Skip to content

Předválečný národní socialismus

Alfred Rosenberg (1893 — 1946)

Alfred Rosenberg byl přední ideolog národního socialismu. Narodil se v estonském Tallinnu, studoval v Moskvě, odkud prchl před Říjnovou revolucí. Byl tak velmi dobře obeznámen s ruskými poměry. Usadil se v Mnichově, kde se stal členem společnosti Thule a později členem NSDAP. Vedl stranický deník Völkischer Beobachter a napsal řadu knih, z nichž nejznámější je Mýtus 20. století. Za války byl ministrem pro okupovaná východní území. Po válce byl Norimberským soudem odsouzen k trestu smrti za údajné zločiny.

Český překlad děl Alfreda Rosenberga


Otto Dietrich (1897 — 1952)

Otto Dietrich byl říšský tiskový šéf a SS-Obergruppenführer. Za první světové války si vysloužil Železný kříž a po válce se stal doktorem politických věd. Po válce pracoval jako novinář až do roku 1929, kdy vstupuje do NSDAP a brzy je jmenován tiskovým šéfem. Na této pozici doprovází během volebních kampaní Adolfa Hitlera. Po válce byl souzen v Následujících norimberských procesech a odsouzen na sedm let. Napsal řadu knih, a díky své pozici měl výbornou možnost popsat cestu Vůdce Adolfa Hitlera a národního socialismu k moci.

Revoluce v myšlení (1940); Duchovní základy nové Evropy (1941)


Goebbels

Paul Joseph Goebbels (1897 — 1945)

Joseph Goebbels byl jedním z nejdůležitějších představitelů nacionálněsocialistického Německa. Od mládí měl kvůli nemoci pokřivenou nohu, proto se nemohl účastnit první světové války. Vystudoval literaturu v Bonnu a Heidelbergu. Po válce se živil jako novinář, dokud se roku 1923 při francouzské okupaci Porúří a po nevydařeném Pivním puči nepřidal k NSDAP. Stal se gauleiterem Berlína, který od komunistů úspěšně dobyl. Založil a řídil některé nacionálněsocialistické deníky jako Der Angriff a Das Reich. Po nástupu k moci se stal ministrem propagandy a lidové osvěty.

Vom Kaiserhof zur Reichskanzlei (guidemedia, 2014); Poznání a propaganda (2009) Český překlad děl Josepha Goebbelse


Leni Riefenstahl (1902 — 2003)

Leni Riefenstahl byla filmová režisérka, fotografka a herečka. Ještě před nástupem k moci se seznámila s Adolfem Hitlerem, který ji přesvědčil, aby natočila dokumentární filmy o sjezdech NSDAP. První byl z roku 1933, Vítězství víry, které se ale nevysílalo, protože v něm vystupoval pučistický velitel SA Röhm. Roku 1934 následoval známý Triumf vůle. V těchto snímcích Reifenstahl uplatnila moderní a novátorský přístup a vytvořila tak dech beroucí estetickou podívanou, do té doby nevídanou. Zdokumentovala rovněž olympijské hry roku 1936 v Berlíně ve dvou filmech: Přehlídka národů a Oslava krásy.

Triumf vůle (1934); Olympia 1.: Přehlídka národů (1936); Olympia 2.: Oslava krásy (1936);


Dietrich Eckart (1868 — 1923)

Dietrich Eckart byl novinář, spisovatel, básník a politik. Spolu s Antonem Drexlerem, Karlem Harrerem a Gottfriedem Federem byl  zakladatel Deutsche Arbeitpartei (DAP), předchůdkyně NSDAP. Hned od začátku těsně spolupracoval s Federem a Alfredem Rosenbergem, kterému byl mentorem. Když poznal Hitlera, byl přesvědčen, že je to „spasitel“, na kterého čeká. Až do své smrti byl jeho mentorem a měl mít na něj v této době velký vliv.

Bolševismus od Mojžíše po Lenina (1924)


* * *

Anton Drexler — Zakladatel a předseda DAP

Mé politické probuzení

Reklamy
%d bloggers like this: