Skip to content

Esoterický hitlerista – Rozhovor s Miguelem Serranem

28/02/2012

Nějakou dobu zde překládám texty Sávitrí Déví, která je mnohými považována za nejpřínosnější filosofku nacionálního socialismu poválečné éry. Nyní se seznámíme s Miguelem Serranem, diplomatem a „esoterickým hitleristou“ z Chile, u příležitosti výročí jeho smrti 28. února 2009. Miguel Serrano je ve světě rozhodně méně známý než Sávitrí Déví, protože pochází se španělsky hovořícího prostředí a jeho texty byly překládány velmi pomalu (a někdy je Serrano sám tvrdě zamítl, kvůli samotným překladatelům – „tupým neonacistickým paličům kostelů“). Nemýlím-li se, pak je toto první text v češtině od Miguela Serrana. Věřím, že rozhovor shledáte přínosným, i když některé názory jsou přinejmenším „zajímavé“.

Miguel Serrano, narozený v Santiagu v Chile, byl velvyslancem v Indii v letech 1953-62, velvyslancem v Jugoslávii, Rumunsku a Bulharsku v letech 1962-70, stejně tak vyslancem u Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni a u Organizace OSN pro průmyslový rozvoj (UNIDO). Byl vydavatelem časopisu La Nueva Edad, který vycházel v letech 1939-45.

Miguel Serrano byl součástí Chilské expedice na Antarktidu v letech 1947-48 s tajným úkolem objevit na tomto zamrzlém kontinentě oázy s pitnou vodou. Chilská armáda po něm za jeho úspěchy coby civilního objevitele pojmenovala horu.

Jakožto přítel mnoha jogínů v Indii a osobních známostí s Néhrú, Indirou Gándhíovou a Dalajlámou, byl Serrano jediným cizincem, kterého Dalajláma přijal v Himalájích před svým útěkem před čínskou invazí.

Miguel Serrano byl členem Hermetického kruhu zformovaným C.G. Jungem (který napsal předmluvu k Serranovu „The Visits of The Queen of Sheba“; jediný případ, kdy Jung napsal prolog pro čistě literární práci) a Hermannem Hessem, v jehož domě v Montagnole ve Švýcarsku po deset let žil, když opustil svou kariéru diplomata kvůli své vášni pro výzkum a psaní.

Neúnavně pátral po tajemství mystických měst Šambala a Agartha v Himalájích a stále usiluje o nalezení Města Césarů v jihoamerických Andách. Jednou dokonce navrhl Hanně Reischové, slavné zkušební pilotce Třetí říše, aby spolu pronikli do duté Země jižním pólem. Vydal se po stopách Otto Rahna a navštívil ruiny Montsegury v Pyrenejích a Sabarthské jeskyně. Ze San Juan de la Pena se vydal prozkoumávat Camino de Compostela, které původně dosahovalo až k dolmenům Stonehenge ve Velké Británii.

Mezi Serranovi nejpozoruhodnější přátele patřili albigenský učenec Rene Nelli, profesor na Toulouské univerzitě, a známý básník Ezra Pound. Serrano sponzoroval jediný památník věnovaný Poudnovi nacházející se v Medinaceli, ve Španělsku, jehož odhalení se zúčastnili Olga Rudgeová, Poundova společnice, a benátský princ Ivancici.

Většina literární práce tohoto fenomenálního autora byla publikována velkými vydavatelstvími v New Yorku, Londýně, Ženevě, Curychu, Tokiu, Novém Dillí a Teheránu, a přeložena do většiny nejrozšířenějších evropských jazyků: angličtiny, němčiny, francouzštiny a portugalštiny, stejně jako do řečtiny, japonštiny, perštiny, srbochorvatštiny a maďarštiny.

Nyní, ve svých osmdesáti letech žije Miguel Serrano v Chile a pokračuje ve svém mýtickém poslání v magických Andách své rodné země. Neutuchajícím duchem a neuhasitelným intelektem se řadí k nejvíce působivým a plodným mystickým dobrodruhům našeho věku.

Následující rozhovor byl složen z originálních přepisů dvou rozhovorů, které vyšly v ANTIDOTO v Řecku a v THE FLAMING SWORD na Novém Zélandu.

Sám sebe označujete jako „esoterického hitleristu.“ Mohl byste tento termín prosím definovat.

Serrano: Hitler kdysi řekl: „Kdo si myslí, že národní socialismus je pouze politickým hnutím, nepochopil ve skutečnosti vůbec nic.“ Národní socialismus byl vždy hitlerismem a hitlerismus měl vždy esoterické základy. Na konci 30. let a během války nebylo možné, či příhodné, aby byla tato skutečnost více známa. Nicméně po válce a po její zdánlivé prohře neexistovala pro hitlerismus jiná cesta, než ta esoterická. Pro mě má esoterický hitlerismus archetyp kolektivního nevědomí, které používali Řekové pro pojmenování bohů – např. Apollón, který je Wotanem pro Němce a Višnuem a Šívou pro hinduisty – a je vývojem v jednotlivých a kolektivních duších skutečných hitlerovských válečníků. Je to staronové náboženství se všemi rituály a mýty, které je důležité objevit, či znovuobjevit. Ústředním dramatem je zjevení osoby Adolfa Hitlera na této Zemi, posledního avatára, který přišel stvořit obrovskou bouři, katastrofu, aby se tak probudili všichni kdo spí, a zahájil Nový věk, který přijde po potopě. Proto jsme započali s počítáním nového letopočtu tohoto Nového věku s Hitlerovým narozením.

C.G. Jung v jednom předválečném rozhovoru přirovnal Adolfa Hitlera k Mohamedovi. Považujeme Mohameda za politika? Byl prorokem s obrovským politickým dopadem na celý svět. Já považuji Adolfa Hitlera za největší osobnost na světě a spočíst dopad jeho vizí, myšlenek a činů je dnes nemožné. Kdybychom o celé věci přemýšleli indoárijským způsobem, jako Sávitrí Déví, museli bychom v Hitlerovi vidět inkarnaci věčnosti, avatára, tak jak je pojmenován v mé knize Adolf Hitler: el Último Avatãra (Adolf Hitler: Poslední avatár).

Jak jste se k hitlerismu dostal, ať už jde o esoterickou nebo exoterickou stránku věci?

Serrano: K exoterickému hitlerismu jsem se dostal politicky zleva, velmi působivou heroickou smrtí dvaašedesáti chilských nacistů mé generace v roce 1938. Během války jsem vydával časopis La Nueva Edad (Nový věk). Krátce poté mi můj chilský mistr odhalil tajné kořeny hitlerismu a kým Adolf Hitler skutečně byl – kouzelníkem, který měl moc dobrovolně opustit své tělo a komunikovat s dalšími nehmotnými bytostmi. [1]

Obsahuje Váš esoterismus nějaký druh rituálů nebo uctívání?

Serrano: Ano, obsahuje. Zde v Chile pořádáme veřejné obřady podobné těm v Norimberku, jako „Autos Sacramentales,“ ale už nějakou dobu ne tak veřejně jako kdysi. Rituály máme na rovnodennost a slunovrat. Také používáme malých skupin soustředících se na našeho Führera nebo promítání mysli za účelem boje nebo zničení sil Nepřítele.

Věříte, že lze změnit události magií, tedy nějakými magickými rituály a meditací?

Serrano: Ano, je to možné, ale je to obtížné a nebezpečné. Dnes Nepřítel pracuje mentálně, používajíc Kabalu a elektronické přístroje (Takion), promítající subatomární částice za účelem ovládnutí mysli. Ano, dnes se hlavní války vedou psychotronicky, technotronicky a kybertronicky. Hlavní válka je mentální, nazývána Kamomanasic. To znamená, že nepřítel útočí na mentální atmosféru Árijců, manipulujíce jejich myšlenky a oddělujíc je od fyzických těl, měníc karmu a její duchovní vývoj. Svým způsobem je celý svět těmito prostředky zhypnotizovaný, spolu s podprahovými zprávami nacházejícími se v dnešních médiích, stejně jako v lécích a nápojích jako Coca Cola, Pepsi Cola ap. Ano, mentální válka používá podobné strategie. Samozřejmě to vyžaduje speciální kázeň a výcvik, jako esoteričtí SS nebo starověké náboženské vojenské řády minulosti.

Do jaké míry je Váš esoterismus propojen s Jungovými archetypy a použitím symbolů, například run?

Serrano: Runy jsou velmi důležité magické symboly, bohužel návod na jejich interpretaci byl ztracen a jejich moc téměř zničena jejich podlým zvulgarizováním a zpopularizováním Židy. Je důležité je zachránit, jak jsem sám učinil ve své knize Adolf Hitler: el Último Avatãra. Musíme je použít v našem duševním boji. Každopádně není moc rozumné o tom mluvit takto otevřeně.

Víme, že Vaše integrovaná osobnost Vás přivedla do blízkosti velkých osobností literatury a vědy. Mohl byste nám, i když pouze krátce, říct něco o lidech, se kterými jste se potkal?

Serrano: Zřejmě nejpozoruhodnějším člověkem, s kterým jsem se setkal byl Ezra Pound. Znali jsme se dobře ke konci jeho života, kdy žil v Benátkách, kam se přestěhoval ze Spojených států, kde byl 13 let držen v psychiatrické léčebně za svou podporu Německa a Itálie během druhé světové války. Rovněž jsem se setkal s Dalajlámou během jeho útěku z Tibetu za čínské invaze. Byl tehdy ještě velmi mladý, teprve pětadvacetiletý. Odcestoval jsem za ním až do Himalájí jen abych se s ním setkal a to mi nikdy nezapomněl. Když jsme se později opět potkali na pohřbu Indiry Gándhíové v Novém Dillí, pozval mě k sobě do Dharmsaly, kde nyní žije, na velmi zajímavou rozmluvu. Je dobré vědět, že ještě než do Tibetu přišel budhismus, byli Tibeťané válečnickým národem a jejich původní náboženství, bönismus, užíval svastiku stejně jako hitlerismus. Do dnešních dní zpravodajské služby Anglie a Spojených států nepřišly na skutečné a záhadné spojení, existující mezi Tibetem a Hitlerovským Německem. Tibet padl záhy po pádu Třetí říše a bohužel, dnes je Dalajláma dalším vězněm „globalismu“ a nástrojem Židů. Znal jsem i další velmi zajímavé osobnosti: v politickém světě například Džaváharlál Néhrú a Indiru Gándhíovou; a ve světě literatury a vědy Hermanna Hesse a C.G. Junga. Prvně dva jmenovaní však byli zřejmě nejvýznamnější politické osoby, které jsem kdy znát mohl. O C.G. Jungovi a Hermannu Hessovi jsem psal ve své knize C.G. Jung and Hermann Hesse: A Record of Two Friendships (C.G. Jung a Hermann Hesse: Příběh dvou přátelství).

Podělte se s námi prosím o okolnosti, díky kterým jste se seznámil s Carlem Jungem.

Serrano: Ve své knize osvětluji právě tyto okolnosti, díky nimž jsem se s C.G. Jungem seznámil. Napsal předmluvu pro moji knihu The Visits of the Queen of Sheba (Návštěvy královny ze Sáby). Myslím, že tento švýcarský profesor věděl lépe než kdo jiný, kým Hitler ve skutečnosti byl. V knize profesora Williama McGuire, Jung Speaking, vydané Princeton University Press, byly otištěny tři rozhovory o Hitlerovi s profesorem Jungem. První vyšel v London Observer, druhý v amerických novinách a třetí byl vysílán v Rádiu Berlín na konci roku 1938. V těchto rozhovorech Jung poznamenává, že Hitler byl posednut kolektivním nevědomím árijské rasy. Či-li Hitler byl mluvčím celého árijského světa. Toto zcela mimořádné téma dále prozkoumávám ve své knize Adolf Hitler: el Último Avatãra.

Víme, že Jung v národním socialismu viděl vzkříšení wotanovského „stínu“ germánského lidu. Vnímal obraz vzkříšení toho archetypu jako pozitivní, nebo jako negativní jev?

Serrano: Profesor Jung byl obrovský myslitel, ale byl to také Švýcar, tudíž měl rozporuplnou osobnost, velmi odlišnou od Heideggera. Ihned po válce začal měnit své výroky o Hitlerovi a německém národě, a to velmi hanebně. O těchto výrocích jsem až do nedávna neměl ani potuchy, a právě kvůli nim jsem ztratil část svého obdivu k Jungově osobnosti. Rovněž je potřeba zdůraznit, že Jung nerozuměl ničemu na wotanismu a runách. Myslím, že to bylo zaviněno jeho křesťanským původem. Jeho otec byl luteránský kněz, stejně jako otec Hermanna Hesse, Hölderlina a, pokud se nemýlím, tak také Nietzscheho. Tato skutečnost stvořila takové zmatení a vnitřní pnutí, jež dovedlo poslední dva jmenované k šílenství. Nejdále, kam se Jung dostal, byl „Mistr Eckhart“ a gnosticismus. Na druhou stranu byl zednářem, jak většinou luteráni bývají.

Přesto však byl Jung vychytralý a oportunistický, jak si ho dnes vybavuji. Když byl Hitler u moci a národní socialismus na vrcholu, razil Jung koncept „dvou kolektivních nevědomí,“ kteréžto bylo smrtící zbraní vůči Židům, stejně jako freudistům. Po válce se tento koncept z jeho děl vytratil až tak, že je dnes zhola nemožné najít o něm zmínku v kolekcích jeho úplných prací. Mám ve svém držení knihu, vydanou v Argentině roku 1939 pod jménem El Yo Y El Inconsciente (The „I“ And the Unconscious, Já a nevědomí), kde je teorie o dvou kolektivních nevědomích vysvětlena. Navíc měl Jung židovskou sekretářku.

Někteří Jungovi přátelé, jako třeba Van der Post, uvádějí, že se Jung dostal s národně socialistickým režimem do konfliktu. Jaké byly Jungovy skutečné názory na národní socialismus v pozdějších letech jeho života?

Serrano: Van der Postovo tvrzení, že se Jung dostal do konfliktu s národně socialistickým režimem, je zcela nepravdivé. Jung nikdy neměl přímí kontakt na tehdejší režim, byl pouze prezidentem Berlínské psychiatrické společnosti, kde nahradil Dr. Göringa, bratra Hermanna Göringa. Jung se až tehdy snažil národním socialistům zavděčit, a po jejich porážce se jich zřekl, aby se zase zavděčil Židům. Tohle nikdy nebyl případ s Heideggerem nebo Ezra Poundem, a právě proto, jak jsem už poznamenal výše, i přestože obdivuji Jungovy myšlenky, nemohu obdivovat jeho charakter. [2]

Za jakých okolností jste se seznámil s Ezra Poundem?

Serrano: S Ezra Poundem jsem se poprvé setkal v Benátkách. Tehdy už s nikým nemluvil, ale se mnou ano. Popisuji tento příběh ve svých knihách El Cordón Dorado: Hitlerismo Esotérico (Zlatý řetěz: Esoterický hitlerismus) a El Último Avatãra.

Říká se, že Pound ke konci svého života zavrhl své pro-fašistické názory a litoval podpory, kterou k fašismu projevoval. Je to pravda?

Serrano: Je naprosto nepravdivé, že by ke konci svého života Ezra Pound litoval svých pro-fašistických názorů. Ke konci svého života vůbec nemluvil ani nepsal, tedy bylo by pro něj nemožné, něco takového učinit. Myslím že právě proto se dobrovolně odevzdal mlčení, aby ho nikdo nemohl přinutit nedobrovolně něco podobného prohlásit. Až do úplného konce zůstával věrný svým ideálům a jak sám řekl: „Buď věrný svým starým snům, aby tak náš svět neztratil naději.“ Bohužel, Ezra Pound byl obklopen lidmi, kteří ho sice milovali (jako například Olga Rudgeová), ale vůbec mu nerozuměli. Italský princ Ivancici, přítel Ernsta Hamingwaye, a patřící rovněž k těm, kteří mu nerozuměli, pozval na Poundův pohřeb benátského rabína, který samozřejmě odmítl. Snad se snažili přesvědčit Židy, aby mu udělili posmrtnou Nobelovou cenou … chyba lávky! V každém případě, Ezra Pound, Knut Hamsun, Arno Breker a já sám zůstáváme šťastně a čestně vyvrženi a zatraceni v dnešním židovském světě.

Jaký je Váš názor na filosofická díla Sávitrí Déví?

Serrano: Sávitrí Déví byla největší válečnicí hned po Adolfu Hitlerovi, Rudolfu Hessovi a Josephu Goebbelsovi. Navíc byla první, kdo objevil skutečné tajemství a duchovní moc, skrytou za hitlerismem. Představila nové náboženství a zasvětila Hitlerovi svatyni v Indii. Sávitrí Déví byla, stejně jako já, antikřesťan. Sama sebe zasvětila do toho, co já poznával celý život a poznávám doposud. Není vůbec náhodné, že španělští katolíci ve svých publikacích útočí na Sávitrí Déví, Ottu Rahna a mě. Bylo tomu až ke sklonku jejího života, když jsme si začali psát. Těsně, o pouhý jeden týden, jsme se minuly v Evropě. Dorazil jsem do Evropy pár dní po její smrti. Jsem toho názoru, že Sávitrí Déví bude pamatována jako největší sestra všech kněží esoterického hitlerismu – Wotanovou kněžkou.

Mnoho spisovatelů na téma okultismus odkazuje na údajné spojení mezi Třetí říší a Tibetem. Mohl byste Vy sám osobně takové spojení potvrdit?

Serrano: Není to moc známé, ale existovalo osobní spojení Adolfa Hitlera se Svenem Hedinem, švédským cestovatelem po Himalájích. Oba se zajímali o nalezení nejkratší možné geografické fyzické cesty mezi Německem a Tibetem – Berlínem a Lhasou. Dokonce V ještě před příchodem Hitlera, existoval v duchovním světě vztah mezi Berchtesgadenem a Lhasou.

Existuje mnoho legend o Tibeťanech a Bitvě o bunkr. Úkolem Tibeťanů, podobně jako Inků v Americe, bylo skutečně chránit vstup do duté Země. Skutečným pojítkem mezi Tibetem a Třetí říší však byla svastika, „Levogira,“ protože směřování této svastiky je stejné jako u náboženství bön v před-buddhistickém Tibetu, která byla Dropou Árijců. Levotočivá svastika Hyperboreje.

Pane Serrano, mohl byste nám říct svoji charakteristiku moderní liberální společnosti a jaké nabízí řešení k vyššímu duchovnímu poslání člověka?

Serrano: Existují jisté rozdíly mezi moderní a starou liberální společnosti, přestože jsou obě – stejně jako komunismus – výtvorem a nástrojem mezinárodního Židovstva. Je naprosto nemožné, aby tyto systémy nabídly „řešení k vyššímu duchovnímu poslání člověka.“ Právě naopak. Tyto systémy byly vytvořeny Židy ke zničení nežidovských společností a samotné duše gojímů.

Jaké byly esoterické proudy za NSDAP a Třetí říší?

Serrano: Hitlerismus, jak by řekl Otto Rahn, byl luciferiánský. Lucifer je Jitřenkou. Já sám jsem luciferián v tom smyslu, že Lucifer je Jitřenkou, „nejkrásnějším světlem,“ je Bohem-Bohyní Venuší. Je víc než planetou; je kometou, jež se zastavila na místě, kde dnes obíhá, aby připomněla božímu lidu jeho vlastní duchovní původ a ukázala mu cestu jak ho znovu nabýt. Právě na Venuši je zrovna teď Adolf Hitler spolu s elitou, které se ke konci války povedlo ze Země uniknout. Oproti častým mylným představám, nemá Lucifer nic společného se „satanismem,“ který je řízen tajnými službami jako CIA, M-12, MI-6, Mossadem atd., s cílem zničení skutečného duchovního proudění a Hitlerova archetypu. Skutečný esoterismus stojící za Hitlerem a onou velmi malou elitou ho obklopující, byl esoterický scientificismus jiné vědy a jiné technologie, založené hlavně na implozivním principu, vedoucím k UFO a cestování mezi dimenzemi, s naprostou potřebou prohrát válku zde, aby ji získali v paralelním světě, či lépe řečeno, na příhodnějším místě a v příhodnější dobu. [3]

Národně socialistický režim zakázal Společnost Thule a jiné okultní řády, jejíž členové se podíleli na založení NSDAP. Proč byly tyto řády zakázány?

Serrano: Třetí říše zakázala Společnost Thule a podobné okultní řády, protože v sobě nesly až příliš nesmyslů a některé byly propojeny se zednářskými společnostmi jako Zlatý úsvit, se satanismem Aleistera Crowleyho, homosexualitou a podobnými neduhy. Zakladatel Thule, von Sebtottendorf, byl ve spojení s tureckými zednáři, proto ihned po nástupu Třetí říše uprchl do Istanbulu, kde, aspoň se to říká, spáchal sebevraždu v roce 1945 na konci války. Zřejmě byl zavražděn MI-6, která s ním během života manipulovala. Něco podobného se stalo i Karlu Haushoferovi.

To samozřejmě neznamená, že by se ve Společnosti Thule neobjevovaly výjimečné osobnosti jako Rudolf Hess, Alfred Rosenberg a Gottfried Feder, skutečný tvůrce ekonomického systému Třetí říše.

Považujete SS za esoterický řád, jak tvrdí někteří autoři?

Serrano: SS byla rovněž ovlivněna templářským řádem, jak mi řekl Julius Evola. Součástí SS byla elitní skupina, jež pracovala s tantrismem (samozřejmě bez jakékoli spojitosti s dnešním kalifornským stylem tantrismu a podobných trendů). SS neměla dostatek času k dosažení svých cílů, ale i tak se usilovně snažila stvořit nadčlověka používáním krvavé alchymie – absolutního člověka. [4]

Vezmeme-li v potaz, že jste dnes jedním z čelních představitelů filosofie národního socialismu, co pro vás tato filosofie – jakožto politické a duchovní hnutí – představuje?

Serrano: Zde bych mohl navázat na Vaši předchozí otázku. Národní socialismus – vytvořený a představený Adolfem Hitlerem – považuji za jediný systém v celé historii, který přinesl Nežidům řešení k vyřešení židovského systému ekonomického liberalismu a marxismu.

Adolf Hitler změnil vše. Skoncoval s lichvou a zlatým standardem, a nahradil je systémem, ve kterém pracující a jejich práce byla tím nejdůležitějším. Nejgeniálnější myšlenka byla zničení lichvy, jakožto prostředku, který Židům dovoluje žít bez práce, vždy být prostředníkem mezi výrobcem a spotřebitelem. Právě pro liberální a marxistický židovský systém to byla taková rána, že byla potřeba světová válka ke zničení Hitlera. Kapitál je pro tyto dva systémy vším.

Soustředíce sociální systém na jiné aspekty než ekonomické zájmy spolu s opuštěním lichvy se vše automaticky změnilo. Život je schopen být zduchovněn a ekonomika odsunuta na druhé místo. Během krátké doby jsme mohli ve Třetí říši vidět fantastické bujení ve všech duchovních sférách: v architektuře, umění, filosofii a vědě.

Myslíte, že národní socialismus byl striktně jev, zjevivší se pro potřeby 20. století, nebo ho můžeme považovat za širší součást esoterické tradice?

Serrano: Do roku 1945 zde byl exoterický národní socialismus. Po tomto datu, tedy po konci války, následoval esoterický hitlerismus, který nebude nikdo schopný zastavit, protože jde o „konstelaci“ a zjevení archetypu, kterýžto byl ztělesněn v osobě Adolfa Hitlera, jenž se díky této skutečnosti stal nesmrtelným. Nejedná se zde o „fetišismus“ zbožňovat a být k službám tohoto archetypu. Spíše naopak. Znamená to být zakladatelem či knězem-válečníkem staronového náboženství.

Albert Kami kdysi řekl: „21. století bude stoletím víry nebo nebude vůbec žádné století.“ Bude tedy nadcházející století stoletím víry, nebo budeme světovým kapitalismem dotlačeni na sráz?

Serrano: Abych byl upřímný, nejsem si ve spojitosti s 21. stoletím jist vůbec ničím. Nalézáme se nyní v Kalijuze, ve věku temna, nebo-li v řeckém Železném věku, a zažíváme zrychlující se involuci. Pokud v toto vše věříme, bude pro nás obtížné myslet na možnosti nové víry. Politickou cestou řešení nenajdeme, ledaže by došlo k intervenci hitleristů, kteří přežili katastrofu druhé světové války a vytvořili novou vědu a technologii. My, esoteričtí hitleristé, právě v toto věříme. Očekáváme doslova magický jev. To však neznamená, že nebudeme pokračovat v boji do úplného konce za naše ideály, i kdybychom se na temnotu blízké budoucnosti dívali realisticky.

Zasvětil jste celý svůj život esoterickému hitlerismu. Mohl byste krátce – pro čtenáře, kteří slyší termín esoterický hitlerismus poprvé – nastínit o co se jedná?

Serrano: Esoterický je řecké slovo odkazující na Boha. Esoterický hitlerismus přesahuje politické spektrum a určitým způsobem se pojí s duchovními smysli a symboly. Věříme, že pokud se svět nenachýlí ke svému konci, bude to jen proto, že hitlerismus, sám sebe transformujíc se do nového náboženství, byl schopen změnit materialistického člověka dneška do nového idealistického hrdiny, pro nějž je posmrtný život stejně důležitý jako život sám. Takový byl postoj hrdinů u Thermopyl, kteří bojovali za čest a pro povinnost – pro dharmu. Pokud by bylo možné takový hrdinský postoj vytvořit po celém světě, jakýsi Válečnický řád – kněží nového náboženství hitlerismu – svět by byl zachráněn a materialismus zničen. Esoterický hitlerismus je zcela nový světonázor (Weltanschauung), kosmogonie. SS se pokoušela přeměnit člověka v nadčlověka, v Sönnenmensh, slunečního člověka, člověka, jenž se znovu stane bohem. Toto je starý árijský pojem, který má blízko k tradičnímu řeckému myšlení a iniciačním mystériím Apollóna a Dionýsa. Dórové chovali nostalgii k Hyperborei, stejně tak ji chováme my hitleristé.

Je esoterický hitlerismus nastupující nové náboženství? A pokud ano, nastoupí k moci v novém věku?

Serrano: Myslím, že už jsem tuto otázku zodpověděl. Samozřejmě, je-li tu možnost nového náboženství, bude jím právě hitlerismus. Má v sobě všechny potřebné prvky: inkarnaci archetypu. A pracuje-li tento archetyp, pak jsme nuceni pracovat pro jeho úspěch, dokonce i naši nepřátelé jsou k tomu nuceni. Nic nemůže archetyp zastavit. I kdybychom toto nevěděli, budeme na konci triumfovat. Musím vám ovšem rovněž říct, že hitlerismus je pro mě víc než jen náboženství; je to cesta přeměny hrdiny v boha.

Pane Serrano, jaká je dnes situace národně socialistického hnutí v Chile?

Serrano: Národně socialistické hnutí v Chile velmi pozorně sleduje situaci. Mezinárodní konspirace má své vlastní archetypy a v Jižní Americe použije stejné metody jaké používá světový sionismus a internacionalisté. Mezinárodní měnový fond a Světová banka pokračují v přeměně naší země na zemi třetího světa. Tyto mezinárodní síly reprezentoval právě Pinochet a nynější demokratický režim bude pokračovat ve stejné politice až do hořkého konce. Budeme se bránit a bojovat všemi prostředky, jenž se nám naskytnou k dispozici.

Co byste řekl těm lidem, jenž sami sebe zvou národními socialisty, sedí sami doma s fotografiemi z minulosti, aniž by se snažili čelit problémům dneška … a aniž by vlastně dělali cokoli ke změněně nynější situace v lepší budoucnost?

Serrano: Myslím, že jsem tuto otázku již zodpověděl. My, esoteričtí hitleristé se řídíme podle zákonů synchronicity, tedy existence ve dvou světech – ve světě filosofickém a ve světě činu. Myšlenka není zdravá, nedá-li se proměnit v čin. Jak ostatně řekl Nietzsche, aby se strom dotknul svými větvemi nebes, musí se nejprve svými kořeny dotknout pekla.

Jaký je Váš názor na tzv. „neo-nacisty“, kteří jsou spíše ovlivněni povrchními americkými předsudky, než hlubokou evropskou filosofií? Jaký je Váš názor na neo-nacistického vůdce George Lincolna Rockwella?

Serrano: Nechci se nijak špatně vyjadřovat o Rockwellovi. Myslím, že se ho dotklo osvícení archetypu a byl zabit, aby byl znovuzrozen v „Posledním batalionu“. Jeho věrný následovník Matt Koehl se od té doby velmi snaží udržet aspoň malé jiskřičky našeho plamene naživu i přesto, že je obklopen oněmi děsivými povrchními americkými předsudky.

Jak se díváte na spojení křesťanství a NS, vezmeme-li v úvahu, že mnoho lidí, například Léon Degrelle, přišlo k NS z křesťanského prostředí?

Serrano:Hitlerismus a křesťanství jsou vůči sobě naprosto v opozici, podobně jako pohanství a křesťanství. Křesťanství bylo zcela zkaženo judaismem. Můj velký přítel a kamarád Léon Degrelle měl ke konci svého života sám pochybnosti, to vám musím zdůraznit, a tak požádal, jestli by nemohl být zpopelněn jako Baldur. Bylo to árijské rozhodnutí, nikoli křesťanské. [5]

Nahlížíte na původ ras nějak metafyzicky, nebo se držíte Darwinovi evoluční teorie?

Serrano: Nevěřím v Darwinův koncept rasy. Nevěřím v evoluci, ale v involuci. Jaká škoda, že mé knihy Adolf Hitler:el Último Avatãra a Manú: „Por el hombre que vendra“ (Manu: Člověk, který přijde) nebyly doposud publikovány v angličtině. V nich byste našli kosmogonii Orpheana a Hitleriana. Duchové – či spíše bytosti – které přišli do tohoto viditelného světa a ztělesnili se v hmotě, aby bojovali s Demiurgem, skutečným stvořitelem Satana-Yahweho-Jehovi, a který zase stvořil židovské genetické roboty se záměrem kontaminovat planetu Zemi. První pozemské ztělesnění těchto duchů nabylo podoby v polárních tělech, nebo-li hyperborejské rase. Právě zde přichází dramatická involuce smícháním čisté rasy s původními obyvateli Země. Následně se objevili Árijci, tedy „dvakrát narození“, ti, kdo se snaží obnovit čistotu „prvorozených“. Toto je skutečný význam slova rasismus. [6]

Věřím, že jste uctívač Šivy. Do jaké míry je národní socialismus odrazem hinduistické kosmogonie, jak uvádí například Sávitrí Déví?

Serrano: Šiva je na tom stejně jako Wotan. Oba byli na počátku pouze hrdiny polární nebo-li hyperborejské rasy, ztělesněné archetypy. Legendy z nich vytvořily bohy. První rasa měla sílu zvanou Odil nebo Vril, která ovšem byla ztracena. Posláním esoterických hitleristů je pokusit se obnovit tuto sílu a stát se jako Šiva a Wotan opět nadlidmi.

Díváte se na historii jako na cyklus a pokud ano, myslíte, jako Oswald Spengler, že Západ je ve stavu nevratného sestupu? Měli bychom se snažit „zachránit Západ“ nebo, jak říkával Nietzsche, „popostrčit padajícího,“ aby tak mohlo vyvstat něco nového?

Serrano: Myslím, že správné je dívat se na historii jako na cyklus ve způsobu Hindů a Řeků: věčné opakování. Nyní se nacházíme na konci cyklu, nebo-li Kalijugy. Je to jako sklizeň, dozrál určitý počet zrnek, ale velmi malý počet. Nový věk nám opět přenese Slunce na Novou Zemi, nebo do duše nynější Země, a zachrání tak Zemi před zničením jí samé i se vším ostatním. Přesné číslo těchto zachráněných opustí toto bojiště v ufech – v duchovních strojích – s Hitlerem, Führerem, Wotanem-Šivou. Myslím, že Spengler si popletl cyklickou myšlenku Hindů i Řeků a zmenšil ji a zeslabil do mechanického a biologického stavu růstu a umírání. Omezil celou myšlenku na dekadenci Západní civilizace, zatímco ve skutečnosti patří celému světu stejně jako planetě Zemi. Co se „popostrčení padajícího“ týče, je to vskutku trochu hloupé si to představit v praxi, protože to vlastně není vůbec nutné. „Zrychlení času“ nám konec přichystá ještě dříve než na něj pomyslíme nebo ho budeme čekat.

Jak vidíte nynější světovou situaci s prosazujícím se „Novým světovým řádem,“ americkou hegemonií a globální konzumní „kulturou“?

Serrano: Židé připravují tzv. Nový světový řád od úsvitu věků. „Globální konzumní kultura“ je způsob jak Nového světového řádu dosáhnout – už ho zde vlastně máme. S pádem bolševického Ruska nyní mezinárodní kapitalismus ničí národní hranice a suverénní státy. Brzy přijde konec kapitalismu, papírových, plastových i elektrických peněz. Technologický, elektronický a kybernetický „globalismus“ dobře poslouží k prosazování teokratické (Jehovovi) světové diktatury, spolu s virtuální realitou a počítačovými technologiemi. S virtuální realitou si Židé myslí, že objevili magické zařízení schopné zasadit poslední fatální úder smrtelné a skutečné realitě, tedy Matce Přírodě, takovým způsobem, že ani Příroda není schopna se bránit a bude tudíž zničena s ostatními. Doufám, že chápete tento satanistický a strašlivý, přímo ďábelský plán. Se vším co bylo nyní řečeno bych rád velmi jasně zdůraznil, že jsem naprosto proti lidem, i těm nevinným, kteří si na okraji propasti hrají jako děti se slovy „satanismus“ a „ďábelský“ a někdy i s horšími, a míchají to všechno s nacismem a hitlerismem. Mnoho satanistů neví, že jsou psychicky manipulováni a hypnotizováni CIA, Mossadem a podobnými organizacemi.

Válka esoterického hitlerismu nezuří jen zde na Zemi, ale prostupuje celým vesmírem. Je bojována po celém vesmíru proti služebníkům Demiurga (zotročení Aion). Je to strašlivá přesto velkolepá válka, a my nemáme čas na lidi, kteří pouze maří náš posvátný boj se všemi těmi blbostmi z Kalifornie a se „satanismem“ ze sionistické Ameriky a Anglie.

Jak si představujete budoucnost Evropy? Má Evropa společnou „duši“, která může překonat rozdíly?

Serrano: Ke konci druhé světové války SS přijaly a vytvořily Charlottenburgskou chartu s představou skutečného „Nového světového řádu“ etnických otčin, nebo přirozených skupin rasově a jazykově příbuzných národů. Dokonce vydaly mapu Evropy s vytyčenými hranicemi, kde byly všechny uměle vytvořené hranice první světové války zamítnuty. Se ztrátou těchto materiálů spojeným s prohrou ve druhé světové válce, byla přijata Charta ze San Francisca, tedy Charta Spojených národů, kde jsou všechny rasy smíšené, aby je tak Židé mohli snáze ovládat. Toto je „globalismus“ nynějšího nepřirozeného a obludného světa.

Jakou roli podle Vás zaujme Rusko v budoucnu? Mnoho liberálů a sionistů se bojí, že by se vlády nad Ruskem mohli chopit „fašisté“. Myslíte, že je to pravděpodobné?

Serrano: Vždy jsem z Ruska znepokojen; má v sobě semínka šílenosti, což je pochopitelné, uvážíme-li onu směsku bělochů s Mongoly a žlutou rasou obecně. „Charlottenburgská charta“ předjímala pro Rusku velmi vážné a etnické rozdělení: vikingové a Germáni zůstanou v Evropě, zbytek v Asii, Mongolsku a Číně. Abychom docílili vlády fašismu nebo i nacismu v Rusku, je nejprve nutné obeznámit se s rasovým problémem.

Chilská vojenská junta byla označována za „fašistickou“, ale ve skutečnosti podporovala globální korporace a osvojila si ekonomiku svobodného trhu Miltona Friedmana. Jaký je Váš názor na tuto juntu?

Serrano: Junta byla pro Chile katastrofou, jak už to s profesionální armádou bývá. Hitlersismus a nacismus stojí vůči vojenské diktatuře v naprosté opozici. Franco byl zrádce, který zničil Falangu, generál Vargas zničil fašistický „integralismus“ v Brazílii; Antonescu zničil Železnou gardu v Rumunsku; vojsko v Chile pomáhalo zabíjet mladé nacisty v roce 1938 a Pinochet pomohl Židům dostat se do Chile stejně jako Friedmanovu liberálnímu superkapitalismu. Vždy jsem byl otevřeně proti Pinechotovému režimu, naprosto oddělujíc hitlerismus od diktátorství. Hitlerismus je kosmogonický koncept, totalitní a teokratický Weltanschauung, zcela v opozici totalitní a démonické kosmogonické koncepci Židů.

Jaký je Váš názor na islám, který se zdá být jedinou hlavní silou stojící proti globálnímu konzumu a lichvě?

Serrano: Můj názor na islám není vůbec vřelý. Jsou to monoteističtí fanatici, my jsme pohané a polyteisté. My „žijeme a necháme žít.“ Bráníme se proti fanatismu a monoteismu. Islám od nás nikdy neuslyší, že jsme jejich bratři a koneckonců, nemůžeme se na ně spolehnout.

Jak vidíte budoucnost národního socialismu?

Serrano: Nemohu předpovědět vyhlídky obnovení hitlerismu. Jediné co mohu říct je, že jsem vždy překvapen jak se navzdory propagandě znovu a znovu mladí lidé rodí jako národní socialisté a obdivují Hitlera, jako by snad byli „převtěleni,“ aby tak mohli pokračovat v boji na Zemi. Právě toto mi dodává naději a novou energii pokračovat v boji. Hitler a svastika jsou stálé a nesmrtelné symboly, zcela jistě archetypy „obdařené svou vlastní silou.“ Archetypy budou pracovat sami, dokonce i bez našich nejlepších znalostí a i mimo naší vůli a délku života. To jest naší nadějí, naší vírou a jediným, co vím.

Co myslíte, že je lidským osudem?

Serrano: Jak jsem již odpověděl před tím, neexistuje žádný osud pro celé lidstvo, pouze pro některé lidi. Aby obnovili svou božskost, nikoli jako „nevědomí bohové,“ ale jako zcela uvědomělí, úplní, ve smyslu Jungovi „individuace,“ božské uvědomění sebe sama, jenž lze dosáhnout pouze na této Zemi. Toto je smyslem esoterického hitlerismu. Jakmile člověk nabude tohoto stavu, stane se ufem, nebo-li samotnou vimánou, aniž by potřeboval novou vědu nebo technologii, protože dosáhl paralelního světa, nového místa, kde se setká s Führerem a válečníky Posledního batalionu. Toto bude skutečnou vesmírnou kolonizací jakožto konečným vyjádřením faustovské duše.

Pane Serrano, nějaká poslední slova pro naše čtenáře?

Serrano: Chtěl bych našim mladým kamarádům z anglicky a německy mluvících zemí povědět, že nedosáhneme ničeho nebudeme-li bojovat v synchronistické bitvě i v našem fyzickém světě proti Velkému nepříteli i za cenu ztráty našeho smrtelného života. V tomto jsme za jedno s muslimy, kteří věří, že jestliže zemřou v bitvě, dostanou se do Alláhova nebe (tuto myšlenku Arabové převzali od árijských Peršanů). My věříme, že jsme-li zabiti nebo zavražděni za naše ideály, odejdeme do Valhally, kde nám Wotan a naše Valkýry dají sto násobě toho, co jsme nebyli schopni dosáhnout v našem válečnickém životě na Zemi … ale pouze tehdy, jsme-li skutečnými esoterickými hitleristickými válečníky!

Vzývání

Ó Večernice

Yephune, Bafomete, Quetzalcoatle, Lucifere

Světlo v nás

Nechť na nás dopadne

Jako okvětní lístky světla

Z nebe na podzim!

Doprovázej nás!

Poznámky editora:

[1] 62 chilských národně socialistických mučedníků bylo zabito armádou a policií při pokusu o puč 5. září 1938. Rozkaz vlády zněl „nikdo nesmí přežít.“ Chilské národně socialistické hnutí, založené v roce 1932 a se 3 členy v parlamentu, bylo zakázáno a jeho vůdce uvězněn. NS bylo v Chile od roku 1978 drženo naživu Serranem naživu vydáním jeho knihy El Cordón Dorado: Hitlerismo Esotérico v roce 1978. Serrano na počest 62 mučedníků, Hitlera, Hesse a Degrella organizoval mnoho veřejných obřadů.

[2] Jungovy teorie o kolektivních nevědomích snadno půjčují obsah národnímu socialismu a dalším völkisch filosofiím. Sám Jung napsal: „Není pochyb, že u rané a hlubší úrovně psychického vývoje, kdy je stále nemožné mentálně rozlišovat mezi Árijcem, Semitou, Hamitou nebo Mongolem, mají všechny lidské rasy společnou vědomou duši. Ale se začátkem rasových rozdílů se vyvinou nezbytné rozdíly i v kolektivní duši. Proto nemůžeme přenést ducha cizí rasy do naší vlastní, aniž bychom neutrpěli újmu, skutečnost, která nicméně neodradí rozličné přirozené slabošské instinkty od ovlivňování indickou filosofií.“ Jung byl z počátku spjat s Jacobem Hauerem, zakladatelem Nordic Faith Movement, kteréžto Jung doporučoval Němcům k následování namísto ‚germanizovaného křesťanství‘, Hauerovy aktivity byly Jungem popisovány jako „heroické“ a řízené silou Wotana.

[3] Otto Rahn byl badatelem v oblasti katarů a hledač „grálu,“ o kterém tvrdil, že je luciferiánský.

[4] Julius Evola, italský filosof, spisovatel a avantgardní umělec, byl hlavní fašistický ideolog, který udržoval spojení s národně socialistickým Německem. Měl významný vliv na myšlení Nové pravice poválečné Evropy; jeho vliv dosud neustává.

Něco ze spojení s tantristickou SS lze rozpoznat z Bardo Thodol, jenž bylo čteno nad tělem plukovníka SS, Wolframa Sieverse, po jeho popravě v Norimberku. Sievers byl vedoucím okultního výzkumu SS Ahnenerbe.

[5] Degrelle byl vůdce předválečného hnuté Rext (Kristus-Král), belgického fašistického hnutí. Bojoval na východní frontě ve Waffen SS a dosáhl nejvyšších vojenských vyznamenání a pochval od Hitlera, který prohlásil, že kdyby měl syna, přál by si, aby byl jako Degrelle. V roce 1994 Serrano napsal knihu věnovanou Degrellovi, Nuestro Honor Se Llama Lealtad.

[6] Identifikování Satana s Jehovou a Demiurgem jako stvořitelem hmotného světa byla víra některých gnostiků a katarů. Jiní zase identifikují „Satana“ zcela mimo judaistický kontext, převzatého od Řeků.

Reklamy
komentářů 14 leave one →
 1. Koukol permalink
  28/02/2012 12:58

  Díky za článek! Serrano si svoji pozornost zaslouží, narozdíl od hada Junga, kterej si jen po válce posypal hlavu popelem… 😐

 2. Koukol permalink
  28/02/2012 14:02

  A mmj: Albert Camus – nikoliv „Albert Kami“, tj. fotenický přepis!

 3. 28/02/2012 14:41

  Zajímavé s tím Degrellem, jak Serrano tvrdí, že měl „na konci života pochybnosti“ (o křest’anství).

 4. Koukol permalink
  28/02/2012 15:20

  Ad Degrelle: ještě, aby ty pochybnosti neměl… :- /

 5. 28/02/2012 20:32

  Koukol: neměl jsi na mysli „fonetický“ přepis 😀 😉

 6. Koukol permalink
  28/02/2012 20:43

  Samozřejmě, správně je „fonetický“, omlouvám se! 😐

 7. Ahaman permalink
  29/02/2012 01:57

  Též se přidávám k poděkování za tento článek. Zajímavá osobnost. I když některé jeho vývody zdají se mi poněkud…..přitažené za vlasy. A napojení na původní árijské duchovno je podle mě nedostatečné, možná úplně chybí, alespoň v tomto rozhovoru.

  Zaujalo mi ale toto:
  „Během krátké doby jsme mohli ve Třetí říši vidět fantastické bujení ve všech duchovních sférách: v architektuře, umění, filosofii a vědě.“

  Vzpomněl jsem si v té souvislosti na jedno svědectví z té doby:
  „…navrací se rozličné „naturalistické“ interpretace starověké víry…“

  A též na spekulaci na možný budoucí vývoj:
  „V první fázi takového vylepšení bychom se setkali s formami duchovnosti a kultury podobné ghibellinské civilizaci středověku, s jejími rytířskými řády, které znamenají syntézu nordicko-germánských a římských prvků. Druhá fáze by nás přivedla k prvotní společné indogermánské duchovnosti a jejím solárním tradicím, které jsou původem toho všeho, co můžeme považovat za hodnotu civilizace v nejvyšším smyslu, a současná epocha by se pro nás mohla stát předmětem historie.“

  A nakonec na „návod“:
  „Urozeného člověka vyznačuje ustavičná sebevýchova, mravní vážnost ve všem konání a upřímnost jednání s bližními. Postavením ani hmotnými statky nepohrdá, ale vždy je ochoten se jich vzdát v zájmu mravních (vyšších) principů.
  Tím, že formuje vlastní charakter, napomáhá jej formovat i druhým. Když staří chtěli, aby v říši zářila ctnost, museli napřed uspořádat stát; když chtěli uspořádat stát, museli napřed vnést pořádek do své domácnosti; když chtěli vnést pořádek do domácnosti, zdokonalovali napřed svou vlastní osobu, napravovali svá srdce; když chtěli napravit svá srdce, starali se napřed o pravdivost svých myšlenek; když se chtěli starat o pravdivost svých myšlenek, zdokonalovali napřed své vědění.“

 8. runner permalink
  03/03/2012 12:39

  No největší mazec je, jak přiznal že Hitler prohrál válku záměrně. Jsem o tom přesvědčen už dlouho, protože když si člověk promítne tu nepřetržitou řadu vyslovených pitomostí, které Hitler udělal od vytvoření společné hranice se SSSR v r. 39 až do konce války, pak ho musí zákonitě napadnout, že pokud by to neudělal záměrně, pak by musel být jedině vyložený idiot. Protože však idiot v žádném případě být nemohl, pak prohrál válku záměrně a zcela záměrně tím vrhl do záhuby na 50 000 000 bílých lidí a vystavil je nepředstavitelnému utrpení a zkáze.

  Otázkou je, proč to všechno? Buď můžeme přijmout za vysvětlení dementní blábol o tom, že to udělal proto, aby v paralelním světě válku vyhrál – no tak to teda pěkně děkuju, stejně tak dobře mohl v paralelním světě prohrát a tady u nás vyhrát a zbavit nás cigánské verbeže a drogových dýlerů z Vietnamu – nebo přijmeme mnohem prostší a logičtější vysvětlení, totiž že ani zdaleka nesloužil Německu a bílé rase a nebojoval za budoucí bílou civilizaci, nýbrž že bojoval za zájmy těch, kdo ho vybrali, zasvětili a následně finančně dotovali jeho kariéru a v počáteční fázi i jeho režim. Že bojoval za jejich národ, za jejich rasu a za jejich Nový světový řád.

  Pokud by bojoval za Německo, za Árijce a za bílou budoucnost, pak to byl totální břídil, nýmand a hochštapler, který posral co se dalo. Pokud však bojoval za Rotchieldy, za židovský Nový světový řád, za totální hegemonii židů ve světové politice a za zničení veškerého mravního, duchovního a genetického dědictví árijců, pak to byl prvotřídní bojovník, muž na svém místě, génius a Mistr tajné války.

  http://www.zvedavec.org/komentare/2011/10/4648-reziser-oliver-stone-bankeri-pomohli-hitlerovi-a-nacistum-k-moci.htm

 9. runner permalink
  03/03/2012 12:51

  Myslič a Koukol: A co jiného by taky mohl „antikřesťan“ jako je Serrano o Degrellovi napsat? Degrellovo katolictví se do obrazu „Hitlerova téměř syna“, neohroženého bojovníka, do poslední chvíle oddaného vojáka věrného přísaze a vojenské cti a nejčastěji vyznamenaného cizince v řadách SS jaksi nehodí, což? :-))))

 10. (ˇ-,,-ˇ) permalink
  03/03/2012 17:55

  Jo Hitlera financovaly jude banky ale hned jak se dostal k moci a oni chtěly vrátit svou investici je pěkně poslal do prdele prostě s nima vyjebal proto mu vyhlásilo mezinárodní židovstvo válku a dohnala ho k válce v roce 1939.

  Hitler byl z počátku diplomaticky vstřícný když viděl že to nikam nevede tak se musel vydat jinou cestou.

  Válku zavinilo mezinárodní židovstvo,mezinárodní kapitalismus-NS byla pro něj hrozbou,Strach Británie a Francie ze silného Německa(jejich koloniální říše se hroutily),Polský šovinismus,neochota vyjednávat a jistota že případný střet vyhrají + pogromy na Němce.Stalin si taktéž přál válku mezi Evropskými národy aby je vyčerpané lehce porazil.

  A Hitler měl v plánu vybudovat nový nanejvýš kulturní a sociální stát a každý rok války se mu tento plán vzdaloval.

  Nemluvně o několika nabídkách míru Francii a Británii.

  Útok na SSSR byl nutný neboť by Německo bylo sevřeno v kleští a SSSR by jen vyčkával až by bylo slabé.SSSR měl nejmodernější útočnou armádu ale vojáci nechtěly bojovat za srp a kladivo a tak se vzdávaly,utíkaly atd. Poté však vzal za své Německý šovinismus a Stalinova politika spálené země kde sovětské komanda v Německých uniformách byla všechna obydlená místa podél postupových cest v hloubce 40-60 a šířce 20-30 km zničena,ústupek -otevření kostelů pomohly vytvořit vlasteneckou válku.

  Kdyby vyhrál tak by byl Nový světový řád ale na základě etnických otčin, nebo přirozených skupin rasově a jazykově příbuzných národů -Charlottenburgská charta

 11. runner permalink
  04/03/2012 10:25

  (ˇ-,,-ˇ): Jo, díky za rekapitulaci NS propagandy. Ale inteligentní lidi, kteří nemají vymytý mozky propagandou jedné nebo druhé strany a uvažujou vlastní hlavou, jsou schopni se na věci podívat s nadhledem.

  Pokud chtěl AH bojovat proti bolševismu, proč s bolševiky uzavřel pakt o neútočení, rozdělil si s nimi Polsko a vytvořil tak společnou hranici, čímž se zbavil nárazníkového pásma a přímo tak pobídl Stalina, aby napadl Německo?

  Když byl anglický expediční sbor v obklíčení u Dunqerk, proč zastavil armádu pár km před přístavem a nechal pláchnout 320 000 anglických a 100 000 dalších vojáků do GB? Proč z nich neudělal rukojmí a tím velmi dobrý argument k vyjednávání o míru s GB? Kdyby je zajal, byla by GB v podstatě bez armády a nemohla by se bránit případné invazi.

  Proč nařídil útok na Krétu, nevýznamný ostrov se slabou posádkou, přičemž doslova zdecimoval svoje elitní výsadkové jednotky, zatímco Maltu, strategicky prvořadý cíl ve Středozemním moři a základnu GB loďstva i letectva nechal bez povšimnutí? Kdyby obsadil Maltu, byl by pánem Středozemního moře a nebyl by problém zásobovat Rommela v Africe.

  Proč nedal Rommelovi v Africe dostatek lidí a techniky k útoku na Suez, dál do Egypta a přes Turecko na Kavkaz s jeho ropnými poli? Kdyby dobyl Suez a Egypt, byla by Anglie v podstatě na kolenou, protože by pocítila zoufalý nedostatek ropy a její zásobovací linie by se dramaticky prodloužily.

  Proč obětoval Paulusovu 6. armádu?

  Proč nechal Vlasova bez užitku hnít až téměř do konce války v Berlíně a nevyužil jeho potenciálu sestavit ROA mnohem dřív, když tyto jednotky ještě mohly být užitečné?

  Proč nařídil jedinou stíhačku Luftwaffe, která mohla v podstatě smést z oblohy spojenecké stíhací letectvo, Me 262, přestavět na stíhací bombardér a tím z ní udělal dostupný cíl pro spojenecké stíhačky?

  Těch otázek je mnoho a mnoho a odpovědi na ně nejsou. Jde totiž o tak fatální chyby, že je mohl udělat jen totální idiot, nebo skrytý nepřítel.

  A teď odpovědi na tebou uvedené argumenty: Jo, financovali ho židi, protože si chtěli vytvořit silného nepřítele, pod jehož tlakem by přiměli masy evropských židů emigrovat do Palestiny, protože do té doby židi o emigraci nejevili valný zájem. Pod tlakem Norimberských zákonů a Hitlerova „antisemitismu“ – všichni víme jak to bylo ve skutečnosti (Schacht, Milch, Heydrich a další) – ve spolupráci se sionisty byli židi nuceni emigrovat. Zůstali jen nemajetní, kteří v Palestině nebyli ani žádoucí a ti byli odsunuti do KT na nucené práce. Tento „antisemitismus“ pak využili k vytvoření mýtu o šesti milionech a ustavení své totální světové moci, stejně tak jako diskreditaci a kriminalizaci fašismu a nacismu na věky. Gajda už v roce 1939 řekl, že Hitler svým jednánímj navždy zdiskreditoval fašismus. A o to také zjevně šlo…

  Hitler byl zpočátku diplomaticky vstřícný tak, že jevil obrovský zájem o revizi výsledků 1. sv.v. a požadoval území, na něž nemělo Německo žádný historický nárok – například Sudety nebo Rakousko.

  Strach GB a F ze silného Německa – ano, to jistě. Vyhlásili Německu válku a nic neudělali. Nepomohli Polsku a seděli na zadku za Maginotovou linií a čekali až Němci „zcela překvapivě“ udělají úplně to samé co udělal Moltke v 1.sv.v. – vpadnou do F přes neutrální Belgii. Ve skutečnosti mezinárodní židovstvo předhodilo Evropu Hitlerovi jen proto, aby ještě zesílil a konflikt mohl dosáhnout opravdu apokalyptických rozměrů. Bylo jim totiž jasné – stejně jako Hitlerovi – že Němci nemohou bojovat vítězně proti GB a USA s jejich industriální kapacitou a pokud Hitler nedostane celou Evropu, bude za půl roku po válce. Aby ta kapacita ale mohla být využita, musela zůstat GB neobsazená Němci, A to se také stalo když AH propustil GB vojsko u Dunqerk a odvolal operaci Seelöw.

  Pogromy na Němce? Tak jako třeba v Sudetech, kde německé noviny psaly vymyšlené báchorky o zlých Češích a k smrti ubitých těhotných Němkách?

  Stalin si taktéž přál válku mezi evropskými národy aby je pak lehce porazil, proto mu AH k tomu dal volnou ruku tím, že se zbavil Polska jako nárazníku mezi Německem a SSSR! Jak geniální!!!

  Hitler měl v plánu vybudovat nanejvýš sociální a kulturní stát, ale tak trochu to posral…

  No ovšem, ten německý šovinismus… Taky mě s tím svým povýšeneckým chováním někdy pořádně štvou.. A což teprve jak museli štvát Rusy. To se nedivím, že vyvolali Velkou vlasteneckou, když se tam chovali s tím svým uřvaným povýšeneckým zupáctvím.

  Být vyznavačem NS ideologie je jedna věc, ale být zaslepeným ignotantem, který si nechává vymýt mozek propagandou té nebo oné strany je věc druhá. Otevři si oči a začni přemýšlet.

  http://czblog.cz/zemrel-adolf-hitler-v-berlinskem-bunkru-nebo-prezil-valku/

 12. Ahaman permalink
  04/03/2012 21:51

  runnere, škoda, že tě neměl jako poradce, ty bys mu tu válku určitě vyhrál

 13. runner permalink
  05/03/2012 10:02

  Ahaman: Kde chybí argumenty, tam přijde ke slovu sarkasmus, že ano? Sarkasmus je ale jen zbabělý sourozenec hněvu.

 14. Ahaman permalink
  05/03/2012 15:29

  Tebe by stejně žádné argumenty nepřesvědčily…. Prolézáš weby a jen vyhledáváš půtky. Kromě toho se necítím být generálem po bitvě.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: