Přejít k obsahu webu

Archiv a knihovna

sebezdělání jest základem

„Ano, děti, můžete a smíte číst, co chcete. Ale místo, abyste se mě nebo někoho ptaly, o čem se tam píše, budete se snažit samy.“ — Ezra Pound, ABC četby, str. 72.

Na tomto místě je shromážděn veškerý archiv těchto stránek a zároveň bychom zde rádi shromáždili ke stažení co největší možný počet děl v češtině a slovenštině (ostatní jazyky považujeme za snadno přístupné těm, kdo mají to štěstí jimi hovořit), týkajících se nacionálněsocialistického světonázoru, jeho politických, sociálních a ekonomických základů, ale také základů filosofických a duchovních. Samozřejmostí je proto publikace především textů nejen německého nacionálního socialismu z období Velkoněmecké říše. Z toho důvodu bychom v budoucnu chtěli shromáždit co největší množství knih a tiskovin, které u nás byly publikovány v období Protektorátu. Nechceme se však omezovat jen na toto období, protože nacionální socialismus se samozřejmě v různých podobách vyvíjel i po válce, a zajisté sám vyrostl z něčeho, co mu předcházelo. To se týká především tzv. židovské otázky a studia problému rasy. Dále bychom našim čtenářům rádi nabídli knihy a články, které se nacionálního socialismu dotýkají jen letmo, či s ním zdánlivě nebo skutečně přímo nesouvisí, nicméně jsou dle nás velmi vhodné k rozšíření obzorů nebo k náhledu na danou tématiku z jiné, než obecně známé stránky historie.

Všechny kategorie níže jsou průběžně doplňovány o nové příspěvky.

Zároveň bychom rádi podotkli, že všechny texty zde ke stažení, jsou určené pouze ke studiu daného tématu a nemají za cíl nic propagovat, popírat, či někoho jakkoli přesvědčovat.

* * *

Redakci lze kontaktovat na mailu:

dawnwalker [zavináč] protonmail [tečka] com

dawnwalker [at] protonmail [dot] com

* * *

Archiv textů těchto stránek

Literatura

%d blogerům se to líbí: