Skip to content

Poválečný národní socialismus

 

savitri

Sávitrí Déví Mukherdží (1905 — 1982)

Sávitrí Déví byla možná nejdůležitější filosofka a ideoložka poválečného národního socialismu a aktivistka za práva zvířat. Měla dva magisterské tituly a Ph.D. ve filosofii a plynně hovořila osmi jazyky. Velkou část života prožila v Indii, kde během druhé světové války vyvíjela špionážní činnost pro Japonce. Po válce se pokoušela v okupovaném Německu navázat kontakty s dosud existujícími skupinami národních socialistů a za své aktivity se na krátko dostala i do vězení. Žila asketický život, napsala řadu knih a starala se o zvířata, zvlášť kočky, která našla na ulici.

Stránka o životě a díle Sávitrí Déví

 


 

Serrano

Miguel Serrano (1917 — 2009)

Miguel Serrano byl chilský spisovatel a diplomat v Indii, Jugoslávii a Rakousku. Za malada byl komunistou, ale když poznal židovskou otázku, přidal se k chilskému národně socialistickému hnutí. Je považován za zakladatel esoterického hitlerismu. Vnější, společensko politická forma národního socialismu byla podle něj poražena, aby mohla zcela povstat jeho esoterická část, Cesta A-MOR, kouzelná láska bez smrti, boje proti Demiurgovi, Pánovi světa, a rovněž znovu stvoření dávné hyperborejské rasy, která na tento svět přišla s Demiurgem bojovat. Ve svých knihách se zabývá duchovním putováním k probuzení, k „druhému zrození“ spojením roztříštěnou árijskou duší. Esoterický hitlerismus je v jeho podání spojením různých gnostických směrů, buddhismu a evropského pohanství.

Stránka o životě a díle Miguela Serrana

 


Roman ‚Elmar‘ Skružný (1932 — 2004)elmar

Elmar Skružný byl nejvýznamnější český poválečný národní socialista. Vyrůstal za první republiky, v období Protektorátu jeho rodina podporovala národně socialistické Německo a ve svém domě ubytovala i důstojníky Waffen SS. Po válce měl kvůli náklonosti své rodiny k národnímu socialismu problémy, ale svých názorů se nikdy nezřekl. Vystudoval lesnictví na ČVUT a poté nějakou dobu pracoval na Slovensku. Měl dokonce spolupracovat s diverzní nástupnickou organizací SS, kde měl spolupracovat s bývalým důstojníkem SS. Po nástupu demokracie se angažoval v různých hnutí a na sklonku života byl za své názory a revizionismus stíhán.

Vzkaz — autobiografická kniha a výběr z díla;

Pravda o lži — nejdůležitější dílo, za které byl Elmar trestně stíhán;

Stránka o životě a díle Elmara Skružného


* * *

Reklamy
%d bloggers like this: