Přejít k obsahu webu

Sávitrí Déví

photo-savitri7

Sávitrí Déví Mukherdží byla spisovatelka a přední poválečná myslitelka nacionálního socialismu.

Vlastním jménem Maximiani Portas se narodila 30. září 1905 ve Francii v Lyons, rodičům anglicko-italsko-řeckého původu a tak sebe sama označovala jen jako Evropanku nebo „nacionalistku všech národů“. Podařilo se ji získat na svou dobu velmi dobré vzdělání — dva magisterské tituly a Ph.D. ve filosofii. K tomu ovládala plynule osm jazyků a dokázala mluvit a bez potíží během okamžiku přecházet mezi ještě více jazyky. Už v mládí začala pociťovat spřízněnost se vším životem a zároveň s tím cítit odpor k člověku, který vše živé, tedy hlavně nevinná zvířata, vykořisťoval, mučil a zabíjel. V mládí cestovala do Řecka a Palestiny, kde definitivně odmítla dekadentní a upadající Západ s jeho humanistickými a křesťanskými hodnotami (tedy hodnotami soustředěnými pouze na člověka, a často na člověka slabého a ohyzdného, nikoliv universálně na život). Protože snila po návratu myšlenek milující všechen život, nikoliv pouze lidský, začala se zajímat o Indii, poslední výspu pohanství, ale také například o nacionálněsocialistické hnutí v Německu, které ji začalo zajímat právě pro své „antihumanistické“ označení v tehdejší Francii, a samozřejmě pro svůj vztah k přírodě a zvířatům.

V roce 1935 cestovala do Indie, aby na vlastní oči spatřila živé pohanství indoevropanů. V Indii pomáhala v hindské misii proti zhoubným vlivům Západu (křesťanství, humanismu…) a rozšiřujícímu se islámu. Zde se setkala s vyššími indickými kruhy, často bráhmanskými, od kterých následně převezme myšlenku o tom, že Adolf Hitler je avatárem hinduistického boha Višnua. Indii si zamilovala a ještě několikrát se do ní během svého života vrátí.

V té době se také zabývala egyptským faraónem Achnatonem, vládnoucím před více než třemi tisíci lety. Ten měl podle Sávitrí lidstvu dát první universální náboženství všeho života, lásky a míru. Není proto divu, že o něm sepsala tři knihy, jednu divadelní hru a věnovala mu jednu celou část své nejdůležitější knihy, Blesk a slunce, kde ji slouží coby příklad „člověka mimo čas“.

Druhou světovou válku prožila v Indii, ve které se mezitím vdala za indického bráhmana, nacionalistu a novináře A. K. Mukherdžího. Spolu s ním pak v době války vyvíjela špionážní činnost pro Japonce. Po válce se vrací do válkou zničené Evropy, shlédnout to co zbylo z ruin země, kterou obdivovala, a z lidu, který milovala. Za svou nacionálněsocialistickou propagandu v poválečném Německu se nakrátko dostala i do vězení.

Zbytek života coby asketa, starající se o kočky z ulice, cestovala a věnovala se psaní, převážně nacionálněsocialistické literatury, ve které nejen obhajovala svůj světonázor, ale také se snažila k němu přispět svým zdůrazňováním orientace na ochranu života a zvířat, svými duchovními myšlenkami vycházejícími z pohanství a hinduismu, a tradicionalismem Guenóna a Evoly.

Sávitrí Déví zesnula 22. října 1982 v Anglii, těsně před plánovanou cestou do Ameriky, kam byl posléze poslán její popel, který je nyní uložen na velitelství New Order Matta Koehla.

* * *

Rádi bychom na těchto stránkách zprostředkovali českým a slovenským čtenářům některé Sávitríiny texty. O osobě, životě a díle Sávitrí Déví také pojednává kniha Hitlerova kněžka. Díky obětavé práci R. G. Fowlera byl před lety vytvořen Archiv Sávitrí Déví, kde je v mnoha jazycích na jednom místě dostupné veškeré dílo Sávitrí Déví. Knihy Sávitrí Déví v dnešních dnech vydává americké vydavatelství Counter-Currents Publishing.

Texty o životě a díle Sávitrí Déví:

R.G. Fowler – Žena proti času: Vzpomínka na 100. narozeniny Sávitrí Déví — krátké shrnutí díla a myšlenek Sávitrí Déví správcem Archivu (viz odkaz výše) R. G. Fowlerem k 100. výročí narození Sávitrí Déví, zřejmě nejlepší úvod do jejího života a díla.

R. G. Fowler — Nepřítel a vzor — kratší text správce Archivu R. G. Fowlera o názorech Sávitrí Déví o svatém Pavlovi.

Juliana R. — „Od žížaly po nadčlověka“: Tři these k pojetí antropocentrismu u Sávitrí Déví — příspěvek české autorky, který může sloužit jako doplnění Sávitriiny Obžaloby člověka.

Žena proti času: pohled do minulosti s R.G. Fowlerem — rozhovor se správcem Archivu o životě a díle Sávitrí Déví, o Archivu a publikování knih.

Christopher Pankhurst — Blesk a slunce — recenze stejnojmené knihy při příležitosti jejího třetího vydání.

Blesk a Slunce aneb Zlato ve výhni: Žena bojující proti času — velmi rozsáhlý článek zveřejněný u příležitosti vydání knihy Hitlerova kněžka (a také z této knihy čerpající).

***

Dílo Sávitrí Déví v češtině:

Rok vydání Název díla
1935 Essai-Critique Sur Théophile Kaïris
1935 La simplicité mathématique
1939 A Warning to the Hindus
1940 The Non-Hindu Indians and Indian Unity
1940 L’etang aux Lotus
1940 Achnatonovo věčné poselství: 3300 let staré vědecké náboženství
1942 Joy of the Sun: The Beautiful Life of Akhnaton, King of Egypt, Told To Young People
1946 A Son of God: The Life and Philosophy of Akhnaton, King of Egypt
1948 Akhnaton: A Play
1951 Defiance
1952 Zlato v peci
1958 Pilgrimage
1958 Blesk a slunce
1958 Pavel z Tarsu, neboli o křesťanství a judaismu
1959 Obžaloba člověka
1965 Long-Whiskers and the Two-Legged Goddess, or the True Story of a „Most Objectionable Nazi“ and . . . Half-A-Dozen Cats
1976 Souvenirs et réflexions d´une Aryenne
1979 Šintó: Cesta bohů
1980 Hitlerismus a hinduismus
2005 (posmrtně) And Time Rolls On: The Savitri Devi Interviews
2012 (posmrtně) Forever and ever

* * *

Úryvky z knih

Duše slunce — úryvek ze IV. kapitoly knihy Joy of the Sun.

Sávitrí Déví o demokracii — úryvky ze IV. a XIII. kapitoly knihy Defiance.

Sávitrí Déví k německému národu — úryvek ze IV. kapitoly knihy Zlato v peci.

Nacionální socialismus a feminismus — úryvek z XI. kapitoly knihy Zlato v peci.

Achnaton o rasové různorodosti — úryvek z IX. kapitoly knihy Blesk a slunce.

Nacionální socialismus a antisemitismus — úryvek z XIII. kapitoly knihy Blesk a slunce.

Barva Temného věku — úryvek z XV. kapitoly knihy Blesk a slunce.

SS: Rytíři nové víry — úryvek z XV. kapitoly knihy Blesk a slunce.

Židé a Věk temna — úryvek z XVI. kapitoly knihy Blesk a slunce.

Náboženství silných — I. kapitola knihy Souvenirs et reflexions d´une aryenne.

Výchova falešného uvědomění — úryvek z II. kapitoly knihy Souvenirs et reflexions d´une aryenne.

Nostalgie po zlatém věku — úryvek z V. kapitoly knihy Souvenirs et reflexions d´une aryenne.

Krása okamžiku — úryvek z V. kapitoly knihy Souvenirs et reflexions d´une aryenne.

Marxismus, třída a hierarchie — úryvek z VIII. kapitoly knihy Souvenirs et reflexions d´une aryenne.

Hitler a Indie — úryvek z X. kapitoly knihy Souvenirs et reflexions d´une aryenne.

Matt Koehl — 7. část II. kapitoly knihy And Time Rolls On.

Sávitrí Déví o 9. listopadu 1923 — kapitola 1923 z knihy Forever and Ever.

Nástup Vůdce Adofla Hitlera k moci — kapitola 1933 z knihy Forever and Ever.

Výtahy z díla

Gándhí: Člověk proti času — dva úryvky z knih Blesk a slunce a Obžaloba člověka.

Korespondence

Korespondence s Miguelem Serranem — tři dopisy adresované chilskému představiteli esoterického hitlerismu.

Korespondence s Aldousem Huxleym — korespondence se slavným britským spisovatelem.

%d blogerům se to líbí: