Skip to content

Výchova falešného uvědomění

05/10/2012

Následující text je výňatkem z knihy Sávitrí Déví „Souvenirs et réflexions d’une Aryenne“ (Vzpomínky a úvahy Árijské ženy), kapitoly 2, „Fausses nations et vrai racisme“ (Falešné národy a pravý rasismus). Tento výňatek byl do angličtiny přeložen samotnou Sávitrí Déví a přiložen k dopisu, z 25. července 1973, mladému americkému kamarádovi (který si přeje zůstat v anonymitě). Děkujeme mu za zachování tohoto dopisu, jeho poskytnutí Archivu a svolení k jeho publikování.

– R. G. Fowler

***

Angličané, kteří během osmnáctého a devatenáctého století vytrhávali Indii kousek po kousku z moci „Velkých Mughalů“ (a několika indických princů), byli, stejně jako zakladatelé království Baktrie a Sangalu o dvaadvacet století dříve, svou rasou Árijci, tudíž se sklony k toleranci. Proto se nesnažili silou změnit zvyky a víru hinduistů nebo muslimů, pokud pro ně nepředstavovaly překážkou ve vykořisťování oné země. Byli ale křesťany, či přinejmenším obdrželi křesťanskou výchovu, a z křesťanství nasáli (ať už jen teoreticky) „lásku k veškerým lidem“ a víru, která je samotným základem moderních demokracií, že „všichni lidé“ mají stejná práva a stejné povinnosti. K tomu se navíc přidržovali (jakožto křesťané) typicky židovské netolerance, kterou toto náboženství převzalo od svých prvních věřících, vychovaných ve víře v „žárlivého Boha“. Tudíž v Indii pobízeli aktivity křesťanských misionářů a časem potlačili i jisté zvyky, jež je šokovaly: zvláště oběť vdovy (na principu dobrovolnosti) na pohřební hranici jejího muže. A především, postupně, pomocí vzdělávání na svých školách a univerzitách a skrze řadu politických reforem, zavedli demokratická dogmata i duchovní rozpoložení deklarace lidských práv.

Skutečný zločin Anglie vůči Indii však není že vykořisťovala půdu a lid v nebývalém rozsahu, ale bylo jím vštěpení protirasistických demokratických principů do hlav tisíců hindů vyšších kast, vštěpení protitradičních principů spolu s hrozivým humanitarismem když ne přímo s vše skrz naskrz prostupujícím antropocentrizmem; a nakonec zavedli do administrativy onoho rozlehlého subkontinentu taková opatření, jež tíhla k vyvyšování těch nejméně hodnotných rasových elementů celé populace.

Jedno z nejstrašnějších opatření, proti němuž se vzedmula dlouhá a rozsáhlá agitace, ale které bylo stejně nakonec navzdory všemu vynuceno, a to již před válkou z let 1939–1945, je známo jakožto „komunální výměr“. Spočívalo to v tom, že členové provinčních zákonodárných shromáždění byli voleni „v závislosti na náboženských komunitách“ – provinční zákonodárná shromáždění jsou ve skutečnosti domorodé parlamenty, složené (teoreticky) ze „zástupců lidu“ v regionech ponejvíce rozsáhlých jako Francie či Velké Británie, s miliony obyvatel (všichni jsou samozřejmě oprávnění voliči, co by to jinak bylo za demokracii, že?).

Bylo například zákonem nařízeno, aby počet muslimských delegátů ze všech členů Bengálského shromáždění byl 55%, jelikož Bengálsko mělo tehdy ve své populaci 55% muslimů. Bylo zákonem nařízeno, že v Ásámském shromáždění by měl být podíl křesťanských zástupců úměrný počtu křesťanů – což byli téměř všichni domorodci, a to jsou příslušníci kmenů zkonvertovaných misionáři – žijících v provincii. Navíc: bylo povinné mít ve shromáždění i nedotknutelné (lid nejpodřadnějších ras Indie, když ne vypovězenci z jiných kast) podle jejich podílu v celkovém počtu obyvatel každé provincie. Následkem toho bylo, že v každé provincii a volebním obvodu volební seznamy sestávaly z lidí, a to bez ohledu na jejich stranickou příslušnost, kteří byli buď výhradně křesťany, či výhradně muslimy, nebo výhradně nedotknutelnými. Voliči – což znamená všichni obyvatelé od určitého věku – neměli žádnou jinou možnost, jedno k jaké kastě nebo přesvědčení náleželi, museli volit některého z těchto kandidátů – nebo vhodit do uren prázdný hlas.

Celý systém byl zamýšlen tak, aby uzmul hindům obecně a především hindům vyšších kast – tj. Árijské elitě Indie – každý kousíček politické moci z již nyní více a více „indizované“ vlády, kterou před svým odchodem Britové zřizovali a o které si mysleli, že je nutná. Bylo to zavedeno správními orgány bez výzvy od koloniální mocnosti. Nedalo se to změnit. Dalo se pouze, z árijského rasistického stanoviska, pokusit se omezit škody, které by vzešly z jeho působení. Aby se tak stalo, člověk musel jednat, jakoby přijal absurdní princip „práva“ jakékoliv většiny k moci, bez ohledu na její hodnotu, jednoduše pouze proto, že reprezentuje větší počet lidí… a snažit se učinit z hindů většinu na úkor jiných komunit.

Člověk se proto musel snažit dát nejnižším z nejdegenerovanějších domorodců – polodivochům Ásámské vrchoviny – (falešné) hindské uvědomění. Musel je přivést k tomu, aby sami sebe prohlásili za „hindy“, upřímně, tvrzením jak tolerantní hinduismus je, ale s opomenutím zmínit kastovní systém, jež ho udržuje. Musel se pokusit přivést (či spíše přivést zpět) k hinduismu indické křesťany a muslimy (je pravidlem, že obě tyto náboženské víry strmě vzešly z hindů nejnižších kast, kteří konvertovali k jedné z nich). A proto člověk musel překonat odpor většiny hindů k jejich přijetí, protože doposud hinduismus nikdy nepřijal zpět někoho, kdo se jej zřekl, nebo byl od něj vypovězen (a prohlášen za nedotknutelného). Člověk může odpadnout ze své kasty a stát se nedotknutelným, ale nemůže do ní znovu vstoupit. Aby však moc zcela nepřešla do rukou neárijské většiny Indie, muselo se to změnit. K tomu mohl posloužit (falešný) nacionalismus – nacionalismus evropského stylu, nutně falešný v případě každé multirasové společnosti – který mohl přivodit změny a sjednotit hindy (špatně, ale pořád lepší špatně než vůbec) pod neméně falešným parlamentním systémem jim vnuceným proti jejich tradici a hlavně proti árijské Tradici, jejíž je nyní současná hindská elita jediným uchovatelem.

Reklamy
komentáře 3 leave one →
 1. Tajemství permalink
  06/10/2012 10:17

  Pěkné, děkuji a prosím pokračujte 🙂

 2. Vznešený permalink
  12/10/2012 07:26

  DÍKY!

 3. Antal permalink
  22/06/2013 19:22

  Provedena revize překladu.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit / Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit / Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit / Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit / Změnit )

Připojování k %s

%d bloggers like this: