Přejít k obsahu webu

Protektorátní knihovna

Na tomto místě bychom rádi shromáždili veškerou politicky orientovanou literaturu z období Protektorátu a také co největší množství literatury nepolitické, přesto svého druhu jedinečné a přínosné.

Seznam literatury není zcela určitě kompletní a je průběžně doplňován.

Světonázorová a politická literatura

Protektorátní nebo říšské úřady, stejně jako spolupracující české státní úřady, se snažily ovlivnit názor a smýšlení českého obyvatelstva celou řadou prostředků, vydáváním knih nevyjímaje. Z části se jednalo přímo o literaturu politickou, která měla čtenáře přesvědčit o výhodách a prospěchu nacionálněsocialistické myšlenky pro český národ, o hrůzách komunismu a nefunkčnosti liberální demokracie a jejích hodnot. S touto politickou literaturou byla velmi propojena literatura, která nebyla, alespoň zdánlivě, přímo politického charakteru. Často se pak jednalo i o publikace historického zaměření, zvláště ty, líčící soužití s Němci mnohem lépe než jak byl člověk zvyklý za první republiky. Zcela zvláštní místo v protektorátní literatuře zaujímá řada „Na okraj nové doby„.

Řady a periodika

Na okraj nové doby – řada o příčinách světové války a nacionálněsocialistickém světonázoru

Úřední dokumenty

Seznam škodlivého a nežádoucího písemnictví – stav ke dni 30. září 1940

100 dokumentů o vzniku války (Orbis, 1939) — roku 2013 vydalo nakladatelství guidemedia.

Úřední dokumenty o vzniku konfliktu s Jugoslávií a Řeckem (Orbis, 1941)

Úřední dokumenty o vzniku války proti SSSR (Orbis, 1941)


Čeští autoři

Buchal, Antonín

Beneš atentátník (Orbis, 1943)

Fiala, Václav

Poražená Francie – Český novinář na západních bojištích (Orbis, 1941)

Komurka, František

Co řekli naši velikáni o Židech? (Hanácká knihtiskárna, 1942) — roku 2015 vydalo nakladatelství guidemedia.

Krychtálek, Vladimír

Bolševici, Beneš a my (Orbis, 1941)

Kříž, Alois

Krev za novou Evropu (Orbis, 1940)

Co víte o Židech? (Orbis, 1941) — roku 2015 vydalo nakladatelství guidemedia.

Lažnovský, Karel

Hovory s dějinami (Orbis, 1941)

Moravec, Emanuel

V úloze mouřenína – Československá tragédie 1938 (Orbis, 1939)

Děje a bludy (Orbis, 1941)

O smyslu dnešní války (Orbis, 1941)

Tři roky před mikrofonem (Orbis, 1942)

Tři roky v Říši (Orbis, 1942)

Cesty Francie – předmluva a doslov (Orbis, 1942)

O český zítřek (Orbis, 1943)

Vlas, R. M.

Talmud, zdroj nenávisti (Zádruha, 1939)


Němečtí autoři

Dietrich, Otto

Revoluce v myšlení (Orbis, 1940)

Duchovní základy nové Evropy (Orbis, 1941)

Funk, Walter

Hospodářský řád v nové Evropě (Orbis, 1941)

Goebbels, Joseph

Vom Kaiserhof zur Reichskanzlei (Orbis, 1942) — roku 2014 vydalo nakladatelství guidemedia.

Jacobi, Walter

Golem, metla Čechů (Orbis, 1942) — roku 2018 vydalo nakladatelství guidemedia.

Země zaslíbená (Orbis, 1943)

Kapp, Rolf

Mírové dílo Adolfa Hitlera (Orbis, 1942) — roku 2013 vydalo nakladatelství guidemedia.

Rosenberg, Alfred

Německá a evropská svoboda ducha (Orbis, 1944)

Winschuh, Josef

Podnikatel v nové Evropě (Orbis, 1941)

Wirsing, Giselher

Bez mezí a hranic (Orbis, 1942)

Zottmann, Karl Otto

Zánik Varšavy (Orbis, 1944)


Ostatní publikace

Za Protektorátu samozřejmě vycházelo i mnoho další literatury, která byť nebyla přímo politicky zaměřena, může být pro dnešního čtenáře prospěšná a zároveň může ukázat, jaké knihy v tehdejší době vycházely a co si občané Protektorátu mohli přečíst.

d´Annunzio, Gabriele

Amaranta – Deník tragické lásky (Čin, 1943)

Kabeš, Jaroslav

Moudrost a tajemství, setkání s Lao-tsem (Jan Pohořelý, 1944)

Pallas, Gustav

Knut Hamsun a soudobá norská beletrie (Orbis, 1944)

%d blogerům se to líbí: