Skip to content

Léon Degrelle – Dopis papeži na jeho návštěvě v Osvětimi

09/02/2012

Převzato ze stránek janturon.cz

 

V exilu, 20. května 1979

Jeho Svátosti papeži Janu Pavlu II, Vatikán

Nejsvětější Otče,

Jsem Leon Degrelle, před Druhou světovou válkou jsem byl vůdce belgických Rexistů (Rexistického hnutí). V průběhu První světové války jsem byl velitelem Belgických dobrovolníků na Východní frontě a bojoval ve 28. Waloonově divizi S.S. Waffen. To určitě není to nejlepší doporučení. Přesto jsem katolík jako Vy a věřím, že jsem proto povolán napsat Vám jako bratr ve víře.

Znepokojuje mě prohlášení v tisku, že se během Vaší návštěvy Polska 2.-12. července 1979 chystáte sloužit mši se všemi polskými biskupy v bývalém koncentračním táboře Osvětim. Upřímně si myslím, že modlitba za mrtvé, ať už byli kýmkoliv, je dobrá, bez ohledu na to, kde je konána, třeba i před zbrusu novými kremačními pecemi z nových cihel.

Přesto jsem oddán [víře]. Skutečnost, že jste Polák a tato Vaše loajalita Vás ovlivňují ve vašem pontifikátu. Je to lidské. Jste patriot, který se v mládí velmi intenzivně zapojoval do tuhých bojů. Pokud ale na Vás staré šrámy zanechaly vliv, může vás to svádět k účasti (teď, když jste se stal papežem) na světských sporech, které historie ještě dostatečně neobjasnila. Jakou zodpovědnost například mají různí agresoři za vypuknutí Druhé světové války? Jakou roli hráli jistí provokatéři? Každý ví, že Váš premiér plukovník Beck byl pochybný člověk. Nevykonával snad plně svou funkci se všemi pravomocemi v roce 1939? Neodmítnul snad se zbytečnou arogancí jisté příležitosti k dohodě s německou vládou v roce 1939?

A co později? Byla Válka opravdu taková, jak je popisována? Jaké byly chyby či dokonce zločiny na obou stranách? Byly jejich vlastní cíle posuzovány objektivně? Nebyla nepřátelská doktrína překroucena, buď díky nedostatečnému posouzení nebo záměrně na přání propagandy? Nebyly plány nepříteli připisované, a u činů, u nichž se předpokládá, že se staly, nebylo nikdy prokázáno, že k nim skutečně došlo?

Církev byla vždy mnohem lépe informovaná než kdokoli jiný. Po dva tisíce let se však řídila politikou obezřetnosti a nikdy nezaujímala unáhlené postoje. Pouze vydávala prohlášení podle svědectví a dělala to v klidu, kdy čas ztišil spory a vášně, oddělováním zrna od plev.

Obzvláště zdrženlivá byla za Druhé světové války. Hlídala se, aby se nezapletla do dočasných malicherných sporů. Teď, když jste ve své rodné zemi, Nejsvětější Otče, a zvlášť v Osvětimi – kde Vás mohou znovu vtáhnout jisté nedomyšlené partyzánské vize z minulosti – chystáte se pouze modlit…?

Nejvíce se obávám, že všechny Vaše modlitby či jen pouhá Vaše přítomnost na takových místech může být ihned překroucena ze svého původního poslání na zástěrku bezskrupulózních propagandistů, kteří ji využijí k obnovení tažení pod Vaší záštitou. Tato tažení jsou založena na lžích které ničí celý smysl Osvětimi po více než čtvrtstoletí.

Ano, na lžích. Legendy o hromadném vyhlazování v Osvětimi těžily z davové psychózy, která díky chaotickým drbům zmátla mnoho internovaných Druhé světové války. Od roku 1945 je celý svět zaplaven těmito legendami. Stovky lží byly opakovány v tisícovkách knih čím dál tím vášnivěji. Jsou předávány v pojetí katastrofických filmů, které urážejí nejen způsobem, jakým znásilňují pravdu a pravděpodobnost, ale také zdravý rozum, základní aritmetiku a prostá fakta.

Bylo mi řečeno, Nejsvětější Otče, že jste během Druhé světové války byl ve Hnutí odporu ve fyzickém ohrožení, které nehrozí u Mezinárodního práva. Někteří také tvrdí, že jste byl v Osvětimi internován. Jako mnoho jiných jste ho opustil a jste zde jako papež. Papež, který se podle všeho nenadýchal příliš Zyklonu B! Byl jste tam, Vaše Svátost musí vědět lépe než kdokoli jiný, že ke hromadnému zplynování milionů nikdy nedošlo. Propagandističtí přisluhovači se tolik vrací k tomuto hromadnému vyvražďování, ale viděl jste Vy – jako očitý svědek – byť jediný případ?

Lidé v Osvětimi jistě trpěli, ale ostatní trpěli také. Všechny války jsou kruté. Statisíce žen a dětí bylo hrůzně zpopelněno na přímý příkaz Spojenců. Minimálně stejně tolik jich to „koupilo“ v Drážďanech či Hamburku, v Hirošimě či Nagasaki, stejně jako trpěli a někdy umírali v koncentračních táborech Třetí Říše. (Mezi internovanými bylo 25% politických vězňů nebo členů Hnutí odporu a 75% odpůrců vojenské služby, sexuálních úchylů nebo běžných zločinců.)

Obvykle doplatili na vyčerpání. Ztráta naděje dorazila ty slabší. Krutosti některých hlídačů, které jsou nevyhnutelné v jakémkoliv vězeňském systému, dále přidaly k hořkosti ze ztráty soukromí, kde k sobě byla namačkána spousta lidí. Někteří z hlídačů byli Němci, ale mnoho z nich Němci nebyli. „Kápové“ a další internovaní se stali mučiteli svých společníků. Musely mezi nimi být zvrácené osobnosti, které v tom či onom táboře zabíjeli lidi nebývalým způsobem, mučili z rozmaru a hromadně vraždili.

Přes to všechno se velká většina z nich s radostí dožila dlouho očekávaného dne návratu míru, pokud je nepostihla katastrofa epidemií jako tyfus, který v posledních týdnech zabil tisíce. Epidemie nabývaly mnohem větší síly díky intenzivnímu bombardování, které zničilo cesty i železnice a posílalo lodě s uprchlíky rovnou ke dnu, jako u Lübecku. Tyto nálety zničily elektrické sítě, vodovody a nádrže, odřízly veškerou dopravu, všude způsobily hladomor a ničily transporty s evakuovanými.

Dvě třetiny všech internovaných, kteří ve Druhé světové válce zemřeli, doplatili na tyfus, úplavici, hlad a nekonečné čekání díky rozprášené dopravě. To je zaneseno v oficiálních zprávách. V Dachau například, podle statistik Mezinárodního tribunálu zemřelo 54 internovaných v lednu a 101 v únoru 1944. V roce 1945 nicméně zemřelo v lednu 2888 a v únoru 3977 lidí! Z celkových 25613 internovaných, kteří v tomto táboře zemřeli v letech 1940, 1941, 1942, 1943, 1944 a 1945 – 19296 zemřelo v posledních sedmi měsících nepřátelství! V době leteckého terorismu Spojenců, který sloužil pouze válečným účelům, přitom jejich vítězství bylo jisté od začátku roku 1945. Tato strašná devastace už vůbec nebyla nutná.

Bez této barbarské pošetilosti bombardování naslepo by tisíce internovaných přežily, místo aby byly přeměněny na strašné výjevy dubna a června 1945. Roje novinářských a televizních much se hemžily kolem těchto výjevů v honbě za fotkou či filmem. Byly foceny ze všech úhlů a zaručovaly komerční úspěch. Potom ještě retušovali, přeexponovávali, rozostřovali a falšovali tyto vizuální dokumenty, aby působily jako horor, který způsobil ještě více nenávisti.

Novinářští „umělci“ stejnětak mohli natočit kilometry podobného filmu na tělech německých žen a dětí, kromě toho, že jich bylo stokrát více. Zemřeli přesně stejným způsobem: hlady, zimou, palbou z automatických pušech v těch samých otevřených vagónech na těch samých krvavých cestách. Ale o fotky hrůzně zničených německých měst, která pohřbila šest set tisíc těl, bylo postaráno, aby nevešly ve známost! Mohly způsobit znepokojení a především umlčet nenávist… Pravda je, že roku 1945 tyfus, úplavice, hlad a nesčetné exploze nekontrolovaných leteckých sil zasáhly cizí internované a domácí civilisty Třetí Říše bez rozdílu.

Obojí připomíná podobné ohavnosti, jaké jsou zmiňovány v Apokalypse.

K tomu ostatnímu, Nejsvětější Otče, tvrzení o konkrétních plánech genocidy a zvláště k údajnému pohřbení milionů Židů v přízračných ZyMon B plynových komorách v Osvětimi, které byly na nás znovu a znovu chrleny s neskutečným povykem po tolik let: nemohou obstát proti tomu nejjednoduššímu vědeckému vysvětlení. Za třicet let ani jediný dokument nebyl schopen předložit ten nejmenší skutečný důkaz.

Je směšné si představit, a především předstírat, že 24000 lidí bylo v Osvětimi každý den zplynováno – ve skupinách po 3000 v místnosti o 400 čtverečních metrech. Stejnětak se to nemohlo dít ve skupinách po 700 či 800 v budovách s podlahovou plochou 25 metrů čtverečních a výšce 1,9 metru, jak bylo tvrzeno o Belzecu. Pětadvacet čtverečních metrů je ekvivalentem podlahové plochy ložnice. Umíte si, Nejsvětější Otče, představit 700 či 800 lidí ve své ložnici?

700 až 800 lidí na takové ploše dělá 30 lidí na metr. Čtvereční metr a výška 1,9 metru jsou rozměry telefonní budky. Umíte si, Vaše Svátosti, představit 30 lidí natěsnaných do telefonní budky na Svatopetrském náměstí? Nebo v obyčejném sprchovém koutě?

Pokud byl zázrak s 30 lidskými těly jako chřest natěsnanými v prostoru telefonní budky nebo 800 lidmi natěsnanými kolem vaší postele kdy realizován, je okamžitě nutný druhý zázrak. Jinak by 3000 lidí – ekvivalent dvou regimentů – fantasticky stěsnaný do osvětimské komory nebo 700-800 lidí namačkaných v Belzecu (s hustotou 30 lidí na čtvereční metr) téměř okamžitě zemřelo udušením na nedostatek kyslíku!

Nebylo by zapotřebí žádného plynu! Než by se skončilo plněním posledními příchozími, s utěsněním dveří a vpouštěním plynu, většina by už nedýchala! ZyMon B by se dostal už jen k mrtvolám. (Tento plyn mohl být dodán do místností štěrbinami, dírami či komínem ve formě horkého vzduchu, výpadů nebo mohl být vpuštěn podlahou – je to jedno.)

Jak si každý může zjistit, Zyklon B je v každém případě nevznítitelný, přilnavý a nebezpečný. Dvacet jedna hodin by se pak muselo čekat, a to minimálně, než by mohla být první mrtvola vytažena z té zázračné komory.

[poznámka: pokud Němci plánovali takovýto způsob vyhlazování, nepochybně by použili netoxický plyn jako dusík k jejich udušení.]

Jak nám bylo se zadostiučiněním vykládáno s tisíci pikantních detailů, pokud bychom mohli vytáhnout všechny zlaté zuby a plombované zuby (výborné místo pro úschovu diamantů!) – to se prý dělalo v každé skupině 6000 holých čelistí (3000 lidí), museli bychom vybrat 48000 čelistí denně, pokud věříme oficiálním zprávám o 24000 zplynovaných v Osvětimi denně.

Jakkoli jste svatý, Nejsvětější Otče, občas jste vydán na milost zubaři. Trhal Vám někdy zub? Nebo dva? Když se to stane, máme ty nejlepší podmínky u zubaře s praxí: Má vhodná zrcátka, ideální nástroje a pacienta, který spolupracuje dle jeho instrukcí. Jak dlouho trvá trhání za těchto podmínek? Čtvrt hodiny? Půl hodiny?

Podle legend špinavé mrtvoly z Osvětimi ležely na zemi a bylo nutné roztáhnout ztuhlé čelisti, což šlo ztěžka, uvolnit je a rozevřít doširoka, vše nutně s primitivními nástroji. Podle oficiální zprávy bylo přítomno pouze osm dělníků na sesbírání zubních výplní, museli prozkoumat, ne jednu díru v zubu, ale celé dvě čelisti. Museli vyjmout, rozpůlit a vyprázdnit zub za kratší dobu než vybavený specialista…

Vzala by si Vaše Svatost tužku? Za čtvrt hodiny na čelist, s osmi zoufalými zřízenci na operaci, to dělá 16 těl za hodinu, 160 těl za 10hodinový pracovní den bez minuty odpočinku! I kdyby člověk byl diplomovaný dentista a zkrátil dobu na polovinu, což je stejně fyzicky nemožné, dělá to 320! Dobrá, Nejsvětější Otče, co tedy jedna skupina 3000 Židů? A co celodenních 24000 zplynovaných Zyklonem B? To znamená udělat 48000 čelistí s více než 760000 otevřenými zuby denně. Omezme se na šest milionů Židů, číslo, které propaganda bez ustání dokola opakuje (někteří to zdvojili či ztrojili). Dělníci by byli plně vytíženi roky po Válce. Tyto operace, a jen ty, s desetihodinovou nepřerušenou prací, by zabraly 1875 pracovních dní celému týmu!

Ale tyto operace byly pouze malá formalita. Zdá se, že bylo nutné ostříhat miliony hlav. Potom podle toho, co všichni „historikové“ z Osvětimi prohlašují ex cathedra, než byla těla uložena do pecí, všechny řitě a pochvy byly prozkoumány. To kvůli diamantům a šperkům, které mohly být z hlubin těch řití a pochev ukradeny! Umíte si to představit, Nejsvětější Otče? Šest milionů řití a tři nebo čtyři miliony pochev prolézt skrz naskrz, když bylo vylíčeno, že na konci hromadného zplynování z těl tekly exkrementy, menstruační krev a tekutiny! Prsty a ruce zřízenců se musely prohmatat ty špinavé orgány, aby našly skryté diamanty, vyjmout je, umýt je, umýt sebe, 24000 krát denně za řitě a 15 až 20 tisíckrát za pochvy! To je úplně šílené! Celé to počínání je bláznivé! A to jsme nezapočítali doplňkové aktivity: výroba hnojiva a kostek mýdla, což někteří šílenci jako profesor Poljakov prohlašují bez mrknutí oka.

Toto zplynování, řezání, operace, zkoumání orgánů se mělo opakovat na šesti milionech Židů, nebo na sedmi nebo na 15 podle otce Riqueta nebo 20 milionů podle Laroussova slovníku (víc než Židovská populace na celém světě)! Pokud by bylo nutné přijmout oficiální tvrzení manipulátorů „historie“ z Osvětimi, tyto operace by ještě stále pokračovaly! Měl byste si proto stále zacpávat nos až půjdete kolem plynových komor, Nejsvětější Otče, a stále potit horkem z osvětimských pecí během mše!

Pokud byl počet skutečných úmrtí v Osvětimi vynásoben deseti či dvaceti, podvod by se dal obhájit s jistou dávkou věrohodnosti. Ale pro zplynování 700 až 800 lidí na ložnici tolik výmyslů působí směšně. Jen bezbřehá a nestoudná hloupost bláznů může vysvětlit, kolik nesmyslů mohlo být vymyšleno, sepsáno a s fanfárou prohlašováno, natočeno záplavou filmů a jak tomu mohlo být věřeno. Věřím, prohlásil kdosi o Holocaustu, všemu, co mi bylo řečeno!.

Jak ukázkové přiznání!

Až bude v Osvětimi sloužena mše, všechna srdce budou zahrnuta láskou Boha a člověka a budou mít účast na očištění v oběti. Jak si kdo může na minutu myslet, Nejsvětější Otče, že kněz, papež, by mohl uvádět svěcení takové slaboduché nenávisti a obludné lži ve chvíli, kdy pozvedá kalich k nebesům? Tahle nenávist a lež je přesným opakem učení Krista! Ne! Jistěže ne! To přece není možné!

Sto kroků od falešných osvětimských plynových komor to může být vaše poselství dobroty a bratrství, a stejnětak poselství pravdy, bez které každé učení padá. Jedete do Osvětimi rozjímat na místo velkého lidského utrpení. Příčiny toho utrpení a na ty zodpovědné ukáže objektivně až nezaujatá historie. Ta nebude určena vykonstruovanými vyznáními a pokroucena falešnými svědectvími.

Papež je nad těmito řečmi. Je nablízku duším, které trpěly a které skrz utrpení duchovně vyrostly, neboť není očistce, muk nebo smrti, které nepovznášejí.

Oběť, fyzické a duševní strádání a muka způsobily velký rozkvět duší do životů, které by jinak zůstaly průměrné. To se stalo všude: na bojištích Druhé světové války, kde tolik vojáků padlo za nezměrného strádání, stejně jako v pracovních táborech, kde tolik lidí zemřelo jako oběti konfliktů, které je uchvátily a rozdrtily. To byl také případ Osvětimi a to byl také případ Východní fronty po létá strádání a obětování milionů mladých Evropanů, kteří v letech 1941 až 1945 čelili komunistickému útoku.

Zvěrstva byla jistě páchána v průběhu celé historie lidstva. V každém případě ta osvětimská nebyla první ani poslední. Vidíme to jasně hlavně dnes, kdy tolik bezbranných žen a dětí je masakrováno v palestinských táborech. Jsou decimování izraelskými leteckými silami, které uplatňují Zákon odplaty na nevinných lidech, na jejichž památku se, bohužel, mše asi nikdy sloužit nebude. Mocní lidé svou moc zneužívali ve stovkách případů. Národy ztratily své lidi. Ne jeden konkrétní národ, všechny. Vedle milionů čistých obětavých srdcí, které odevzdaly své mládí ideálu, má Německo, stejně jako ostatní, podíl na ohavných činech a nepřijatelném násilí. Ale která země nemá?

Nevynalezla Francie a Francouzská revoluce teror, gilotinu a popravy utopením v Loiře? Napoleon lidi neinternoval, ale neposlal snad stovky tisíc civilistů okupovaných zemí na frontu, aby zemřely za jeho slávu? Bylo jich 51 000 jen z Belgie! To je více Belgičanů, než zahynulo v První světové válce či v koncentračních táborech Třetí říše!

A nedávněji, v roce 1944 a 1945, zdalipak jistý deGaulle nerozhodl o masakru desítek tisíc protivníků, kteří byli označeni za „kolaboranty“? Ještě nedávněji v Indočíně a Alžíru: copak Francie nenamačkala stovky tisíc lidí do drsných koncentračních táborů, kde nechyběl sadismus? Nebyli mezi nimi nejen povstalci a ti, co se odmítli vzdát, ale i zajatci a běžní civilisté zatýkáni ve velkých skupinách? Francouzský generál měl dokonce veřejný projev o mučení.

A co Británie a její bombardování neopevněné Kodaně, rozdrcení Bůrů a její koncentrační tábory v Jihoafrické rupublice, kde tisíce žen a dětí zahynulo v nepopsatelné bídě? A co Churchillovo rozpoutání odporného teroru bombardování civilistů Říše, který je spálil ve sklepech? Kolem dvě stě tisíc, včetně žen a dětí, jich bylo vyhlazeno během jediné noci při šílené kremaci Drážďan. Používám slovo „kolem“, protože je možné udělat jen hrubý odhad z váhy jejich popela!

A co Spojené státy? Nezískaly svou moc díky strašnému zotročení milionů černochů, kteří byli značkováni jako zvěř a díky téměř úplnému vyhlazení Indiánů, původních obyvatel dobyté země? Nepoužily atomovou bombu v roce 1945? Nepáchali snad zvěrstva ve Vietnamu?

A to jsme se ještě nezabývali desítkami milionů obětí Sovětského svazu nebo v dnešních gulazích. Obávám se velmi, že po nich nikdo ani nevzdechne při vaší návštěvě „obnoveného“ Osvětimského tábora, který sám byl bez okupantů po desetiletí.

Nikdo nepopře, že život v osvětimském táboře byl tvrdý a občas velmi krutý. V táborech vítězů 1945 nicméně počet sadistů a mučitelů rychle vyrostl do stejných čísel. Dělo se tak víceméně bez omluvy, pokud předpokládáme, že světová válka může být omluvena.

Nechtěl bych vám kazit, Nejsvětější Otče, potěšení, na které se těšíte při návštěvě své země. Přesto však musím poukázat na následující! Ochotně prezentujete morální vzestup vaší rodné země v nejlepším světle oslavováním vašeho obdivuhodného patrona, svatého Stanislava. Není ale také vaše země známa svými zločiny a nízkostí? Když vstoupíte na polskou půdu v Osvětimi, která tolik připomíná poslední židovskou tragédii, nebylo by vhodné – pokud chceme být fér – připomenout nesčetné další Židy, kteří byli dříve usmrceni ve strašlivých pogromech, které se ve vaší zemi konaly po staletí? Tito Židé byli mučeni, byla jim proříznuta hrdla a byli věšeni vašimi spoluobčany. Ač katolíci, nebyli vždy tak andělští!

Dodnes slyším vatikánského posla, jak mi v Bruselu u bohatě prostřeného stolu líčí, jak polští sedláci ukřižovávali Židy na dveřích svých stájí. Předtím byl poslem ve Varšavě a je budoucí kardinál Micara.

Ty židovské svině! – vykřikl ten tučný prelát způsobem, který sotva připomíná modlitby. Věřte – ta slova byla pronesena přesně tak.

Byla církev sama, Nejsvětější Otče, vždy tak laskavá? Dokonce ještě v polovině osmnáctého století pálila židy s velkou oslavou a obřadem, obzvláště uprostřed náměstí v Madridu. Církev je, nicméně, pálila zaživa! Inkvizice nebyla ovečka. Masakr katarských byl spáchán pod záštitou svatého Tomáše Akvinského. Masakr Bartolomějské noci byla radost a srdeční záležitost papeže, vašeho předchůdce, který v hloubi noci oslavil tuto šťastnou událost nadšeným chvalozpěvem Te Deum. Dokonce zařídil ražení medaile na památku této události! A co kolem 30 000 takzvaných čarodějnic, které byly páleny po celou dobu Křesťanství?

V podstatě, Nejsvětější Otče, za moc nestojíme, ať už jsme papežem, ajatolláhem, Pařížanem, Prušákem, Sovětem či Američanem. Není moc co slavit! V našich temných chvilkách jsme byli všichni krutí jako ostatní. Skutečnost, že jsme si rovni, nic a nikoho neospravedlňuje, nicméně nás zavazuje k nevynášení soudů příliš zhurta či „shovívavě“.

Lidskou zlobu lze potlačit pouze tak, že na nenávist budeme odpovídat sounáležitostí. Nenávist se ničí sama, tak jako cokoliv se ničí samo, ale ne tak, že ji budeme přinášet znovu a znovu se stále pikantnější omáčkou ani tím, že ji zhoršujeme, jako v případě Osvětimi, spoustou bláznivého přehánění, lhaním a vyumělkovanými „vyznáními“. To poslední je přeplněno křiklavými protiklady a bylo vytaženo mučením a terorem ze sovětských a amerických lágrů. V ohavné době Norimberku tomu nebylo jinak.

Působivý náboženský obřad bude vystrojen vaší přítomností uprostřed falešné hry na osvětimském pódiu. Díky této pompě bude učiněn důrazný pokus ve smyslu obrovského přívalu televize a tisku dostat vás otázkami do šachu nenávisti. Vaše jméno má pro ty zločince váhu zlata. Jakoby holokaust nestačil, celý svět se chystá na holokaust číslo dvě. Tentokrát to nebude stát miliardy dolarů, protože to Vaše Svatost zařídila drzým producentům s luxusními přídavky úplně zdarma!

Ať už mezi těmi hlupáky koluje a působí cokoliv, Holokaust 1 nebyl nic než obrovská Hollywoodská raketa nezvyklé surovosti. Především byla řízena vyprazdňováním kapes stamilionů oblbnutých diváků. Následky jejího zásahu však mohou být pouze dočasné, protože lidé si dříve či později všimnou fraškovité povahy toho přehánění. Neobstojí proti řádnému historickému přezkoumání.

Na druhou stranu, Nejsvětější Otče, Váš Holokaust bude vyroben s velkou oslavou přímo v Osvětimi. Bude se samotným papežem z masa a kostí, oblečeným ve své papežské důstojnosti, pomazaný důvěryhodností. V očích Křesťanství napáleného svatokrádežnými manipulátory, tento Holokaust 2 s papežem čelem ke svatému oltáři velmi riskuje působit dojmem polobožského potvrzení propagandy štváčů a lichvářů. Obzvláště při Večeři Páně.

Vaše připomenutí Války před polskou hrobkou v Monte Casino už mnoho věrných znepokojilo. Mám-li věřit tomu, co tisk tenkrát napsal, zdá se, že máte na Ni pouze zlomkovitý partyzánský pohled. Vaše okázalá přítomnost v Osvětimi, Nejsvětější Otče, jich může znepokojit ještě více, protože se bezpochyby chystáte „na to vlítnout“, jak se teď populárně říká. Je to zřejmé.

Člověk člověku vlkem, říkají fanatici.

Člověk člověku bratrem, říká každý Křesťan, který není pokrytec. Všichni jsme bratři: utrpení internovaných za ostnatým drátem a ztrhaný voják za poloautomatickou puškou. Všichni, kdo přežili 1945 musí odpustit a musí milovat: vy, pronásledovaný občan, který se stal papežem, já, voják, který se stal pronásledovaným a miliony lidských bytostí které prožily nezměrnou tragédii Druhé světové války, s našimi ideály, s naším lidstvím, naší slabostí a našimi chybami. Život nemá žádný jiný smysl. Bůh nemá žádný jiný smysl.

Na čem jiném nakonec záleží?

Přes duchovní nerozvážnost, která může být spojena s papežem zaujímajícím postoj v nedořešených historických událostech a přes nenávistné fanatiky zneužívající dramatickou povahu vašeho příběhu, bez zaváhání – z povzdálí svého odlehlého exilu – se přidám ke svěcení mše v Osvětimi.

Jsem Vám, Nejsvětější Otče, synovsky oddán.

komentářů 32 leave one →
 1. runner permalink
  10/02/2012 06:28

  V průběhu PRVNÍ světové války???

 2. runner permalink
  10/02/2012 06:32

  WALOONOVĚ divizi SS?????? A kterýho Waloona konkrétně má překladatel článku na mysli? Toho z té první světové války? :-))) U svatýho bonga z Konga, kdo tohle překládal??? To nemáte nějakýho korektora?

 3. runner permalink
  10/02/2012 07:03

  No jo, Degrelle byl opravdu vynikající člověk, hluboce si ho vážím. I přes ty děsivé chyby v překladu – díky za ten článek.

 4. NěKdo permalink
  10/02/2012 12:38

  runner: http://www.paranormalnijevy.cz/2012/02/03/valecnici-posledni-krizove-vypravy/

  Musím poděkovat za pěkný dokument.
  Myslím že v rámci jedince je jedno jakou má víru nebo v co věří hlavní je jeho oddanost a věrnost.Velká nevýhoda těchto rytířských řádů je že žily v celibátu a tím nemohly jejich válečnické geny předávat.

 5. runner permalink
  11/02/2012 13:20

  NěKdo: No to je pravda. Pro jejich bojovou efektivitu byl celibát ovšem zásadní věcí, protože jedinou možností, jak vybít nahromaděný testosteron byl tím pádem výcvik, boj a práce. Také z toho důvodu byly rytířské řády v boji tak efektivní.

 6. 11/02/2012 13:33

  Jo, třeba v bitvě na Ladožském jezeře a u Grunwaldu, tam byl Řád Německých a Livonských rytířů vysoce efektivní 🙂

 7. NěKdo permalink
  11/02/2012 20:13

  Myslič:Čekal jsem než si někdo z vás rýpne.Mám pro tebe jednu pochoutku k pobavení možná znáš http://odkrytelzi.cz

 8. sas permalink
  11/02/2012 22:14

  Myslič, už toho vašeho fňukání nechej. Prostě jste neměli sílu na přežití :-D, to je příroda. Dobře víš, že takové kecy nemají smysl a hlavně nic neřeší, hou.
  Pripadá mě že autor sleduje sérii dokumentů na čt2 Kolaborovali s nacisty, nadávno o něm mluvili.

 9. 12/02/2012 10:20

  NěKdo:

  To jsou opravdu velmi humorné stránky 🙂 Velmi dobrá recese 🙂

  sas:

  No zrovna u toho Grunwaldu a na Ladožském jezeře jste něměli sílu na přežití

 10. sas permalink
  12/02/2012 10:54

  Mysleno to bylo na pohany s tím přežitím, nebo že by ses dal k pravoslaví, když vyzvyhuješ jejich světce.“jste něměli sílu“ my né, já nikoho fanaticky nepodporuji ani neobviňuji(tak jak někteří) ikdyž jsem katolík,ale pragmatiky smýšlející. Už vám chybí jen najít v minulosti nějaký ten holokaust a můžete fňukat spolu. :-p

 11. 12/02/2012 13:03

  Za kvalitu se omlouvám, ale překlad není můj a bez svolení autora ho opravovat nebudu.

 12. runner permalink
  12/02/2012 13:10

  Myslič: U Grunwaldu bojovali katoličtí Poláci a Litevci proti katolickým Němcům. Důvodem nebyla víra, ale politika. Myslím že tady akorát mlátíš prázdnou slámu a chytáš se kde čeho, jen aby sis zahojil bebínko. Je to smutnej pohled, na někoho takovýho…

 13. 12/02/2012 13:35

  Runner a sas:

  U Grunwaldu bojovali na Polské straně nejen pravoslavní Rusové a pohanští Baltové (konkrétně Litevci a zbytek Prusů) 🙂 Velké překvápko, co?

 14. sas permalink
  12/02/2012 14:57

  Překvápko? 🙂 je pravda že se dychtivě a zarputile nepiplu ve shánění nějakých argumentů proti té či druhé straně. A taky proč, nemám to zapotřebí. Nepotřebuji si něco dokazovat a paušalizovat. Pohlížím na to, jako na nedílnou součást té doby. Válečnictví sleduji spíš po vojenské, technologické a strategické stránce. Určitě jsem raději když v té době vítězí kříž nad půlměsícem a na vnitroevropské války pohlížím jako mocenskou záležitost ať už pod jakou koliv záštitou. Lidi by válčili i bez církve. Pripadá mě to, že se snažíš(te) z křesťanů udělat „nacisty“ a „vás?“ jejich oběti „židy“, hledáte si ten váš pohanský holokaust….. Takže přeji příjemné bádání a naplnění děravé nádoby 😉

 15. Pust permalink
  12/02/2012 16:43

  Co s tím Degrellem furt máte? Vždyť to byl fanatik a debil. V roce 1944 při ofenzivě v Ardenách pořád věřil že zvítězí. Četl jsem jeho knížku, očekávajíc nějaké popisy boje a na každé straně psal jak jsou jeho muži bombastičtí, rusi podřadní a tak furt dokola. A jak se navážel do ČSR taky nemá obdoby. Fuj, hanba takovému muži

 16. 12/02/2012 16:58

  Sas :

  Hm…. já ti tady ukážu konkrétní informaci (Grunwald) a tobě se to nezdá…. Možná dokonce budeš tvrdit, že to není pravda. 6e jsi o tom nic nečetl, neznamená, že to není pravda. Antarktidu jsi asi taky nikdy neviděl a teda asi nevěříš, že existuje? Já jsem uvedl pouze dva případy, kdy se ukázala žalostná „efektivita“ těch tvých slavných Řádů…. Říká ti něco třeba bitva u Hattínských rohů? Tam se řádoví rytíři taky zachovali obzvlášt‘ efektivně, že? A to rozhodně nefandím muslimům. Chceš další příklady ? Klidně dodám.

 17. sas permalink
  12/02/2012 17:59

  Já, nemám důvod ti něco vyvracet nebo nevěřit, nevím z čeho sis tohle vyvodil. Ani nevyzdvyhuji efektivitu řádů, taky nevím kde jsi na tom byl. Spíš se na to dívám s nadhledem. Tak jak můžu vzhlížet na nepřátelského vojevůdce Saladina s uznáním, tak stejně můžu zatracovat některé činy řádů. Buď mě nechápeš, nebo si nechceš tuhle skutečnost připustit. Já další příklady nepotřebuji, když budu chtět tak si je najdu, ale raději sleduji dokumenty. Tady tohle není o nějakých bitvách (ikdyž mě tahle oblast baví a když už bych měl o nich diskutovat tak určitě v jiných souvislostech), ale o tom vašem přístupu. Když někdo nahodí kladnou věc ze strany co udělali křesťané pro evropu, nedokážeš to (vy)uznat, hned se snažíš poukazovat vším možným na negativa nebo něco najít a zakaždou cenu to zesměšnit. A když už nic, tak děláte ze sebe oběti…Viz pohanský holokaust…Trala lá a je to pořád dokola 😀 Čus

 18. NěKdo permalink
  12/02/2012 19:12

  Pust:
  Vedl si někdy revoluční politickou stranu a hnutí které bylo proti stávajícímu uspořádání.Vrhl by ses na východní frontu aby si svému národu zajistil lepší postavení v Evropě a tam hrdinně bojoval.Po prohrané válce nezalést do ústraní ale dál se snažit o zlepšení situace pro Evropu?
  Asi ne co tak až tohle dokážeš můžeš tu říkat že je debil.

  K fanatismu– pokud je pravda, že fanatik má sílu deseti mužů, je to nezbytné, neboť ostatních devět se nehodlá obtěžovat.

  K ČSR pro nás je to citlivé téma ale jinak je logické že se bude navážet do státu který si hrál na národní přitom Čechů tam byla polovina a ostaním menšinám byla upíráno právo na sebeurčení možná až na židy.

  Ten muž nebyl dokonalý byl to člověk a ten nebyl nikdy dokonalý.Ale měl k té dokonalosti jak byla po tisíciletí vnímána mnohem blíž než věčina nebo snad i všichni dnešní muži.

 19. 12/02/2012 20:14

  Sas:
  Já že „nedokážu uznat, když něco kladného udělali křest’ané pro Evropu“? Hm… Tak proto asi vychvaluju Alexandra Něvského a třeba Jeronýma Pražského, že? Já přeci uznávám, že tito křest’ané NĚCO velkého pro Evropu udělali! Postavili se katolické ageresi.
  A řeč byla o „efektivitě“ Řádů, ne? A když jsem ti uvedl dvě bitvy, kde se ta „efektivita“ plně projevila, tak do toho začneš zatahovat pohanství a holokaust. Takhle si představuješ argumentační diskusi nebo dialog? Bravo! Krom toho, vážím si i dalších křest’anů, co něco udělaůli pro Evropu, třeba Dmitrije Donského, Miloše Obiliče nebo Luthera. Jenže to nebyli katolíci, že? A že to není k tématu? No, jen jsem se pokusil přizpůsobit tvé „argumentaci“….

 20. Pust permalink
  12/02/2012 21:56

  Někdo- Snad nemusím zachraňovat Evropu, abych si mohl udělat obrázek na někoho takového jako je Léon. Kdybych mohl tak se tam vrhnu, ale žádná příležitost není 😛

  Fanatik to byl a zároveň to byl hlupák. Stačilo mě číst jeho knihu – věřit v roce 45 na vítězství mi přijde poněkud střelené.

  Náhodou ČSR se k menšinám chovalo relativně přijatelně, pokud se tedy nejednalo například o cigány.

 21. runner permalink
  12/02/2012 22:01

  Myslič: Sas má pravdu, jen zbytečně vysíráš a hádáš se o nějaký svoje vize který jsou každýmu totálně ukradený.

 22. Myslič permalink
  13/02/2012 06:10

  runner:

  Tak proč na jasné pravdy tedy reaguješ, když jsou ti totálně ukradený? Nebudeš ty masochista? Jo, mám taky jednoho oblíbeného katolíka, abych mu zbytečně nekřivdil….Jmenoval se Josef II..- To byl dobrý Habsburk, ne?

 23. sas permalink
  13/02/2012 11:52

  Myslič, ty pravdy ti nikdo neupírá. Problém vznikl tehdy zě tady někdo dal odkaz na solidní dokument, kde poráží hrstka katolíků turky, vzápětí skodolibě nastoluješ bitvu kde jsou katolíci poraženi. Nevím co to je za hru, neznám pravidla, ale asi podle tebe by to bylo 1:1 🙂
  Připadá mě, že celá vaše parta se zasekla tam kde naši předci skončili(nadruhou stranu jsem rád že se tou dobou někdo zabývá), díváte se na situaci jen z jednoho pohledu a to ještě z pohledu obyčejného pěšáka. Jestli takle přemýšleli i pohané(naši předci) nedivím se, že zanikli. Poukazujete na černé stráky církve a kdo je nemá? Ve středověku bych byl proti církevním nařízením i já, těžko říct. Vrchnost bude vybírat daně vždy, ikdyž to byli třeba odpustky (dnes vlády vybírají daně za tučné potrviny, u nás zatím ne). Církev prochází neustálou reformou, tak jako všechno jiné, uznává chyby z dob minulých. Ono se to dobře posuzuje vždy s odtupem času(po bitvě je každý generál). V té době to bylo momentální řešení o upevňování moci, dřív lidi takle nefilozofovali jako my. Ale v dnešní době mě tohle vozeníse po nich přijde směšné, nedovedete si razit vlastní cestu bez toho, aby jste na někoho poukazovali. Vždyť církev můžeš dnes absolutně ignorovat, možná ti to leží tak silně v žaludku, ale nevím co? ZÁVIST, že nejste na jejich místě, na to máte slabou víru a odhodlání.
  Pokud křesťanství zajišťovalo panovníkům udržení(tím pádem přežití národa) se u moci popřípadě tvoření silnějších aliancí, byli by sami proti sobě(štěpení na další frakce protestanti, evangélici… opět mělo jen mocenské snahy, zaujmout běžné lidi, získat jejich podporu a dostat se k majetku a tak je to se vším a jen naivní člověk si může myslet něco jiného. Kdyby nedošlo ke christianizaci (a možtá to byla ještě ta mírumilovnější varianta), zase tu bude něco druhé. Pokud by jsi byl slabší než tvůj mocichtiví soused tak tě stejně zničil, ani nemusel být křesťan. Tohle obviňování křesťanů je absurdní. Klidně to můžeš přenést do dnešní doby a nemusíš se hrabat v nic neřešících zaprášených argumentech. Jelikož již víra není in, máme politické systémy. Jako je „demokracie“, demokratické země vytváří aliance, dobývají nedemokratické a šíří jejich osvětu, samozřejmě s patřičným nám dnes pro někoho neviditelným vlivem. Velkou výhodu mají proti křesťanství tu, že se můžou poučovat z minulosti a vyvarovat se starým chybám. Což vy dělat neumíte, proto budete plnit tu pomyslnou děravou nádobu, do té doby až vás to přestane bavit(rád bych se pletl). A jinak, ten kdo nejde(nešel) se systémem nebude vlastnit ČEZ, toť je můj a snad i tvůj problém 🙂

 24. 13/02/2012 15:08

  Sas:
  To ty jsi tady při té diskusi vytahoval pohanství, ne já… A vůbec nejevíš radost nad tím,že pochválím i katolíka Josefa II.. To je fakt divný, protože zrovna jeho jsem uvedl jako příklad,z kterého by si měla ta vaše církev vzít ponaučení. Ale asi se vám nechce. Všiml jsis, že se do nás navážíte jen vy, katolíci? Všiml jsis, že protestanti nebo pravoslavní nemají potřebu se do nás navážet? A ty se divíš, že mě Katolická církev (jiné zdaleka ne) leží v žaludku? No, nemám prostě rád zloděje, to je celé…. Podívej se, kolik se vás k té vaší Církvi přihlásilo ke sčítání lidu…. Není ti ten odliv „věřících“ podezřelí?! Tak mě tu nepoučuj o víře! Jistě, můžeš poukazovat na to, kolik se přihlásilo pohanů a „pohanů“… Jenže pohanský revival je tu nějakých dvacet let. A já si myslím, že na rozdíl od jiných křest’anů, vaše teroristická organizace co nevidět skončí (tedy v Evropě), protože už sis jistě všiml, že vaše kostely zejí prázdnotou (až na pár babiček). Já nemám nějakou zášt‘ ke křest’anům, jen neuznávám vaši Církev. Chodím hrát karty s evangelickým farářem, jeden můj známej je pravoslavný pop a to by ses divil, co si té vaší sektě myslí. A co si myslí o těch vašich „efektivních“ řádech! Nevím, kolik znáš protestantů a pravoslavných. Mému dědovi je přes devadesát, je to protestant a nedávno o jednoho katolického řebráka, co přišel žebrat o „příspěvek na střechu katolického kostela“, přerazil hůl. Je zásadně proti restituci „církevního“ majetku a je to křest’an. A je normální. A představ si, on občas i káže! Ale tu vaši sektu fakt nemusí… Ale podle vás jsou tihle lidé nejspíš heretici, co? A ty se pak hrozně divíš, že za vzor považuju Alexandra Něvského… Považuju.

 25. sas permalink
  13/02/2012 16:30

  „Myslič permalink
  11/02/2012 13:33

  Jo, třeba v bitvě na Ladožském jezeře a u Grunwaldu, tam byl Řád Německých a Livonských rytířů vysoce efektivní 🙂 “
  Nepřekrucuj pravdu, byl jsi první kdo s tím začal, zbytek se odvíjel od tohoto příspěvku….. Takhle na věrohodnosti nezískáte.
  Nevidím důvod proč bych se měl rozplývat, když chválíš jožku II.
  Proč se do vás „navážíme“ jen my katolíci????? to bude asi tím, že je nás tady nejvíc a kdybych nebyl nacionalitou tak bych se k těmhle stránkám a jim podobným ani nedostal.
  Co se týče odlivu věřících, tak to se děje u všech tradičních církví, snad jen ne u islámu kde je na potomky kladen silný důraz. Aspoň vidíš, že jsme benevoletní. Taky nekopu vlastní děcka, aby vlezli do kostela.
  Co se týče prázdnoty kostela v čechách to byla vždy bída u nás to celkem síla :-)……
  Co se týče církve samotné, ano je to moloch s penězi, takže je jasné, že se tam vyskytují Graubneři, tak jak u každé skupiny kde jsou prachy. Věř tomu, že u jiných církví, tam kde jsou dominantní je to to samé!!!!!!!!!
  S pozdravem

 26. 13/02/2012 17:01

  Hm…. Ty pravdo a kde je u Ladožského jezera a Grunwaldu něco o pohanství?! A Pepa II. Přece vynalezl Toleranční patent, jestli mu to vyčítáš, tak to moc benevolentní teda nejsi… Prý bude i blahoslaven. Ale to asi až za dalšího papeže. Ten bude ale jistě barevný, co ty na to ?

 27. sas permalink
  13/02/2012 18:14

  To byla reakce na tvé rýpnutí do katolictví, nic víc, nic míň.
  Ten bude ale jistě barevný, co ty na to ? Na tohle bych ti odpovídal raději až se to nestane :-).
  Každopádně vždy se budu snažit vycházet z antických, křesťanských a slovanských tradic, etiky které se za ty stovky let navzájem propojily na tolik, že tvoří celek. Nepotřebuji zkoumat jestli na velikonoce jsem víc pohanem když chodím s pomláskou (nebo jak tomu v čechách říkáte)po rodině nebo křesťanem že zajdu do kostela, nebo, že v květnu sedím pod pohanskou májkou……… Opravdu se potom pídit nemusím, důležité je, že u nás(kde bydlím) tyto tradice přežívají sami od sebe a divil by ses že „čeroprdelníci“ mají snahu tohle podporovat, aby se aspoň nějaké tradice udrželi. Je to těžko vysvětlovat někomu kdo tuhle skutečnost nezná…

 28. 13/02/2012 18:29

  Aha… No, aspon‘ že uznáváš, že já jsem tu s pohanstvím nezačal… To bych se opravdu divil, že zrovna májku u vás staví farář. Tady u nás zrovna jeden půjde sedět za obtěžování nezletilých…. Katolík, samozřejmě. Jinak mě celkem nepřekvapuje, že jsi se nevyjádřil k mojim pravoslavným a protestantským přátelům. Ti ale vlastně přijdou do pelka za Josefem II., že jo? Co konkrétně proti němu máš? A u nás v Čechách se tomu říká „pomlázka“. Jinak navrhuju tudle debatu přenést na „Bratrství“, tvému souvěrci runnerovi tam dochází dech a soukmenovce Midilirda tady asi nebavíme (i když on je taky pohan).

 29. sas permalink
  13/02/2012 19:58

  Nestaví, ale pokecá. Jinak se divím, že na bratrství neslavily Hromnice(asi v tom máte ještě mezery). Samozřejmě křesťané taky zrovna slaví, to víš, je to všechno až neuvěřitelně propletené :-), to to někdo dobře vymyslel(ale aspoň si na to někdo vzpomene, ikdyž trochu jinak). teď budeme mít ještě masopust :p. K tvým přátelům a Jožkovi II se snad někdy vrátím, dnes to balím (bude dokument :-)). Tvůj návr bych přijal, ale naposledy jsem tam napsal, že tam končím kvůli se opakující diskuzi a nic neřešíčím kecům a jsem trošku zásadový. Runner je chlapec šikovný on si nějak poradí. Midilird tu už tolik komentů (sice o hovně) neměl dost dloho, tak aspoň něco 🙂
  Tak čus

 30. 13/02/2012 21:03

  sas: Kdybys chtěl tak ti pošlu fotky z oslav Hromnic 🙂 Žes to neviděl, já tam každýho nezvu 🙂

  P.S.: Dokument stál za hovno…

 31. odin58 permalink
  21/02/2013 11:11

  myslic: Mas-li za pritele ev. farare a popa mel by ses od nich naucit pravopis.
  Citat: „neni ti odliv vericich podezreli?“ ý!!!!

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit / Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit / Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit / Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit / Změnit )

Připojování k %s

%d bloggers like this: