Skip to content

Národně socialistická rasová politika: projev k německým ženám

21/04/2011

Přináším Vám překlad části projevu Dr. Große, ředitele národně socialistického úřadu pro rasovou politiku, proneseném k německým ženám na sjezdu v Kolíně nad Rýnem, 13. října 1934:

Tímto třetím principem [našeho rasového smýšlení] je, že lidé na tomto světě, v Americe, Africe nebo Číně, se od sebe liší jak tělem tak duchem. Nejsou si rovni, jak nám tvrdí lži včerejška.

Lidé jsou rozdílní.

Nejenže mluví rozdílnými jazyky a jinak vypadají: ne, jsou rozdílní v celé hloubce vlastních srdcí a přirozenosti, ve svých schopnostech chápání dobra a zla. V minulosti lidé věřili, že tyto rozdíly jsou pouze náhodné, výsledek klimatu či civilizace, a že tak lze tyto rozdíly překonat a vytvořit spojené lidstvo ve společném státě, kde všichni budou rovni  a šťastni. Dnes už víme, že tato myšlenka je mylná. Víme, že rozdíly mezi nejvýznamnějšími skupinami krve ve světě, mezi nejvýznamnějšími rasami, nejsou výsledkem lidského konání, ale zákonem Stvoření. Víme, že hranice mezi krví a krví, rasou a rasou, je taktéž hranicí mezi duší a duší a myslí a myslí. Víme, že opak starého rčení “Co Bůh spojil, člověk nerozdělí” je taktéž pravdivé. Víme, že:

Co Bůh oddělil, člověk by neměl spojovat.

Nebesa si usmyslela, že by nebylo dobré mít na Zemi pouze jeden druh člověka, ale vícero různých lidských ras. To je součást Stvoření. Klaníme se této pravdě a respektujeme její hranice. Tím chceme říct, že výsledek separace ras není věcí politickou či ekonomickou, ale spíše spočinutí na vyšším stupni, kterému se na konec budeme zodpovídat.

V naší Říši separujeme to, co patří k nám, je to krev naší krve, od toho, co k nám nepatří, protože je to cizí. Nečiníme tak kvůli správnosti promítající se do dneška, ale do věčnosti.

Věřte mi, drazí němečtí spoluobčané, není pravdou, jak mnozí tvrdí, že tato naše doktrína je znakem arogance, nadřazenosti či honosnosti. Nesmýšlíme o sobě jako o lepších vůči ostatním rasám Země. Ne, nepřemýšlíme o sobě jako o lepších, stejně tak nevěříme, že ostatní jsou horší než my. Trváme pouze na jedné věci — zákonu ustanoveném Stvořitelem samotným:

Člověk rozdílný od člověka a rasa od rasy v našem světě.

Ostatní nemusí být lepší nebo horší, ale jsou jiní než my, a protože jsou jiní než my, je mezi námi zeď, jenž je součástí zákonů života. Toto je středem národně socialistického rasového smýšlení. Naším cílem není urážení ostatních říkáním: “Jak skvělý jsem!” Spíše se držíme pokorného poznání, že každý zdravý kousek života má na tomto světě vlastní místo a své zvláštní poslání. Je to zrovna tak pravdivé u lidí, jako u rostlin a zvířat v celé jejich rozmanitosti. Víme, že jeden druh není cennější, než-li jiný. Ovšem také víme, že každá rozmanitost života má své právo na existenci tak dlouho, jak dlouho sebe sama udržuje čistou a silnou. Pouze tehdy, nese-li strom ovoce má právo na život. V opačném případě bude poražen. Nevíme proč věci fungují tímto způsobem a bylo by pošetilé po tomto důvodu pátrat. Takto jsou věci jednoduše dané. Naším úkolem je pokorně přijmout zákony řídící naši lidskou existenci a přijmout skutečnost, že jsme se narodili jako Němci v Německu, nikoli jako Číňané nebo Eskymáci. Nestalo se tak kvůli našim ctnostem, či našim chybám, ani naší vůlí. Byl to osud. Nemáme jinou možnost než svůj vlastní osud přijmout a rozvinout schopnosti, jenž nám osud nadělil dle nezbytnosti a zákona.

Ostatní se mohou vyvíjet svou vlastní cestou, ve svých vlastních zemích. My musíme naslouchat vlastním lidem, čerpaje z krve a  zděděné síly, jenž je potřeba k vybudování naší vlasti. Vyšší moc se pak postará o život v dalším světě.

Reklamy
One Comment leave one →
  1. 26/04/2011 16:59

    Midilird:
    Pan Dr. Groß měl samozřejmě pravdu – a nemůže ho nikdo obviňovat z rasismu… Každá rasa má jiné vlastnosti a to znamená i zcela jinou krev a náturu. Také nelze tyto rozdílné rasy slučovat – to dá snad rozum, ovšem v dnešní době k nám přišlo to, co se stalo při „dovozu“ černých lidí do Ameriky..

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: