. Takováto zásadní změna nebude ničím menším, než-li revolucí; a předtím než se národ takovouto drastickou cestou pustí, musí být přesvědčen o důvodu proč tak činní.

Důvod je jednoduchý: shledali jsme, že „demokracie“ selhává po celém světě. Před tím, než budeme moci věci napravit, musíme pochopit, proč „demokracie“ selhala. Toto selhání je do značné míry způsobeno mylnou vírou v absolutní „svobodu“ jednotlivce, která negativně ovlivňuje vládu a zbavuje Lid jeho základní svobody.

Liberálové minulého století představili demokracii sérií návrhů reforem, ale v tu samou dobu, kdy sami sobě udělovali politickou moc, byli zbaveni politické moci v otázce ekonomické usneseními Repeal of the Corn Laws a Navigation Acts. Zatímco si lidé užívali falešnou válku politické diskuze, ekonomická a finanční kontrola nad zemí byla rychle uchvácena několika nezodpovědnými jedinci, kteří sami oplývali bohatstvím a mocí využívaje tak svou svobodu na úkor společnosti.

Dnes, kdy ekonomické faktory tak zřejmě dominují všem čistě politickým úvahám, jde tato zrada demokratické samosprávy vidět stále více. Od konce války britské voličstvo volalo po jistých společenských zlepšeních a vyřešení nezaměstnanosti. Znovu a znovu politické strany slibovaly oddanost vůli lidu, a když se strana chopila vlády byla „neschopna“ své sliby dodržet. Je snadné vinit jednotlivé politiky, ale je to právě systém, který je vadný. I s nejlepší vůlí nemůže žádná ze starých stran doufat v zlepšení naší ekonomické tísně, dokud se drží zvrácených principů individuální svobody, která jim upírá právo vládnout a odsuzuje většinu Lidu k ekonomickému zotročení.

Britská unie požaduje korporativní stát jako prostředek efektivní ekonomické vlády, bez které všechny vlády nemohou být ničím jiným než iluzí. Černokošiláci nebudou uspokojeni s okázalostí a obřady parlamentních procedur, s uniformami a požitky vyplývajícími z vysokého politického úřadu. Budou požadovat sílu vládnout; sílu nikoliv pouze vystupovat jako loutky úředníků, ale kontrolovat a řídit průmysl a finančnictví.

Ve skutečnosti Britská unie požaduje, aby úřednická vláda byla vládou skutečnou. Pouze taková vláda může plnit přání lidu. Nejenže bude možné odstranit chudinské čtvrtě a vyléčit nezaměstnanost, ale produktivní síle národa a společnosti bude zvýšen celý standart života.

Korporátivní stát znamená vyrovnání ekonomických sil potřebám národa. Je navržen k ukončení chaosu a nepořádku současného ekonomického systému, a nahrazení ho organizovanou ekonomikou. Je navržen zlomit diktát skrytých zájmů a cizího finančnictví, které využívá současný stav pro vlastní obohacení. Tyto síly řídí dělnické vlády, diktují politiku národním vládám, ale nikdy nemohou kontrolovat vládu korporativního státu.

Korporativní stát stojí na třech pilířích:

(1) FILOZOFICKÝ KONCEPT, který na národ nahlíží jako na organismus vyššího řádu, přesahujícího jedince, ze kterých se skládá.

(2) EKONOMICKÁ ORGANIZACE, která plánuje a rozvíjí průmysl spolu se službami.

(3) SPOLEČENSKÝ ŘÁD, který udržuje rodinu, svobodu sebevyjádření a iniciativu v mezích národního života.

Nahlížíme na stát jako na sjednocený národ, jako na funkční vyjádření pracovních skupin; a konečně, jako na velké množství reprodukčních rodinných jednotek.

K těmto aspektům přistupujeme v tomto pořadí:

AUTORITA, PROSPERITA A SVOBODA, kdy je AUTORITA prostředkem, který stát udržuje jako společenský subjekt.

PROSPERITA je dosažena fungující organizací ekonomických a průmyslových skupin.

SVOBODA je uskutečněna jedinci, kteří jakmile jsou oproštěni od korupce politiky a ekonomického útisku, využijí volný čas ke kulturnímu sebevyjádření.

Toto heslo se významně liší od demokracie. Fašismus uznává potřebu osobní svobody projevu a iniciativy, jako základ zdravého společenského života, ale neumisťuje je před vše ostatní, jak činí shnilá demokracie. Individuální svoboda může následovat pouze svobodu ekonomickou. „Svoboda“, adoptovaná jako prvořadý princip , musí nevyhnutelně zdegenerovat v kapitalismus, nebo usuriokracii.

Navíc je v tomto hesle shrnut program Britské unie.

Za prvé: ústřední autorita bude stanovena zmocňovacím zákonem opravňujícím vládu vládnout.

Za druhé: vláda vytvoří prosperitu plánováním produkce i distribuce.

Za třetí: s příchodem autoritativní vlády a prosperity skrze plánování v průmyslu pocítí člověk poprvé ekonomickou svobodu, kterou mu liberální kapitalistický systém upíral – bezpečnost práce a mezd, domova a štěstí, života a volného času. Individuální fungující skupina a národ jako celek naleznou své zdravé soužití skrze organizaci korporativního státu. Britská unie vynaloží nezměrné úsilí pro nalezení dokonalosti tohoto soužití či vyvážení uvnitř státu.

Pouze syntézou všech tří pilířů národního života dávajícího skutečnou rovnováhu zájmům jednotlivce, skupině i národu, můžeme dosáhnout našich cílů. Tyto tři aspekty korporativního státu mohou být rozděleny do třech skupin: „politiky“, „ekonomiky“ a „kultury“.

(1) POLITIKA – Ústřední vláda spojuje národ vykonáváním své autority.

(2) EKONOMIKA – Věda o organizovaném plánování přes funkční linie pro produkci a distribuci bohatství.

(3) KULTURA – Dopřání jednotlivým společnostem více energie invence a designu.

Z důvodů výhod mluvíme nejprve o ekonomických aspektech, následně o politických a poté o kulturních, protože právě v ekonomické sféře musí být učiněny ty nejdrastičtější změny.

Reklamy
komentářů 6 leave one →
 1. Myslič permalink
  21/03/2011 21:28

  ANO, ANO, ANO!!!! Komečně to někdo přeložil, díky!

 2. 22/03/2011 19:58

  Nejprve ji celou přeložim 🙂 Má 66 stran a tuším 19. kapitol, tak až bude hotovo, tak ji do pdf určitě hodim 🙂

 3. lazian permalink
  24/03/2011 10:42

  Neni co dodat!! Díky

 4. europa erwache permalink
  26/03/2011 15:44

  oplývali bohactvím?

  bohatstvím, když už 😉

 5. excelsior permalink
  14/03/2012 10:42

  Opravdu dík za překlad, také bych se přimlouval za finální pdf.
  e.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: