Skip to content

Král Šumavy – Slovo o informační válce

11/07/2012

Snad mi nebudeš mít za zlé, čtenáři, když na chvíli odbočím ve svém revolučním seriálu od poličních bojůvek a zabrousím zpět do oblastí informační války.

Každý odboj vůči režimu provází informační válka vedená tajnými službami. Mnoho lidí si neuvědomuje co takový boj obnáší. Považuji proto za důležité tyto poznatky zveřejnit.

Ve svém referátu se opírám pouze o vlastní rozum a jednoduché úvahy. Velice důležité informace nalezneme přímo na webu tajných služeb České republiky. Ty jsou pro nás klíčovým a téměř jediným zdrojem informací.

1. Bojující strany
Pokusme se nejprve identifikovat bojující strany. V zákulisním střetu tajných služeb spolu válčí na jedné straně demokratický režim (stát) a jeho kontrarozvědka, na straně druhé odbojová organizace a její rozvědka.

To je velice důležité zjištění s dalekosáhlými důsledky. Často se zapomíná, že odbojové organizace vedou své vlastní tajné služby! Jejich příslušníci po úspěšném puči přebírají místo svých předchůdců, proti kterým vedli informační válku během převratu a před ním. Pokud se nejedná o tajnou službu v pravém významu tohoto slova, existují minimálně sítě agentů a zpravodajců, z nichž je v určité fázi převratu tajná služba vytvořena.

2. Kdo je kdo
Tajnou službu liberalistického režimu představují tři úřady. Za prvé je to Úřad pro zahraniční styky a informace, tedy rozvědka, za druhé je to Bezpečnostní a informační služba, tj. kontrarozvědka, za třetí Vojenská zpravodajská služba.

Úkolem rozvědky je zajišťování informací důležitých pro zahraničně-politické, ekonomické a bezpečnostní zájmy státu. Rozvědka se zajímá o hnutí odporu pouze okrajově. Mnohem nebezpečnější je kontrarozvědka BIS. Podle toho, co je uvedeno na stránkách http://www.bis.cz, zabývá se těmito odvětvími: hrozbou terorismu, organizovaným zločinem, kontrašpionáží, hrozbou tzv. extremismu atd.

Pro nás klíčové je potírání tzv. extremismu, což je pojem, kterým jsou označování především nacionalisté různých myšlenkových proudů. BIS se soustředí především na potírání nacionalismu a jeho hodnot – národnosti, svobodymyslnosti a práva na sebeurčení národů, tj. požadavku na etnickou svrchovanost českého životního prostoru.

Jakým způsobem dochází k potlačování národní opozice, vykresluje policejní časopis Kriminalistika např. v tomto dokumentu.

3. Jak se vytváří jednoduchá síť?
Umíme-li číst mezi řádky, nalezneme na internetových stránkách rozvědky a kontrarozvědky návod na výrobu zpravodajské či mocenské sítě.

Ještě než se pustím do výkladu, připomenu dva pojmy: agent a důstojník.

Kdo je agent? Agent je informátor (donašeč, infiltrátor, rozvědčík). Tvoří základní prvek sítě.

Vyšší úroveň sítě tvoří zpravodajští důstojníci, kteří jsou síťovými uzly. Důstojníci vytvářejí síť vybíráním agentů, shromažďují od agentů informace a dodávají je veliteli. Zpravodajské důstojníky budeme dále pracovně nazývat „zpravodajci“.

Velitel je osobou usilující o politickou moc. Na základě své informovanosti je schopen činit správná politická rozhodnutí.

Weby některých zahraničních tajných služeb se zmiňují ještě o tzv. operačním oddělení. Toto oddělení není nikde blíže určeno, ale tuším, že tzv. operační pracovník tajné služby bude ve skutečnosti profesionální strážce, střelec nebo zabiják.

Tvorba sítě se řídí těmito důležitými zásadami:

a) Tajná služba si vybírá své pracovníky sama.

Zpravodajci vybírají své agenty sami. Osoby si zpravodajec vytipuje na základě vlastního úsudku a psychologie. Zvolí přesvědčovací taktiku a manipuluje jimi ve prospěch svého světonázoru. Spolehlivé osoby, které získá, pověřuje úkoly. Tím se zabrání infiltraci sítě zvenčí.

To klade vysoký požadavek na schopnosti zpravodajce – zpravodajec musí být inteligentní, bystrý, charismatický a slušný člověk.

Druhý požadavek je čas. Tvorba sítě je dlouhodobou záležitostí. Její taktický význam je ovšem nepopiratelný.

b) Agenti se navzájem neznají. Pokud by došlo náhodou či chybou k infiltraci sítě agentem, platí zásada, že agenti se navzájem nesmějí znát.

Tvorba seznamů agentů je vždy riziko pro celou síť. Obecně platí, že smrtí zpravodajce zaniká i jeho síť.

4. Struktura konkrétní sítě

Za svůj život jsem již párkrát přišel vědomě (a naprostou náhodou) do styku s „tajnou službou“. Jednou šlo o síť v rámci nejmenované politické strany, podruhé o síť jedné neformální liberalistické organizace.

Obě tyto sítě měly jednu společnou věc – byly vedeny politikem, který jejich činnost dobře využíval k ničení svých nepřátel a prosazování cílů. Pokusím se přiblížit strukturu jedné z nich jako inspiraci pro tebe, čtenáři.

Síť byla tvořena zpravodajci – dobrými přáteli (šlo o spolužáky ze střední a poději snad vysoké školy).

Tito přátelé a někteří rodinní příslušníci dali dohromady kruh. Kruh byla jednotka zcela imunní vůči infiltraci, protože do kruhu nesměl být nikdo nový přijímán. Tito přátelé se spolu v civilním životě téměř nestýkali a komunikovali spolu a s velitelem pouze pomocí virtuálních mrtvých schránek, většinou šifrovaně. Dokonce na sebe často neměli ani civilní kontakty. Jeden člen kruhu byla významná osoba ze showbyznysu, druhý byl bohatý podnikatel a zároveň vysoce postavený člen jakési zednářské sekty. Další členy kruhu neznám, okolnosti ale napovídaly tomu, že šlo o bohaté a vzdělané osoby.

Každý člen kruhu vedl svou síť „malých“ a „velkých“ agentů a donašečů, kteří se navzájem neznali, dodávali zpravodajcům cenné informace a zároveň měli určitý vliv v médiích.

Tato síť měla fascinující možnosti. Infiltrovat ji bylo naprosto nemožné, měla mediální vliv, zázemí i peníze pro svou působnost. Dovedla svého času brilantně likvidovat své politické konkurenty a své cíle propagovat na veřejnosti.


kralsumavy

Reklamy
No comments yet

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: