Skip to content

Svědci holokaustu – Dagmar Lieblová

04/11/2011

Minulý pátek náš pan prezident rozdával a propůjčoval státní vyznamenání a medaile všem možným i nemožným lidem. Celkem s jistotou jsem očekával, že minimálně jedno z těchto vyznamenání dostane i nějaký Žid nebo přeživší holokaustu. Pan prezident nezklamal.

Naším šťastlivcem je paní Dagmar Lieblová, které byl propůjčen Řád Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidských práv.

V Lžidnes o paní Lieblové napsali (MF Dnes, 29.-30. 10.):

„Patří k obětem nacistické genocidy Židů. Jako dítě prošla několika vyhlazovacími tábory, v Osvětimi ztratila celou rodinu. Je spoluzakladatelkou a předsedkyní mezinárodního sdružení Terezínská iniciativa, které pečuje o bývalé vězně koncentračních táborů a osoby pronásledované nacismem.“

Už na první pohled silně zarazí jednoduché konstatování, že prošla několika vyhlazovacími tábory, působící jako by snad šla do obchodu pro rohlíky. Navíc jako dítě, které byly při selekci v Osvětimi rovnou posílány do plynu a v ostatních vyhlazovacích táborech i bez selekce! Že by nějaký neuvěřitelný příběh ala Moshe Peer? Židovský server kehilaprag.cz píše obdobně, tedy že paní Lieblová „prošla několika nejstrašnějšími nacistickými vyhlazovacími tábory“.

Paní Lieblová se narodila v roce 1929 v Kutné Hoře. Ve svých 13 letech, v roce 1942, se dostala do ghetta v Terezíně. O jeden a půl roku později, v prosinci 1943, byla přemístěna i s celou rodinou do rodinného tábora BIIb v Osvětimi Březince. Podle české wikipedie (a projektu holocaust.cz) se dodnes historici přou o účel tohoto tábora (což je nasnadě, když si Němci najednou dali od vyhlazování pauzu), přestože v něm byla vysoká úmrtnost (zřejmě kvůli „privilegiu“ neholit terezínským vězňům hlavy). Celá rodina Lieblové měla zemřít ke konci války, údajně v plynových komorách, víc nevím, ale o jejich smrti v plynových komorách jak už to tak bývá zřejmě neexistuje žádný další záznam, takže pravděpodobně zemřeli na tysuf nebo hladem, což nebylo ke konci války neobvyklé. Paní Lieblová a její rodina se měli doslechnout o plynových komorách v Březince, takže německé snahy o utajení byly skutečně velmi laxní, přestože byly právě v Březince plynové komory postaveny kvůli snahám o větší utajení. Liebová o plynových komorách mluví následovně:

Samozřejmě, plynové komory, to bylo něco, čemu jsme nechtělyvěřit.A to přesto, že jsme viděly v dálce budovys obrovskými komíny, ze kterých někdy šlehaly plameny a šel z nich tmavý dým. I ovzduší tam bylo zvláštní, vzduch byl takový podivný. Prostě jsme tomu nechtěly věřit.Sicese o tom už od počátku mluvilo, ale s konkrétním důkazem jsme se setkaly až v březnu 1944. Tehdy bylo skoro 4.000 lidí, kteří přišli do Birkenau před námi v září 1943 (měli jsme mezi nimi příbuzné a známé), z 8. na 9. března usmrceno v plynové komoře. Nejdřív se říkalo, že pojedou někam jinam na práci. A pak se začaly šířit neoficiální zvěsti, že máme také půlroční lhůtu a že skončíme stejně.(sic!)

Budovy s velkými komíny jsou očividně budovy krematorií, ze kterých občas dým zákonitě stoupat musel, zvlášť při úmrtnosti, kterou Březinka vykazovala. Navíc silně pochybuji, že z těchto komínů šlehaly plameny (aspoň ten kouř nebyl barevný). Lieblová mluví o „konkrétních důkazech“, protože podle všeho „zmizelo“ 4000 lidí, což zřejmě může znamenat pouze jediné, přestože jejich osud byl nejasný a zvěsti zcela nepodložené, což Lieblová sama přiznává.

Ve svém vyprávění paní Lieblová také zmiňuje zřízení tzv. dětského bloku, který si jistý Fredy Hirsch vymohl na esesácích. Prostě Němci byli tenkrát samé překvapení a dobrota.

A jen tak mimochodem, po půlroce se nikomu z daného transportu nic nestalo.

Nicméně, zpět k samotné paní Lieblové: ta s velkým štěstím (jak už to tak bývá) přežila údajný vyhlazovací tábor Březinka. Němci totiž nutně potřebovali pracovní síly a tak před údajnou likvidací provedli selekci žen ve věku 16-45 a mužů ve věku 16-50, kam se díky chybě v záznamech SS dostala i Lieblová. Na druhou stranu se nám ovšem tvrdí, že se jinak vyhlazoval každý bez rozdílu. Němci skutečně měli nedostatek pracovních sil, proto si ji vozili z okupovaných území, hlavně z východu, a najedou podle historiků de facto otrocká třída vězňů koncentračních táborů je jednoduše poslána do plynových komor namísto do továren, kterých bylo kolem Osvětimi hned několik?

Paní Lieblová byla po selekci přemístěna do koncentračního tábora u Hamburku, kde pomáhala s odklízením škod po spojeneckých náletech, a zbytek války prožila v táboře Bergen-Belsen.

Takže se nám „několik nejstrašnějších vyhlazovacích táborů“ zredukovalo na jeden, který navíc nebyl ani čistě vyhlazovací, což uznávají i exterminacionisté, přesto snad všechna média, která o Lieblové v souvislosti s vyznamenáním referovala, se tohoto, zcela jistě pouze náhodného, omylu dopustila. Paní Lieblovou měli Spojenci osvobodit vyhublou na kost, s polámanými údy a nemocnou tyfem (který způsobil právě onu vyhublost na kost). V tom samém táboře a z přesně toho samého důvodu zemřela i slavná ikona holokaustu, Anna Franková.

Dagmar Lieblová nyní jezdí po českých školách a mluví o svých zkušenostech z koncentračních táborů. Naštěstí nepatří k lhářům a přeháněčům, kteří holokaustové příběhy umisťují spíše do pohádek než do reality. Paní Lieblová není ani „svědkem holokaustu“, protože byla obyčejným vězněm koncentračních táborů, kde sice trpěla, ale jinak nemá potřebu zabíhat do fantasmagorií, jako jiní pánové (tento, dokonce vícekrát, nebo tento, výše zmíněného Peera nepočítaje) a dámy, ale skutečně mluví o svých zážitcích. V jednom vyprávění nadnesla zajímavou úvahu:

Myslím si, že pokud se mladí lidé budou zajímat o historii a budou nám naslouchat, tak si z našich zážitků vezmou ponaučení. A nebudou pak naslouchat a věřit těm, kteří říkají, že holokaust vlastně ani nebyl a všechno je vymyšlené.

Toto je zajímavé, protože paní Lieblová nám o plynových komorách a holokaustu (=cíleném vyhlazování Židů a jim podobných) nepodává žádné svědectví, ale spíše celou tuto „skutečnost“ bere jako „fakt“, jako většina přeživších, kteří nemají potřebu vymýšlet si šílené příběhy o zázračném zachránění ať už před plynem, kremační dírou nebo proměněním v mýdlo, kteří právě ony pochyby způsobují v ruku v ruce s nedostatečnou prokázaností a leckdy až absurditou ortodoxního příběhu, kdy pak ono naslouchání postaví člověka jednou nohou do vězení. Paní Lieblová tedy, slovy Arthura Butze, neviděla slona, jen si ho z popisků jiných domyslela. A přestože není svědkyní, a tedy ani obětí holokaustu, byla skutečnou obětí války a pádu Říše se všemi tím spojenými důsledky a utrpením.

Reklamy
komentářů 15 leave one →
 1. Bob permalink
  07/11/2011 01:43

  Ach ano, další svědek, paní Lieblová zde opakuje už známý příběh, šlehající plameny z komína, tak s tím přišel už Elie Wiesel ve své knize La Nuit ve vydání z roku 1960 nebo Henryk Tauber v roce 1945, o divném vzduchu, násládlem pachu atd., tak to už je taky evergreen a šíření zvěstí o tom, že jdou všichni do plynu, tyto příběhy jsou stejně rozšířené jako mýdlo z lidí, šlehající plameny z tamních komínů jsou absurdní nehledě na to, že zastánce Holokuastu Jean Claude Pressac se dokonce snažil dokázat, že z tamních komínů nemohl jít ani kouř aby tim vysvětlil proč letecké snímky v době největšího plynování a spalování nezachytili vůbec nic, tím ovšem hodil přes palubu svědky i jejich příběhy či známou zfalšovanou fotku od Wiesenthala, něco přes palubu zkrátka hodit musel, buď svědky nebo letecký snímky. Zajímavé také je, jak lidi viděli šlehat plameny z komína a kouř popírajíc tak technické a fyzikální možnosti, ale šlehající plameny a kouř z údajných kremačních jam vidělo jen pár vyvolených. I kdyby paní Lieblová měla nakrásně pravdu, plameny nebo kouř z krematoria není důkazem vraždění v komorách, ale max. důkazem toho, že se tam něco pálilo, nejpravděpodobněji těla mrtvých, těch tam bylo bohužel hodně především kvůli tyfu. Paní Lieblová byla sice malá holka, ale také samozřejmě byla obeznámena s tajným plánem nacistů na genocidu jak nám zde dokazuje, de facto snad každý v táboře věděl, že lidi chodí do plynu a lítají komínem když uvážíme počet lidí, kteří taková svědectví podávají. Člověk má skoro pocit, že se každý o plynování dozvěděl sotva vylezl z vagónu, táborem se dokonce šířily zvěsti, zkrátka supertajný plán. Pani mluví o důkazech, ale tipuji, že jako každý svědek plynování neviděla a od někoho to slyšela, stačilo by pár otázek, jenže na to nikdo nemá koule jí je položit. Uvidím, jestli se mi podaří sehnat kontakt a pár zvídavých otázek jí položit, upřímně mě rozčiluje, jak téměř všichni jen poslouchají a nikdo se neptá, jako by byl zákaz se svědků ptát, možná strach z toho, že bude odhalena další snůžka lží a nesmyslů z doslechu jako u těch několika málo, kteří byli podrobeni alespoň nějakým otázkám. Už mi přijde celkem napováženou, jak se ty příběhy všechny opakují, pořád dokola, jeden od druhého to přebírají, nikde žádná originalita, ti lidé dokonce volí stejná slova, vše je tak šíleně podobné až stejné bez špetky originality a nějakých nových postřehů nebo odlišného způsobu podání, že mi přijde jako jediné možné vysvětlení prostě opakování jednoho a toho samého nesmyslu stejně jako to je s mýdlem a dalšími mýty.

 2. Židovská kráska permalink
  18/11/2011 21:21

  Milí pánové. Ti, kdo by vám mohli podat uspokojivé svědectví o plynových komorách, v nich byli zavražděni…

  A mimochodem, těm lidem, včetně Fredyho Hirsche, se skutečně něco stalo – nakonec šli do plynu o pár dní později a Hirsch předtím stihl spáchat sebevraždu.

  Mít vás před očima, tak na vás s odporem plivnu.

 3. NSák permalink
  19/11/2011 12:49

  Jenže nám žádné uspokojivé svědectví nedají protože nikdy neexistovaly.
  Kdyby plynová komora v Osvětimi fungovala tak jak mluví svědci tak by se ani nerozjela kvůli teplotě odpařování Cyklonu B (potřeba 30°C v komoře 15°C).I kdyby se to podařilo tak by to tam explodovalo nebo by výpary zabily gestapáky a ssáky ve vedlejších budovách.A hlavičku tomu dává potírání všech co z oficiální verzí Holokaustu nesouhlasí.

  Kdyby byly židi co k čemu a ne jen parazity dávno by nalezly do Izraele a snažily by se žít v míru!!!

 4. Bob permalink
  19/11/2011 14:14

  V komoře bylo 15C i v létě, je potřeba také vědět, že Zyklon B ležící na chladné, vlhké podlaze bude mít ještě větší problém s uvolněním plynu, pokud ho zalehne mrtvola, je to ještě absurdnější. S výbušností to neni zas tak horké, Germar Rudolf k tomu uvedl, že v tomto použití by došlo k potřebné koncentraci pouze u v místě zdroje plynu a stačilo by to jen na lokální vznícení. Ovšem, stále je absurdní předpokládat, že by i za těchto podmínek, které jsou rizikové, nechali vězně kouřit při odklízení mrtvol nebo by kouřili SSmani u komor. Výpary by zabili především vězně, kteří bez ochranných pomůcek okamžitě po otevření pracovali v komoře jak vypověděl Richard Bock, SSák účastnící se prý plynování v selském stavení (Bunkr 1 nebo 2), vypověděl i o modré mlze, která se vznášela v komoře (Dokument World at War a výpověď u Frankfurstkého procesu) SSmani by měli problém také, pokud stáli za dveřma a měli se kochat pohledem do komory, tak neutěsněné dveře by byly problém.

  Tohle jsem právě našel

  Zyklon-B Test on Humans

  a upřímně nevím co si o tom myslet, se svým přístupem k teorii Holokaustu to musím odmítnout jelikož to neni ověřitelné a sehrát to může kdokoliv. Na druhé straně bych se takového testu nebál, za těchto podmínek je takový test v podstatě neškodný a sám bych se nebál něco takového udělat, v případě prvních symptomů a obtíží s dýcháním neni problém test přerušit. Bohužel takový test asi neni možný, za přítomnosti notářů, svědků, historiků atd. to by asi nikdo nepovolil. Takže jedině takto, ale pak se to dá lehce zpochybnit jako podvod.

  Můj přístup měří rovným metrem, ale holokaustoví věřící tohle odmítnou jako podvod a půjdou se dál modlit k filmovým záběrům z 2.sv.v. a fotkám, ktré jsou „nezpochybnitelné“

 5. 19/11/2011 23:38

  Židovská kráska:

  Můžete tedy podat konkrétní příklad člověk, jenž byl zplynován? Tak nějak hádám, že asi nemáte na mysli naše rekordmana Peera -> https://radicalrevival.wordpress.com/2010/01/24/moshe-peer-muz-ktery-sestkrat-prezil-plynovou-komoru/

  Jak vítě, že ti lidé šli do plynu? Stejně je to divné… proč by SS dali Hirschovi další barák pro děti? Proč byl s ostatními držen šest měsíců v karanténě?

  Místo plyvání si radši přečtěte texty v rubrice Revizionismus a v knihovně.

  Bob:
  Zajímavé video, ale taky bych ho určitě nebral za nějaký bůhvíjaký důkaz.

 6. Židovská kráska permalink
  20/11/2011 14:03

  Hirsch nedostal žádný zvláštní barák pro děti, měl povolení mít děti pohromadě, protože tak na to byl zvyklý z terezínského ghetta.

  V karanténě byli drženi, protože pak museli psát lístky příbuzným do ghetta, aby vznikla iluze, že se jim nic nestalo.

  Existují tisíce pasů, fotek, dopisů, potvrzení atd. o tisíce lidech, kteří byli zavražděni. Existují výpovědi přeživších, kteří viděli smrt svých přátel. Existovali tisíce konkrétních lidí. Takže vaši otázku nechápu.

  Myslím, že další diskuze není nutná. O revizionismus se nezajímám, našla jsem tento článek náhodou.

 7. 20/11/2011 14:31

  Židovská kráska:

  Podle projektu holocaust.cz (http://www.holocaust.cz/cz2/history/people/hirsch) barák pro děti dostal a nejenže je mohl mít pohromadě, mohl je dokonce učit, zpívat s nimi a hrát hry. A to vše určitě ne proto, že na to byl zvyklí od jinud.

  Nepsali vězni náhodou dopisy po příjezdu, aby mohli být zplynováni hned, načež při odeslání bylo datum napsáno SSmany? Popř. mohli být de facto donuceni falešné datum napsat i vězni, k tomu nepotřebovali přece čekat šest měsíců.

  Dobře tedy, položím tedy svou otázku jinak: Jak z tisíců pasů, fotek(prosím konkrétní odkaz), dopisů, „potvrzení“ (opět konkrétní, prosím) víme o tisících lidech, že skutečně byli zavražděni v plynových komorách? Není zde možnost, že zemřeli na z jiných příčin (jako v Bergen-Belsenu), nebo že třeba vůbec nezemřeli? Jak víme, že byli zavražděni?
  Tvrdítě podle výpovědí? kterých? Opět vás odkážu do rubriku Revizionismus. Těmi, kdo viděli smrt svých přátel jistě myslíte Moshee Peera, viz. opět https://radicalrevival.wordpress.com/2010/01/24/moshe-peer-muz-ktery-sestkrat-prezil-plynovou-komoru/

  Diskuse je naopak velmi nutná, protože v tomto tématu (holokaust) je mnoho podivností a nesrovnalostí a vůbec nic není jednoduché tak, jak by se na první pohled mohlo zdát.

 8. vset permalink
  15/01/2012 22:21

  Diskuse k hledani pravdy i po letech je vzdy nutna v tom naprosto souhlasim ale zpochybnovat holokaust na zaklade ze cyklon B nemohl zabijet je podle meho nazoru nesmyslny jako ukazany pokus. Cyklon B se zacina vyparovat pri 26,5 C a ne pri 30 C ale i kdyby to tak bylo a teplota v prazdne komore byla 15 C asi jina teplota vznikne kdyz se naplni lidmi kteri produkuji teplo 36 C. Lidi podle svedectvi chodili do komory nazi a byli tam namackani pokud by na ne nekdo nasypal cyklon B zacal by se casem vyparovat. Toto vrazdeni melo trvat asi 20 minut. Prvni pokusy trvaly az 20 hodin. Mel jsem moznost videt plynovou komoru v Osvetimi maskovanou jako sprchy byl to v podstate betonovej bunkr s pancerovymi dvermi unika mi smysl teto stavby pokud by mela slouzit jen k osprchovani.
  Kez by byla pravda ze holokaus neexistoval

 9. Myslič permalink
  16/01/2012 14:54

  No, možná to stavěli jako bunkr. Třeba pro případ bombardování.

 10. Myslič permalink
  16/01/2012 14:57

  Podle mě to tak mohlo být. Když padaj bomby, je i sprcha dobrá…

 11. Bob permalink
  18/01/2012 00:40

  vset – Zyklon B se nezačíná odpařovat, ale kyanid, který je absorbovaný v nosiči, kterým byla např. sádra, to celé je Zyklon B. Teplota při které se začíná kyanovodík odpařovat je 25,7, ale samozřejmě se může odpařovat i při nižších teplotách. Tato teplota 25,7 je však nutná pro efektivní odpařování, proto byly odvšivovací komory vybavené topením, aby se odpařování urychlilo.

  V komorách krematoria II-III bylo i v létě 15C, v zimě si to dokážete asi představit, kvůli tomu dokonce Ústřední stavení správa jednu dobu zvažovala dokonce topení pro márnice, ale nakonec od toho upustili a kvůli tomu odstranili i vodovodní rozvody kvůli riziku spojeným s poškozením mrazem. Tento mýtus o vytápění márnice však lidé stále opakují jako důkaz, nevědí, že to nebylo nainstalováno. Vytápění márnice neni ani nic divného, mráz poškozuje těla, zmrzlá těla komplikují kremace atd. Lidé produkují teplo, ale nepostačuje k přispění efektivity odpařování. Tato záležitost je také vyvrácena samotným svědkem, např. Henrykem Tauberem, předním citovaným svědkem:

  ”After the people had been pushed into the gas chamber and were shut in there and before the ‘Cyklon’ was poured in, the air from the chamber was removed; in fact, the ventilation of the chamber could be used for that purpose.”

  1945b: Minutes of the deposition of H. Tauber dated May 24, 1945, before
  the investigating judge Jan Sehn. Höss trial, vol. 11, pp. 136f.

  Sám hovoří o tom, že vzduch byl vypumpovaný z komory když se zabouchly dveře, takže teplý vzduch byl odstraněn. Jen podotknu, že je to nemysl, komora prý byla hermeticky uzavřená, takže lidé by zemřeli udušením, žádná potřeba Zyklonu. Tauber evidentně neví jak ventilace fungovala a to tam údajně strávil několik let, ventilace fungovala na principu vhánění čerstvého vzduch otvory ve zdi u stropu a zároveň byl vzduch odsáván otvory na zdi u podlahy, ventilace fungovala v sérii, žádné pumpování z této „hermeticky“ uzavřené komory. Komora nemohla být ani hermeticky uzavřená, u podlahy i u stropu byly větrací otvory, které zprostředkovávaly kontakt mezi místností a ventilací, kterými by plyn unikal ven. Kdyby byla hermeticky uzavřená, tak Tauberem popsaná aktivita by z komory udělala vakuovou komoru, což je nesmysl, podtlak by zřejmě zničil dřevěné dveře, které tam měly být. Takže podle Taubera tam teplo před plynováním být nemohlo. Tato ventilace také ukazuje další problém, mrtvé oběti by u podlahy zablokovaly ventilační otvory a už tak velice špatnou ventilaci by dramaticky zkomplikovaly, zablokovanými otvory u podlahy by se nedal odsávat vzduch.

  Zyklon na ně v Krematoriu II a III sypat neměli, měly tam být drátěné sloupy 70x70cmx3m jak svědčil Michal Kula, který je údajně vyrobil. Problém je, že nikde neni stopa po jejich existenci, žádné úchyty v komoře, žádné otvory ve střeše, kterými měly koukat ven v podobě „komínů“, také by byly snadno zničené masou lidí v komoře. Do těch měl být Zyklon nasypán a měl ležet na studené podlaze což ještě komplikuje odpařování kyanidu, zároveň měl být takto koncentrován, takže doba než by se plyn dostal do celé komory by se dramaticky prodloužila, dále odpařování komplikuje značná vlhkost vzhledem k chladu, dýchání lidí a umístění komory skoro celé do země. Zyklon je nutné rozházet po co největší ploše k zamoření prostředí a ne ho koncentrovat v údajně 4 sloupech. Vraždění mělo trva podle svědectví od nějakých 3 minut až do 15 minut, průměr svědků je zhruba 10m, během této doby se ale odpaří nějakých sotva 10% kyanidu (Rudolf Report) a proto by musely použít desítky kil Zyklonu k dosažení potřebné koncentrace v potřebném čase. Např. v amerických plynových komorách se používají koncentrace přes 3000ppm jako minimum (0,3%) kyanid je odpařen okamžitě rozpuštěním v kyselině sírové pod křeslem oběti, poprava trvá 10-14 minut když to jde dobře, pokud oběť nespolupracuje jak má a nedýchá dlouze a hluboce, stává se z toho fiasko, není divu, že s tím přestali, bylo to i náročné, ventilace, ochranné pomůcky, hermeticky uzavřená komora atd., moc komplikované.

  A mám věřit tomu, že 1000-4000 lidí bylo zavražděno na 210m2 v místnosti 30x7x2,41m plné vlhkosti a chladu během 10 či méně minut s použitím koncentrace sotva 300ppm jak se mi snaží nakukat? Nemluvě o ventilaci a dalších věcech?

  Jistě si dokáže každý představit jak o to víc absurdní to muselo být tam, kde nebyla ani žádná ventilace, ani drátěné sloupy jako např. Krema IV-V, kde se Zyklon opravdu měl házet lidem na hlavu okýnky ve zdi. Zeptat se někoho z historiků jak se jim podařilo z komor dostat Zyklon, který ležel pod obětmi a z kterého se stále odpařoval kyanovodík, je krásná otázka, údajné sonderkommando pracovalo i bez masek a rukavic. Stejně je dobré se zeptat co zabránilo obětem zablokovat okýnko rukama nebo dokonce Zyklon vyhodit ven zpátky než byla zavřena dvířka.

  Vset – tuto komoru si viděl kde? Je tam pouze jedna komora v hlavním táboře, která neni maskována jako sprchy a ani je mít neměla, nejsou tam žádné pancéřové dveře, jen dvoje dřevěné i se skleněnou výplní. Tato komora je velice komická, rád poskytnu bližší info.

  http://www.scrapbookpages.com/auschwitzscrapbook/tour/Auschwitz1/Auschwitz08C.html

  Jistě si to pleteš, musel si to vidět jinde, podle popisu by hádal Dachau nebo Mauthausen.

 12. Gallagher permalink
  06/03/2012 23:39

  Kdyby kdokoli z těch duševních invalidů, kteří tady hází špínu na Dr. Lieblovou dokázal alespoň promile z toho, co dokázala pro druhé udělat ona, stáli by za to, abych si o ně otřel nohy. Takhle jsou a zůstanou nacistickým póvlem.

 13. 09/03/2012 21:33

  Kde se hází špína na Dr. Lieblovou? Článek, který jste určitě četl, naopak paní doktoru vyzdvyhuje, že (aspoň v článku citovaných zdrojích) nemluví smyšlenosti jako jiní svědci (Wiesel, Rosenblat, Peer ap.) a že byla skutečnou obětí tehdejší doby.

 14. Vlastimil Matouš permalink
  16/04/2014 16:00

  Celý terezínsky „rodinný tábor“ bol splynovaný; v dňoch 10-12. júla 1944 v počte 7 000. Ostatní terezínski ŽIdia boli splynovávaní priebežne podľa potreby SSákov. Pozri turistický sprievodca Auschwitz-Birkenau, ktorý vydalo Múzeum Osvienčim , ako aj Žilinskú správu Wetzlera a Rosenberga, ktorá je uvedená v knihách Utekl jsem z Osvětimi (Rudolf Vrba) a Čo Dante nevidel (Alfréd Wetzler). Ostatné údaje uvedené v článku sú poväčšine revizionistické dristy so snahou uľahčiť si svoje previnenie, zbaviť sa časti zodpovednosti za vykonané zločiny, dodatočne ospravedlniť nemecký nacizmus a zaviesť jeho systém vrátane štátnej propagandy v dnešnej dobe znovu, a v pozmenenej forme ho využiť za pomoci nadnárodných monopolov proti Rómom ale aj proti Slovanom v podobe jeden štát = jeden „koncentračný“ pracovný tábor na „otrockú“ prácu s priemernou mzdou oveľa nižšou ako na Západe! Vykorisťovať, vykorisťovať, vykorisťovať!!! Aby Slovania pracovali na Germánov! Nič viac, nič menej !!!!

 15. Tony permalink
  12/10/2014 15:32

  Vlastmil Matouš – tvrdíte Vy a nemáte to čím dokázat nehledě na problém samotných údajných komor jež činí Vaši spekulaci jako irelevantní a absurdní. Jednoduše je převezli jinam, toť vše. Analýza tématu zde
  http://codoh.com/library/document/1811/

  Zpráva Wetzlera a Vrby je plná absurdit, analýza zde od str. 563
  http://holocausthandbooks.com/index.php?page_id=22

  Rosenberg aka Vrba u soudu přiznal, že jeho kniha využívá básnickou licenci. Wetzler a jeho „Čo Dante nevidel“ opakuje ty samé nesmysly jako Vrba (např. Himmlerova návštěva v roce 1943, která se nikdy nestala) nebo si přidává svou trošku v podobě prvotní verze o plynování, tzn. verze o „krystalkách“ Zyklonu B, které byly zavedeny do komory sprchami. To byla jedna z prvních verzí propagandy o plynování jež Wetzlerovi evidentně utkvěla v paměti, dnes z pochopitelných důvodů zapomenuta a pohřbena pěkně hluboko.

  Wetzler je navíc plagiátor, ve své knize (poprvé publikováno 1964 pod jménem Jozef Lánik) vykradl texty Danuty Czech z osvětimského muzea a prezentoval je jako data údajně získaná v Osvětimi během jejich pobytu a následně popsaná zástupci Červeného kříže atd. při tvorbě jejich zprávy (v té zprávě z roku 1944 samozřejmě tato data chybí). Viz stránky 231, 239 a 240 jeho knihy (vydání Pavel Zrínyi a Milanium M, 2009), ve skutečnosti jde o data a čísla jež vykradl z budoucího Kalendaria Danuty Czech, po částech publikovaného už v letech 1958-1963.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: