Přejít k obsahu webu

Hyperborea paradéša

15/05/2013

Aurora hyperborealis

V tomto a několika následujících článcích přinášíme volné a redakčně doplněné překlady několika článků, jež se zabývají historií mýtických árijských civilizací. Redakční úpravy pouze doplňují původní texty či mění formulaci jednotlivých vět; významové změny provedeny nebyly. Přeloženo z webu Hyperborealis Aeterna.

***

„Hyperborea se nenachází uvnitř fyzické země, jak ji známe dnes. V tibetské kosmologii je náš vesmír jedním z mnoha. Tibeťané říkají, že celek je ‚jako cibule‘ a světy jsou od sebe oddělené jako jednotlivé vrstvy, povrchem od povrchu.“

Miguel Serrano

První Hyperborea existovala mimo prostor i čas a existovala jako pozemská, ale nemateriální vlast. Vznikla v transcendetnu, nezávislá na všech omezeních subjektivní zkušenosti a ležící mimo ně. První Hyperborea byla nekonečná, bez jakýchkoli hranic a nebyla spoutána reinkarnačními cykly. Hyperborejci byli těmi, kdo měli Vril, božský Zelený paprsek a světlo Černého Slunce.

Miguel Serrano k tomu píše:

„Ale skutečná Hyperborea, ta první, nemůže být vymezena žádnými pozemskými geografickými oblastmi. Předklasičtí Řekové to museli vědět, když ji pojmenovávali. Hyperborea znamená ‚za Boreem‘; Boreas je bůh, syn titána Astraia a bohyně Aurory. To znamená, že hyper-Boreas je něco, co překračuje tohoto boha. Boreas je také vítr, boreální či severní vítr. Demiurgos je ve skutečnosti dechem, pneumatem, plérómatem. Hyperborea znamená něco za Demiurgem, za jeho Dechem. Proto by zde měla existovat Druhá Hyperborea stvořená bohy, kteří přišli bojovat do světa Demiurga, jako obraz té první. To je Polární Hyperborea, jež byla viditelná v Satja juze“.

Hyperborejci přišli na Zemi „z jiných hvězd, z Venuše, Jitřenky“, aby zde založili nové primordiální centrum světa. Bílí bohové byli mimo čas, patřili jiné době. Nová Hyperborea byla mimo konvenční pojetí bytí. To byl začátek Satja jugy, čili Zlatého věku. Tento primordiální ráj se nacházel na severním kontinentu a odrážel dokonalý a původní stav Hyperborejců. Světská Hyperborea byla dokonalou utopickou civilizací s teplým klimatem a byla prostá smrti, nemocí, hladomorů a válek. Bílí Bohové byli nadsexuální a reprodukovali se bez fyzických prostředků skrze duchovní plazmovou projekci, žijící neustále ve stavu vyššího vědomí skrze jejich třetí oko. Využívali posvátný Vril, Zelený paprsek, jenž jako Černé Slunce protékal jejich posvátnou krví.

Nicméně, Hyperborejci nyní obývali vlast ovládanou Demiurgem, nižší entitou, jež řídí materiální svět a zákon přírody, jehož první pokusy o napodobení lidského života měly za následek Neandrtálce, poloopičí lidi a další groteskní ohavnosti. Bílí bohové žili nyní v Demiurgově říši, chyceni do opakujícího se cyklu samsáry, čímž přišli o nesmrtelnost. Podléhali Cestě předků [pitrjána; blíže rozvedeno v kapitole Dvě cesty po smrti z Evolovy Revolty proti modernímu světu.] a na Zemi se dočasně reinkarnovali. Hyperborejci toto shledali naprosto nepřijatelným a bouřili se proti kosmickému režimu Demiurga tím, že si vybrali Cestu Bohů [dévajána], cestu sebeosvobození ze zákona reinkarnace, což jim umožnilo vracet se na zemi jako Bódhisattvové.

Následně vypukla mezi Hyperborejci a živočišnými silami Demiurga velká válka. Jako strážci vrilu Hyperborejci použili tuto sílu proti svým demiurgickým nepřátelům. Tato válka vedla k vytvoření pozemské Hyperboreje na severním pólu, jež měla „podobu fyzického, kruhového kontinentu, z něhož začali Hyperborejci organizovat spiritualizaci Země“. Hyperborejci odvážně bojovali a blížili se k vítězství, jenže pak se skupina Bílých bohů duchovně zpronevěřila a smísila svou božskou olympskou krev s demiurgickými ženami. Prvotní smísení mezi Bohy a lidmi je dokumentováno v mnoha posvátných textech, včetně Genesis 6.4: „Obrové pak byli na zemi v těch dnech; ano i potom, když vcházeli synové Boží k dcerám lidským, ony rodily jim. To jsou ti mocní, kteříž zdávna byli, muži na slovo vzatí.“ Čistota jejich krve byla ztracena.

Pád Hyperboreje nastal, když reprodukce zdegenerovala do fyzického aktu s jinými rasami Země. Tak skončil Zlatý věk. Během pádu nastal kataklyzmatický posun pólů, který znamenal prohození obou pólů: původní hyperborejská vlast se nyní stala jižním pólem. Dokonalá vlast Zlatého věku byla zničena, její vzpomínky byly pokryty ledem a podrobeny neobyvatelnému antarktickému klimatu. Hyperborejci byli poraženi silami Demiurga a donuceni opustit jejich vlast a odejít na jižní kontinenty. Založili nový střed světa zvaný Agartha, skrytou podzemní říši, jež se nachází v nejhlubších útrobách Himálaje a kde vládne Král Světa. Jako nositelé obrazu Hyperboreje přinesli s sebou svou duchovnost, kulturu a technologii do každého regionu, počínaje Malou Asií a starověkým Egyptem. Hyperborejci se pokusili obnovit jejich ztracenou vlast v každé oblasti světa budováním pyramid, tvořením civilizací, pomazáním božských králů a propůjčením znalostí osvícené brahmánské kastě.

Po vypálení alexandrijské knihovny byly poslední texty a dokumenty týkající se počátku hyperborejské rasy navždy ztraceny. Naše znalosti „Země Severu“, mohou být obnoveny pouze skrze subjektivní zkušenosti, mýty a posvátné legendy, starověké filosofické práce, svaté texty a interpretaci různých mystických a okultních figur.

„Příměs cizí krve ničí rod a je bezohledností k předkům; jsou porušeny věčné zákony a ti, kdo na tom mají vinu, budou zatraceni“.

Bhagavadgíta 1.42 – 43

Zdroj: http://hyperborealisaeterna.wordpress.com/2013/02/19/hyperborea-paradesha/

No comments yet

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: