Přejít k obsahu webu

Stopa Žida v dějinách

První kniha Alfreda Rosenberga, týkající se židovstva, jeho historie a charakteru, Stopa Žida v dějinách, poskytuje jedinečnou příležitost k pochopení židovské otázky, tak jak ji tehdejší nacionální socialisté chápali. Jako obžalobu židovského charakteru. Právě toto Rosenbergovo dílo je dokladem jasných a věcných argumentů, které formovaly nacionálněsocialistický názor na židovstvo.

Náš český překlad vychází z anglického překladu Alexandra Jacoba s přihlédnutím k německému originálu. Jedná se o pracovní překlad, komentáře vítáme.

* * *

Stopa Žida v dějinách byla mou první knihou. Napsána byla roku 1919 a vydána o rok později. Protože jsem se během našeho zápasu musel zabývat bezprostřednějšími zájmy, nebyla tato kniha po svém rozprodání prvního vydání znovu vydána. Ale dnes, kdy veškeré otázky vzdělání a studia vyžadují hluboké studium, poslouží tato práce sepsaná před 18 lety k pochopení Žida a jeho stopy v dějinách, protože je založena z větší části na židovských zdrojích, které tehdejšímu antijudaismu byly známy. Nebylo třeba téměř žádných oprav — krom několik stylistických. V posledních kapitolách jsem mohl zjemnit některé osobní útoku vůči politikům a zkrátit některé citace.

Doufám, že toto nové vydání poslouží k porozumění neměné židovské podstaty. Budoucnost závisí na tom, zda nadcházející generace porozumí hluboké závažnosti tohoto zápasu naší doby a neunaví se a nezeslábnou, jako generace předchozí.

Berlín, březen 1937

Alfred Rosenberg

* * *

Část I — Obecné otázky

Diaspora

Obchod a lichva

Židovské morální zákony

Náboženská netolerance

Ghetto

Pálení Talmudu

Část II — Historický přehled

Židé v Portugalsku

Židé ve Francii

Židovstvo a politika

Historický přehled

Žid a Němec

Věčný Žid

Židé a svobodní zednáři

Sionismus

Židovsko-ruská revoluce

Část III — Židovská mysl

Talmud

Technická mysl

19. století

Židovský charakter

Židovská energie

Židovská světovláda

Důsledky

%d blogerům se to líbí: