Skip to content

Přicházející korporativní stát – 4. kapitola – Ekonomická spravedlnost

27/06/2011

Překlad čtvrté kapitoly z brožury britské BUF. Úvod k nalezení zde, dále 1., 2. a 3. kapitola.

Navzdory naší obrovské výhodě nad jinými zeměmi v jistých ohledech, necítíme se zcela spokojeni s naším právním systémem. I když naši soudci mohou být neúplatní, mohou pouze spravovat zákon takový jaký je a ten je zaujat ve prospěch movitého člověka. Vskutku, zákon převážně definuje právo vlastnit a následnou ochranu vlastníka. Náš právní systém je opevněné postavení buržoazní společnosti chránící ty, kteří vlastní. Za tímto opevněním finančníci a kapitalisté uplatňují svou moc peněz, chráněni buržoazními zákony vydržující jejich právo na vlastnictví a používání jejich bohatství i v případě, že je tak činěno proti veřejnému zájmu.

My požadujeme ekonomickou spravedlnost; stejně jako spravedlnost mezi jednotlivými faktory průmyslu. Zaměstnavatelé, pracující, spotřebitelé jsou nyní zaměstnáváni konfliktem svých vlastních zájmů. Bude povinností korporativní justice přivést ekonomický život do mezích zákona a pořádku. Za finanční demokracie morálka klesla na bod mrazu. Jsme ve stavu „sněz, nebo budeš sněden“ novodobého tvrdého boje obchodní soutěže.

Jen málo se můžeme těšit z „úspěchu“, když náš „úspěch“ byl dosažen na úkor druhých. Darwinovské přežití v říši přírody může vést k zlepšení druhu: ekonomické přežití v říši obchodu může mít naopak degenerativní účinek. Převaha Židů nepřekvapí – mají vlastnosti, jenž jim v těchto podmínkách dovolují přežít.

Korporativní justice půjde nad rámec buržoazní koncepce ochrany majetku, vskutku půjde tak daleko, že stanoví podmínky, za kterých smí být majetek vlastněn. Člověk si se svým vlastním bohatstvím nemůže dělat co se mu zlíbí. Disponuje-li velkým bohatstvím, nese sebou také velkou zodpovědnost v použití svého bohatství k veřejnému prospěchu.

Soukromé vlastnictví a iniciativu podporujeme, ale jedinec musí mít na paměti veřejné blaho stejně jako své vlastní zájmy. Liberální atavismus, který věří, že naplňováním vlastních zájmů automaticky pomáháme své komunitě, byl již zdiskreditován a my nyní nahrazujeme zákony džungle zákony člověka.

Ekonomická spravedlnost bude prvním cílem korporativního státu. Korporace byly vytvořeny pro rychlou regulaci všech průmyslových faktorů právě v souladu se spravedlností. Britská unie se striktně staví proti třídní válce a dravé konkurenci.

Stávky a výluky budou zakázány jako použití hrubé síly tam, kde by měla mít hlavní slovo justice. Pokud nemáme hlavní slovo ve sporu o vlastnictví, jak ho pak můžeme mít ve sporu o mzdy a pracovní podmínky?

Pracující se už nebudou muset uchylovat k přímým akcím k protlačení respektovaných dohod, ale budou mít možnost podat žalobu proti zaměstnavateli před soudem běžnou právní cestou.

Podobně, dohody, například jde-li o ceny a pracovní podmínky, budou vyjednávány mezi zástupci zaměstnavatelů a spotřebitelů. Žádnému průmyslovému odvětví nebude dovoleno vynucovat si ceny (omezením produkce) za mez, jenž je přiměřená k výnosu za práci a investice v jiném odvětví. Jakmile byly ceny a pracovní podmínky jednou dojednány a schváleny ministerstvem korporací, nabudou právního postavení a kdokoli by podbízel či používal jakoukoli jinou formu nekalé soutěže, byl by obviněn z trestného činu, který ho přivede před průmyslový soud.

Výše popsané nastiňuje počátky řízené ekonomické spravedlnosti. Hrubost současných ekonomických vztahů bude regulována; ale zákoník ekonomické spravedlnosti bude rozšířen i na sociální pojištění, péči o děti, penzijní pojištění a jiné prostředky ochrany jednotlivce proti ekonomickému neštěstí.

Už nadále nebude možné, aby počestný pracující, aspoň bez svého vlastního přičinění, klesal níž a níž v sociálním měřítku zoufalství a neštěstí. Už nadále nebude možné aby vzdělaný pracovník, věrně pracující po dvacet či více let, byl propuštěn s týdenní či měsíční mzdou. Už nadále nebude možné, aby malý obchodníček musel čelit dravé konkurenci obrovského obchoďáku znenadání postaveného hned vedle jeho krámku. Všem těmto věcem zabrání korporativní ekonomická spravedlnost, která bude lid chránit proti nespravedlivému zacházení a nekalé soutěie dokonce i těch nejbohatších a nejmocnějších investorů.

Reklamy
komentáře 3 leave one →
 1. Myslič permalink
  27/06/2011 14:40

  „…..už nadále nebude možné, aby malý obchodníček musel čelit dravé konkurenci obrovského obchod’áku, znenadání postaveného hned vedle jeho krámu.“

  Už tenkrát si fašisté uvědomovali to, čemu dnes čelí denodeně malý podnikatel…

 2. Ahaman permalink
  27/06/2011 16:13

  „Převaha Židů nepřekvapí – mají vlastnosti, jenž jim v těchto podmínkách dovolují přežít.“

  Židovský vliv rostl postupně. Na začátku jim šlo hlavně o to, aby byl systém buržoazní džungle vůbec ustanoven. Ona kompatibilita systému s jejich vlastnostmi se mohla zdát víceméně náhodná. Později se jim však stále více dařilo systém přizpůsobovat ke svému obrazu, krok za krokem ho aktivně pozměňovat, aby byl pro ně co nejpřirozenější a aby se jejich vlastnosti nejlépe využily. To trvá prakticky dodnes, kdy jsou takzvané liberální demokracie a volný trh rozlezlé téměř ve všech zemích.

 3. Lothar permalink
  30/06/2011 03:47

  Liberálně-tržní hospodářství mající svůj původ v Talmudu a jehož cílem je odkulturnit a zničit duši člověka,učinit člověka jakýmsi strojem,plnícím normy a příkazy,které se po něm žádají,tak to je snad to nejhorší,co ona bohem „vyvolená“ mišpoche mohla světu dát.Kapitál,nadnárodní,neznajíce vlasti,národů ani hranic,kastující lidi do stavů a tříd,zpřetrhávající pouta kultury,rodiny a národní pospolitosti jakoby přesně odpovídal té kosmopolitní duši věčného Žida,nám,evropským křesťanům tak vzdálené a cizí.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: