Skip to content

Extrémismus není řešení!

02/03/2012

Aspoň to musíme oněm čtyřem tisícům neonacistům, veselících se v hospodách nad zjevnou blbostí pánů expertů, říct a osmaosmdesátkrát zdůraznit, protože v těžce nalitém stavu, kdy se jeden kamarád s druhým předhání ve znázorňování sněhové kalamity, dějí se nepředvídatelné a nadlidské činy. Je zbytečné o tomto veselém počtení hovořit, když to velmi dobře učinili jiní.

Na druhou stranu nám nejen tento příklad ukazuje, za co je náš stát schopen vyhodit peníze, zatímco chce od lidí krást ještě víc, důchodcům všechno vzít a vysrat se na studenty. Krom toho, že nejsou peníze na nic, samozřejmě proto, že než se o nich rozhodne jsou všechny rozkradené a zbytek, musí se do všeho tahat více a více třídního boje. Jinak si než tím a naprostou lidskou blbostí a omezeným výhledem nelze vysvětlit „nálada“ „části“ české společnosti proti študákům, kteří by rádi študovali zadarmo. Zatímco údajný „pravicový extrémista“ a „fašista“ Dobeš chce našemu už tak špatnému školství naordinovat zápaďácký styl „škola=firma“ a rýžovat si do kapes ještě víc, je mu zřejmě osud české budoucnosti někde kdesi. Někteří lidé mu to schvalují, protože proč nenavalit na mladé lidi půjčky a jiné vymoženosti už od mládí, aby si zvykli, že to dnes bez toho bankovnictví prostě nejde. Je silně omezené, říkat, že by studium na vysokých školách mělo být placeno, protože „proč by nebohý a od rána do večera makající dělníček“ musel platit „užívání si“ pár mladých šupáků. Opět se náš překrásný kapitalismus snaží filtrovat zášť a nespokojenost na někom jiném, jen ne na skutečných vinících. Český pracující, který se cítí ublížený z toho, že platí budoucí národní inteligenci, by měl hledět zcela jiným směrem, protože zde se opět hraje na známou třídní pohádku „inteligence proti dělnictvu a dělnictvo proti inteligenci“ a co je smutnější, mnoho lidí na obou stranách na to skočí. Obě strany musí pochopit, že v tomto zápase o bezplatné školství (a vedení škol atd.) nesmí stát proti sobě, ale pospolu. Právě ti, kdož se snaží hnát budoucí mladou inteligenci proti leckdy starší pracující vrstvě, jsou odpovědní za ten bordel, který tu dnes máme.

Z mladé inteligence se stanou potřební specialisté, páteř tvoření a odpovědnost našeho národa a rasy, kteří mohou náš prapor nést dál, ale jen a pouze ruku v ruce s pracujícími. Uvědomte si, že ti samí lidé, co chtějí odradit mládež od studia vynucením půjček a školného, tedy silné omezení výchovy a růstu možné budoucí české inteligence oproti možným konkurentům z jiných části světa, kteří třeba nehrajou na evropský humanismus, omezují a vykořisťují pracující, zvyšují daně a co si nestrčí do kapes dají na blbiny a menšiny. Právě ty síly, co deptají pracující se nyní plně opřely do mladé inteligence. Přesně tyhle síly snižují a tlumí naši porodnost a rodiny neustálou honbou za penězi, kterých není v kapitalistické společnosti nikdy dost, a tak od základu ničí český lid a tlumí jeho růst. Není namístě pohrdat ani jednou stranou v tomto iluzorním boji tříd. Třída byla stvořena, aby mohla být vykořisťována a tak je na místě ji odmítnout a nehrát s nimi jejich zvrácenou hru na kdo z koho. Když lidé odmítnout třídy a opět se stanou národem—lidem hrdé krve, vznešeného ducha a milované půdy—a nedovolí, aby mezi něj někdo vrazil klín, nebude to již více o „pracujících,“ proti „inteligenci,“ ale jen proti mafiánům, kteří nám vládnou. Stejně jako snižováním mezd, zvyšováním pracovní doby a stále většími a většími požadavky kapitalistů a tvoření umělého konkurenčního prostředí imigrací, dusí českého pracujícího, tak školné a podobné blbiny zaváděné na vysokých školách dusí možnou českou inteligenci a bez ní se v budoucnu neobejdeme. Proto by se každý rozumný člověk a hlavně každý student měl zapojit do probíhajících a popřípadě i budoucích protestů proti útlumu českého vysokého školství, stejně jako na podporu pracujících.

Rád bych se teď lehce vrátil zpět k výše odkazované zprávě o „extrémismu.“ Už není ani zajímavé, že největšími nepřáteli českého „demokratického“ státu jsou pouze tzv. „pravicoví extrémisté,“ protože všichni ostatní (i domnělý nepřátelé), jsou zřejmě spojenci, i když jsou to úplně jiní extrémisté, kdo nám tu naši republiku a národ ničí. Je tomu pár dní co jsem četl, že BIS shledala KSČM dobrou a neusilující o naplnění svého dědictví. Jsem si jist, že kdyby někdo založil Obnovenou národní obec fašistickou třeba i s velmi mírným programem jako má KSČM, tak by pánové z BIS rádi asi nebyli, ale jsou zde i větší absurdity. Nedávno v médiích proletěly zprávy o srpu a kladivu a jeho mírumilovném, neškodném a nezávadném významu, jenž symbolizuje boj dělnictva proti kapitálu. Krom toho, že kvůli srpu a kladivu zemřelo mnohem více lidí než kdy kvůli svastice (kříž, islámský půlměsíc a podobné už vůbec neberme v potaz), je srp a kladivo striktně materialistický, zvlášť v rovnostářském duchu silně přízemní, symbol, na rozdíl od svastiky, která (ať už v národně socialistickém, hinduistickém nebo jakémkoli jiném duchu, protože tradice a hloubka v ní je stejná) má mnohem širší, hlubší a krom světského i metafyzický význam. Svastika nepotřebuje být symbolem „jedněch v boji proti druhým,“ je symbolem boje „jedněch proti jím samým,“ protože oni jsou střed a ramena je jejich boj za zlepšení a povznesení sebe a v případě postavení se času i ostatních; je znakem pospolitosti a sjednocení v kole, kdy zatímco srp je srpem a kladivo kladivem, čteme svastiku zleva doprava, ze shora dolu a zpět, ale také a ještě lépe horizontálně a vertikálně, kdy jedna osa směřuje nahoru, druhá napříč, obě se hákují a zacyklují v dokonalém a věčném tanci pohybu světa a života, symbolizujíc jednotu, stvoření i rozpad. Je otáčející se, přesto pevná a zdánlivě nehybná—muž a žena ve spojení v jednotě (protože, jak psal Evola, oba jsou jedním), nikoli jako dva cizí prvky proti sobě—pracující a inteligence (jak jsme si nastínili výše) konající opět v jednom pohybu a jednotě, kdy pracující podpírají a nesou tíhu a budují, tedy směřují horizontálně, zatímco inteligence pracuje v mnohem větším měřítku a určuje směr, tedy je prvkem vertikálním, oba jsou spojeny do jednoho pohybu a jen ve vzájemném souznění budou pracovat tak jak mají; je to jednota, síla a vnitřní zápas národa a celých ras a nejlepších jedinců v nich. Čtyři slova spojená v jedno, která rotují a pojí se: světlo, život, láska, štěstí (viz. obrázek níže).

A tak se nezbývá než zeptat, proč jeden symbol je „mírumilovný“ (i když očividně není) zatímco druhý je zavrženíhodný (podle jedné historické zkušenosti, přestože symbol sám ji přesahuje)? Protože degenerující společnost se nejprve zbavuje jakékoli hrdosti a metafyziky, aby mohla vyzdvihnout své modly úpadku a peněz a aby mohla jedny štvát proti druhým, přesně tak jak se dnes děje v případě problému vysokých škol a jak se dít bude, dokud na tom našem smutném světě volnosti neprohlédneme skrz.

Reklamy
komentářů 8 leave one →
 1. Evžen Ropa permalink
  03/03/2012 09:33

  S podstatou článku (jednota) souhlasím, ale problém dnešního školství a reforem je trochu hlubší. Tady nejde o to „platit“, ale o to, že na školách „studují“ lidé, kteří tam prostě nemají co dělat. VŠ zdegenerovaly díky plánům EU, že prostě musíme mít XX% vysokoškolsky vzdělaných lidí. U nás (jak je tomu jinde není náš problém) ale tolik lidí vhodných k VŠ prostě není. Vznikají různé pochybné taky univerzity v každé horní dolní (zde, zde, zde (!) atd…). Místo aby studovala elita, studuje kdejaký blb a titul dostane prakticky bez námahy, jelikož nároky nejsou. Takovýto člověk je národu ke škodě, ne k užitku!

  Dobešovy reformy nejsou o placení, placení je prostředek, ne cíl. Vychází z toho, že skutečně schopný člověk je schopný si peníze vydělat a neschopný nemá na univerzitě co dělat. Sám Dobeš psal kdysi blog na Idnes, kde to takto vysvětloval. Od jiných autorů lze ještě odkázat z poslední doby třeba na toto

  Co s tím? Samozřejmě souhlasím, že peníze jako ukazatel úspěchu jsou utopie. Ale napadá vás lepší řešení? Reálné… Přiznám se, že mě ne.
  Se studentskými protesty pozor! V čele stojí radikální levice (v Brně byly organizátory studenti genderových studií a sociologie), která se chytá příležitosti. Jejich rétorika je asi takováto: diplomy pro všechny, jednoduše a zadarmo! Můj názor je takový, že degenerace vysokého školství škodí národu mnohem více, než jeho byť nedokonalé či vyloženě špatné omezení.

 2. Ahaman permalink
  03/03/2012 13:59

  Pěkný článek.

 3. 04/03/2012 22:30

  Evžen Ropa:

  To máte pravdu, že problém je hlubší, problém je totiž celá dnešní společnost sama, a tahle celá reforma pak jen další hřebík, přesto, budeme-li vzdorovat zde, snad budeme vzdorovat i proti dalším věcem.
  Naštěstí VŠ spoustu lidí co tam nemají co dělat vylije (aspoň teda školy typu ČVUT), ale bohůmžel se pak shluknou kolem lehčích škol a hlavně kolem naprosto připitomělých oborů. Máte pravdu, že je to hlubší, ale někde ten hřebík z rakve vytahovat musíme 🙂

  Vymýšlet polovičatá řešení pro dnešní nemocnou společnost není lékem, ale určitě bych zatím školství nezpoplatňoval, ani do něj nezasahoval a nejsou-li peníze, tak ať se Kradousek a celá TOP vysere na církve a místo toho financuje národ. V ideálním případě zvednou požadavky a nedávat nic zadarmo a silně motivovat mladé.

  Radikální levice stojí v čele téměř všeho a právě proto, že „radikální pravice“ se nezapojuje a nesnaží se hrát v těchto věcech větší úlohu, třeba jako je tomu v Itálii u BS.

 4. 07/03/2012 00:46

  Přiznám se, že jsem se těch protestů neúčastnil, ale co vím, tak se neprotestoval jen proti školnému, ale třeba i proti tomu, aby nedošlo k nahrazení studentského senátu manažery z ekonomických oborů, kteří by z vědy udělali čistě účelový byznys. Svobodnou vědu vidím jako základ úspěchu. Na druhou stranu je fakt, že i o tom lze diskutovat. Z toho, co vím od určitých lidí, tak u nás chemické škole je doktorandské studium pro mnohé zašívárnou. Často neefektivně řízenou. Úpadek školství souvisí se špatným financováním škol, kteří dostávají prachy za studenta, takže třeba pražská VŠCHT založila nepříliš prestižní filiálku v jakýchsi Velebudicích, která slouží pouze k tomu, aby měla VŠCHT více peněz za studenty. To je věc, která se musí změnit. Úbytek obyvatelstva, nezájem o technické obory, to vše přispívá k degradaci vzdělávání. Tolik si přeju, aby všichni ti, co studují různé podřadné nauky jako sociologie, psychologie, gender, (nebo třeba i romistika), aby skončili jako metaři…ale jednou jich bude moc, tak věřím, že tak skončí 😀

 5. 07/03/2012 00:55

  Midilirde: ono je to strašně těžký chtít od radikální pravice, aby hrála nějakou úlohu. Zvláště, když jich je pouze malý zlomek na vysokých školách. To nemluvě o tom, že ne vždy to jsou lidé odvážní vystoupit s něčím veřejně. Ono je důležitější vystudovat. Kamarád mi říkal, že asi 30% profesorů jsou na školách levičáci. Nám jeden profesor na své první přednášce citoval nějaké moudro z Talmudu…

 6. Evžen Ropa permalink
  07/03/2012 10:29

  Jak napsal Lukáš, tak o tom to dle mě je.
  Současný stav je dle mě neudržitelný a proto je lepší cokoliv než nic. VŠ by měly produkovat elity a ne „odpad“ prohlašující se za elitu, jak je tomu teď. Takový stav nám škodí více, než kdybychom neměli elity žádné.
  Netvrdím, že reforma je jakkoliv geniální, dost možná je to nejhorší reálné řešení. Ale pořád lepší než to, co je teď.

  Midilird: Všechno je trochu složitější než se na první pohled jeví. „My“ v prvé řadě vůbec nevíme co chceme. Levice bude mít vždy navrch: to oni hlásají levnější pivo, párky, zdarma levněji, tituly bez námahy, cokoliv bez námahy… Toto je špatné, velice špatné.

 7. 09/03/2012 21:14

  Já vim, že vše je složitější, ale na tohle se nemůžem vymlouvat donekonečna a začít někde něco dělat, proč ne i mezi studenty?

  Máte naprostou pravdu. Jako hnutí vůbec nevíme co přesně chceme a to je chyba.

  Lukáš: právě proto je potřeba vyřešit problém „malého zlomku“ a pak nebýt blbej a dělat věci inteligentě – nikdo nechce (a byla by to sebevražda) producírovat se provokativně jako dělník nebo neonaci nebo něco horšího po VŠ a ukazovat všem „bílou nadřazenost“.

  Jestli citoval něco z Talmudu, máš směrem ke kamarádům po přednášce prohodit jen tak zběžně „jo, to bylo hezký moudro, škoda schvalování pedofílie, kterou tam taky maj“… 🙂

 8. 10/03/2012 17:43

  Midilird: Si piš, že jsou hadry, které bych si na sebe neoblékl ;-). Poslední dobou dost přemýšlím i o tom, co z úst vypustit. Spíše vidím perspektivu v dobře kladených otázkách. Třeba se mi podařilo kamaráda přesvědčit alespoň v tom, že popírání holocaustu není o moc víc nemorální, než popírání jakékoliv jiné genocidy – ačkoli je na rozdíl od jiných popírání holocaustu trestné.

  Nechci zde šířit pesimismus, ale sám neznám cestu, kterou se vydat tak, aby to někomu pomohlo a mně výrazně nepoškodilo. Snažím se splynout s davem, ač vnitřně jsem přesvědčen o své pravdě…

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: