Přejít k obsahu webu

Obžaloba člověka

Byť jsou za nejdůležitější knihy Sávitrí Déví většinou označovány knihy jiné (hlavně Blesk a slunce), je podle nás zřejmou skutečností, že právě Obžaloba člověka byla a nadále zůstává jednou z nejdůležitějších a nejpřínosnějších knih, kterou Sávitrí kdy napsala. Je to dodnes platný popis ohyzdnosti světa a jeho morálky. Popisuje také nepřímo důvody, proč se Sávitrí přiklonila k nacionálnímu socialismu a Adolfu Hitlerovi: pro lásku ke zvířatům a všemu živému. Když jako malá slyšela o masakrech koček a byla svědkem týrání nebohých zvířat, „zcela jsem se postavila proti lidstvu“, píše v And Times Rolls On. A když slyšela o „nelidském hnutí“ v Německu, byla připravena se k němu přidat, aniž by ho víc znala: „Nelidské? Božínku, k tomu se musím přidat. Pokud je nelidské, pak se mi líbí. Kdyby bylo lidské, ani bych se ho nedotkla, ale nelidské? Pak je vše v pořádku.“ Její misantropie, čistá nenávist vůči vředu lidstva a jeho antropocentrickému smýšlení, její smysl pro krásu a laskavost pro vše živé, právě to z ní udělalo nacionální socialistku a velmi originální myslitelku a spisovatelku. Pro pochopení myšlenek Sávitrí Déví je tedy dobré začít právě u Obžaloby člověka, která však nevede pouze k pochopení této „nacionalistky všech národů“, ale také, doufáme, k novému, radikálnímu pohledu na naši takzvanou civilizaci, její hodnoty a konání.

Český překlad podle původního vydání z roku 1959, on-line na stránkách Archivu.

* * *

Předmluva

Kapitola I: Na člověka soustředěná víra

Kapitola II: Pesimistický panteismus

Kapitola III: Radostná moudrost

Kapitola IV: Čin předchází teorii

Kapitola V: Světla ve tmě

Kapitola VI: Jídelníček, oblékání, zábava a tvrdá práce

Kapitola VII: Rituální porážka zvířat

Kapitola VIII: Znalosti a lékařství

Kapitola IX: Práva rostlin

Kapitola X: Praktická laskavost

Kapitola XI: Rasa, ekonomika a laskavost – ideální svět


Appendix 1. – Od žížaly po nadčlověka“: Tři these k pojetí antropocentrismu u Sávitrí Déví

 

%d blogerům se to líbí: