Skip to content

Revizionistická literatura

V této části knihovny jsou shromážděny veškeré česky a slovensky dostupné texty týkající se revizionismu holokaustu, převážně pak kratší, či delší články, eseje nebo knihy, dále pak i několik málo do češtiny přeložených videí.

Seznam autorů a jejich prací dostupných v češtině:

Úvod do revizionismu holokaustu – krátký úvod do celé problematiky

Germar Rudolf — přední revizionista, inženýr chemie, o jeho životních strastech např. zde a zde.

Rudolfova zpráva — vědecké zpochybnění nejen plynových komor [pdf]

Přednášky o holokaustu — jeden z nejlepších úvodu do celé problematiky revisionismu, kdy autor postupně probírá všechny možné argumenty zastánců holokaustu a vyvrací je [pdf]

Robert Faurrison — přední francouzský revizionista, profesor literatury

Robert Faurrison pro Rádio islám — rozhovor jednoho z čelních představitelů revizionismu z 14. dubna 1991 [pdf]

Problém plynových komor — revize plynových komor [pdf]

Prominentní falešný svědek Elie Wiesel — jeden z nejznámějších „svědků“ holokaustu odhalen jako lhář [pdf]

Mé revizionistické metody — přednáška o Faurrisonových postupech a výzkumech [pdf]

10 přikázání holokaustového náboženství — profesor shrnuje několik absurdních tvrzení o holokaustu jako přikázání nového západního náboženství [pdf]

Carlo Mattogno — přední italský revizionista a jeden z největšch světových odborníků na holokaust a Osvětim

Treblinka – ve spolupráci s Jürgenem Grafem – rozsáhlá revizionistická zpráva o koncentračním táboře Treblinka [pdf]

Belzec – rozsáhlá zpráva o koncentračním táboře Belzec [pdf]

Jürgen Graf — přední švýcarský revizionista

Co se stalo se Židy, kteří byli deportováni do Osvětimi, ale nebyli v ní registrováni? — přednáška o osudu (převážně maďarských) Židů, kteří procházeli Osvětimí dále na východ [pdf]

Revizionismus holokaustu a jeho politické důsledky — takový malý úvod do revizionismu [pdf]

Demokratická tyranie: švýcarský příklad — přednáška o demokratickém pokrytectví, jde-li o holokaust [pdf]

David Irving a „Tábory operace Reinhardt“ — článek hodnotící činnost a názorové veletoče historika Davida Irvinga [pdf]

Graf-Dva_rozhovory — rozhovory s předním švýcarským revizionistou, první vyšel ve Smith’s Report č. 147, únor 2008 a druhý 12. července 2009 na bulharském hudebním blogu http://revoltns.blogspot.com [pdf]

Udo Walendy — německý revizionista

Walendy – Dokazují fotografie vyvražďování Židů – práce zaměřená na fotografie a film jako důkazy holokaustu [pdf]

Ernst Zündel — jeden z mediálně nejznámějších revizionistů, hlavně díky tzv. Zündelovým procesům

Nacionálně socialistické vědy a techniky — o jistých absurditách vyslovenými svědky holokaustu [doc]

66 otázek a odpovědí o holocaustě — zajímavé a stručné shrnutí některých revizionistických argumentů [pdf]

David Irving — britský historik, který se některými pracemi lehce dotýká i témata holokaustu, za svou činnost byl několikrát souzen. Česky mu vyšla řada knih, například Hitlerova válka a válečná stezka let 1933-1945, Goebbels – Pán myšlenek Třetí říše, Rommel a další

Norimberk: poslední bitva — pozadí a průběh Norimberského procesu [pdf]

Kriminál — David Irving píše o svém 400 dením pobytu v rakouském vězení za 16 let starou přednášku [pdf]

Mark Weber — americký revizionista, zakldatel IHR, dnes už se revizionismu holokaustu nevěnuje a místo toho se zaměřil na kritiku sionismu

Mýtus o mýdle z Židů — zpochybnění o údajné výrobě mýdla z tuku zavražděných Židů [pdf]

Simon Wiesenthal: falešný lovec nacistů — zboření mýtu přeživšího holokaustu a lovce nacistů [pdf]

Světově proslulá kniha pamětníka holocaustu odhalena jako podvod — o lživém svědectví přeživšího B. Wilkomirskiho [pdf]

Holocaust: Vyposlechněme si obě strany — lehké shrnutí některých faktů, které revizionisté prokázali [pdf]

Osvětim: Mýty a fakta — krátce o koncentračním táboře Osvětim [pdf]

Rudolf Seidl

Osvětim, fakta versus fikce – revize holokaustu, orientováno na Osvětim [pdf]

Richard E. Harwood

Zemřelo skutečně šest milionů? — další základní revizionistická četba [doc]

Diktatura humanity – Holocaust — zajímavý výtah z děl E. Harwooda [pdf]

Edgar J. Steele

Svatý holokaust — holokaust jako náboženství [pdf]

Norman G. Finkelstein — židovský autor dlouhodbě vystupující proti zneužívání holokaustu, který oba jeho rodiče prožili

Holocaustový průmysl — o zneužívání holokaustu [pdf]

David Cole — badatel židovského původu, který byl sionistickými Židy pronásledován a těžce zbit tak, že na nějakou dobu skončil na vozíčku a v obavě o svůj život se přestal angažovat v revizionismu a odvolal svou práci

David Cole – 46 důležitých a nezodpovězených otázek o plynových komorách — David čtenáři předkládá celkem zřejmé otázky o plynových komorách mnoha koncentračních táborů, na které doposud žádný z ortodoxních historiků neodpověděl [pdf]

Fred A. Leuchter – americký inženýr, který navrhoval plynové komory pro americkou vládu

Leuchterova zpráva – první vědecký rozbor plynových komor, prezentovaný při známých Zündelových procesech, později nahrazen propracovanější Rudolfovou zprávou [pdf]

Další zajímavé práce

Masakr v Dachau – jiný pohled na osvobození tábora Dachau [pdf]

Treblinka – některé revizionistické skutečnosti o údajném vyhlazovacím táboře Treblinka [doc]

Jakou cenu má Holokaustománie? – zajímavé zamyšlení z The Washington Report [doc]

Cikánský pracovní tábor v Letech – o české „bolístce“, kterou cikánská menšina velmi ráda připomíná [pdf]

Oběti holocaustového terorismu – shrnutí strastiplných osudů předních revizionistů [pdf]

Holocaust ako nástroj zastierania pravdy – jakou skutečnost kvůli holokaustu nevidíme [pdf]

Příběh Anny Frankové dokazuje, že holokaust neexistoval – o tyfu, Cyklonu B a Anně Frankové [pdf]

Videa

David Cole v Osvětimi – film od židovského badatele Davida Colea – dokument patřící k úplným základům revizionismu

Buchenwald: Velice hloupý obraz zla – jeden z nejlepších dokumentů o koncentračním táboře Buchenwald.

Švindlerův seznam – video zaměřené na Osvětim

Reklamy
%d bloggers like this: