Skip to content

Alfred Rosenberg – Národní socialismus v celosvětovém zápase

12/08/2013

V tomto a několika následujících textech vám přinášíme překlady jednoho z nejzákladnějších myslitelů národního socialismu, který je však v češtině nedostupný. Toto je další text přeložený z anglického překladu z National-Socialist Worldview.

Už na počátku 20. let minulého století si Alfred Rosenberg stěžuje na různé politické obviňování národního socialismu ze strany politických oponentů z toho, že je extrémní antitezí čehokoli, co oni uznávají za své: podle kapitalistů je národní socialismus komunistický, podle komunistů zase kapitalistický. Takové přehazování můžeme vidět do dneška. Tento druh zkreslování je velmi příhodný, protože se vyhýbá jakémukoli uznání, že by vůbec mohlo existovat seriózní politické smýšlení, které nemá kořeny v osvícenství.

Rosenbergovo tvrzení, že národně socialistický zápas se stal zápasem celosvětovým, může být narážkou na Mussoliniho, který se dostal k moci asi tři měsíce před vydáním tohoto článku. Pivní puč (8.-9. listopadu 1923), imitace Pochodu na Řím, se odehrál zhruba rok po Mussoliniho nástupu k moci a asi devět měsíců po vydání tohoto článku. Avšak tento pokus o zopakování nástupu fašismu skrz sílu a zastrašování selhal. Ukázalo se tedy, že Rosenberg měl naprostou pravdu, když v tomto článku tvrdí, že síla národního socialismu byla v jeho samotné myšlence.

Navzdory tomu, co tehdy Rosenberg napsal se zdá, že italský fašismus ovlivňoval během roku 1923 směřování německého zápasu víc než německá strana italský fašismus. Tento vliv se samozřejmě omezil poté, co dopadl tak katastrofálně: a proto se NSDAP rozhodla k nabytí moci použít pouze zákonné prostředky.

V roce 1934 a 1935, kdy už byla NSDAP u moci, se stalo důležité zmírnit celosvětový vliv národního socialismu, který Rosenberg v roce 1923 tak vyzdvihoval.

  • Hadding Scott, 2012, autor anglického překladu

rosen1

(Völkischer Beobachter, 27. ledna 1923 )

Stejně jako se to stává jakékoli jiné velké nové myšlence, stalo se to i národnímu socialismu: nejprve zhýralou dobou nepovšimnutý, posléze všemi jejími silami pomluv a násilí napadaný a opovrhovaný. Přesto však rostl a sílil jako lavina. Všechny strany a osobnosti, které žily z klamání německého národa, jsou rozlícené z toho, že jsou víc a víc demaskovány. Bezradné a zděšené, stojí zde zuhelnatělé formy starého národního života, neschopné docenit tento nový duch německé budoucnosti. Se zvápenatělými srdci a mozky jsou naprosto nepřipraveni, aby je vůbec napadlo: to vše musí nějak stát za německým neštěstím; dnes člověk musí cítit, že nemožné může, musí a bude možné, a neslučitelné se stane slučitelným.

A tudíž vše probouzející se podporuje toto nové lidové povstání, bytí, které již dnes dokázalo, že hodina německé svobody jednoho dne nastane. Protože život, v tomto povstání, se stal něčím, co je schopno život také zplodit: vírou, duchem obětování [Opfersinn] a neomezenou vůlí k zápasu za vyšší ideu.

Tato neomylná energie přinesla během let své ovoce. Oponenti nového lidového hnutí musí proti němu navzdory sobě samým [wider Willen] vystupovat; z očí mnoha pochybovačů ve všech politických táborech spadl šátek, a tak se jim nyní zápas globálních sil a světonázorů jeví v naprosto odlišném světle. V mnohých novinách se objevuje stále více podrobnějších článků, snažících se analyzovat tohoto rostoucího obra. Avšak v tu samou chvíli podporují pomlouvačné kampaně. Jedna strana označuje národní socialismus za velkokapitalistický, monarchistický a reakcionářský; jiná v něm vidí pouhou odrůdu komunismu; třetí strana ho označuje za bavorský separatismus; čtvrtá jako extrémní unitářské hnutí. Mezitím národní socialismus odpověděl pouze na jednu otázku: k čemu to vše celému produktivnímu německému národu je užitečné, a jak se to shoduje s jeho povahou?– aniž by se uchyloval nahoru nebo dolů, doprava nebo doleva.

Když jsou staré formy otřeseny a nastane čas na znovuzrození duše [seelische Neugeburt], pak veškeré lhaní a pomluvy, a vskutku i všechna čestná a upřímná opozice je zbytečná. Tato nová forma [Gestalt] roste a odstrkuje stranou nebo drtí vše co ji stojí v cestě.

Mnozí jsou v zápasu Německa proti nám; mnozí jsou vzrušeni z „pučů“ nebo „plánovaných vražd“ atd. Ale pouze velmi málo z nich ví, že národní socialismus je pro dnešní svět mnohem nebezpečnější, než nějaký puč. Je totiž zvěstovatelem nového věku pro celou Evropu a pro celou bílou rasu.

Německý zápas se tudíž stal světovým zápasem, i když německé národní socialisty nevede nic jiného, než nezměrná láska k německému národu.

Tudíž jsme se během jedné z nejtěžších hodin německého národa shromáždili, abychom dosvědčili naši neporazitelnou víru v tento národ a přísahali, že vynaložíme veškeré své síly, abychom ho vzkřísili z hanby a ponížení.

Konečné vítězství zcela určitě patří nám.

Reklamy
No comments yet

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: