Přejít k obsahu webu

Miguel Serrano

Miguel Serrano byl chilský diplomat a spisovatel, který psal knihy týkající se esoterického nacismu a duchovního boje.

Ve svém mládí přijal marxismus a původně psal pro levicové noviny, brzy však z komunismu vystřízlivěl a připojil se k Movimento Nacional Socialista de Chile. Jeho původně indiferentní vztah k antisemitismu se radikálně proměnil po přečtení Protokolů siónských mudrců; světovou židovskou konspiraci však pochopil metafyzickým způsobem, čímž následoval středověké katary, kteří Židy a židovského Jehovu identifikovali s principem zla.

V roce 1941 byl uveden, a v únoru následujícího roku zasvěcen, do chilského esoterického řádu jenž deklaroval věrnost brahmánským elitám soustředěným v Himálájích. V tomto řádu byla praktikována rituální magie zahrnující tantrickou a kundaliní jógu spojenou s Nietzschovskou vůlí k moci a fašistickým aktivismem. V řádu považovali astrální projekce a jiné vyšší úrovně vědomí původní dědictví předků čistokrevných („dvakrát zrozených“) Árijců. Řádový mistr chápal Hitlera jako zasvěcence, bytost nesmírné vůle, bódhisattvu, který se dobrovolně inkarnoval na zemi, aby ukončil Kali-jugu; prohlašoval také, že měl s Hitlerem kontakt v astrální dimenzi, a to jak během války, tak i po jejím skončení: to bylo chápáno jako důkaz Hitlerova přežití konce války.

Ovlivněn touto myšlenkou se Serrano v letech 1947-1948 zúčastnil armádní výpravy na Antarktidu. Později navštívil Hitlerův berlínský bunkr, věznici ve Špandavě a ruiny Berghofu. Osobně se setkal s Hermannem Hessem a Carlem Jungem, o jejichž přátelství napsal knihu, později se setkal například i Džaváharlálem Néhrúem, Indírou Gándhíovou nebo s XIV. dalajlámou, jejichž osobním přítelem se stal.

V roce 1953 se stal diplomatem a pracoval pak v mnoha zemích. V Himálájích chtěl hledat tajný řád Siddhů, o němž mluvil jeho chilský mistr, ale k hoře Kailás, kde mělo být jeho sídlo, se nedostal. O této výpravě napsal knihu, v níž uvedl, že poznal vnitřní aspekt hory Kailás.

Během své diplomatické kariéry dále navázal přátelství například s Léonem Degrellem, Otto Skorzenym, Hansem-Ulrichem Rudelem, Marcem Augierem a Hannou Reitschovou. Poznal i takové osobnosti, jako byl Julius Evola, Herman Wirth, Wilhelm Landig a Ezra Pound.

Svou poslední pozemskou bitvu Miguel Serrano vybojoval 28. února 2009 v Santiagu.

Češké překlady Serranova díla

Rozsáhlý text Dlouhý život dlouhé ságy doporučujeme všem čtenářům, jako úvod do života a díla Miguela Serrana.

Křesťanství – překlad pěti kapitol z knihy The Son of the Widower.

Slávy noci – první kapitola knihy Adolf Hitler: The Ultimate Avatar.

Ezra Pound a anděl – novinový článek z roku 1996. (alternativní překlad na Délském Potápěči)

Falsifikace Hermanna Hesse – novinový článek z roku 2002.

Smrt Ezry Pounda – novinový článek z roku 2002.

Hitler & Jung – novinový článek z roku 2003.

Anglické překlady Serranových knih

The Mysteries (1960)

C.G. Jung and Hermann Hesse: A Record of Two Friendships (1965)

El/Ella: Book of Magic Love (1972)

Nietzsche and the Eternal Return (1974)

Nos: Book of the Resurrection (1980)

Adolf Hitler: the Ultimate Avatar (1984)

The Son of the Widower (2003)

Další odkazy

 • Rubrika Miguel Serrano zde na webu; obsahuje články týkající se Serranovy osoby a díla.
 • Informační stránka na anglické Wikipedii a stránka na anglické Metapedii.
 • Publikace o životě a díle:
  • Kniha Černé Slunce Nicholase Goodrick-Clarkeho, jejíž 9. kapitola je věnována právě Serranovi a jeho dílu. V češtině vyšlo v roce 2010 v nakladatelství Eminent.
  • V knize Rozhovory s C. G. Jungem (Portál, 2015) od Williama McGuireho přetiskuje rozhovory mezi Serranem a Jungem, původně uveřejněné v C.G. Jung and Hermann Hesse.
  • Arktos (Adventures Unlimited Press, 1996) od Joscelyn Gowdina, který se zabývá hlavně vztahem Serranovy filosofie k polárnímu mýtu, přičemž rozebírá i další aspekty jeho díla (kapitola 6. The Black Order a kapitola 13. The Spiritual Pole)
  • Vzkříšení pohanství (Mladá fronta, 2008) od Richarda Rudgleye, obsahuje krom překladu části knihy C.G. Jung and Hermann Hesse (str. 213, 239) a o Serranovi krátce pojednává v 19. kapitole (Cesta na jižní pól) kde se ale pouze opakují informace z knih Černé Slunce a Arktos.
%d blogerům se to líbí: