Přejít k obsahu webu

Sávitrí Déví – 1933

20/04/2021

Následující oslavný text Sávitrí Déví o nástupu Vůdce Adolfa Hitlera k moci je ze stejnojmenné kapitoly knihy Forever and Ever (Counter-Currents Publishing, 2012), elektronickou verzi lze nalézt na stránkách Archivu.

* * *

A přišel Den všech dnů, Den radosti a síly, narození znovuzrozeného Západu; Den, kdy jsi po třinácti letech nadlidského zápasu vzal do svých rukou osud těch, které jsi tak miloval — těch, které všichni bohové vyvolili; aby se v našich časech stali nejsilnějšími a nejlepšími.

Dav nesmírný jako oceán stál netrpělivý a plný nadějí — milující —, přesto stále nejistý; čekající na dlouho očekávané zprávy; čekající na to, jestli jsi zvítězil; čekající, aby mohl prožít nejlepší chvíli dlouhého zápasu Německa — počátek Nové éry, vyvrcholení veškerého trpělivého heroismu nedávných i vzdálených let. Minuty ubíhaly, každá se zdála být dlouhá jako hodina. V tisících hrudích bila srdce každou vteřinou rychleji a rychleji. Nikdo nedýchal. Stejně jako vyprahlá země očekává déšť po dlouhém období sucha v zemích, kde nedostatek dešťů znamená smrt, ve světě obaleném šerem, očekávajícím další Úsvit, se tak i Tvůj lid toho dne shromáždil před prezidentským palácem Říše v počtech tisíců, očekávaje ona kouzelná slova: oznámení o Tvém triumfu — a samozřejmě také jejich.

V davu nastal pohyb a na malou chvilku i naprosté ticho. A v tomto slavnostním tichu v celé vážnosti zazněl hlas Tvého blízkého přítele a věrného bojovníka raných dní, druhým mužem po tobě: „Náš Vůdce je kancléřem!“ Ticho trvalo další vteřinu — zcela rozdílné ticho; ticho žíznivé země rozprávějící s nebesy při první kapce deště, jak vítr utichá, ticho nepopsatelné radosti se dostává až na samotný okraj extáze. A tehdy zčistajasna propukne vzrušený lidský oceán v hromový výkřik, opakující jediným hlasem a zesilujícím sto tisíckrát; halasný živel výkřiku, nekonečné burácení radosti — hlas Tvého lidu; Hlas Boha, kterého Přírodou vyvolení kdysi přijali —: „Náš Vůdce je kancléřem! Jsme svobodní!“ A muži si jeden s druhým potřásali rukama; a ženy se plné radosti vrhaly jedna druhé do náruče; a po jejich zářících tvářích se dolů valily slzy radosti.

Pak se nadšený dav pomalu rozptýlil do všech směrů, každý muž či žena, hoch nebo dívka, nesli do dálav skvělou zvěst onoho Dne: „Náš Vůdce je kancléřem! Německo povstalo!“ A po celé zmrzačené Zemi, v celé její šířce a délce, zněly zvony, a bubny a vojenské trubky, a jejich hudba poprvé po několika staletích zněla takovým obrovským štěstím. Z každého okna vlála vlajka nesoucí posvátný Symbol Slunce a árijské rasy. A přeplněnými ulicemi, pod nekonečnými řadami vlajících praporců krvavě rudé, černé a bílé, nyní nesmrtelné Úderné oddíly, které Tě svou stálou obětí a zápasem dovedli k moci, pochodovali plny pýchy, pějíce nesmrtelnou píseň.

A každou zemí nedávno odtrženou od Tvé poražené Otčiny, a skrz každou zem, kde Tvůj lid žil, odříznut po staletí od Říše umělými hranicemi, začala v odezvě na skvělé zprávy růst obrovská naděje, zprávy nyní vysílaných do celého světa: naděje, že brzy bratrství krve bude jediným pojítkem sjednocujícím všechen Tvůj lid v jedné hrdé velké Říši; že brzy na popud Tvé nové žijící víry padnou všechny umělé hranice; že se brzy ve svobodě, síle a radosti Tvůj lid rozšíří na východ a na západ, vzdor žárlivosti ostatních národů, naplňujíc tak velký úděl uložený jim Přírodou, jak v míru, tak ve válce.

* * *

Odvěcí nepřátelé vyššího lidstva byli zděšeni; v onom hlasitém výbuchu divoké radosti, ozývající se z nového Německa napříč celým světem, stejně jako v nesmírně tiché naději, kterou nemohli potlačit, začali slyšet klepání smrti na jejich dlouho budovanou vládu a zřeli první příznaky konce jejich vzestupu — navěky. Nenáviděli Tě a obávali se Tě. Na svých tajných poradách proto začali připravovat ďábelskou síť lží a ujednání, kterými na Tebe a Tvůj lid chtěli uvrhnout hloupou zuřivost nemyslících lidských mas každé rasy a jazyka — jednotvárnou universální masu, která Tě neznala, a která nemohla cítit krásu Tvého snu.

Jen několik lepších lidí na celém světě mimo Tvou říši vítalo Tvůj vzestup jakožto Úsvit, který oni sami očekávali. A ještě méně ho stále očekávalo tak dlouho a tak důsledně jako já.

Stejně jako člověk zdraví z pláže Slunce, vzdálené miliony kilometrů, tak i já oslavovala zprávy o tomto překrásném Dnu zdaleka; stejně tak jsem přivítala oznámení o Tvém kancléřství; a stejně tak jsem Tě uctívala ve svém srdci, můj Vůdce, Dárce nové hrdosti a víry každému Árijci hodného své rasy, nyní a navždy!

A jak ke mně dosáhly ozvěny radosti Tvého lidu, myslela jsem na ohromný sen, který jsem po dlouho dobu měla: sen o skutečné árijské vládě na celém světě. A v naší době jsi mohl právě Ty tento sen přetvořit v žijící skutečnost. Svět pod Tvou vládou mohl být místem pořádku a krásy, onen zdravý pohanský svět, po kterém jsem tak dlouho toužila. A ve svém srdci jsem toužila spatřit Tvůj dobyvatelský duch drtící všechny člověkem stvořené víry falešné rovnosti. A ve svém srdci jsem rovněž toužila spatřit Tvou velkou Říši ještě větší, snad jednoho dne ke všem břehům světa; bratrství árijské krve přesahující člověkem vytvořené hranice; a Tebou inspirované následovníky — elitu světa — vládnout navždy celému světu!

No comments yet

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: