Přejít k obsahu webu

Alfred Rosenberg

Alfred-Rosenberg-The-Myth-of-the-Twentieth-Century

Alfred Rosenberg byl německý filosof a přední myslitel nacionálněsocialistického hnutí.

Narodil 12. ledna 1893 v hlavním městě dnešního Estonska, Tallinnu, a pocházel z rodiny pobaltských Němců. Studoval v Rize v Polytechnickém institutu a v roce 1917 ukončil své inženýrské studium na Moskevské univerzitě. V mládí byl vášnivým čtenářem Kanta a německých idealistů, stejně jako Schopenhauera, Nietzscheho, Wagnera nebo Chamberlaina, nejhlubší duchovní inspirací se mu stala indická filosofie. Po vypuknutí bolševické revoluce a v následující občanské válce podporoval Bílé. Už v roce 1918 ovšem z Ruska emigruje do Německa, kde se usadí v Mnichově. Rosenberg se v hlavním městě Bavorska spolu s ostatními bílými emigranty snaží varovat před bolševickým Ruskem. Spřátelil se se členy tzv. Bayreuthského kruhu, ve kterém se poznal s H. S. Chamberlainem a hlavně s Dietrichem Eckartem, který ho později představil Adolfu Hitlerovi.

Spolu se svým učitelem Eckartem patřil mezi první členy NSDAP. Rosenberg nejdříve přispívá do Eckartova časopisu Auf gut Deutsch, později do ústředního deníku NSDAP, Völkischer Beobachter, ve kterém se po Eckartově smrti roku 1923 stává šéfredaktorem. V nové straně se Rosenberg těšil předního postavení, coby hlavní ideolog hnutí. Vůdce Adolf Hitler mu během svého uvěznění v Landsbergu na Lechu po Pivním puči svěřil vedení strany. V roce 1930 se stal říšským poslancem a v roce 1933 byl jmenován vůdcem zahraniční politické kanceláře NSDAP, čehož se snažil využít k navázání přátelských vztahů s Velkou Británií. V roce 1934 byl Vůdcem Adolfem Hitlerem pověřen duchovním a filosofickým vzděláním členů NSDAP a všech přidružených organizací. Ve své vzdělávací práci pokračoval i během války, kdy se stal ředitelem Hohe Schule, Ústředí pro nacionálněsocialistickou ideologii a vzdělání.

Po invazi do Sovětského svazu byl jmenován Říšským ministrem pro východní okupovaná území, ve kterém se snažil vytvářet plány pro poválečnou organizaci východní Evropy, rozpuštěného Sovětského svazu a svobodného Kavkazu. Byl také velkým kritikem celého přístupu k východní otázce a k přístupu ke slovanské populací ze strany některých vojenských i politických představitelů, nejen během protipartizánských operací.

Po válce byl za svou intelektuální činnost, filosofii a funkci ministra pro okupovaná východní území, souzen v Norimberku jako údajný válečný zločinec a 16. října 1946 popraven.

O Rosenbergově životě a díle

Kdo byl Alfred Rosenberg — o životě a díle německého filosofa.

Rosenbergovy názory na stát a právo — od Rudolfa Wierera (Délský potápěč).

Rosenbergův mýtus 20. století a tradice německého myšlení

Alfred Rosenberg a Mýtus 20. století (Úvod do díla)

České překlady Rosenbergova díla

Mor v Rusku – česky vydalo vydavatelství Guidemedia roku 2017.

Stopa Žida v dějinách

Mýtus 20. století (Výběr) – na stránkách Délského potápěče — úvod k tomuto výběru.

Völkischer Beobachter – stranický deník NSDAP, ve kterém byl v letech 1923 až 1938 Rosenberg šéfredaktorem.

Paul de Lagarde a banky (8. května 1921)

Nacionální socialismus (28. července 1921)

Nacionální socialismus v celosvětovém zápase (27. ledna 1923)

Spojené státy evropské? (13. – 14. leden 1925)

Budoucnost národa: Nacionálněsocialistické hnutí (26. – 27. února 1928)

Totalitní stát? (9. ledna 1934)

Der Weltkampf – Rosenbergův měsíčník o světové politice, národní kultuře a židovské otázce.

Oswald Spengler (květen 1925)

Der Schulungsbrief – vzdělávací měsíčník pro NSDAP a DAF.

Válečný zločinec Churchill (březen/duben 1944)

Projevy

Světonázorové problémy našich dní (1939) – shrnutí Rosenbergova projevu.

Německá a evropská svoboda ducha (1944) – projev pronesený 16. ledna 1944 v Praze [ke stažení v pdf].

Další texty

Norimberk 1927 (1927) – Rosenbergem psaný úvod ke knize Reichsparteitag der NSDAP Nürnberg 19./21. August 1927.

Rosenberg proti Klagesovi – výběr nejen Rosenbergových textů o filosofovi Ludwigu Klagesovi.

* * *

Knihy ke stažení

Die Spur des Juden im Wandel der Zeiten (1920), anglicky jako The Track of the Jew Through the Ages, česky jako Stopa Žida v dějinách.

Pest in Russland (1922), česky jako Mor v Rusku.

Der staatsfeindliche Zionismus (1922)

Der Sumpf (1930)

Der Mythus des 20. Jahrhunderts (1930), anglicky jako Myth of The 20th Century.

Protestantische Rompilger (1937)

* * *

Česká a slovenská literatura

Mor v Rusku (1922; Guidemedia 2017) – Rosenbergova kniha o ruské revoluci a poměrech v bolševickém Rusku.

Totalitarismus a politické náboženství (A. J. Gregor, Centrum pro studium demokracie a kultury 2015) – o Rosenbergových názorech a ideologii nacionálního socialismu.

Ďáblův deník (D. Kinney, R. Wittman; BETA Dobrovský 2016) – příběh ukradení a znovunalezení Rosenbergových deníků. Kniha stručně sleduje život německého filosofa a poskytuje několik úryvků z jeho díla a nalezených deníků. K osobě Rosenbergově velmi kritické a selektivní.

%d blogerům se to líbí: