Skip to content

10 věcí, co nacisté udělali dobře

30/07/2013

Na mainstreamových webech se prakticky nedá setkat s žádným kladným přijetím čehokoli, co národní socialisté udělali. Proto nás nalezení následujícího textu na poměrně „mainstreamovém“ webu listverse docela překvapil. Text je, pokud s těmito fakty nejste ještě seznámeni, určitě zajímavý a minimálně nabídne vhodný úvod do některých ne moc známých témat historie národně socialistického Německa. Text ponecháváme v původní podobě.

Národně socialistická německá dělnická strana (nacistická strana) je jedném z neslavných politických uskupení v historii, jejímž přičinením došlo k několika aktům krutosti a naprostému nelidskému chování. Navzdory tomu, nacistická vláda zavedla řadu zákonů pro dobro vlastních lidí a jejich dětí; většina těchto zákonů převzala i naše vlastní vláda.

Prosím vezměte na vědomí: tento seznam NENÍ obhajobou nacistického režimu, zcela jistě jedním z nejhorších zel historie – druhým, hned za stalinistickým Ruskem. Tento seznam ukazuje, že i největší zlo všech dob, dokáže konat i dobré věci. Tento seznam je poctou těm mužům a ženám žijících v nacistickém Německu, jenž se snažili pod tímto zkorumpovaným a špatným režimem konat dobro.

10. Zakázání vivisekce

animalrightsnazigermany

Nacistické Německo bylo na světě první zemí, která zakázala vivisekci zákonem, schváleným v dubnu 1933. O zákaz vivisekce byl velký zájem a návrh na její zakázání byl Reichstagu navrhnut už v roce 1927. Vysoce postavení nacisté jako Hermann Göring, Heinrich Himmler a Adolf Hitler se o ochranu zvířat silně zajímali, zejména o jejich porážku. Většina dnešních německých zákonů, a i zákonů ve světě, jsou odvozené od zákonů schválených nacistickou stranou. Tato skutečnost je dost ironická, když takoví lidé brojí proti špatnému zacházení se zvířaty, zatímco vraždí katolíky, homosexuály, Cikány a Židy.

Hermann Göring, své doby premiér Pruska, se vyjádřil:

„Absolutní a trvalý zákaz vivisekce není jen zákonem nezbytným k ochraně zvířat a vyjádření sympatií k nim, ale je taktéž zákonem humanity samotné…. Proto jsem okamžitě zakázal vivisekci a učinil ji v Prusku trestným činem.

Do doby nastoupení k trestu za takový zločin bude proviněný umístěn do koncentračního tábora.“

Obrázek výše je kresbou znázorňující zvířata zachráněná před vivisekcí, zdravící Hermanna Göringa. Na nápisu v okně stojí „Vivisekce zakázána.“

9. Ochrana zvířat

616px-kolmacc8arden_wolf

Když se nacisté dostali v roce 1933 k moci, nestarali se jen o lidi žijící v Německu, ale taktéž o zvířata. V roce 1934 byl schválen národní lovecký zákon, určující kolik zvířat se může za rok ulovit, spolu s určením náležitými ‘loveckými sezónami’. Tento lovecký zákon nyní používá většina západních zemí.

Tento zákon byl znám pod jménem Das Reichsjagdgesetz, Říšský lovecký zákon. Reichstag také schválil výuku o ochraně zvířat na základních, středních a vysokých školách. V roce 1935 prošel dodatečně ještě zákon Reichsnaturschutzgesetz (Říšský zákon o ochraně přírody). Tento zákon umístil několik druhů na ochranný list, včetně vlka a rysa ostrovida. Později byly přidávány ještě zákony o zalesňování a zabíjení živých ryb.

Bez těchto zákonů by z německých lesů zcela zmizely některé zvířecí druhy.

8. Protitabákové hnutí

german_anti-smoking_ad

Říká se, že Adolf Hitler byl tak silný antikuřák, že nemohl vystát, když si někdo ve stejné místnosti zapálil cigaretu, a často kouření označoval za plýtvání penězi. Tak vzniklo jedno z nejnákladnějších a nejefektnějších protitabákových hnutí v historii. Zatímco během 30. a 40. let minulého století ostatní protitabáková hnutí v jiných zemí selhávala, v nacistickém Německu bylo bráno smrtelně vážně.

Nacisté zakázali kouření v restauracích, v systému veřejné dopravy a taktéž zavedli omezení reklamy na tabák a cigarety. Rovněž byla zavedena velká daň na tabák a zásoby cigaret ve Wehrmachtu byly na příděl. Několik zdravotnických organizací v nacistickém Německu začalo dokonce tvrdit, že kouření zvyšuje možnost potratu u těhotných žen, dnes známá skutečnost.

Statistika spotřeby cigaret na obyvatele za rok 1940 činila v Německu pouhých 749, zatímco v Americe přes 3 000.

Na obrázku výše se píše „Nehltá cigarety, cigarety hltají jeho!“

7. Sociální programy

p1010002_000

Nacistické Německo mělo jeden z největších veřejných sociálních programů v historii, založený na filosofii, že všichni Němci by měli sdílet životní standart.

Jedním z nejslavnějších byl Zimní pomocný program, kdy vysoce postavení nacisté a běžní občané vyšli do ulic, aby nasbírali peníze pro potřebné. Tento krok nebyl pouze silně inteligentně propagačním, ale také rituálem ve vytváření dobrého pocitu k potřebným. Plakáty na lidi naléhaly k přispění této charitě, spíše než přímé dávání žebrákům. Joseph Goebbels, vysoce postavený nacista kontrolující rádio, televizi a propagandu, se sám často těchto charit účastnil.

Jaká však byla cena těchto charit? Ve velké míře kradení domnělým nepřátelům režimu. Nacistická vláda kradla množství peněz od svých občanů a používala je k financování sociálních programů vybraných členů společnosti. Dnešní schéma vymodelované podle toho systému je založen na daních, které okrádají všechny.

Obrázek výše zachycuje nádobu používanou při Zimním pomocném programu.

6. Volkswagen

nazi_volkswagen

Doslova „lidové auto“ bylo představeno tak, že si ho mohl dovolit každý Němec. Bylo založeno na radě Hitlerova designera, který navrhl, aby připomínalo brouka. Auto bylo obrovským úspěchem (občanům Říše bylo dostupné díky ceně 990 říšských marek, tedy cena malého motocyklu.), ale ke konci války jejich počet klesal a jeho dostupnost byla nižší. Volkswagen byl ke konci Třetí říše používán spíše jako vojenské vozidlo.

Tato skutečnost však Volkswagen nezastavila v tom, že se z něj stalo jedno z nejpopulárnějších aut na světě, známé pro svou spolehlivost, design (samozřejmě věc vkusu) a snadné používání.

5. Autobahn

old_autobahn_de

Přestože se nejedná o původní myšlenku nacistů, Hitler byl jejím nadšeným podporovatel a snažil se vybudovat největší silniční síť skrze Německo. Jakožto první dálnice na světě, byla autobahn revolučním krokem, jenž navždy změnil způsob lidské dopravy. Tisíce zemí Hitlerův systém napodobily, včetně Ameriky a Británie. Autobahn se stala největší silniční sítí na světě, s cestami vedoucími skrz celou zemi a do zahraničí, například do Rakouska.

Výstavba dálnic nebyla revoluční jen sama o sobě, ale poskytla také přes 100 000 pracovních míst, nutných k ekonomické obnově země. Bylo cílem nacistické strany pokusit se a sjednotit zemi skrze dálniční systém, což se z velké části podařilo. Na dlouhých, hladkých a přímých úsecích byla testována letadla, stejně jako na nich trénovaly týmy Grand Prix.

4. Otec moderní raketové techniky

spaceship-apollo-4

Člověk, jenž vynalezl raketu, Wernher von Braun, byl jak dnes víme členem nacistické strany a dokonce člen Schutzstaffel. V používání raket pomohl jak Německu tak Spojeným státům a po druhé světové válce se dokonce stal americkým občanem.

Přestože byl propagátorem řady oblastí ve výzkumu raket, včetně raketou poháněných letadel a orbitálních střel, je nejvíce znám díky svým úspěchu v NASA.

Jeho největší úspěchem nesporně bylo vyvinutí rakety Saturn V, jež člověku v červenci 1969 konečně pomohla dobýt Měsíc. Von Braun díky svým inovativním vynálezům otevřel bránu k vesmírným letům… stejně jako vytvořením jedné z nejničivějších sil známé lidstvu.

3. Inovace ve filmu

lenisin

Nacisté se velmi zajímali o film i hudbu, jakožto nástroj propagandy a základní kulturní pilíř. První známá nahrávka na magnetickou pásku obsahuje projev Hitlera, zatímco Josef Goebbels se zajímal hlavně o film.

Například propagandistický film ‘Triumf vůle’, pokračování dalšího propagandistického snímku ‘Triumf víry’, je považován za jeden z nejdůležitějších snímků v historii kinematografie. Režisérka Leini Riefenstahlová (obrázek výše) použila k natočení tohoto více než dvou hodinového snímku třicet filmových kamer a více než stovku techniků. Protože měl Triumf vůle neomezený rozpočet, byly použity nejmodernější technologie. Byly používány jeřáby a další technika, jež se dnes používá pro vytvoření plynulého ‘cestovního’ efektu.

Propagandistické snímky jsou dnes už mrtvé, ale techniky tehdy vyvinutí lze vidět i dnes v největších hollywoodských trhácích.

2. Přínos módě

boss_1933_adv

Nacistický styl uniforem byl stejně troufalý, jako jejich styl vlády. Kožené boty s vysokou podrážkou, sklopné čepice a kabáty z hovězí kůže tvořily běžné nacistické šatstvo, stejně jako tlumené barvy, často v šedivé, světle hnědé a černé. Pancéřové divize SS vnášely svými černými čapkami a koženými kabáty, později adoptované americkými rokery, do srdcí svých protivníků strach. Dr. Martens silně připomíná boty, jenž nosili důstojníci Schutzstaffel. Podívejte se na jakýkoli rock, industrial či jinou ‘okrajovou’ subkulturu, vždy uvidíte malé stopy nacistické módy. Americký spisovatel Kurt Vonnegut kdysi popsal tento styl jako ‘mírně divadelní’.

A co více, zakladatel Adidas, Adolf Dassler (jehož přezdívka byla Adi), byl nacista. Během války vyráběl boty pro Wehrmacht, stejně jako prodával boty americkým a nacistickým atletům na olympiádě v Berlíně. Olympijský vítěz Jesse Owens na olympiádě taktéž nosil Dasslerovy boty. Adidas je nyní mezinárodní společností, zásobující obuví atlety po celém světě

Jeho bratr, Rudolf Dassler, byl ještě horlivější nacista a založil další úspěšnou společnost … Puma. A stejně tak byl nacistickou značkou i Hugo Boss. Od roku 1934 byl oficiálním dodavatelem uniforem pro SA, SS, Hitlerjugend, NSKK a další stranické organizace (důkaz viz. reklama výše).

1. Zdravotnické výdobytky

dachautests

Smrt doktorské etiky nacistického Německa bylo hříšné, unáhlené a nebezpečné rozhodnutí, vedoucí k nevýslovným krutostem; a vytvořila jedno z největších etických polemik v historii. Skrze mučení nacisté objevili informace, jež jsou dnes využívány doktory a vědci na celém světě. Například nacistické zkoumání a monitorování podchlazení v koncentračním táboře Dachau, vystavením obětí těžkému mučení. Nacisté oběť ponořili do mrznoucí vody nebo je nechali venku zmrznout, zatímco monitorovali tělesnou teplotu, srdeční frekvenci, reakci svalů a moč. Tyto testy byly nejprve prováděny na dobrovolnících, ale nacisté nebyli s výsledky zcela spokojeni a tak začali své testy provádět na vězních tábora. Pokusili se vynalézt metody přivedení těla zpět k bezpečné teplotě, včetně „zrychleného zahřátí,“ nejúčinější metody oživování – dodnes je tato metoda na západě používána. Tento výzkum tak zaplnil mezeru v ostatních výzkumech podchlazení.

Reklamy
One Comment leave one →
  1. gfgrtghtrhtzht permalink
    04/05/2016 07:53

    Tisíce zemí napodobily… existuje něco přes 190 států.

    Víte, když ukradnu deset miliónů a pak odešlu 200 Kč DMS na charitu, co jsem?

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: