Skip to content

1.Máj v Brně pohledem jízlivého kritika

07/05/2011

Před pár dny byl následující report 1. Máje v Brně zaslán všem možným českým a slovenským webům a nikde se pokud vím zatím neobjevil. Protože došel i mně, a protože je reportů z Brna nějak méně než jsem čekal, tak se s Vámi podělím o pocity -runnera-, který nešetří ani chválou ani kritikou:

Tak se to přece jen uskutečnilo….totiž ten dlouho ohlašovaný a mnohými tolik obávaný prvomájový pochod „extremistů“ brněnským Bronxem. Byl jsem tam, poslechl jsem si projevy řečníků a prošel se částečně s průvodem, částečné sólo brněnským ulicemi zabydlenými více či méně přizpůsobivými spoluobčany. Můj pocit z celé akce je dobrý. Policie zbytečně neprudila, jak bývá jindy zažitým pravidlem, což mě příjemně překvapilo. Mají mě sice nafilmovaného, prolustrovaného a zaneseného v patřičném análu již z několika jiných předešlých akcí v minulých letech, takže jsem už otrlý a uvyklý českému folklóru policejních perlustrací, nicméně absence zbytečné buzerace udělá člověku i tak radost. Obavy části veřejnosti a chmurné předpovědi mediálních šiřitelů poplašných zpráv se také nenaplnily. Zlí extremisté těmto strýčkům sýčkům zcela vypálili rybník tím, že se „kupodivu“ tak jako vždy chovali spořádaně, pochodovali seřazeni v průvodu a skandovali předem daná hesla.

První problém nastal, když na křižovatce ulic Cejl a Vranovská někdo vyhodil z okna dýmovnici, čímž průvod na několik minut zastavil a v cestě se pokračovalo až když se po chvíli dým rozplynul. Na vozovce shromáždění účastníci průvodu začali do oken skandovat „Pojďte dolů“, ale kupodivu nikdo nesešel a davu se tváří v tvář nepostavil.

O kousek dál pak nějací horolezci – amatéři vyvěsili z oken nápis o tom, že „neonacisté nejsou v Brně vítáni“. Komu byla tato informace určena se lze jen dohadovat, protože pochod organizovala demokratická strana s demokratickými stanovami, která se k žádnému neonacismu nehlásí. Co tím nápisem tedy chtěli tito aktivisté sdělit a hlavně komu, to zůstává záhadou a vědí to pravděpodobně jen oni sami.

Naproti tomu naši, se skřípěním zubů trpění, cigánští spoluobčané si servítky nebrali a z oken nám nadávali do kurev a českých sviní, čímž ovšem jen potvrdili správnost mínění, jaké si o nich většina slušných lidí dávno udělala. Tragikomická mi připadne zejména skutečnost, že to podle vzhledu nebyli ti slušní, snaživí a pracující cigáni, kterých je sice jak šafránu ale existují, nýbrž byli to právě ti Olaši, kteří žijí parazitickým způsobem z krádeží peněženek českých důchodců a z prodeje zlatých řetízků, které strhli v tramvaji českým maminám s dětmi. Právě tyto lidské hyeny, ověšené mohutnými řetězy a zlatými náušnicemi, které člověk potkává v Myší díře jak těkají v davu a vyhlížejí vhodnou oběť k okradení, si nejvíc otvírali hubu a nejsprostěji nadávali na Čechy, prý“Běžte, tamhle stojí cigáni, běžte se bít!“ Člověku by se chtělo vykročit, zatnout pěsti, popadnout cokoliv a jít, ale nemůže… No, všeho do času…

Blokádu trasy pochodu, kterou organizovala skupina s názvem Brno blokuje a které se účastnilo odhadem asi 2000 lidí, jednak cigánů, jednak jejich levicových soudruhů z řad zblbnutého původního obyvatelstva, průvod malou oklikou obešel a šťastně se dostal zpět na výchozí místo, na Malinovského náměstí. Chtělo by se říci „konec dobrý – všechno dobré“, ale vyskytl se malý zádrhel v podobě chování skupinky radikálních nacionalistů, kteří se zcela zbytečně šli na blokující provokatéry podívat zblízka a policie musela nakonec zasáhnout. O tom ale nemohu podat zprávu, protože jsem to viděl z velké dálky a když jsem přišel blíž, bylo po všem. Je to škoda, jinak by bylo vše v naprostém pořádku a média by nemohla psát negativní zprávy… I když „kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde“…

Jak jsem už uvedl, z organizační stránky mám z letošní prvomájové akce dobrý pocit, myslím že jak organizátoři z DSSS, tak PČR vyvinuli enormní úsilí a to se na celkovém úspěchu a bezproblémovém průběhu akce rozhodně projevilo. Mnohem horší pocit mám z projevů řečníků při zahajovacích proslovech. Pana Vandase kritizovat nehodlám, protože jeho projev se mi velice líbil, stejně jako projev pana Štěpánka. Je vidět, že oba pánové velice dobře znají problematiku našeho národního života a zkrátka vědí, o co u nás běží.

Také projev švédského hosta, představitele švédské organizace podporující naše novodobé politické vězně, především Patrika Vondráka, byl velmi přátelský, vřelý a udělal na mně velmi dobrý dojem. Potěšilo mě, že zdůraznil nutnost postavit se přílivu neevropských imigrantů a nenavážel se zbytečně a nesmyslně do ostatních evropských národů.

Horší už to bylo s vystoupením paní Kathrin Köhler, jejíž projev měl zřejmě působit také přátelsky a vřele, ale ve skutečnosti mě dost vyděsil. Paní Köhler v něm zopakovala slovo „kamarád“ tolikrát, že jsem měl dojem že jiné slovo snad ani nezná. Já osobně jsem neslyšel slovo kamarád za posledního půl roku tolikrát, jako během první minuty řečnění této německé dámy. Zdálo se mi, že když nám přijela až z Německa vysvětlit, co slovo kamarád znamená, měla zřejmě doposud dojem, že to asi nevíme a že nám to tedy musí řádně objasnit. Předpokládám, že tím důkazem kamarádství, o němž pěla takové ódy, měla na mysli výpravu delegace Dělnické mládeže, kdy tito mladí a dle mého názoru morálně nevyzrálí aktivisté pomáhali svým německým hostitelům roznášet předvolební letáky a drželi jim na demonstraci transparent, upozorňující na nebezpečí přílivu českých, polských a maďarských gastarbajtrů do Německa. Co si myslet o Češích, kteří demonstrují proti možnosti aby si český člověk v této zemi legálně přivydělal a zlepšil si tak svou finanční situaci, nechám, vážený čtenáři, na tobě… Já osobně to považuji za morálně dost pochybené, zvlášť v případě, že Němcům v Česku patří kde co, od obchodních řetězců, přes banky až po tisk, a ze všeho generují zisk jenž se odvádí do Německa, zatímco by z něj měl mít profit náš stát a náš národ. Pokud paní Kathrin chápe kamarádství v tomto smyslu, pak bych asi nechtěl být jejím kamarádem, protože by to znamenalo postavit se proti vlastním lidem a proti vlastnímu národu. A to bych určitě neudělal…

Pokud mě paní Köhler překvapila a zaskočila svým vehementním kamarádováním, pak další z řečníků, pan Robin Siener nasadil pomyslnou korunu německým netaktnostem a zupáckému povýšeneckému chování tím, že ve svém projevu postavil vedle sebe pracovníky z Indie, Afriky a Polska, hodil je všechny do jednoho pytle a pořádně protřepal. Vůbec mu přitom nevadilo, že přímo před tribunou vlaje polská vlajka a že prvomájovou akci DSSS přijeli podpořit i přátelé z Polska. Z jeho projevu jsem nabyl dojmu, že České země stále považuje za jakousi součást Říše a svrchované německé území a nás Čechy bere jen jako jakési poskoky dobré k roznášení letáků a vytváření poslušného, kamarádováním ošáleného komparsu. Pan Siener evidentně nedocenil fakt, že Evropa končí na Uralu, že Slováci, Poláci, Ukrajinci, Rusové a příslušníci pobaltských národů jsou také Evropané a že příslušníci těchto národů nejsou žádní Indové nebo Afričané, nýbrž s námi sdíleli a sdílejí společný evropský osud, kulturu i civilizaci. Zřejmě také nedocenil fakt, že to byly právě tyto národy, kdo stovky let bránil jihovýchodní výspu Evropy proti nájezdům Turků a Mongolů a kdo cedil krev za to, aby se Evropa mohla stát tím, čím je dnes.

Další výrok páně Sienera, který mě docela zmrazil, byl ten, v němž uvedl, že „České země byly vždy nejklidnějším a nejstabilnějším místem staré Německé říše a proto také byla v Praze založena nejstarší německá universita…“ Co na to říci? Kdo zná trochu historii, ví, že Karlova Universita byla rozdělena a koncipována pro čtyři národy – český, bavorský, polský a saský. Tedy žádný „německý“, ten tehdy ještě ani neexistoval a vznikl až po napoleonských válkách. Polským národem se rozuměli Slezané, Poláci, příslušníci baltských národů a Rusové. Českým národem se rozuměli studenti a lektoři jak česky, tak německy mluvící a ti tvořili v celkovém počtu mezi 16ti až 20ti procenty studentů. Praxe však byla taková, že německy mluvící lektoři a profesoři se mezi sebou podporovali na úkor ostatních, takže postupem doby bylo v podstatě nemožné, aby na Karlově Universitě získal místo vzdělanec, který by se považoval za Čecha a mluvil česky. Proti tomu vystoupil Mistr Jan Hus, který se postavil do čela hnutí za navrácení University do českých rukou a vymohl u krále pro české Mistry privilegium, kdy měli být na místa lektorů přijímáni přednostně Češi, až pokud by nebyl vhodný kandidát, měl být přijat učitel jiné národnosti. Toto vedlo k protestnímu odchodu německy mluvících Mistrů z Prahy a v důsledku pak k založení university v Lipsku.

Jak vidno, němečtí kamarádi a kamarádky z NPD mají svůj osobitý pohled na historii i geografii Evropy, přičemž nositeli veškerého pokroku v Evropě byli výhradně Němci, čeští králové byli Němci a Karel IV. zvlášť, Češi jsou součástí staré Německé Říše a Evropa končí východní hranicí Česka. Poláci jsou na stejné úrovni jako Indové a Afričani z Nigérie nebo Senegalu a je nutno jim zabránit v pronikání na Západ, hlavně do Německa. Takové poučení jsem si z tohoto projevu odnesl já. Doufám však že se pletu a jen jsem to špatně pochopil. Pokud bych to byl pochopil správně, pak bych musel svoje sympatie k DSSS výrazně přehodnotit.

Dalším řečníkem na tribuně DSSS byl senior z Rakouska pan Rehak, jehož projev asi nemá cenu nijak komentovat, protože to bylo čiré zoufalství. Už jen začátek jeho vystoupení, v němž prezentoval výrok Karla Marxe tím způsobem, že „již Karel Marx dokázal že…“, mi vyvolal mrazení v zádech a v duchu jsem se přenesl o víc jak 20 let zpět, do doby budování marxistického ráje. Pak se ještě opřel do římského práva, které prý zničilo základy germánské pospolitosti tím, že zavedlo pojem soukromého majetku a zrušilo majetek společný…a dál jsem už neposlouchal, protože to, co jsem slyšel, mi bohatě stačilo.

Nebýt projevů pana Vandase a velmi sympatického švédského hosta, připadal bych si jako uprostřed špatného vtipu. Samozřejmě že i v projevu pana Sienera byly momenty, kdy jsem prostě musel souhlasně zatleskat, ale přehmaty, kterých se dopustil, můj dojem zcela zkalily a potvrdily mínění mnoha lidí o Němcích jako o povýšeneckých, netaktních a neomalených hostech. Nakonec to přece známe z Brna z Grand Prix, známe to z dovolených ve Španělsku a známe i z našich českých hospod jak to vypadá, když přijede německý zájezd.

-runner-

Reklamy
komentářů 12 leave one →
 1. Myslič permalink
  08/05/2011 00:55

  Pokud pan Seiner, řekl, tomco je zde napsáno, tak sám zaslouží velmi intenzivně „protřepat, nemíchat“…

 2. 08/05/2011 10:48

  Bohužel z mně neznámých důvodů zřejmě na trubce není 🙂

 3. Pust permalink
  08/05/2011 10:51

  Nezlobte se na mě nikdo,ale to co řekl je celkem pravda.Poláky a Rusy nemám rád skoro tak jako nemám rád negry.Beru to ze svojí zkušenosti kam přijde někdo z V.Evropy tak tam tráva 100 let neroste.Sakra vždyť dělají bordel,řvou,porušují noční klid,ožírají se kdy to jen jde atd.Povídáš tady jak ochraňovali Evropu,ale nebyl to právě SSSR,který útočil na všechny sousedy?

 4. Ahaman permalink
  08/05/2011 10:59

  Z tohoto reportu mám spíš pocit, že si autor vybral negativně působící pasáže německy mluvících hostů a na těch bude do nekonečna bazírovat. Naopak, ty pasáže, o kterých sám tvrdí, že jim musel souhlasně zatleskat, tak pečlivě nerozebírá. 🙂
  Na druhou stranu-Němcům by měl někdo vysvětlit, že určité historické události jsou v Čechách a na Moravě vnímány daleko citlivěji, než si oni sami dokáží představit.
  A proti oslovení „kamaráde“ také vůbec nic nemám.

 5. europa erwache permalink
  08/05/2011 11:28

  No, já jsem viděl akorát kus Vandasova projevu (ten mi připadal zatím nejlepší, co jsem od něho slyšel) a pak jsem dal přednost řešení důležitějších věcí se známými 😉 Německy neumím, takže by mi poslech německých projevů stejně na nic nebyl.

  To vlezdoprdelkovství DSSS vůči Skopčákům mi ale pěkně leze krkem. Kdyby za to NPD aspoň stála… Jestli si Dělníci myslí, že se u nich něco naučí, tak se pletou.

 6. Hermann permalink
  08/05/2011 13:08

  Zas tak bych to nepřeháněl… Řekl, že když se otevřeli hranice s Polskem vzrostla kriminalita v Německu o 40% a několikrát bylo slyšet „z Polska,Indie a Afriky“ (nebo tak něco) , ale bylo to docela jako pěst na oko (zajímavé, že jsem snad ani jednou neslyšel slovo Turecko)…. Jinak Siener se mi líbil ze všech řečníků nejvíc a toho potlesku sklidil nejvíce ze všech…

 7. Lesní chodec permalink
  08/05/2011 14:17

  Ono thema celého prvního máje bylo dost nešťastně zvoleno. Problém, který tam byl rozebírán je spíše německý než český. Chápu, že je krok dopředu mít společný máj s NPD, v rámci jedné kampaně, ale příště by to chtělo více promyslet. Vandas jde nepochybně rétoricky nahoru. Nebyl to ten samý projev, který před pár lety opakoval na každé akci. Katrin Köhler mě ovšem zklamala. Vím, že je schopná kvalitních projevů, tak si nedovedu vysvětlit, proč se omezila jen na téma „kamarádství“a ještě bez hlubšího zpracování. V Německu je pojem kamarád (Der Kamerad) něco úplně jiného než přítel (Der Freund), proto mohl znít její projev někomu divněji, než než by zněl německým posluchačům. Přítel je někdo s kým se člověk přátelý na osobní rovině, ovšem kamarád je „spolubojovník“. Někdo s kým člověk sdílí stejné hodnoty a snaží se je prosazovat. Oba pojmy spolu nekorelují. Tuším, že geneze pojmu kamarád ve výše zmíněném smyslu sahá až do pruské armády. Doslova imbecilní projev měl p. Siener, který provokativně šel do Poláků. Nebylo to nic jiného než šovinismus a jsem si jistý, že příští rok se lidé typu p. Sienera s takovým projevem ke slovu už nedostanou. Spolupráci mezi DSSS a NPD vidím osobně jako velice přínostnou a v ledasčem inspirující. Je jedině dobře, že funguje.

 8. 08/05/2011 21:11

  Já osobně bych se takovéhoto šovinismu zcela vyvaroval, i když to moc ničemu nepomůže, ten člověk si to bude myslet dál… chápu, že mohou mít s Poláky negativní zkušenost (já jsem je taky jednou nepoznal zrovna v nejlepším světle), ale tohle by určitě zaznívat nemělo.
  Spolupráce s NPD dobrá, jen kdyby si NPD z různých materiálů odstranila ty Sudety, bylo by to lepší. Jieště lepší by byla těsnější spolupráce s dalšími subjekty v zahraničí, ne jen s NDP.

 9. Martin permalink
  13/05/2011 16:24

  Vytáhnout v postokomunistické zemi Karla Marxe a to ještě na „nacionalistické“ demonstraci, to mi zavání ignoranstvím. Ten starý pán měl být nakopán do prdele s tím, aby se v naší zemi už raději neukazoval.
  S německou Říší ať už jdou taky někam. Bojujem za Evropu národů, nebo za německou Evropu? Někdy mi připadá, že čeští ns už ani jinou zem než Německo neznají.

 10. Kostlivec permalink
  16/05/2011 13:18

  Tady je ten projev:

  http://prvni-maj.cz/prinasime-projevy-robin-siener.a28.html

 11. Martin permalink
  16/05/2011 16:33

  Tak jsem si tnen projev pročetl a musím konstaotvat ,že ten Němec je opravdu hovado. Pod pódiem stáli Poláci a on na ně plive. Hold „solidaritet“.

 12. Hermann permalink
  16/05/2011 17:48

  Martine, pokud tam Poláci dělají stejný (v jejich případě spíš větší) bordel jak tady (např. síť Amsterdam shopů) tak se mu ani nedivím, ostatně tam sám říká, že co se otevřela s Polskem hranice tak kriminalita stoupla o 40%, což je docela zajímavé číslo 😉 .

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit / Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit / Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit / Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit / Změnit )

Připojování k %s

%d bloggers like this: