Skip to content

Tradicionalistická škola

René Guenon

René Guénon (1886 — 1951)

René Guénon byl francouzský spisovatel, esoterik, metafyzik a filosof. Ve svých dílech kritizoval úpadek Západní civilizace a hledal záchranu v hinduismu a islámu. V roce 1910 byl iniciován do súfistického řádu a přijal jméno Abdel Wahid Jahía. Je považován za zakladatele tradicionalistické školy.

Česky vyšlo: Krize moderního světa (Herrmann & synové, 2002), Král světa (Malvern, 2009).

Ke stažení: Krize moderního světa;

René Guénon na slavonie.org


 

evola

Julius Evola (1898 — 1974)

Julius Evola byl italský tradicionalistický spisovatel, filosof, básník a esoterik. Účastnil se 1. světové války jako důstojník dělostřelectva. Po válce se stal významným dadaistickým malířem a básníkem. Pod vlivem Guénona se začal zabývat hermetismem a esoterismem. V nově nastoupivším fašistickém režimu viděl možnost návratu k původní Tradici. Po válce napsal svá nejdůležitější díla a stal se jednou z hlavních osobností poválečné „pravice“.

Česky vyšlo: Metafyzika sexu (Volvox Blobator, 2009), Jezdit na tygru (Triton, 2009)

Archiv českých překladů Julia Evoly


* * *

Reklamy
%d bloggers like this: