Skip to content

Sávitrí Déví – Hinduismus a národní socialismus

19/10/2012

Výňatek ze 3. kapitoly knihy And Times Rolls On: The Savitri Devi Interviews (A čas jde dál: Rozhovor se Sávitrí Déví)

Velmi jsem přilnula k hinduismu, protože to je jediné náboženství na světě slučitelné s národním socialismem. Snem mého života je včlenit hitlerismus do árijské tradice, abych ukázala, že je skutečným oživením této původní tradice. Není indický ani evropský, ale indoevropský. Pochází z oněch dávných dní, kdy Árijci byli jeden lid žijící blízko severního pólu. Hyperborejská tradice.[41]

Nejsem zcela Hindka. Jsem národní socialistka. Je pro mě dostačující, že jsem evropskou pohankou. Jsem jednou z těch, kteří by ve čtvrtém a pátém století bojovali s křesťanstvím. V mládím jsem obdivovala Alexandra Velikého, mou první lásku. Mou druhou láskou byl císař Julian. Adolf Hitler byl mou třetí láskou. Chronologicky je sice třetí, ale pro mě stojí výš než Alexandr i Julian. První knihou, jež jsem v angličtině napsala byla v Indii a nesla název A Warning to the Hindus (Varování Hindům).[42] Napsala jsem ji v roce 1937. Byla přeložena do šesti indických jazyků. Není věnována Indům, ale božskému Julianovi, císaři Řeků a Římanů v letech 360-363, tomu, jenž chtěl přivést zpět staré náboženství Řeků a Římanů v době, kdy křesťanství vládlo — teď přesně nevím — asi padesát let. Křesťanství bylo ustanoveno jako státní náboženství Římské říše v roce 313. V roce 360 už bylo příliš pozdě. Příliš pozdě.

Musím se s vámi podělit o něčem, co jsem četla dnes ráno. Mám francouzskou kamarádku. No, mohla by být má dcera a podle indických měřítek dokonce vnučka, je mnohem mladší než já, je jí třicet osm. Nyní je na jihu se svým guru. Má svého guru, či lépe řečeno je následovnicí mrtvého gurua. Její guru je mrtvý a ona byla navštívit ášram slavného Ramana Maharši.[43] Ramana Maharši je skutečně největším nebo jedním z největších mudrců moderní Indie Pozoruhodný muž. Neučil. Celé jeho učení spočívalo v jeho vyzařování. Byl naprosto zticha, odpřísáhl naprosté mlčení. Je zvláštní to říct, ale takto on učil. Vím, že někteří lidé, kteří ho viděli následně prohlásili „Pokud může mít ticho nějaký význam, tak ho tento muž ukazuje.“

Samozřejmě občas promluvil, nebyl zcela mlčenlivý. Má přítelkyně se zeptala jeho shishya, jeho učedníka, „Co řekl Ramana Maharši o Adolfu Hitlerovi? Zmínil se o něm někdy?“ A učedník odpověděl, „Ano, považuje ho za džnání.“[44] Džnání je někdo vysoce moudrý. Džnání a riši znamená to samé, respektive téměř to samé. Džnání má ty samé kořeny jako gnos, křesťanská sekta gnostiků, lidí moudrosti. Džnání je člověk, který má naprosté porozumění, jež ví vše, jež je naplněn vědomostmi, intuitivními vědomostmi. Svou intuicí je božský, stejně jako Bůh ví vše. Byla jsem nesmírně potěšena slyšet, co řekl velký riši, velký indický mudrc, o mém Führerovi.

To se nedá s Evropu vůbec srovnávat. V Indii proti němu nikdo nic neřekne, tedy až na lidi, jejichž mozky byly zdárně vymyty evropskými paničkami. Krom nich se masy Indie nestarají. Je to pro ně cizí. Mají své malé, malicherné životy, chudobu a dennodenní zápas o živobytí. Někteří z intelektuálních indických kruhů ho mají velmi rádi. Můj domácí ho má velmi rád, stejně jako jeho syn. Sátjánanda Svámí byl zakladatel a ředitel Hindské misie, pro kterou jsem několik let pracovala. Hindská misie bojovala s komunismem a se všemi náboženstvími rovnosti, zvláště s křesťanskými misionáři. Sátjánanda Svámí říkával, „Adolf Hitler je reinkarnací boha Višnua.“ Višnu je jedním z Hindské Trojice, který věci udržuje od spěchu k destrukci. Aby se toho docílilo, musí jít proti času. Čas je destruktivní. Aby byl řád znovu vytvořen, musí být nejprve zničen, ale existují síly, které se snaží tuto destrukci pozastavit. Řekl mi, že Hitler byl reinkarnací této síly. A byl. Skutečně jí byl. Je hezké něco takového slyšet, zvlášť od hindského mudrce.

Řekla jsem mu, „Přišla jsem do Indie, protože jsem pohanka, uctívačka slunce a věřím v pohanskou reakci císaře Juliana. Přišla jsem do Indie, abych se seznámila s tropickým ekvivalentem toho, co bylo v Evropě před příchodem křesťanství. Nejsem následovnice žádného Inda, jsem následovnice Adolfa Hitlera.“ Odpověděl, „Dobře, dobře. Adolf Hitler je hinduista jako my. Je inkarnací boha Višnua.“ Bylo to velmi překvapující a osvěžující, slyšet něco takového v roce 1936. Znovu to zopakoval během války. V roce 1942 mluvil v Kubile, kde otevřeně řekl „Co zde v Indii potřebujeme, jako ostatně všude ve světě, je národní socialismus.“ Musela jsem mu říct „Sátjánando Svámí, dostanete se do problémů s britskou policií.“ On jednoduše odvětil, „Víc jedno mi to ani být nemůže. Vyřkl jsem pravdu.

Ve skutečnosti hinduismus je pro indické Árijce prostředek jak vládnout. Podle tradice by zde měli vládnout Árijci, ale nevládnou, protože tradice byla celá léta opuštěna. Nyní se Indie od tradice vzdaluje, stejně jako celý svět. Jsme v Temném věku a Indie se bude mít špatně, stejně jako celý svět. Krom menšiny, jež bojuje proti času, proti současnému času. A doufám, že zvítězíme. Musíme zvítězit. Nevím jestli zvítězíme v dohledné době, jestli Kalki Mstitel, jak ho zvou Hindové, brzo přijde, nebo na něj budeme čekat staletí. V nekonečném čase však staletí znamenají rovněž velmi krátkou dobu. Staletí jsou nic. Deset století je nic. Sama to mohu cítit. Někdy cítím zápas křesťanství o ovládnutí Evropy před patnácti stoletími, jako by se to dělo teď. Cítím Widukindův zápas, jako by probíhal právě teď.


[41]Sávitrí přijala za své teorie z knihy Bal Gandhara Tilaka, The Artic home in the Vedas (Poona: Kesari, 1903) (Arktický domov Véd)

[42]Savitri Devi, A Warning to the Hindus (Kalkata: Hindu Mission, 1939).

 

[43]Ramana Marši (1879-1950). Jeho ášram se nachází v Tiruvannámalaj ve státě Tamilnádu v jižní Indii. Barvitý popis Ramana Maharši a fotografie viz. Paul Brunton, A Search in Secret India (New York: E.P. Dutton, 1935), zvláště str. 138-142 a 280.

[44]Pro více o Raman Maharšových názorech na Hitlera viz. Savitri Devi „Hitlerism and the Hindu World,“ The National Socialist, no. 2 (podzim 1980): 18-20,18. Česky vyšlo jako „Hitlerismus a hinduismus“ na Tradice budoucnosti, 3. června 2011 str. 1-2. Dostupné na tradicebudoucnosti.deliandiver.org.

Reklamy
komentáře 2 leave one →
 1. 20/10/2012 15:25

  Skoro bych dodal, že Maharši měl – nepřímo – učedníky i v Československu. Například našeho nejznámějšího jógina Eduarda Tomáše, který se k józe dostal právě přes Paula Bruntona. Jeho „Uměni klidu mysli“ je skutečně dobrá kniha.

  Ještě dva odkazy.

  Indický vědec Ajasvamí Kalianaraman je přesvědčen jako kdysi Gobineau: „…harappskou, sumerskou i starou egyptskou civilizaci založily přibližně ve stejnou dobu vojenské oddíly prvotních Indoevropanů, kteří pokládali za výhodnější ´pást´a exploatovat ´mluvící živočichy´než zvířectvo bučící a mečící.“
  http://deliandiver.org/2010/12/august-strindberg-candala.html

  A co by řekli asi dnešní „hippie“ Kršnovci tancující v ulicích na některé projevy svého zakladatele – Šríly Prabhupády – např. o eugenice, árijské rase či Hitlerovi?
  http://www.harekrsna.com/sun/editorials/09-08/editorials3285.htm

 2. 21/10/2012 22:04

  Názory několika oněch „hippie“ jsem na internetu i četl a byly skutečně zábavné… plné feminismu, demokracie, multikulti a podobných blbin 🙂

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: