Přejít k obsahu webu

Diskuse o holokaustu v praxi

28/03/2014

Není to tak dávno, co se zde na tomto serveru udála zajímavá diskuse, u níž by bylo škoda, kdyby upadla v zapomnění. Právě proto jsem se rozhodl připravit ji v podobě článku, který níže předkládám.Jen ve stručnosti o co vlastně jde. Jeden člověk zde napsal docela rozhořčený příspěvek s dotazem, jak je možné, že zpochybňujeme výpovědi svědků a přeživších holokaustu. Následně mu několik zdejších čtenářů oponovalo velice kvalitními argumenty.

Myslím, že se zde docela dobře ukázalo, že víra v holokaust je do značné míry poháněná zaslepenými iracionálními emocemi, které reflektují pravdu jen stěží. Z druhé strany se ukázalo, že vědomý, plně vůlí kontrolovaný rozum spolu s řádnou poučeností může a vskutku převyšuje první způsob „vědění“ doslova propastně. Jen ten, kdo jedná s chladnou hlavou, může mířit vstříc pravdě!

Ve vypsaných příspěvcích jsem pouze opravil nějaké překlepy a drobné chybky a upravil klikatelné odkazy. Jinak jsem neměnil vůbec nic.

– Heliopolis

1. Pan P. V. prvně napsal:

Dobrý den. Co třeba tento rozhovor „Osvětim-Březinka: tak si představuji peklo“ nebo dokument „Arnošt Lustig – devět životů“. Chcete říct, že si p. Lustig vymyslel ty příběhy o plynových komorách a všem co prožil? Lidí jako on, konkrétních přeživších přece muselo být tisíce. Co tyto jejich osobní výpovědi o plynových komorách? Pan Lustig jezdil po debatách se čtenáři po celé ČR. Bohužel je již mrtvý, ale měl byste tu odvahu se s ním setkat a tvrdit mu do očí, že lže? Téma revisionismus sleduji, ale tyto osobní výpovědi bych považoval za největší důkaz a těžko bych proti nim mohl oponovat člověku, který v Osvětimi přežil.

S pozdravem P. V.

2. Uživatel „Xakru“ mu odpovídá:

Není pochyb, že koncentrační tábory byly místa, kde vládla krutost. Nejen ty německé, za 2. sv. války, ale i ty ostatní. Rovněž je známé, že mezi dozorci se vyskytli různí sadisté (např. Ilsa Kochová), kteří zneužívali svého postavení. Stejně tak nikdo nepopírá značnou úmrtnost vězňů.
Nicméně, přečtěte si ten článek o panu Lustigovi ještě jednou a trochu uvažujte. Především, je tam odkaz na Rudolfa Vrbu. Zkuste si o tom člověku něco vygůglit! Budete překvapen. To je naprosto nevěrohodná osoba.

Dále povídačky o tančící židovce, která zastřelila dozorce jeho vlastní pistolí… Ještě k tomu v plynové komoře. No comment.

A pak ještě ty počty zplynovaných lidí…

Cituji: „zplynovali 400 000 maďarských židů“. Dovedete si představit, jak by bylo možno zabít plynem 400 000 lidí a pak nějak zlikvidovat 400 000 mrtvol?

Dále: „Němci každý den plynovali deset tisíc lidí denně, deset tisíc za noc“. Tedy 20000 lidí muselo být každých 24 hodin zabito v plynu a pak 20000 mrtvol spáleno v krematoriích.
Zjistěte si, jak taková kremační pec pracuje a kolik toho zvládne spálit za den.
A jistě najdete mnoho dalších nesrovnalostí, například spalování batolat v osmimetrových jámách.
Nemám důvod obhajovat či glorifikovat německou třetí říši, jedni moji rodiče a prarodiče zažili odsun z pohraničí po Mnichovu a druzí pak život v protektorátu přes válku. Víme všichni, že to nebylo žádné ejchuchů. Ale proč tolik lží? Proč takové zcela evidentní výmysly? Druhá světová válka nebyla zaviněna výhradně Němci či dokonce úzkým kruhem několika osob kolem A.H., jak se dnes presentuje. Ale pouze Němci jsou obviňováni z neuvěřitelných krutostí a ještě jen pouze vůči Židům.

Zkuste se zamyslit nad tímto stavem a najít si informace o této smutné kapitole dějin. Věřím, že na své otázky najdete odpovědi.

3. Pan P. V. reaguje:

Dobře, označme tedy Lustiga za lháře, fabulátora a sebestředného narcistu, který se celý život živil tím, že vydával knížky se lživými příběhy a užíval si života, nemusel tedy nijak manuálně pracovat a jistě byl za své lži dobře placen Izraelským státem. Ale co další lidé co Osvětim přežili, jak jsem již psal, museli jich být přece stovky, ne-li tisíce. Lze někde dohledat výpovědi těchto lidí? Jestli tedy plynové komory v Osvětimi nebyly, musel někdo z těchto lidí, třeba na sklonku svého života, vypovědět někomu z rodiny či někde publikovat, že to byla lež, žádné komory tam nebyly. Lze alespoň jedno takovéto svědectví dohledat?

4. „Xakru“ opět odpovídá:

Milý pane Vlku, já tady nehodlám označovat za lháře ani pana Lustiga, ani nikoho jiného. To mi laskavě nevkládejte do úst. Něco takového tvrdit bych si nedovolil o člověku, který prošel nacistickými lágry, bez ohledu na to, že jeho vnímání skutečnosti bylo zřejmě ovlivněno tamější krutou každodenní realitou. V tvrdých podmínkách koncentračních táborů vznikly lecjaké poplašné fámy a pověsti. A co se týče plynových komor, to je téma natolik obsáhlé, že nemá smysl to zde rozvíjet. Jen Vám k tomu sdělím, že na rozdíl od většiny revizionistů si myslím, že něco takového skutečně existovalo – jako soukromá iniciativa nějakého táborového důstojníka a možná jen v ojedinělém případě. Táborová šeptanda z toho samozřejmě udělala hrůznou legendu. Ale dochované reálie nesvědčí o jejich masově rozšířeném a státem organizovaném používání. Na toto téma najdete mnoho materiálu, včetně vědeckého zkoumání dochovaných budov, které údajně byly plynovými komorami. (Podotýkám, že konkrétně v Osvětimi jsou pl. ko. postavené až po válce, neboť ty původní se jaksi nedochovaly.)

Pomohu Vám s pátráním: samotný fakt, že jistý pan Eliezer Wiesel (vygůglete si) přežil koncentrák a následný transport z Osvětimi do Buchenwaldu, ukazuje spíše na to, že vězňové v k.t. byli pro Němce spíše cennou pracovní silou než obtížnými osobami, pro které je třeba stavět plynové komory.

P.S. už jste si našel toho Rudolfa Vrbu?

5. Do diskuse vstupuje člověk s přezdívkou „Heliopolis“. Argumentuje proti námitkám pana P. V.:

Prosím prostudujte vše, na co zde odkáži (je to krátké) a pak dejte vědět, co si o tom myslíte. Neberte tuto výzvu prosím nikterak osobně, jde mi jen čistě o pravdu v diskutované věci, u níž si myslím, že vyvracím veškeré vaše zde napsané názor.

1. Arnošt Lustig je minimálně v jedné věci usvědčený lhář. Protektorátní anekdotu, týkající se (vymyšlené) německé krutosti, vykládal v televizi jako skutečnou událost, kterou prý v KT zažil! Viz zde NS: Skleněné oko.

Mimochodem, osobně jsem zažil člověka, který naprosto shodně vykládal méně známé vtipy jako skutečné historky! Tedy nestoudně (a dost věrohodně) lhal. Netýkalo se to vůbec holokaustu ani 2. sv. války, chci ale jen poukázat, že takovíto lidé skutečně existují.

Navíc, když se zamyslíte nad tou Lustigovou “příhodou” bez emocí, zjistíte, že to je dost nepravděpodobná – musím říct – blbost…

2. Jestliže má případný čtenář problém přijmout co jsem napsal v bodě č. 1, nechť se podívá na tohle: youtube: žid vysvětluje, proč lhal o holokaustu.

Problém lhářů je v tom, že vždy vypadají věrohodně a vždy si získají emocionální sympatie obelhávaných.

3. Jestliže chcete skutečné věrohodné výpovědi “přeživších”, podívejte se třeba na toto (youtube). Zkuste se nad tím zamyslet, zda je věrohodnější toto, nebo ty stěží reálné příběhy. Vodítkem by mohlo být také prostudování tohoto (text).

4. Ač se to může zdát podivné, očití svědci nejsou vůbec věrohodní svědci (takovéto závěry vyplývají z jakýchsi moderních výzkumů soudní praxe, odkazy nejsem schopen dohledat). Svědek jen málo kdy ví co se vlastně děje a strašně moc si domýšlí, aniž by si toho byl třeba vědom. Navíc, běžný, průměrný člověk není příliš inteligentní a uvěří ledasčemu. Takový byl i průměr vězňů KT, čímž nechci nikoho hanět, jde o prostou antropologickou konstantu.

Tak například značné množství “přeživších” plynových komor lze vysvětlit následovně: V KT kolovaly různým způsobem vytvořené zvěsti o tom, že Němci vězně plynují ve sprchách. Když pak v té době třeba velice mladého anebo vystrašeného žida poslali do skutečných sprch, mohl následně nabýt dojmu, že přežil plynovou komoru. Nebo se mohl o plynování ve sprchách dozvědět až po válce, a spojit to se vzpomínkou na to, že byl ve sprše. Trochu prostěji se o tom píše v knize Zemřelo skutečně šest milionů?, dostupná je online zde.

Opakuji, výpovědi průměrného svědka nejsou vůbec věrohodné. Často uvádím takovýto příklad: Obyčejný člověk neví nic o současné politické situaci ani dnes, natožpak třeba po padesáti či více letech, přestože se ho ta politická situace týká. Že někdo něco zažil (časově) vůbec neznamená, že o tom něco ví.

6. Nakonec ještě do diskuse vstupuje „Midilird“. Přidává další argumenty k vyvrácení námitek pana P. V.:

Tak Xakru a Heliopolis to hezky rozvedli, tudíž z mé strany jen krátce.

Mnoho tzv. „přeživších“ skutečně lhalo, několik příkladů:

https://radicalrevival.wordpress.com/2010/01/18/dalsi-svedek-holokaustu-odhalen-jako-lhar/
https://radicalrevival.wordpress.com/2010/01/24/moshe-peer-muz-ktery-sestkrat-prezil-plynovou-komoru/
https://radicalrevival.wordpress.com/2010/02/08/pribehy-holokaustu-2-herman-rosenblat/
https://radicalrevival.wordpress.com/2010/08/11/elie-kde-mas-tetovani/
https://radicalrevival.wordpress.com/2010/09/21/simon-weisenthal-byl-lhar/
https://radicalrevival.wordpress.com/2010/08/29/slavna-fotografie-prezivsich-z-buchenwaldu/

Ano, přeživších bylo tisíce a miliony, ale naprostá většina z nich, troufnu si tvrdit, že z těch co žijí je to 100%, nikdy žádnou plynovou komoru ani údajné strašlivosti Němci páchané (zabíjení párou, elektřinou, výroba mýdla z Židů apod.) neviděli. Dnes se tyto věci stali všeobecně přijímanými zkušenostmi a fakty, které se tito lidé vědomě i nevědomě jen doplnili do svých vzpomínek na zřejmě nejhorší období svého života, aby jim to vše nějak dávalo smysl. Přičemž většina z nich vždy nakonec přizná, že o plynové komoře, o které mluví, vlastně slyšeli od toho a toho, a ten je už bohužel mrtvý (často člen rodiny nebo velmi dobrý přítel, který by zaručeně nelhal). Přeživší mluvící o těchto věcech nikdy nezmiňují detaily, protože ty je usvědčují ze lži, a často si jejich výpovědi odporují. Židovský historik Jan van Pelt si tuším kdysi právě na tuto skutečnost někde stěžoval.

Holokaust a příběhy o plynových komorách se tak stávají jakýmisi zděděnými vzpomínkami, mýtem. Viz:

https://radicalrevival.wordpress.com/2011/11/10/mytus/
https://radicalrevival.wordpress.com/2012/01/27/den-pamatky-holokaustu/

Krom toho, jak už výše zmínil Heliopolis, svědecké výpovědi jsou i v dnešním soudnictví a psychologii brána s rezervou, protože lidská paměť není vždy věrohodná, může být zmanipulovaná, změněna nebo zaujatá. Ve Spojených státech například podle toho upravili i svůj přístup k nim.

Abych zodpověděl Vaši otázku, tak ano, krom toho, že by mi reálně hrozilo (stejně jako teď), že mě za to zavřou, neměl bych problém Lustigovi nebo někomu jinému říct, že prachsprostě lže. Tím netvrdím, že nutně vědomě lhal, spíše si myslím, že byl sám obětí holokaustového mýtu, který si spojil se skutečností.

7. Uživatel „Tony“ doplnil další argumenty (11.4.)

Petr Vlk neargumentoval stále dochovanými údajnými vraždícími plynovými komorami, údajně usvědčujícími dokumenty nebo údajnými masovými hroby, které by byly v souladu s oficiální verzí a jejichž poloha je prý známá, avšak nikdo je neviděl. Sáhl po “svědectví” a nazývá ho nejpádnějším důkazem. Tolik k “důkazům” a přístupu k problematice, která je pro exterminacionisty typická.

Argumentaci s Lustigem nechápu, pokud vím, nikdy netvrdil, že plynování viděl nebo že viděl plynovou komoru nebo že se měl podílet na údajném zločinu jako člen tzv. Sonderkommanda. Typické, to co tvrdí je z doslechu případně to co se dozvěděl po válce. Nikdy ani nesvědčil u soudu. Ta epizodka s vydáváním starého vtipu za reálný zážitek může být lež, ale také člověk po letech snadno začlení nereálné a nezažité věci do své paměti jako reálné a opravdu tomu věří. Lidská psychika je taková, jaká je, a svědectví není jen tak pro nic za nic ta nejnižší forma důkazního materiálu. Lidi se pletou, lžou, podvádí a vymýšlí si etc. z mnoha důvodů. Problém je, že na svědectvích celý příběh stojí. V tomto odkazu už Lustig údajnou příhodu vypráví jako vtip.

Můj názor je, že Lustig je lhář a nejde o omyl. Byl to on, kdo také tvrdil, že se vězni házeli do kotle, vařili a byli pojídání vězni a bylo to normální. Absurdita srovnatelná s tvrzením Davida Oléreho, samozvaného člena tzv. Sonderkommanda, který tvrdil, že se v krematoriích z lidí dělaly uzeniny. Jeho (Lustig) 242 kalorií denně je pak znovu holý nesmysl, to nepokryje potřeby těla ani kdybyste jen leželi a nic nedělali, a Lustig by tudíž nepřežil.

Byl to také Lustig, kdo tvrdil, že polévku dostávali nalitou do ruky a kdo ji neudržel tak nejedl a podobné nesmysly.

Lustigův neskrývaný obdiv ke komunistům v táboře a jeho angažovanost dává tušit, jaký mohl být jeho motiv, nebo jeden z motivů. Byli to právě také oni, kdo se podílel na vytváření a rozšiřování propagandy (včetně plynování) uvnitř a vně tábora, hnutí odbojů tam bylo několik. Bruno Baum se k tomu ostatně ve své knize “Widerstand in Auschwitz” (i jinde) hrdě přiznal.

Zde znovu dokumenty z Osvětimi nebo adresované koncentračním táborům obecně, a ve kterých je kladen důraz na jídlo, aby se dostalo na každého, nebo aby vězni řádně odpočívali po jídle a nebyli namáháni.

To jsou fakta, dokumenty, není třeba používat svědectví, aby se dokázalo, že Lustig je lhář a jeho historky nejen že nejsou nikterak ověřitelné, ony jsou v první řadě nevěrohodné, a v případech jako tento s jídlem, vyvratitelné. Celá kniha v německém jazyce je zde.

Velká ukázka rozkazů z této knihy v anglickém překladu zde.

Tohle je jen malá ukázka. Pokud vezmeme jiné dokumenty (ne z této knihy), kolik lidí ví, že jediná budova označena jako zařízení pro “zvláštní ošetření“ (Sonderbehandlung) vězňů byla centrální sauna v Birkenau, tedy největší a nejdůležitější hygienické zařízení v Auschwitz? Kolik lidí ví, že v důsledku špatných hygienických podmínek chtěli v márnicích krematorií zřídit sprchy pro vězně z celého tábora, a to ve stejnou dobu, kdy už měli být lidé údajně plynováni v těch samých márnicích? Kolik lidí ví, že když byl problém s nekvalitními márnicemi v táborových sektorech, tak byl tento problém řešen pravidelným svozem zemřelých vězňů do márnic krematoria 2x denně? Tudíž je nemožné, aby např. v případě údajného plynování maďarských Židů a největšího zatížení údajných komor (několik tisíc každý den), byly tyto márnice (považované za komory) používány pro tyto účely, když sloužily pro ukládání těl. Taková jsou fakta a historický kontext, dokumenty radikálně vyvrací pochybná tvrzení samozvaných svědků, kteří jsou žijícím důkazem, že je nikdo zavraždit nechtěl, jinak by pro ně nebylo úniku.

To je vše – prozatím.

komentářů 13 leave one →
 1. Prometheus permalink
  30/03/2014 15:27

  Este k hodnote svedectiev a vypovedi.

  1945 – US Army Brass on ‚Nazi‘ Atrocities – ‚I Swear‘ – http://www.youtube.com/watch?v=XyOOuRn2li8
  Black Holocaust Lies – http://www.youtube.com/watch?v=2bTzvOmIcDc
  Robert Faurisson — A Most Honorable Man – http://www.youtube.com/watch?v=abRiqpeQyY0

 2. Tony permalink
  31/03/2014 11:48

  Také jsem chtěl přidat svůj komentář včetně korekce několika chyb, po několika pokusech kdy se po odeslání nic nestalo jsem to vzdal.

 3. A. A. permalink
  02/04/2014 10:42

  Kdy a pod který článek byl ten komentář odeslán?
  Ve spamfiltru bylo 300 spamů, ale žádný smyslupný komentář.

 4. Tony permalink
  02/04/2014 11:52

  Byl odeslán ve vzkazníku kde tato diskuse probíhala a v době kdy probíhala a pod mým nickem. Komentáře mi evidentně přidávat jdou, takže si myslím, že problém mohl být v délce a množství textu a je tu nějaký limit. Možná platí jen pro vzkazník, netuším, nezkoušel jsem to.

 5. Heliopolis permalink
  02/04/2014 14:49

  Tony:
  Tak to prosím zkuste napsat ještě jednou sem, nepochybně šlo o nějaký technický problém. Nemyslím, že by to bylo nějak omezené, to by vám nahlásilo chybu s vysvětlením.
  Každopádně je vždy lepší si před odesláním delšího příspěvku text uložit (alespoň do schránky, ctrl+c), pro případ, že se něco pokazí.

 6. Tony permalink
  02/04/2014 17:34

  Uložené to mám, zde je komentář (opět to nešlo, zkusím rozdělit, určitě zde máte nějaký limit):

  Petr Vlk neargumentoval stále dochovanými údajnými vraždícími plynovými komorami, údajně usvědčujícími dokumenty nebo údajnými masovými hroby, které by byly v souladu s oficiální verzí a jejichž poloha je prý známá avšak nikdo je neviděl. Sáhl po „svědectví“ a nazývá ho nejpádnějším důkazem. Tolik k „důkazům“ a přístupu k problematice, která je pro exterminacionisty typická.

  Argumentaci s Lustigem nechápu, pokud vím, nikdy netvrdil, že plynování viděl nebo že viděl plynovou komoru nebo že se měl podílet na údajném zločinu jako člen tzv. Sonderkommanda. Typické, to co tvrdí je z doslechu případně to co se dozvěděl po válce. Nikdy ani nesvědčil u soudu. Ta epizodka s vydáváním starého vtipu za reálný zážitek může být lež, ale také člověk po letech snadno začlení nereálné a nezažité věci do své paměti jako reálné a opravdu tomu věří. Lidská psychika je taková jaká je a svědectví není jen tak pro nic za nic ta nejnižší forma důkazního materiálu. Lidi se pletou, lžou, podvádí a vymýšlí si etc. z mnoha důvodů. Problém je, že na svědectvích celý příběh stojí. V tomto odkazu už Lustig údajnou příhodu vypráví jako vtip

  http://www.pwf.cz/archivy/texty/rozhovory/arnost-lustig-literatura-je-citova-pamet_2355.html

  Můj názor je, že Lustig je lhář a nejde o omyl. Byl to on kdo také tvrdil že se vězni házeli do kotle, vařili a byli pojídání vězni a bylo to normální. Absurdita srovnatelná s tvrzením Davida Oléreho, samozvaného člena tv. Sonderkommanda, který tvrdil že se v krematoriích z lidí dělaly uzeniny. Jeho (Lustig) 242 kaloriíí denně je pak znovu holý nesmysl, to nepokreje potřeby těla ani kdyby jste jen leželi a nic nedělali a Lustig by tudíž nepřežil.

  http://www.globespin.com/noviny/lustig.htm

  Byl to také Lustig kdo tvrdil že polévku dostávali nalitou do ruky a kdo ji neudržel tak nejedl a podobné nesmysly.

  http://www.kinobox.cz/clanek/4832-osvetim-brezinka-tak-si-predstavuji-peklo

  Lustigův neskrývaný obdiv ke komunistům v táboře a jeho angažovanost dává tušit jaký mohl být jeho motiv, nebo jeden z motivů. Byli to právě také oni kdo se podílel na vytváření a rozšiřování propagandy (včetně plynování) uvnitř a vně tábora, hnutí odbojů tam bylo několik. Bruno Baum se k tomu ostatně ve své knize „Widerstand in Auschwitz“ (i jinde) hrdě přiznal.

  Zde znovu dokumenty z Osvětimi nebo adresované koncentračním táborům obecně, a ve kterých je kladen důraz na jídlo, aby se dostalo na každého, nebo aby vězni řádně odpočívali po jídle a nebyli namáháni:

  http://nassmer.blogspot.sk/2014/02/zamlcene-rozkazy-z-osvetimi-2.html

 7. A. A. permalink
  03/04/2014 08:59

  Tentokrát se to dostalo do spamu. Je tam moc odkazů, proto to spamfiltr nepropustil.

 8. Tony permalink
  08/04/2014 15:34

  Po několika dnech zkouším poslat zbytek, snad se tentokrát zobrazí:

  To jsou fakta, dokumenty, není třeba používat svědectví aby se dokázalo že Lustig je lhář a jeho historky nejen že nejsou nikterak ověřitelné, ony jsou v první řadě nevěrohodné a v případech jako tento s jídlem, vyvratitelné. Celá kniha v německém jazyce je zde

  http://www.amazon.de/Darstellungen-Quellen-Geschichte-Auschwitz-Konzentrationslagers/dp/3598240309

  Velká ukázka rozkazů z této knihy v anglickém překladu zde:

  Click to access Englische_Uebersetzung%20_2000_Auszug_aus_Standort-_und_Kommandanturbefehle_des_KZ_Auschwitz_1940-1945.pdf

  Tohle je jen malá ukázka. Pokud vememe jiné dokumenty (ne z této knihy), kolik lidí ví, že jediná budova označena jako zařízení pro „zvláštní ošetření (Sonderbehandlung)“ vězňů byla centrální sauna v Birkenau, tedy největší a nejdůležitější hygienické zařízení v Auschwitz? Kolik lidí ví, že v důsledku špatných hygienických podmínek chtěli v márnicích krematorií zřídit sprchy pro vězně z celého tábora a to ve stejnou dobu kdy už měli být lidé údajně plynováni v těch samých márnicích? Kolik lidí ví, že když byl problém s nekvalitními márnicemi v táborových sektorech, tak byl tento problém řešen pravidelným svozem zemřelých vězňů do márnic krematoria 2x denně? Tudíž je nemožné aby např. v případě údajného plynování maďarských Židů a největšího zatížení údajných komor (několik tisíc každý den), byly tyto márnice (považované za komory) používány pro tyto účely, když sloužily pro ukládání těl. Taková jsou fakta a historický kontext, dokumenty radikálně vyvrací pochybná tvrzení samozvaných svědků, kteří jsou žijícím důkazem, že je nikdo zavraždit nechtěl, jinak by pro ně nebylo úniku.

 9. Hana permalink
  09/04/2014 08:23

  Já se zabývám velmi podrobně „pouze“ Auschwitz a problematikou údajných plynových komor již leta. Literatury z obou stran, jak té „oficiální“ židovsko-propagandistické, tak té revizionistické mám prostudováno opravdu hodně. Prameny, svědectví, vědecké důkazy, selský rozum a to vše po kupě mi dává jasná vodítka, jak se to celé asi tehdy mohlo odehrát. Na obou stranách války bylo hodně propagandy. Jak před ní, řekněme počínaje problémy Výmarské republiky a Mein Kampfem a poválečnou propagandou SSSR a USA, založením Izraele, celého toho „ublíženeckého židovského byznysu“ konče. Vím vcelku dost o lidech Vrba, Wetzler, Wiesel, Nyiszli, Piper, Cole, Zendel, Pressac, Irwing, Leuchter nebo i ten Lustig nebo Kraus (otec Jana Krause). Byla jsem i přímo v Auschwitz. Nikdo mi nenamluví, že pravda je jiná a mnohem více prozaická. Nejvíce na celé věci mě ovšem štve přijatý Zákon č. 40/2009 Sb. – novela z roku 2000. To opravdu není cesta kupředu. Pro více zasvěcené doporučuji knihu o Arthurovi Liebehenschelovi (Cherish, Barbara U.: Můj táta, velitel Osvětimi).

 10. Heliopolis permalink
  10/04/2014 07:48

  Hana:
  Zdravím Vás! Zdá se, že máte opravdu načteno. Nechtěla byste se pokusit sepsat nějaký článek, třeba něco souhrnného o tom R. Vrbovi nebo někom jiném? Článek, který by shrnoval všechny podstatné informace a byl srozumitelný i „začáátečníkům“, tedy těm, kteří o tématu zatím moc nevědí. Myslím, že zdejší správci by jej vystavili rádi a i čtenáři by jej ocenili 🙂

 11. Tony permalink
  10/04/2014 16:36

  Jestli mohu poradit pro případ, že by jste chtěli něco napsat: neplýtvejte časem na články o samozvaných svědcích a lhářích jako Vrba nebo navíc ještě plagiátorech jako Wetzler nebo Müller, pokud to není součástí nějakého důležitějšího článku a tématu. Je lepší věnovat čas něčemu co má skutečný dopad na celou oficiální verzi v očích těch co jí zastávají, něco zásadního a důlěžitého – například absence otvorů pro vhazování Zyklonu B ve stále existujících údajných komorách, nebo oficiální revize počtu údajných „komor“ v Majdanku (v poslední době byla další údajná vraždící komora v tichosti pozměněna tamním muzeem na odvšivovací komoru jak vždy říkala druhá strana).

  Když někdo demonstruje, že samozvaný svědek lhal atd., obyčejně to nic moc nezmění, většinou je reakce taková, že se teda spletl atd. a že jsou tu další. Zatímco když jde o něco důležitého a dokazatelného fyzickými důkazy, mlžit se nedá.

  p.s., stále mi nejde odeslat zbytek výše uvedeného komentáře.

 12. Heliopolis permalink
  10/04/2014 20:47

  Tony:
  No Váš názor samozřejmě respektuji, je to asi otázka přístupu. Dle mě by naopak nebylo marné poodkrýt pravdu ohledně některých prominentních svědků, aby se jimi již nedalo argumentovat. Spíš jít po malých krůčcích, protože ty velké jsou natolik radikální, že lidé je odmítnou už z principu. Ale asi by to chtělo víc promyslet.

  Chtěl bych vás požádat o nějaký odkaz na tu vámi zmíněnou nedávno pozměněnou klasifikaci plynových komor v Majdanku. Hleledal jsem, ovšem marně.

 13. Tony permalink
  10/04/2014 21:44

  Ano, je to jen má rada založená na mých zkušenostech, ti co tomu věří (a to jsou ti které chcete přesvědčit jestli se nepletu) neshledávají usvědčení ze lži jako přesvědčivé nebo dostatečné, slovo lež prakticky nemají ve svém slovníku když jde o tohle téma. Nezapomeňte, že lidé navíc lžou zcela běžně a proto pro ně lež jako taková není tak zavrženíhodná. Navíc na tato, byť dokázaná obvinění, nahlížejí jako na osobní útok proti tomu ubohému člověku co přeci přežil TEN Holocaust a soucítí s ním lež nelež. Je v tom hodně psychologie a emocí, asi by to vydalo na studii. V nejlepším případě řeknou, že to jsou jen ojedinělé případy a nic se neděje. Když uděláte článek o fyzických důkazech, tak tam se mlžit a nevěřit nedá, ty takové zkrátka jsou.

  K tomu Majdanku, když si odmyslíme literaturu muzea ve které se tato místnost přestala vydávat za „komoru,“ zde je cedule, která tam byla dříve:

  Zde je nová cedule a nový popis je v angličtině uprostřed:

  Ví se (z dostupných fotek na netu), že ta stará cedule tam byla ještě aspoň v roce 2008. Já osobně jsem pokud vím viděl tuto místnost prezentovat jako „komoru“ na webových stránkách na začátku 2012, ale nemohu si být zcela jist, jen jsem to prolítl. Zde jsou znovu webové stránky muzea a popis této místnosti dnes je více než jasný (klikněte na číslo 6):
  http://www.majdanek.eu/articles.php?acid=204

  Když se podíváte na tyto záběry

  kdy v tété místnosti Izraelci a ortodoxní Židé truchlili, možná se mnou budete souhlasit, že jsou tyto tryzny za mrtvé vši dnes díky tomuto obratu absurdní podívanou.

  Jen pro vysvětlení, místnost má skleněné okno, dřevěné dvěře otevírající se dovnitř, nemají zámky a dají se otevřít z obou stran, atd. Je pochopitelné, že jí konečně hodili přes palubu.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: