Skip to content

Rozhovor s Herbertem Schweigerem

20/07/2011

V červnu 2009 byl tehdy pětaosmdesátiletý Herbert Schweiger odsouzen na dva roky vězení za propagaci národního socialismu. Zhruba v tu dobu s ním Deutsche Stimme pořídil rozhovor, který Vám nyní přináším. Je to už druhá zpověď příslušníka Waffen SS, která je na těchto stránkách dostupná, první můžete přečíst zde:

Herbert Schweiger se narodil v Spital am Semmering v rakouském Štýrsku v roce 1924 a ve svých 17 letech vstoupil do Waffen SS. Po válce se připojil k VdU (Verband der unabhängigen – Organizace nezávislých voličů) a poté k FPÖ (Freiheitliche Partei Österreichs – Svobodná strana Rakouska).

Několikrát byl zatčen za zločin propagace národního socialismu a napsal několik knih.

Po mnoho let byl oblíbeným řečníkem v Německu i Rakousku. Mezi jeho knihy patří díla jako WAHRE DEIN ANTLITZ: POLITIK, LEBENSGESETZE UND DIE ZUKUNFT DES DEUTSCHEN VOLKES (Zachování integrity: politika, pravidla pro život a budoucnost německého národa) v roce 1963; DEUTSCHLANDS NEUE IDEE: NATIONALES MANIFEST FÜR DEUTSCHLAND & EUROPA (Německá nová idea: Národní manifest pro Německo a Evropu) v roce 2004; a MYTHOS WAFFEN-SS. MILITÄRISCHE LEISTUNG UND WELTANSCHAULICHES FUNDAMENT EINER EUROPÄISCHEN ELITETRUPPE (Mýtus Waffen SS: Skutky a filozofické základy elitních evropských ozbrojených jednotek) v roce 2007.

DEUTSCHE STIMME:

Pane Schweigere, před několika týdny jste byl v Klagenfurtu souzen za tzv. WIEDERBETÄTIGUNG (obrození či obnovení národně socialistických názorů) a odsouzen na dva roky vězení. Je možné, že za pár týdnů budete muset nastoupit k výkonu trestu. Z čeho přesně jste byl obviněn – a co si o těchto obviněních myslíte?

SCHWEIGER:

Mé obvinění bylo následující: „….S ohledem na cizí původ, je Herbert Schweiger obviněn z psaní, publikování a distribuování knih DEUTSCHLANDS NEUE IDEE. NATIONALES MANIFEST FÜR DEUTSCHLAND UND EUROPA a WAHRE DEIN ANTLITZ – LEBENSGESETZE, POLITIK UND DIE ZUKUNFT DES DEUTSCHEN VOLKES. Je zcela zřejmé, že svými přednáškami chce oživit a propagovat specifické cíle a záměry Národně socialistické německé dělnické strany v Rakousku…Tím se dopustil trestního činu uvedeného v §3 VERBOTSGESETZ, jak subjektivně tak objektivně.“

Obžaloba je založena na větách z mých knih, vytržených z kontextu, aby se tak zajistili prostředky pro mé umlčení. Můj “zločin” je diskuze o druhé světové válce s dnešní mladou generací, která po šedesáti letech antiněmeckého vymývání mozků tuto válku není sto pochopit. Jako člen generace, která tuto válku zažila, mohu mladým lidem říci, jaké to skutečně bylo a proto mě ti u moci musejí odstranit.

Němci v Německu si nejsou vědomi rozsahu s jakým jsou vlastenečtí němečtí Rakušané perzekuováni. Celý můj soud byla vlastně perzekuce kvůli oddanosti našemu lidu.

V roce 1996 jsem byl zatčen kvůli mé knize DIE EVOLUTION DES WISSENS (Evoluce vědění). V roce 1997 jsem byl soudem v Leobenu odsouzen z tzv. WIEDERBETÄTIGUNG a odsouzen k 16 měsícům vězení s minimálně 4 měsíci před nárokem na podmíněné propuštění. Poprvé mě odsoudili v roce 1959 na tři měsíce vězení za jednu přednášku, kterou jsem měl v Německu. V roce 1962 jsem se snažil pomoci bojovníkům za svobodu z Jižním Tyrolsku sdílením mých válečných zkušeností coby ženisty v LEIBSTANDARTE ADOLF HITLER. Za výcvik s výbušninami jsem byl odsouzen na několik týdnů vězení. V roce 1989 jsem byl odsouzen k několika měsíčnímu pobytu ve vězení za napsání a distribuci článku RECHT AUF WAHRHEIT (Právo na pravdu).

Co se týče mého současného odsouzení – nemusím k výkonu trestu nastoupit do podzimu. Soudci jsem řekl: “Do toho, zavřete mě! Má žena je mrtvá a takhle mi aspoň každé ráno někdo připraví snídani. Těším se na vězeňskou knihovnu a jak budu ve svém volném čase psát nové knihy. Konec konců nemám už nic, mě nemůžete nahnat strach.” Systém může pětaosmdesátiletému starci, stále se zdravým rozumem a nezdolnou vůlí, udělat velmi málo.

DEUTSCHE STIMME:

Pojďme se bavit o vašem životě. Dobrovolně jste se přihlásil k Waffen SS a zůstal jste u nich až do konce války. Proč jste se k SS přidal a jaké zkušenosti jste v SS získal a jak to ovlivnilo váš celý život?

SCHWEIGER:

Nejdříve musíte pochopit a být seznámen s tím co zažívala má generace, generace narozená ve dvacátých letech. Po první světové válce a výsledcích Versailleské smlouvy jsme v Rakousku zažívali několik těžkých strádání a trpěli jsme nedostatky. Vítězné mocnosti porušily všechny záruky, které daly Německu a Rakousku v době příměří. Najednou byly miliony lidí nezaměstnanými, třetina z nich byly tzv. “AUSGESTEUERTE”, kteří nedostávaly ani podporu od státu. Nedostaly ani halíř!

Když jsem byl ještě kluk, polovina mých spolužáků chodila do školy hladová, nenasnídaná. Hladové dítě se nemůže na výuku soustředit. Tak to pokračovalo až do anšlusu v roce 1938. Dalším faktorem, který ovlivnil převládající náladu oněch dní, byla antiněmecká politika rakouských klerofašistů. Když se Rakousko připojilo v roce 1938 k Říši, hrůzné strádání skončilo téměř okamžitě.

VOLKSGEMEINSCHAFTSGEDANKE (koncept etnické komunity) poskytl základ pro vyřešení našich národních a sociálních problémů a udělal z nás nadšené stoupence národního socialismu. Díky mým osobním zkušenostem jak národní socialismus vyřešil kritické problémy běžných lidí jsem byl silně inspirován stát se politickým aktivistou. Připojil jsem se k Hitlerjugend a brzy se stal vedoucím pro 400 chlapců. Pro mě Waffen SS představovaly militantní a duchovní sílu čerstvého a nového hnutí, národní renesance, které jsem chtěl být součástí.

Rád bych podotkl, jakožto absolvent Braunschweig JUNKERSCHULE (důstojnická škola pro členy SS), že WELTANSCHAUUNG (světonázor, filozofie života) byl základní předmět, který jsme brali. To zdůrazňuji v reakci na věčné alibi některých váhavců, kteří trvají na tom, že jsme byli “vojáci jako všichni ostatní.”

Naším hlavním instruktorem byl Konrad Lorenz, který se později stal renomovaným profesorem a ekologem a držitelem Nobelovy ceny. V té době byl ředitelem oddělení psychologie v Königsbergu ve Východním Prusku. Velmi jasně nám bylo vštěpováno, že boj, který nyní vedeme, se vede za přežití Západní civilizace. Budoucnost Evropy, měla-li mít nějakou budoucnost, záležela na naší schopnosti přemoci jak bolševismus tak vládu velkokapitálu, či “globalismu”, jak se nazývá dnes.

Naši instruktoři zdůrazňovali, že od roku 1917 bolševismus zlikvidoval na padesát milionů venkovanů, umělců, aristokratů a intelektuálů; a že Stalin propagoval světovou revoluci a dobytí celého světa jako svůj strategický cíl. Výcvik, kterému se mi v Junkerschule dostalo mě inspiroval na celý můj život.

Po absolvování Junkerschule jsem byl povýšen na SS-UNTERSTURMFÜHRERA (nadporučíka) v První ženijní skupině (Pionierkompanie) u první SS panzer divize LEIBSTANDARTE ADOLF HITLER. K mé službě jsem nastoupil na východní frontě v červenci 1941 a byl třikrát raněn, naposledy u Plattensee. Američané mě zajali, když jsem se zotavoval ve vojenské nemocnici. Jakmile mi na levé paži našli tetování krevní skupiny, poslali mě do nechvalně známého zajateckého altheimského tábora. Později jsem se dostal do tábora u Ebensee, odkud jsem byl asi po roce a půl schopen uniknout na svobodu.

Vždy mě fascinoval Friedrich Nietzsche. Ovlivnil mě víc než kterýkoli jiný filozof. Díky Nietzschemu, stejně jako díky mnoha dalším západním filozofům, počínaje předsokratovským Řeckem, jsem si vyvinul své vnitřní já, takže jsem schopný prožívat WELTANSCHAUUNG jako druh náboženství. Není to náboženství ve smyslu určitého vyznání, ale spíše metafyzické propojení s vyšší rovinou bytí. Dalo by se říci, že pro mě je náboženství uctívání samotného Života.

Kamarádství v předních liniích se významně podílelo na utváření mého charakteru, spolu s mými základními politickým a filozofickým přesvědčením. Uvědomění si, že bojujeme pro přežití Evropy a Říše proti bolševismu a globalismu nás velmi silně inspirovalo. Byli jsme utvrzeni ve svém kamarádství, které si dnešní mládež nedokáže ani představit. Rostoucí mezinárodní charakter Waffen SS je zřídkakdy brán v úvahu. Na konci války byla většina členů neněmeckého původu. Přišli z každé země světa, zvláště pak z Francie a Skandinávie.

Po roce 1945 započal krutý útok nové loutkové vlády na naši čest, kterou jsme bránili jak jsme jen mohli. Po “osvobození” našimi nepřáteli ztratilo přes noc na 700 000 německých Rakušanů svou práci jen kvůli svému členství ve straně. Spolu s dalšími perzekuovanými navrátilci jsem se stal aktivním v HEIMKEHRER HILFS- UND BETREUUNGSSTELLE (Organizace pro pomoc navrátilců), Verband der Unabhängigen (Asociace svobodných) a poté v FPÖ, které se vyvinulo z Heimkehrer Hilfs- und Betreuungsstelle.

DEUTSCHE STIMME:

Vaše zapojení se do soudobé politiky není omezeno pouze na “obnovení národního socialismu.” Publikoval jste celou řadu knih zabývajících se otázkou příslušné politiky a programů dneška. Můžete krátce nastínit vaši politiku, která by umožnila Německu a Evropě vyrovnat se s problémy dneška?

SCHWEIGER:

Parametry na vědě vystavěném světonázoru jsou definovány evolucí, genetikou a behaviorální vědou – či-li, VOLK UND RASSE (lid a rasa). Neexistuje nic takového jako univerzální rovnost celého lidstva. Nemá to ani nic společného s hodnocením jednotlivých lidí nebo ras, které mohou být skutečně lepší, či dokonce unikátní.

Jednoduchou pravdou je, že národy, lidé a rasy se v každém ohledu velmi liší.

Politika je určena přírodními zákony, ne naopak. Politika nemůže určovat přírodní zákony! To je prokazatelná pravda, dokonce i přesto, že se nás naši ubozí a krátkozrací politici snaží přesvědčit o opaku.

DEUTSCHE STIMME:

Prožil jste válku a poválečné období, stejně jako dekády, které následovaly.

Když na tuto dlouhou dobu pohlédnete, myslíte, že už je vše ztraceno? Nebo, podáme-li otázku jinak: kde můžeme nalézt naději?

SCHWEIGER:

Naše naděje je obsažena v mladší generaci, zvláště v mladých lidech NDR [To proto, že tzv. Východní Německo bylo během studené války méně rusovanizované, než Západní Německo amerikanizované, takže národní duch přežil lépe na Východě. V tomto smyslu je Východní Německo přirovnáváno k ženě, která trpí věčný osud ženy v podrobené zemi, zatímco je Západní Německo přirovnáváno k ženě, která ze sebe udělala prostitutku. Agitace v NDR proti kapitalismu měla na německou mládež pozitivní dopad, navzdory, či právě kvůli kolapsu komunismu. Dnešní mládež v bývalé NDR je nacionalistická, socialistická a antikapitalistická, stejně jako byla generace má [“Největší generace,” jak s oblibou říkají američtí autoři]. Navzdory až hrozivým obtížím a nebezpečím, vidím před námi velké možnosti.

DEUTSCHE STIMME:

Byli-li bychom konkrétní, co by muselo Německo a Rakousko udělat, aby bylo schopné budoucím generacím poskytnout naději a budoucnost?

SCHWEIGER:

Existují skutečné alternativy pro celou Evropu jako celek. Národní socialismus Národně socialistické německé dělnické strany určila cestu celoevropskému hnutí. Zvážíme-li naše budoucí vyhlídky, musíme vše zvážit z biologického úhlu pohledu. Vědecké objevy nedávných let ještě jasněji prokázaly, že biologie je život. Národ, který ignoruje zákony života a přírody a porušuje biologické imperativy nemůže obstát v dlouhodobé perspektivě. Způsobí si vlastní pád. Geopoliticky řečeno, jediná věc, která nás může uchránit před demografickým zaplavením ohromných populačních mas z Asie a Afriky je partnerství s Ruskem.

DEUTSCHE STIMME:

Když se podíváte zpět a zhodnotíte svůj dlouhý život, myslíte, že jste byl schopen předat část svého přesvědčení a dědictví?

SCHWEIGER:

Ano, věřím, že ano. Udělal jsem co šlo pro osvícení nadcházejících generací, ať už přednáškami nebo publikováním knih, které jsou cílené na mladé publikum.

DEUTSCHE STIMME:

Poslední otázka: Co si myslíte o Klagenfurtském verdiktu a vašem odsouzení k pobytu ve vězení? Máte nějaké výčitky?

SCHWEIGER:

Nenosím v sobě nenávist ani necítím zlost. Jako jednotlivce osvobozuji ty, kteří mě perzekuují a odsuzují. Narodili se do tohoto Zeitgeistu (ducha doby), který z nich udělal to, čím jsou. Bez povědomí o vlastním lidu, jsou neschopni vzdorovat psychologické okupaci, podřízenosti a “multikulturalismu” vnucovaném celé Evropě našimi zvítězivšími nepřátely. Jsou to také lidé! Ať už trpí nedostatkem charakteru a inteligence nebo jednoduše neodolali oportunismu, jsou neschopni uniknout diktátu UMERZIEHUNG (převýchovy), kterou nám vítězové druhé světové války nutí. Nemohu toho však zprostit některé soudce a žalobce. To proto, že naše Říše je stále okupována jak fyzicky tak duševně, porušujíce tak mezinárodní právo. Někteří z těchto soudců a žalobců aktivně posluhují zájmům okupantů kvůli svým vlastním cílům.

Pokud jde o shrnutí mého života – kdybych to mohl vše prožít znovu, žil bych přesně tak jak jsem žil. Nelituji ničeho, co jsem kdy udělal. Když můj otec ležel na smrtelné posteli, řekl mi, “Nikdy jsem se sám sobě nezpronevěřil!” Já mohu říci to samé. Navíc, pokud je člověk schopen jasného vzezření, jeho nepřátelé ho budou respektovat. Největší chybou, kterou může člověk udělat, je omlouvat se za své fundamentální a pevné přesvědčení.

DEUTSCHE STIMME:

Pane Schweiger, děkujeme vám za tento rozhovor a posíláme upřímné pozdravy.

Německý originál zde, anglický překlad zde.

Reklamy
No comments yet

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: