Skip to content

Hellstorm – Praha 1945

05/05/2015

herbert-smagon-Lebende Fackeln, Prag Wenzelsplatz am 20 Mai 1945

K výročí pražského květnového povstání přinášíme úryvek z 8. kapitoly knihy Hellstorm.

* * *

Zatímco znásilňování Německa pokračovalo, začala v Československu docházet k nepředstavitelným hrůzám. Když se 5. května přehnaly skrz Prahu zvěsti o tom, že Američané jsou pouhých jedenáct kilometrů daleko, povstali občané českého hlavního města proti svým nacistickým okupantům. Ještě ten den byla většina německých posádek isolována a obklíčena.[1] Mezitím začalo shromažďování vězňů a uprchlíků. Roky skrývaná nenávist vůči německé menšině dala lidem volnou ruku. Juergen Thorwald píše:

Zástupy Čechů čekaly v ulicích na transporty německých zajatců, aby na ně mohly házet kameny, naplivat jim do tváře a zbít je čímkoli, co bylo při ruce. Německé ženy, děti a muži museli k branám vězení proběhnout se zdviženýma rukama uličkami povstalců, kde je čekali kopance a bití. Ženy byly bez ohledu na věk vytahovány ze skupin zajatců, aby jim byly oholeny hlavy, tváře zašpiněny barvou a na prsa a holá záda nakresleny hákové kříže. Mnohé byly znásilněny, jiným jejich mučitelé naplivali do úst.[2]

Když boje 9. května utichly, obrátil dav svou pozornost na tisíce Němců zavřených ve věznicích. „Několik nákladních vozů naložených německými raněnými a zdravotníky vjelo na [vězeňský] dvůr,“ pokračuje Thorwald. „Sotva zranění, sestry a doktoři seskočili z nákladních vozů, vrhli se na ně povstalci z ulice. Strhli z nich obvazy, vzali jim hole a berle, srazili je na zem a bili je palicemi, tyčemi a kladivy, dokud neleželi bez hnutí.“[3]

„A tak začal den, který si se svými hrůzami nezadá s jinými strašnými dny historie,“ zabručel si Thorwald.

Na ulicích davy čekaly, až Němci opustí věznice. . . . Sebou si vzali vše, po čem jejich vášně mohli toužit, od horké smoly po zahradní nůžky. . . . Popadli Němce — a nejen SSmanny — polily je benzínem, za nohy je pověsily do vzduchu, zapálily a sledovaly jejich agónii, prodlouženou tím, že v této pozici je stoupající teplo a kouř neudusily. Jiné Němce a Němky k sobě svázaly ostnatým drátem, pak do nich střelily a valily je dolů k Vltavě. . . Každého Němce bily, dokud nezůstal nehnutě ležet na zemi, nahé ženy nutily rozebírat barikády, přeřezávali šlachy jejich pat a pak se nad tím smály. Ostatní prostě ukopaly k smrti.[4]

„U ústí ulice Vodní,“ vypráví Čech, Luděk Pachmann, „visely tři nahé mrtvoly, zohavené k nepoznání, zuby vymlácené až jim z úst zbyly jen krvavé díry. Ostatní vězni museli mrtvé Němce odtáhnout do Štefanovy ulice. . . . ‘To jsou vaši bratři, polibte je!’ A tak museli stále živí Němci líbat své mrtvé.“[5]

Když se německý voják Gert Rainer, přestrojený za kněze, pokoušel z města uprchnout, naskytl se mu pohled na výjev ze samotného pekla:

Mladá vzlykající žena klečela a líbala dítě v náručí. . . . Oči dítěte byly vyloupnuté a z břicha mu stále trčel nůž. Ženino potrhané oblečení a rozcuchané vlasy naznačovaly, že za své dítě zuřivě bojovala. Topící se ve svém žalu si nevšimla blížícího se cizince. Ten se k ní naklonil a řekl jí, že by tady zůstat neměla. Pořád ji hrozilo, že ji zastřelí.

„Ale to přesně chci!“ najednou vykřikla. „Bez mého malého Petera už nechci dál žít!“

Ve svém sadistickém opojení lidé změnili masové vraždění v lidové oslavy. . . . Pět mladých žen bylo přivázáno k reklamnímu sloupu. Jejich sedm dětí byly hozeny do kanálu před nimi. . . . Česká žena, snad padesátiletá, matky polévala benzínem. Ostatní na ně plivali, fackovali je a vytrhávali jim celé chuchvalce vlasů. Pak se nejstarší z Čechů rozesmál, zapálil noviny a začal sloup obíhat, podpalujíc hořícím papírem benzínem nasáklé oběti. Sloup a jeho oběti zmizely v plamenech, šlehající několik metrů vysoko. . . . Diváci se ani nevšimli, že se jedna z hořících Němek osvobodila a vrhla se do plamenů, olizující mříže kanálu. Sílou, pocházející z odvahy větší než smrt, mříž zdvihla a ležíc na břiše se snažila dosáhnout na změť hořících dětí. Bez života ležela v plamenech.

Mezitím se ostatní čtyři ženy, pohlcené plameny od chodidel po vlasy, zhroutily jak jejich opora v provazech, kterými byly ke sloupu poutány, shořely. To byl signál pro jejich vrahy, aby začali tančit kolem sloupu, jásat a oslavovat. Skučení jejich řezníků bylo ještě hlasitější.

Na Václavském náměstí nebyla jediná lampa, na které by nevisel německý voják. Většina z nich byli ranění z války. . . . Dav doslova skákal radostí kolem dvou můžu, kteří drželi nahou mladou Němku. Každé z jejich prsů bylo propíchnuto velkým spínacím špendlíkem, na kterém visel Železný kříž. V břiše měla zapíchnutou tyč s vlajkou s hákovým křížem. . . . Nahá Němka ležela bez hnutí vedle svého ušlapaného dítěte. Byla ubita k smrti. Rozbitá hlava odhalovala části mozku.

Několik mužů bylo vytáhnuto z nákladního vozu Wehrmachtu. Provazem jim svázali ruce a konec provazu přivázali za náklaďák. . . . Jeden mladý Čech sedl za volant. Když nákladní vůz nastartoval, propukla v divácích šílená nenávist. . . . Pět zajatců bylo taženo na laně dlouhém asi dvacet metrů. Ze začátku ještě stíhali běžet. Jak ale řidič přidával na rychlosti, začalo pro ně být nemožné udržet rychlost. Po chvíli byli Němci znetvořeni k nepoznání. Cesta, kudy nákladní vůz projel, byla jedna dlouhá stopa krve, masa a špíny.[6]

Na obrovském sportovním stadionu bylo na hřiště nahnáno tisíce Němců, aby poskytli pobavení řvoucímu publiku. „Před našima očima. . . . byli [tito Němci] umučeni k smrti všemi myslitelnými způsoby,“ vzpomíná Josefine Weimann. „Nejvíc mi v paměti utkvěla vzpomínka na těhotnou ženu, jejíž břicho . . . Češi v uniformách rozřízli, vyrvali z něj plod a pak s radostním vytím do břicha nacpali jezevčíka, zatímco ta žena příšerně křičela. . . . Vraždění, jež se před našima očima odehrávalo bylo jako ze starověkého Říma.“[7]

Pražské hrůzy se brzy rozšířily do zbytku Československa, zvláště do Sudet, kde Němci žili víc než sedm století.

„Vemte Němcům vše,“ požadoval český prezident, Edvard Beneš, „nechte jim jen kapesníky, do kterých by mohli naříkat!“[8]

„Zabíjet Němce není žádný hřích,“ křičel kněz na vesnickou lůzu.[9]

V Bilné zapsal kronikář:

muži a ženy byli seřazeni na tržnici, nuceni svléknout se do naha a pak museli v jedné řadě jít skrz uličku, kde je lidé bili biči a holemi. Pak . . . muži museli lézt po čtyřech jeden za druhým jako psi, během čehož byli biti, dokud neztratili kontrolu nad svými střevy; každý z nich pak musel slízat exkrementy, které byly před ním. Toto mučení pokračovalo, dokud mnoho z nich nebylo ubito k smrti. . . Co bylo pácháno na ženách nelze popsat, protože takové sadistické monstrozity jsou příliš na to, aby byly vyjádřeny slovy.[10]

„Když jsem po kolapsu projížděl Československem,“ vzpomíná jeden německý voják, „viděl jsem useknuté lidské hlavy lemující parapety, a v jednom řeznictví na hácích visely nahé mrtvoly.“[11]

Když tato vražedná zuřivost v Československu pominula, zanechala za sebou přes 200 000 zmasakrovaných lidí. Podobné čistky německých menšin se udály v Rumunsku, Maďarsku a Jugoslávii, kde byli muži, ženy a děti chladnokrevně masakrovány po sta tisících. Toto vraždění napříč Evropou se netýkalo jen etnických Němců. Po spojenecké okupaci Francie bylo přes 100 000 francouzských občanů zavražděno jejich krajany, kvůli jejich kolaboraci s Němci nebo jejich antikomunistickým aktivitám. Podobné, byť menší zúčtování se odehrála v Belgii, Holandsku, Dánsku a Norsku.


 

[1] Nadeau, Stalin, Churchill, and Roosevelt, 178–179.

[2] Thorwald, Flight, 287.

[3] Ibid., 302.

[4] Ibid., 302–303.

[5] Sbírky Herty Ruthard (Lisle, Ontario, Kanada), “The Furies of Hell—Here They Were

Unleashed” (kopie v držení autora).

[6] Ingomar Pust, “Screams From Hell,” Kronenzeitung (29. března, 1994), 24.

[7] Ruthardovy sbírky, článek “Friedlaender Heimatbriefe” (v držení autra).

[8] Ibid., “Paradise Lost,” 1.

[9] Ibid.

[10] Ibid., “40 Years Ago: Sudeten German History Book”, 4.

[11] Ibid., “The Furies of Hell,” 2.

 

Reklamy
komentářů 17 leave one →
 1. morgarath permalink
  05/05/2015 21:01

  Toto je hnus… Velice se stydím za to, že žiji v české zemi, kde jsem nazýván Čechem jak já, tak tyto nelidské sadistické zrůdy…

 2. xakru permalink
  06/05/2015 22:26

  Já bych to tak černě neviděl. Každá strana píše svoji verzi, každá strana něco přehání a o něčem mlčí. Ani s námi Němci nezacházeli příliš v rukavičkách a to jsme byli národ, který největším hrůzám unikl. Co teprve se muselo dít v Bělorusku (byl jsem před pár roky se podívat v Chatyni), na Ukrajině, v Povolží…
  A tady v Praze i jinde se dav utrhl z řetězu, to je pak vždycky masakr, že nevěříte lidem, že jsou to lidé. Co myslíte, jak se asi Poláci po válce loučili s Němci? To taky asi musely být působivé scénky. Zvláště na tom území Německa, které po válce připadlo Polsku. Víme přece, jak se zachovali ke kladským Čechům, to byla čirá genocida. Nemáme si co vyčítat, napříč celou Evropu.

 3. smrt permalink
  14/05/2015 18:50

  No a? Logické vyústění k předchozímu hitlerovských krvavých hord…..Co tam máš dál?

 4. 16/05/2015 22:29

  Ale jo, jen ať každý vidí, jak řádila demokratická lůza….

  Na druhou stranu: nechat se vláčet vlastními emocemi, to není nic pro nás. Vše je třeba hodnotit s chladnou hlavou… a přivítat tento text jako možnost k realističtějšímu pohledu na tehdejší události.
  A ještě zopakuji oblíbený námět- válka je úžasně výchovná „záležitost“, výjimečná příležitost k sebepoznání.

 5. Věrný permalink
  17/05/2015 09:49

  smrt:
  Docela typický argument, který je však v jádru naprosto ubohý. I kdyby, hypoteticky, Němci podobná zvěrstva na českém národě páchali, stejně to neznamená, že se český národ může chovat stejně.

  Když se někdo chová jako blbec (či zvíře), znamená to, že se máte chovat taky tak? Tohle je velice ubohé uvažování, a je úplně jedno, co se stalo.

  Docela rozumě se vyjádřil „xakru“. Ale nemyslím, že by se měly podobníé záležitosti odbívat názorem, že to dělali všichni. Zvláště ne dnes, když se historie překrucuje a ve prospěch těch „dobrých“ a neprospěch těch „zlých“.

 6. nom4564 permalink
  22/05/2015 08:55

  Nikdy som nečítal že by Nemci robili sadizmom a rozsahom niečo porovnateľné

 7. 23/05/2015 22:55

 8. Avra permalink
  24/05/2015 09:41

  Zde to je v lepší kvalitě. Je velice nepříjmené, když někdo kopíruje videa a přitom stále snižuje jejich kvalitu, což se děje až příliš často 😦

 9. Věrný permalink
  03/06/2015 21:20

  K tomuto článku mě napadlo ještě jedno srovnání – vezměte si, co udělali antifašisté a rozběsněný dav v Miláně s Mussolinim. Tito „lidé“ jsou vskutku zvěř.

 10. Věrný permalink
  03/06/2015 21:20

  Obrázek v předchozím komentáři nefungval

 11. Věrný permalink
  03/06/2015 21:22

  Ještě jeden pokus…

 12. Jakub Řezáč permalink
  12/10/2015 14:11

  Německým vojákům se jenom dostalo mírné odplaty za jejich válečné zločiny. Že jich to na konci války pár odskákalo, bohužel nebyla vyhlazena celá neměcká říše. Alespoˇ%n by si dnes nezvaly černochy z afriky, které nacpe EU nám. K čemu černochy v Evropě? otrocké práce ke kterým by byli užiteční už skončili, máme traktory.

 13. Ferro permalink
  22/01/2016 21:00

  Není větší ubohosti, než si s gustem kopnout do poraženého protivníka (nepřítele). Na všech stranách bojovali dělníci, studenti, umělci, šílení vrazi i altruisté, silně věřící i ateisté, stejně jako ženy a děti. Proti sobě je občas postavil uvědomělý zápas za konkrétní ideály, většinou však odvodní povinnost země, ve které byly trvale hlášeni. Jen shodou náhod byli nositeli té a né protivné uniformy.

  Je bohužel nezpochybnitelnou pravdou, že převážná část populace reaguje na podněty emočně, nikoli rozumově. Stejně tak je pravdou neochota (někdy i neschopnost) o věcech získat více informací, než poskytují hromadná sdělovadla. Proto mnozí reagují na propagandistické bláboly z ušebnic dějepisu ZŠ, nebo populistickytehdenční Tv seriály, nikoli na reálně prokázaná fakta. Studium zabírá čas a bolí po něm hlava. U pivka v restu se věci přeci řeší tak snadno. Ať plácnu co plácnu, hlavně že plácám. Škoda že tímto restauračním stylem obohacují tyto stránky i někteří diskutující.

  Konec války provázelo mnoho naprosto nepochopitelných výbuchů násilí. Ať se jednalo o brutální mučení německých zajatců vyslýchaných před zasedáním Norimberského tribunálu, osud německých zajatců v zajateckých táborech západních i východních spojenců, osud německého civilního obyvatelstva a především žen znásilňovaných vojáky všech vítězných armád, lidové a partyzánské rychlosoudy s tzv. kolaboranty atd. O tom není sporu. Ve výše uváděném článku jsou však i naprosté blbosti typu polévání benzínem, obcházení se zapálenými novinami a podpalování postupně ze 4 stran. Tehdy byl benzín cca 60 oktanů (něco jako letecký kerosín), tak si to kdo tomuhle blábolu věří zkuste!!
  Dále je uváděn masakr tisíců německých obšanů někde (kde, město??) na fotbalovém stadionu. K ničemu takovému v Čechách nikdy nedošlo!!

  Takže je to stejné na všech frontách. Persekuovaní lžou o KT a němci o rozsahu poválečných represálií, Všechny strany využívají slovo k obhajobě svého jednání a prosazení svých záměrů. A my jsme tady proto, abychom si o událostech, jejich příčinách, průběhu, aktérech a následcích podebatovali a vytvořili pokud možno reálný obrázek.

 14. lopata permalink
  05/02/2016 01:52

  To je dobry. Vysmivate se zidum, ze zvelicili holocaust a tady tisic sem, tisic tam. 200 000….na nemce presne. Mimochodem proc Hitler nesnasel tak vzdelany a inteligentni narod, jakym cesi jsou? Jsme nemcum bliz a nemci bliz k nam vic nez si kdo mysli. Kdyz ne my, tak kdo pro Boha. Italove? To byl historickej vtip. Taky na nej Hitler pekne doplatil, kdyz musel po italech látat jejich valecne neuspechy

 15. lopata permalink
  05/02/2016 01:58

  Tento web je plny zajimavych faktu, ale pulka tu chybi. Treba to, ze i kdybych se vsim tady souhlasil, tak by to v roce 39 nikoho nezajimalo. Aha? To vam prece nemuze byt jedno. Nebo je to tady pro drajsajtly a bretschneidery a jine polonemce, rakusany? S nama ostatnima se nepocitalo. Co to ma co spolecne s Bhavaghavadghitou neb jak se to pise.
  Proc Rus, Stalin? Ktery byl sam doma zrazen trockystama? Pekne poslouzil tem, o kterych tu tak nepekne pisete

 16. lopata permalink
  05/02/2016 02:00

  Myslel jsem to tak , ze Hitler poslouzil…..

 17. 06/02/2016 17:53

  Ferro: máte pravdu, ty svědectví zde citovaná, jsou minimálně přehnaná, částečně falešná. Jako většina očitých svědectví.

  lopata: Na tomto webu je dost revizionistických textů a několikrát zde byly kritizovány tzv. očitá svědectví, proto předpokládám, že každý člověk, který se zajímá nejen o toto období historie, bere všechna svědectví z rezervou, včetně těch výše. Máte pravdu, příště to radši uvedeme, ať nejvznikají zmatky. Nad ruhou stranu je zajímavé, že tohle vám vadí, ale usuzuji že zveličování holokaustu, nikoli?

  Hitler a spol chtěli Čechy asimilovat do německého národa, doporučuji knihu Lukáše Beera Hitlerovi Češi a jeho web Náš směr, kde je toto vše rozvedeno a dokázáno. Tudíž jsme pro Němce nebyli v žádném případě „untermensch“

  „Tento web je plny zajimavych faktu, ale pulka tu chybi“
  Co konkrétně? Protože pokud myslíte ty údajně i skutečné „špatnosti“ co se děli, tak o těch se referuje na spoustě jiných webech a médiích. Nemůžem psát o všem.

  „Treba to, ze i kdybych se vsim tady souhlasil, tak by to v roce 39 nikoho nezajimalo.“
  Co přesně máte na mysli? Pokud byste souhlasil s národním socialismem, tak byste pravděpodobně spolupracovat s Němci jako „kolaborant“, pokud ne, tak byste poměrně klidu (od zbytku Evropy) přežíval jako 95% národa nebo byste byl „odbojářem.“

  „S nama ostatnima se nepocitalo.“
  Omlouvám se, ale to je jen vaše nevědomost nebo lež. Opět odkazuji na Beera.

  „Co to ma co spolecne s Bhavaghavadghitou neb jak se to pise.“
  Co má co, společného s Bhagavadgítou? Prosím buďte konkrétní. Leda by vám snad vadilo, že jsme ji několikrát na vhodných místech při vhodné příležitosti citovali.

  „Proc Rus, Stalin? Ktery byl sam doma zrazen trockystama? Pekne poslouzil tem, o kterych tu tak nepekne pisete“
  Myslíte proč Hitler zaútočil na Stalina? Protože Hitler viděl v komunismu největšího nepřítele, kterého je potřeba co nejdřív zničit, navíc se podle všeho bál, že Stalin se chystá udeřit první. Že Stalin byl zrazen trockystama… to jste asi moc četl Velké spiknutí 🙂 Byl to boj o moc mezi dvěma skupinami a Stalin ho jen využil k vyčištění nepohodlných osob.
  Myslíte, že Hitler posloužil Židům? Pokud posloužit myslíte že proti němu stál celý svět ve válce, kterou prohrál, tak asi ano.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit / Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit / Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit / Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit / Změnit )

Připojování k %s

%d bloggers like this: