Přejít k obsahu webu

Knihovna

HJ_books

Na tomto místě bychom rádi shromáždili ke stažení co největší možný počet děl v češtině nebo slovenštině, týkajících se národně socialistického světonázoru, jeho politických, sociálních a ekonomických základech, ale také základech filosofických a duchovních. A to texty z období německého národnío socialismu, tak i jeho různých podob po válce. Včetně knih a článků, které se národního socialismu dotýkají jen letmo, či s ním zdánlivě nebo skutečně přímo nesouvisí, nicméně jsou dle nás velmi vhodné k rozšíření obzorů nebo k náhledu na danou tématiku z jiné než obecně známé stránky.

V druhé části knihovny jsou shomážděny české a slovenské překlady týkající revisionismu holokaustu, druhé světové války a historie obecně.

V našem tzv. státě je samozřejmě omezena svoboda slova, tudíž je na každém čtenáři, aby zvážil, zda je vhodné dané texty stahovat a číst. Zároveň bychom rádi podotkli, že všechny texty zde ke stažení, jsou určené pouze ke studiu daného téma a nemají za cíl nic propagovat, popírat, či někoho jakkoli přesvědčovat.

* * *

Obrozenecká literatura

Revizionistická literatura

%d bloggers like this: