Skip to content

Sávitrí Déví – Nadčlověk – smysl vesmíru, význam života

15/10/2012

„Bereitschaft“ (Připravenost) od Arnora Brekera

Vyňato z Defiance (Vzdor)

Upraveno R.G. Fowlerem

Defiance, str. 61:

„Mé pevné přesvědčení . . . je to, že nejvyšším smyslem života je dát život nadřazenému lidstvu, jehož úlohou je vládnout zdravému světu. Žádné prostředky nejsou natolik nemilosrdné, že by nás nemohli přinést blíže k tomuto cíli.“

Defiance, str. 234:

„Nádherně rozhodnuté rozdíly, vyjádření neosobní vůle slunce, mohou být udržovány nebo navýšeny pouze podle nejvyššího smyslu Stvoření, jenž je vyvinout dokonalý typ, zachovává-li každá rasa svou čistotu,“ odpověděla jsem. „A proto, vědomě nebo nevědomě, v ozvěně moudrosti věků, napsal velký Němec dneška, Führerův blízký spolupracovník, následující: ‚Pouze v čisté krvi přebývá bůh‘.“

Defiance, str. 303-304:

Nebe pomalu potemnělo; objevily se hvězdy; nastala noc.

Pokoušela jsem se přemýšlet nad tou ohromnou vzdáleností, dělící mě od všech těch záhadných sluncí ve vesmíru; oddělit se od všeho co bylo na této Zemi. Ale nějak jsem se vždy na tuto planetu vrátila.

Hleděla jsem na zářivě zelenou hvězdu, mihotající se uprostřed tolika ostatních a mluvila jsem sama k sobě: „Tyhle paprsky musely cestovat celé roky jen aby se setkaly s mýma očima. Celé roky při rychlosti 300 000 kilometrů za vteřinu! Jak daleko musí ležet planoucí střed, ze kterého vycházejí; a jak malou to činí Zemi — mou Zemi, nesoucí na sobě vše co miluji! Pouhá skvrna na březích neomezeného, nesmírného prostoru, má Země se svými válkami, náboženstvími, písněmi! Přesto je to pouze tato malá Země, jež mohu v tomto nekonečném vesmíru milovat. Zázrakem naší Země není Pascalův nemocný „přemýšlející“ křesťan, který opovrhuje velkolepým universem, protože věří, že je méně drahocenný než jeho hloupé ješitné já v očích tolik-lidského jidišského Boha; ne, nejvyšší forma života na této planetě je zdravý, krásný, nebojácný Árijec, který následuje svou rasovou logiku až do hořkého konce; perfektní národní socialista — jediný tvor, který kolektivně a vědomě žije pro kosmickou filosofii, jež nekonečně převyšuje jeho i Zemi; filosofie, v níž se lidská pouta, štěstí, život nebo smrt a i lidská individuální „duše“ (má-li vůbec takovou věc) nepočítají; filosofie, ve které se nepočítá nic krom stvoření, zachování a triumfu nejdynamičtějšího a nejharmoničtějšího typu bytosti: rasy lidí „ne nepodobné bohům“; lidí v souznění s majestátním hvězdným prostorem.“

Věděla jsem, že jsem unesena touto nadlidskou ideí, onou hrdou, tvrdou, logickou, božskou nacistickou filosofií v mé knize, a že má kniha je zřejmě navždy ztracena. Snažila jsem si namluvit: „Co na tom záleží, když je tato doktrína věčná? Je to pravdivá filosofie Života, veškerého hvězdného prostoru, po eony a eony? Pokud paprsky té zelené hvězdy musí překonat několik světelných let, aby dosáhly k nám, na obydlené světy, je pak mise těchto světů stejná jako naše: jmenovitě si skrze lásku a konflikt uvědomit božskost v hrdém vědomí nadřazené rasy, nebo zmizet?“ Pamatuji si moji výzvu vůči přihlouplým demokratům v páté kapitole mé ztracené knihy: „Nemůžete denacifikovat Přírodu!“[1]

Defiance, str. 334-35:

[Národní socialismus] cílil na zastavení fyzického a morálního úpadku moderního, technicky „vyspělého“ lidstva snahou vynutit — tedy aspoň nucením jeho rasové elity —, aby žilo v souladu se smyslem Přírody, který nečiní jedince „šťastným,“ natož celé národy, ale pomůže mu vyvinout se v nadlidstvo — žijící bohy — z existující nadřazené rasy, tedy z čistých Árijců. Štěstí je zcela jistě buržoazní koncept, který nás ani v nejmenším nezajímá. Chceme, aby zvířata byla šťastná — a nižší lidé, protože jejich štěstí není v rozporu s naším Novým řádem. Věříme, že vyšší lidstvo má lepší věci na práci. Árijský svět, po našem triumfu námi vybudovaný, nebude již déle přemýšlet v rámci štěstí jako dnešní upadající svět. Bude myslet v rámci povinnosti — jako ranní védycký svět, ranní křesťanský svět, ranní islámský svět; jako svět každého velkého nového počátku. Ale svým duchem bude spíše víc připomínat védycký svět, než ten křesťanský nebo islámský. Bude žít pro povinnost, nikoli však povinnost milovat všechny lidi jako sebe sama nebo o nich smýšlet jako o potencionálních bratrech stejné víry; bude to povinnost milovat celičkou krásu jedincovy rasy víc než sebe sama a než všechno, a povinnost přispět jejímu plnému vyjádření za jakoukoli cenu a jakýmikoli prostředky, protože takový je božský smysl Přírody.

Defiance, str. 342:

„Je věcí nadřazeného člověka cítit se šťastně ve službě vyššímu smyslu Přírody, jež je návratem k původní dokonalosti — nadčlověčenství. Je věcí každého člověk být šťasten ve službě tohoto smyslu, ať už přímo či nepřímo, ve své přirozené pozici, pozici, kterou mu dala jeho rasa v plánu stvoření. A nemůže-li být? Tak ať není. Koho to zajímá? Čas jde dál a velké osobnosti, rozumějící pravé podstatě historie, se snaží strhnout Zemi, aby byla v souladu s věčným Řádem, bijícími se proti sestupnému směru úpadku, výsledku života ve falši — takoví jsou lidé proti času.“

Defiance, str. 345-46:

„’Povinnost‘ v jejímž jméně je čin vykonán musí být povinností — ne žádným smyšleným ‚závazkem‘; ani snahou o dosažení osobního cíle; nesmí mít žádné do činění s uspokojením nebo štěstím jedince, a je jedno kolik těchto jedinců je (množství není podstatné). Musí být v harmonii s nadřazenými cíli Přírody, jenž jsou zrozením božského lidstva. Jinými slovy, jediným ideálem, který svou službou způsobuje utrpení a smrt a je ospravedlnitelný je triumf nebo obrana jednoho světového řádu, schopného přivést na tento svět božské lidstvo. Jen a pouze to může ospravedlnit cokoli. Slovy Bhagavadgíty, ‚blahobyt světa‘.

[1]Tato věta se zřejmě objevuje v rukopisu Zlata v peci, ale nikoli v tištěné verzi, ani v 5. kapitole ani kdekoli jinde. Nejbližším výrazem co se v té samé kapitole nachází je: „nemohou denacifikovat bohy.“ (Gold in the Furnace, 3. vydání, str. 61; Zlato v peci, str. 62).

Reklamy
No comments yet

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: